Arhive categorie: Colocvii literare

Pentru o țară în care a trăi să nu mai fie o pedeapsă…*

Pentru prea mulți români, relația cu administrația publică se rezumă la a da un mic „cadou” când sunt nevoiți să piardă câteva ore din viața lor, în încercarea de a obține vreo hârtiuță pe care alt funcționar le-o cere (de


Romanul fluviu: de la izvoarele sale în familia burgheză şi până la vărsarea în universalitate (2)

Realismul lui John Galsworthy este nu numai solid construit sub influenţa lui Turgheniev şi Flaubert, ci este şi un realism impregnat cu impresionism, care se remarcă prin nota sa dominant umanitară, precum şi prin exactitatea descrierii mediilor, intensitatea conflictelor şi


Eminescu – marele noroc al literaturii române

Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri, sensuri, forme, ambianţe, se încearcă de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu dar dramatic la viaţa sa, creatorul. În situaţia noastră actuală când poetul este


V-acuz… din dragoste de Ţară

Poetului Nemuritor Luceafărul veşnic trăieşte -Prin sufletul unui popor- Cu versul lui care sfinţeşte Şi loc, şi timpul trecător . Luceafărul mai străluceşte Căci versul lui nemuritor Nu-l vom uita, doar româneşte A scris poeme care dor! . Luceafăr peste


Romanul fluviu: de la izvoarele sale în familia burgheză şi până la vărsarea în universalitate (1)

1. Trei romane şi argumentele lor hotărâtoare Scopul prioritar al literaturii, ca de altfel al tuturor producţiilor artistice, nu este de-a desfăta, ci de-a instrui şi de-a corecta, iar prin aceasta de-a transforma, adică de a-i face pe oameni mai


Singurătatea hermeneutului de cursă lungă

Excelent cunoscător și comentator de literatură, poet de talent (cu o vreme în urmă, am avut bucuria de a-i comenta o foarte interesantă culegere de poeme: Dincolo e L [prozemele în L major-albastru ale unui insomniac], Editura David Press Print,


Liniștea timpului…

Cogito ergo sum În liniștea de timp acum „cogito ergo sum,, și a mai rămas un colț de sunt din nostalgia de pământ. . În liniștea scoarței de copac se pierde liniștea-n iatac, adevărul se așează pe un tiv zidit


Circul politic de pe scena presei

Editura „Tritonic” a scos recent de sub tipar, sub coordonarea universitarilor bihoreni Ioan Laza și Florin Ardelean, volumul „Deontologia profesiunii de jurnalist: exigențe, provocări, derapaje”, Introducerea, „Primul lustru”, semnată de Florin Ardelean, semnalează „atuurile și potențialul extraordinar, de bine și de


Poezia sau tentația imposibilului!

Pasiunea frenetică a artei poate duce la anularea artei în sine, parafrazându-l pe Charles Baudelaire (L`Art romantique) am putea spune că mesajul liric se anulează pre sine. Trăirea poetică devorează sinele ființei auctoriale. Mesajul poetic este o imposibilitate acută a


Sensul poeziei!

Poezia este o ecuație a sensibilității comune sau singulare? Există o sensibilitate comunitară, care înglobează iubirea, înțelegerea, empatia, suferința tristețea și lacrimile, precum și o altă expresie a sensibilității reprezentată de cea lirică, care este originală, singulară și livrescă. Există