Arhive categorie: Dosarele Națiunii

Considerații privind locul și rolul perioadei interbelice în istoria contemporană a românilor

În ultimii ani și mai ales începând din 1989/1991, atât în România cât și în Republica Moldova au loc ample dezbateri asupra semnificației și importanței perioadei interbelice, a locului și rolului acesteia în istoria contemporană a românilor. Așa cum este


Federația Comunităților Evreiești din România, organizație șovină și antisemită?

Am reacționat înaintea promulgării Legii nr. 157 din 2 iulie 2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, atenționând din timp oportun Președintele, dar fără vreun rezultat, asupra aspectelor de neconstituționalitate și nelegalitate. Silviu Vexler, în calitate de deputat și consilier


Trecut și viitor…

La începutul anilor 60, la Chişinău, Cernăuți, Bălți, Tiraspol urma să înceapă redeșteptarea națională. Intelighenția română din Basarabia și nordul Bucovinei se confrunta cu o problemă dificilă: alegerea între conformism, colaboraționism şi rezistență. Conștientizând faptul că te opui deznaționalizării, încercai


Cultura Imaginii – problemă reală a școlii românești, dar și a școlii europene

Da, toată lumea are nevoie de cultură generală, înțelegând prin cultură generală mai ales cultura clasică, așa cum motivează în mod elocvent domnul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române în articolele sale privind soarta școlii românești. Domnia sa s-a referit


Reforma agrară basarabeană din anii 1918-1924 și dosarul pădurilor

„Pădurea înseamnă pentru noi nu numai o mare bogăție și un puternic rezervor de sănătate, dar și o parte a ființei noastre sufletești, o notă constitutivă a noțiunii de român”. (Acad. Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii românești din cele mai


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (3)

„Trenurile morții“ între falsificare și adevăr Arareori se poate întâlni un ghiveci de informații amalgamate privind cele două trenuri care au transportat evrei din Iași, în Călărași și Podul Iloaiei. Practic, în condițiile de război existente, autoritățile au luat decizia


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (2)

Procesul masacrelor din Iași – depozițiile martorilor principali ai Comunității evreiești În anul 1945, unul dintre șefii Comunității Evreilor din Iași nu avea cunoștință de cei 14.850 de morți în „Pogromul de la Iași“. Suspect este și faptul că Matatias


Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric (1)

Este cunoscut faptul că un grup numeros de evrei din Iași a fost supus unor violențe iar unii dintre ei au fost uciși prin împușcare în zilele de 29 și 30 iunie 1941. Mulți dintre supraviețuitori, unii fiind deja răniți,


Misiuni ale Forțelor Armate pe timpul pandemiei

La o primă vedere, întrebarea pare a fi lipsită de sens. În esenţă, armata există pentru a interveni în situaţii de criză majoră. Iar pandemia reprezintă, dincolo de orice alte considerente, o asemenea situaţie. Totuşi, în actele oficiale fundamentale ale


Emil Cioran și Holocaustul din România

În revista „Cadran politic”, anul VII, nr. 65-66 din aprilie-martie 2009, sunt publicate câteva fragmente din interviul dat de Emil Cioran în 1988, la Paris, dlui Ion Deaconescu. Inutil să mai spunem ceva despre valoarea acestui document, mai degrabă l-aş