Arhiva zilnică: 20 octombrie 2017

Noul Teatru Godot se redeschide la somptuosul Palat Bragadiru din București

Istoricul imobilului „Colosseum” și al construcțiilor care l-au precedat în aceste locuri începe la mijlocul anilor 1800. Întregul domeniu purta numele Bragadiru, și a fost fondat de omul de afaceri Dumitru Marinescu Bragadiru. Născut în anul 1842, Dumitru Marinescu și-a început ucenicia la o vârstă fragedă în cofetăria și rachieria negustorului Iancu Ștefănescu. Deosebit de harnic, cinstit și ...


„Porni Luceafărul…”, la cea de-a XL-a ediție…

Concursul a pornit sub bune auspicii. La propunerea participanților, înscrierile pentru Concursul de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…” s-au prelungit. Astfel, cei care au mai dorit doresc se pot înscrie, au avut timp până pe data de 1 iunie. Au fost participanți din toate județele țării, interesați de acestă zonă de ...


„Plumbuita” – cea mai veche mănăstire din București

Pe lângă minunile mânăstirești din Ilfov (Snagov, Țigănești, Căldărușani, Samurcășești, Pasărea, Cernica), mai sunt câteva așezăminte ortodoxe ce converg către centrul capitalei noastre dragi (Antim, Cotroceni, Chiajna, Mărcuța, Mihai Vodă, Plumbuita, Radu Vodă, Stavropoleos și amintirea a ceea ce a fost Mănăstirea Văcărești). Dar astăzi pornim într-un periplu în partea de miazănoapte a Bucureştilor (sector ...


Cântă zeiță jalea ce s-a scurs

Într-o zi tăcerile se ascundeau într-un gând
Lovite de o cărămidă, lovind al său trup,
Bolta de stele într-un cerc se rotea
Luceafărul încet și discret se stingea.

Un cântec de jale din nori cobora
,,Cântă zeiță” tristețea cânta,
,,Frumusețea copacului în iarnă”
Ablițiunea cernită de vară.

El a fost pur, frumos, chiar adânc
,,Dacia” să se numească, a spus,
Dar printre ramuri trăiau uscături
Pământ ...


Aripi prin istorie: Muzeul Naţional al Aviaţiei Române

Când se anunță vreun raid aviatic demonstrativ în apropierea capitalei, o mulțime de curioși se adună spre a se delecta cu asemenea spectacol aerian. Există în om acest vis al zborului care îl îndeamnă să facă pasul spre acest sport, sau măcar spre admirația de a-și vedea semenii zburând, precum Icar. În jurul capitalei avem ...


Ovidiu Crișan provoacă la „Reset”

Ștefan este un personaj dezabuzat de viață, ajuns la vârsta unei maturități parcă întârziate de vreme, un profesor însingurat ce se învârte în lumea bună, ca un vertij, a unui mare centru universitar și medical dintr-un oraș ardelean. Autorul Ovidiu Crișan surprinde parcă un alter-ego a unei biografii intimiste în recentul roman publicat „Reset” (Grupul ...


Covid-19 a încetat să fie numai o boală; Covid-19 a devenit ideologie…

Brusc, o maladie asemănătoare până la identitate cu gripele sezoniere care bântuie anual blânda noastră planetă, a fost ridicată la nivel de apocalipsă. În ciuda numeroaselor acuzaţii de conspiraţionism, a pedepselor drastice aplicate contestatarilor versiunii oficiale prin care se afirma că nenorocirea ce a oprit din mersul său roata lumii s-a născut printr-o minune din ...


Literatura în slujba culturii, dar şi în folosul dictaturii comuniste…

„Psaltira în versuri” (1673) a lui Dosoftei, tipărită în Polonia la Uniev, este printre primele lucrări literare în care sunt abordate unele elemente democratice, într-o perioadă când „dreptatea umbla cu capul spart „ şi dorinţa de libertate faţă de turci răbufnea în versurile: „Ne-au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne fac şi ne cer leafă”. ...


Nu răscoliți pământul Eminului!… Și nu-l căutați pe sub sfânta-i cruce!…

Pământul Ipoteștilor n-ar deveni nicidecum mai sfânt!... Și nici Moldova mai apărată în fața vremurilor de uitare pe care le trăim!... Pentru că nu prezența în neviu a Eminului ne lipsește... Ci a noastră, cei morți în viul nepăsării... Noi, cei ce nu avem ochi a vedea dar vrem a cerceta prin țarina de sub ...


România, colonie a Israelului?

Asociația „Neamul Românesc” a primit cu stupefacție răspunsul semnat de Dragoș Mihai Hotea, Director General al Direcției Drepturile Omului, Protecția Minorităților și Consiliul Europei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Prin adresa de răspuns nr. D1-1/2797 din 20.05.2021, domnia sa a confirmat primirea materialului intitulat „Denunț penal Federația Comunităților Evreiești din România” (F.C.E.R.) și ne-a comunicat: ...