Arhive autor: Alexandru Florin Țene

Epifania lui Victor Constantin Măruțoiu în „Vitralii cu greieri “

Despre poetul Victor Constantin Măruțoiu am scris, cu ani în urmă se pare, despre volumul de debut sau al doilea. Era un tânăr respectos, timi și încărcat de cunoștiințe culturale. Făcând parte dintr-o familie de intelectuali, mama fiind cunoscuta poetă


Adevărata educația patriotică se face în școală prin „ISTORIA scrisă de tineri“

De câțiva ani primesc din Avrig de la profesorul Din Petre cărți cu eseuri și articole cu teme istorice scrise de elevii săi de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr“, din orașul a cărei latură sudică este străjuită de crestele Făgărașilor,


Care sunt argumentele care m-au făcut să scriu romane despre scriitorii interbelici

Exista pe vremuri o colecție de popularizare a unor eveni-mente istorice, sau a unor personalități, pe care, noi elevii, o citeam cu mare interes. Pe lângă aceasta au început să apară romane despre viața romanțată a unor scriitori din literatura


„Cântece pentru glas și toacă“

La o manifestare organizată de Liga Scriitorilor Români am primit de la actorul și poetul Dorel Vișan recenta sa carte „Cântece pentru glas și toacă“, apărută la Editura „Școala Ardeleană“, Cluj-Napoca, 2017. Cartea ce se deschide cu o prefață de


„Interioare literare” – dialoguri despre literatură cu scriitori mureșeni

Cărțile de interviuri cu oameni de cultură sunt un gen aparte în publicistică. Interviul, apărut cu secole în urmă, din timpul dialogurile dintre maestru și discipoli în Geecia antică, este specia care informează și elucidează diferite probleme din domenii diverse


Un ecou al singurătății…

Epidemia care a cuprins lumea de pe toate meridianele Terrei a fost și un mijloc de repaus stimulativ în domeniul creației.Restricțile impuse și autoimpuse a conturat un timp și un spațiu de creație pentru scriitori, pictori, muzicieni și chiar actori


O viață de om în slujba sănătății omului…

La începutul anului acesta am primit, printr-un comisionar, de la doamna academician cartea „Ștefania Kory Calomfirescu – O viață pentru medicină și beletristică medicală“ semnată de Rodica Jeican și Liviu Matcău, volum apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020. Citind


Lirismul și proza spiritualității românești

Diversitatea stilurilor poeziei și a prozei noastre necesită o amplasare în zonele geografice ale spiritualității românești, ceea ce înseamnă identitate culturală, adică redescoperirea unei îndelungate tradiții de gândire ajunsă să se exprime în chip original, prin operă. Analizând profund poezia


Arta în studiile de estetică: „Sapienticele“

Arta reprezintă o modalitate de cunoaștere a realității, a vieții materiale și spirituale, având prin aceasta o funcție cognitivă marcată. Insist prin faptul că scriitorii, oamenii de artă trebuie să cunoască viața pentru a pătrunde cât mai adânc în ea,


Ce nu ne spune oficial Istoria Literaturii Române (2)

George Topârceanu s-a născut in București la data de 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topîrceanu și al Paraschivei, țesătoare de covoare la azilul „Doamna Elena”, amândoi originari din părțile Sibiului. Începe școala primară la București intre anii