Arhive categorie: Colocvii literare

Dualismul ca ispită a raționalismului…

A trebuit, după o vreme… să relecturez Cugetările esenţiale şi să caut limpezirea invaziei de antiteze din aforisme, ajungând la „sistemul filosofic” al lui Sorin Cerin din volumul Coaxialismul. Coaxiologie, numerologie, neoontologie şi neoenoseologie (Editura Paco, Bucureşti, 2007). Această carte


Marta Petreu – poeta contrastelor și interiorizării limbajului livresc

N-am înțeles niciodată de ce – „suis generis” – critica literară a inclus-o stilistic pe Marta Petreu în generația optzeci, inclusiv Mircea Cărtărescu a plasat-o pe poeta clujeancă în siajul poeților Emil Hurezeanu, Ion Mureșan, Nichita Danilov și Mariana Marin.


Singurătatea Eternității Clipei*

Poate fi un om mai singur decât Lumina Divină? În viziunea poetului Sorin Cerin, poate. Singurătatea, pătrunsă din Sângele Viselor, în cel al Clipelor, alergând prin venele Iluziilor Existenței, prin venele Destinului nostru, cea care nu poate fi descrisă decât


Eu, martorul!…*

Un gând, un suflu, o strălucire din coadă de cometă de gând, metafore curgând dintr-o peniță febrilă și de nestăvilit, atât de incisivă și sinceră și totuși atât de temută de marea majoritate a acelora care s-au apropiat de prelinsul


Faraonul, redutabilul roman istoric al lui Boleslaw Prus

Despre Boleslaw Prus (pseudonimul literar al lui Alexander Glowacki) și despre excepționala sa operă, inclusiv romanul Faraonul, am scris în anul 2007 amplul studiu Boleslaw Prus – corifeu între corifeii literaturii polone, în care, printre altele, făceam următoarele afirmații: 1)


Ca o nemărginire de dincolo de punctul de separație a timpului…*

Aidoma unui îndreptar de spovedanie a vieții în viață, „Bărbatul de lut”, se constituie într-o veritabilă bibliotecă de trăiri, culeasă parcă din ulițele vieții, de jos, de la gura satului „moromețit” în sfaturi și tâlcuiri, spre un sus al înțelepțirii


Dialog cu un gând liberal…

„Je suis”, Cinstite Cititorule, în creieri de Tihuță, hurducăit de un tren de ultim „răgnet” peste Carpați, urc dar, abisul răsturnat de vise și îngândui: …eu sunt „târât” prin mocirlă din decembrie 1995 fără să am „un” milimetru de vină…


Florin Otrocol – dincolo de „Fotopoeme”…

Florin Otrocol este un poet reflexiv și melancolic, un scormonitor vivace de trăiri onirice transpuse în versuri, într-o lume care pare tot mai obosită, tot mai consumeristă și fără nicio răbdare cu poeții. Să scrii azi poezie este un act


Geneza suspinului ireversibil*

„Tu te-ai născut să poetești iubirea…/ Din trupul ei, secunda, te-a hărăzit Poem!/ Ţi-e sufletul de stea vecin cu nemurirea,/ Când te aşterni cuvânt din doruri ce te cern”…  Da, așa-i scrisesem nu demult, la ceas aniversar, celui pe care-l botezasem


„Anotimpul amintirilor“…

Apărut în 2022, romanul scriitoarei Daniela Vasiloschi cu titlul pitoresc „Anotimpul amintirilor“ este structurat în 100 de capitole, având o construcție tabloidă, configurată ca un evantai de aduceri aminte, în ordinea cronologică precum viața autoarei. Pentru a intra în subiect,