Arhive autor: Alexandru Florin Țene

Eminescu – marele noroc al literaturii române

Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri, sensuri, forme, ambianţe, se încearcă de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu dar dramatic la viaţa sa, creatorul. În situaţia noastră actuală când poetul este


Fenomenul globalizării poate fi încetinit și cu cărți despre tradiții și obiceiuri

La începutul anului am primit de la scriitorul năsăudean Ioan Mititean o interesantă carte, intitulată „De Crăciun pe Valea Ilvelor- Festivalul ilvean de colinde și obiceiuri de iarnă-25 “, apărută la Editura Napoca Star, 2020. Volumul, apărut în condiții tipografice,


Scriitori din generația 2000

Am primit de curând marea enciclopedie a scriitorilor din generația 2000, inițiată de Nicolae Vasile  și alcătuită de un grup de scriitori (Nicolae Vasile, Mihai Stan, Antoneta Rădoi, Ionel Marin, Victor Petrescu, Nicolae Toma, Geo Călugăru, Gheorghe A. Stroia, Eugen


Critica stilistică în articolele de critică literară din cotidiene…

În ordine diacronică, critica stilistică se înscrie în reacția antipozitivistă în critica literară din presa cotidiană. Apărută la noi în secolul XIX critica literară jurnalistică a apărut din dorința de a face cunoscute noile cărți și publicații ale vremii. Factologia,


Sarcina critici literare din ziare: să descopere validitatea operei, nu adevărul ei

Printre criticii literari care au fost refractari la intruziuni-ce se pare că apar periodic-ale scientismului în critica literară a fost şi George Călinescu. La fel ca „normele” esteticii, metodele ce înclină spre exactitate şi precizie în critică îi par „ieşite


Înveșnicitele clipe din poezia Persidei Rugu…

Pofeta Persida Rugu, cuprinsă în generația 1990 de către criticul Adrian Țion, într-o recentă carte, membră a Uniunii Scriitorilor (mă gândeam să nu mai scriu această evidență, deoarece opera unui scriitor, nu face parte dintr-o organizație, și cum zicea mai


Spiritul naţional în publicistica şi proza eminesciană

În perioada anilor 1870, când spiritual naţional românesc începuse să prindă rădăcini în urma unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, mulţi scriitori au militat pentru promovarea naţionalismului ca fenomen al iubirii de glia strămoşească, a limbii române, a credinţei


Poetul Teodor Barbu surprins într-un „Exercițiu bonom”

Despre Teodor Barbu ar fi multe de spus și de scris, istoria contemporană a ultimilor 50 de ani și mai bine, a orașului de la poalele Dealului Viilor, nu se poate despărții de personalitatea acestuia. El este autorul cărților: „Retorica


Vibrația ecourilor a unor „Iubiri pierdute“ în poezia lui Dorel Neamțu

Nu de mult am primit de la poetul Dorel Neamțu din Petroșani volumul de poezii „Iubiri pierdute“, apărut la Editura Casa de Editură Exclusiv, 2020, Petroșani, cu o scurtă prefață, esențializată de profesoara Pătrașcu Carmen, iar pe a doua copertă


Progresul în artă și în arta jurnalistică

Probleme discuției progresului în artă și jurnalism a început din perioada Renașterii. De câmd a apărut  în Veneţia secolului al XVI-lea primul ziar European… Aici au fost  cu adevărat părinţii ziarelor. Aceste gazete scrise de mână se numeau avvisi sau