Arhive categorie: Dosarele Națiunii

Atrocitățile din temnițele bolșevice… (2)

„Fenomenul Pitești”, tulburătoarea cartea a lui Virgil Ierunca d) Se subînțelege că nucleul acestei grozăvii îl constituie modul său de derulare sau înfăptuire, tartorul întregului proces (din 6 decembrie 1949, data începerii, și până în august 1952, data încetării) fiind


Revoluțiile „culturale”: Antirasistul care naște Anticristul

Nebunia mișcării aparent ati-rasiste (spun „aparent”, pentru că în realitate este vorba de o manipulare politică de mari proporții, pe mai multe planuri) nu se oprește la manifestări împotriva unor personalități politice. Nu sunt atacate numai personalitățile de culoare albă


Revoluțiile „culturale”: mișcarea americană actuală

Unii i-au spus „neo-marxism”, dar teremenul mi se pare inadecvat. Karl Marx a fost unul dintre marii epigoni hegelieni, gânditor de o anumită importanță, relativ greu de citit, iar marxismul o teorie amplu elaborată, care nu este la îndemâna oricui.


Revoluțiile „culturale”: Proletcultismul…

Obsesia politică a făuririi unui „om nou” este deosebit de veche. Cel puțin de la Apostolul Pavel (vezi de ex. Col. III, 9-10), dar aplicarea ei în practică, în calitate de proiect politic impus cu brutalitate de sus în jos,


Democrație și pandemie…

Introducere… Am avut reflexul de a lua apararea Socialului crezând – mai exact: impunându-mi să cred – că (1) deciziile pe care acesta le-a luat în ultimul timp sunt doar rezultateale unor judecăți  eronate (făcute totuși cu bună credință), (2)


Studenţi români din Câmpia Transilvaniei la Universităţi străine până la sfârşitul secolului al XVIII-lea…

Situaţia tristă a vieţii istorice a românilr transilvăneni de până la 1848-1849, constituţiile întunecate ale Transilvaniei, instituite de stările şi religiile recepte, condiţia majorităţii românilor de iobagi sau şerbi pe moşiile nobililor sau ale instituţiilor religioase recepte, precum Episcopia Romano


„Executia” lui Constantin Brâncuși la Academia R.P.R. (7 martie 1951)

Un proces verbal al unei ședințe din 1951 a Secțiunii de Stiința Limbii, Literatură și Arte s-a transformat într-un document de istorie întunecată. Academicieni și intelectuali români de prima mână, universitari cu greutate și pretenții participă la unul dintre cele


100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

Enorme greşeli în România privind abordarea problemei retrocedărilor către biserici maghiare, din perioada interbelică până astăzi Și astăzi, unele cercuri maghiare sunt pe altă cale… De exemplu, o problemă foarte gravă este cea a administrării corecte, drepte şi echitabile a


COVID-19: Recesiunea în economia mondială și consecințele pozitive în schimbările climatice

În istoria omenirii permanent se produc schimbări atât pozitive, cât și negative, iar, în rezultat, efectele shimbărilor sunt de așa natură că modifică nu numai tradițiile sau cursul vieții sociale, dar în același timp reface comportamentul și deprinderile individuale ale


Victor Frunză și remarcabilul său tratat despre Istoria stalinismului în România

Dacă bolșevismul, fascismul și nazismul constituie niște regretabile derapaje ale istoriei, căci – ne înștiințează mărturisitorul Petre Țuțea – „democrația este ostilă extremelor, care confiscă – și extrema stângă, și extrema dreaptă – personalitatea umană” (cu completarea că „extrema dreaptă