Arhive autor: Alexandru Florin Țene

„Cântece pentru glas și toacă“

La o manifestare organizată de Liga Scriitorilor Români am primit de la actorul și poetul Dorel Vișan recenta sa carte „Cântece pentru glas și toacă“, apărută la Editura „Școala Ardeleană“, Cluj-Napoca, 2017. Cartea ce se deschide cu o prefață de


„Interioare literare” – dialoguri despre literatură cu scriitori mureșeni

Cărțile de interviuri cu oameni de cultură sunt un gen aparte în publicistică. Interviul, apărut cu secole în urmă, din timpul dialogurile dintre maestru și discipoli în Geecia antică, este specia care informează și elucidează diferite probleme din domenii diverse


Un ecou al singurătății…

Epidemia care a cuprins lumea de pe toate meridianele Terrei a fost și un mijloc de repaus stimulativ în domeniul creației.Restricțile impuse și autoimpuse a conturat un timp și un spațiu de creație pentru scriitori, pictori, muzicieni și chiar actori


O viață de om în slujba sănătății omului…

La începutul anului acesta am primit, printr-un comisionar, de la doamna academician cartea „Ștefania Kory Calomfirescu – O viață pentru medicină și beletristică medicală“ semnată de Rodica Jeican și Liviu Matcău, volum apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020. Citind


Lirismul și proza spiritualității românești

Diversitatea stilurilor poeziei și a prozei noastre necesită o amplasare în zonele geografice ale spiritualității românești, ceea ce înseamnă identitate culturală, adică redescoperirea unei îndelungate tradiții de gândire ajunsă să se exprime în chip original, prin operă. Analizând profund poezia


Arta în studiile de estetică: „Sapienticele“

Arta reprezintă o modalitate de cunoaștere a realității, a vieții materiale și spirituale, având prin aceasta o funcție cognitivă marcată. Insist prin faptul că scriitorii, oamenii de artă trebuie să cunoască viața pentru a pătrunde cât mai adânc în ea,


Ce nu ne spune oficial Istoria Literaturii Române (2)

George Topârceanu s-a născut in București la data de 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topîrceanu și al Paraschivei, țesătoare de covoare la azilul „Doamna Elena”, amândoi originari din părțile Sibiului. Începe școala primară la București intre anii


Ce nu ne spune oficial Istoria Literaturii Române… (1)

Se spune că dacă spui adevărul, ești pe jumătate iertat. sau adevărul este lumina conştiinţei noastre, atunci, se pune întrebarea de ce acei istorici literari care au scris istoriile literaturii române nu au mers până la capăt cu adevărul despre


Un panegiric la activitatea de-o viață a scriitorului și jurnalistului Ion N. Oprea

Scriam într-un eseu de largă respirație, că Ion N.Oprea și-a dăruit întreaga viață exprimării adevărului prin cuvânt.Acum, ajuns la vârsta înțelepților moldoveni, a editat un volum de „Istorii, comentarii, miscelanea- Antologie “, marcând ca număr 15 volume din astfel de


Cavalerul nebuniei străbate literatura Europei

Scriitorii europeni, vrând-nevrând, îl caută pe Don Quijote ca erou al viselor lor pe motiv că nu-i o fiinţă reală, ci un om de ficţiune şi de acţiune, mai real decât toţi scriitorii. Un om ficţiune plecat să preschimbe zarea