Arhive categorie: Dosarele Națiunii

Anti-românism și anti-semitism

Spuneam mai deunăzi că noi, românii, trebuie să conștientizăm existența anti-românismului ca factor în istoria noastră modernă și mai ales în ziua de azi. E cazul să luăm exemplul evreilor, al liderilor evrei din Israel și din comunitatea internațională iudaică,


Afacerile cu sinagogi și cimitire evreiești ale F.C.E.R.

Profesorul Valentin Ciorbea are dreptate „Asociația Neamul Românesc”, prin reprezentantul său, președintele Vasilică Militaru, a trimis în atenția Administrației Prezidențiale un amplu material privind afacerile oneroase ale conducerii cultului religios Federația Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), în administrarea căruia se


Considerații privind locul și rolul perioadei interbelice în istoria contemporană a românilor

În ultimii ani și mai ales începând din 1989/1991, atât în România cât și în Republica Moldova au loc ample dezbateri asupra semnificației și importanței perioadei interbelice, a locului și rolului acesteia în istoria contemporană a românilor. Așa cum este


Federația Comunităților Evreiești din România, organizație șovină și antisemită?

Am reacționat înaintea promulgării Legii nr. 157 din 2 iulie 2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, atenționând din timp oportun Președintele, dar fără vreun rezultat, asupra aspectelor de neconstituționalitate și nelegalitate. Silviu Vexler, în calitate de deputat și consilier


Trecut și viitor…

La începutul anilor 60, la Chişinău, Cernăuți, Bălți, Tiraspol urma să înceapă redeșteptarea națională. Intelighenția română din Basarabia și nordul Bucovinei se confrunta cu o problemă dificilă: alegerea între conformism, colaboraționism şi rezistență. Conștientizând faptul că te opui deznaționalizării, încercai


Cultura Imaginii – problemă reală a școlii românești, dar și a școlii europene

Da, toată lumea are nevoie de cultură generală, înțelegând prin cultură generală mai ales cultura clasică, așa cum motivează în mod elocvent domnul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române în articolele sale privind soarta școlii românești. Domnia sa s-a referit


Reforma agrară basarabeană din anii 1918-1924 și dosarul pădurilor

„Pădurea înseamnă pentru noi nu numai o mare bogăție și un puternic rezervor de sănătate, dar și o parte a ființei noastre sufletești, o notă constitutivă a noțiunii de român”. (Acad. Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii românești din cele mai


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (3)

„Trenurile morții“ între falsificare și adevăr Arareori se poate întâlni un ghiveci de informații amalgamate privind cele două trenuri care au transportat evrei din Iași, în Călărași și Podul Iloaiei. Practic, în condițiile de război existente, autoritățile au luat decizia


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (2)

Procesul masacrelor din Iași – depozițiile martorilor principali ai Comunității evreiești În anul 1945, unul dintre șefii Comunității Evreilor din Iași nu avea cunoștință de cei 14.850 de morți în „Pogromul de la Iași“. Suspect este și faptul că Matatias


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (1)

Este cunoscut faptul că un grup numeros de evrei din Iași a fost supus unor violențe iar unii dintre ei au fost uciși prin împușcare în zilele de 29 și 30 iunie 1941. Mulți dintre supraviețuitori, unii fiind deja răniți,