Arhive autor: Vlad Hogea

Decalog Naţionalist…

Conceptul de naţiune ne duce cu gândul la ideea de putere politică. Cu cât e la mijloc mai multă putere, cu atât se evidenţiază legătura dintre naţiune şi stat. Naţiunea modernă este o comunitate care, pe cale de normalitate, tinde


Politica externă a României în cadrul sistemului german

Odată cu semnarea Pactului Tripartit şi apoi, cu aderarea la Pactul Anticomintern, România a trebuit să se încadreze în sistemul german de alianţe, din care nu se admiteau „dezertări”. În iulie 1943, ataşatul militar român la Berlin, generalul Ion Gheorghe,


Fondul documentar german

Pentru studierea exhaustivă a problematicii istoriografice este necesară o încercare de ierarhizare a categoriilor de documente care pot oferi informaţia cea mai utilă – întreprindere destul de dificilă, ţinând cont de marea lor varietate. Pentru realizarea unui cadrul general al


Poziţia Mareșalului Antonescu faţă de Hitler

Relaţiile româno-germane au o istorie pe cât de îndelungată, pe atât de sinuoasă. Evoluţiile politice majore din Europa, începând cu anul 1938, au determinat o orientare tot mai accentuată a politicii româneşti către Germania. Cauzele (cât se poate de evidente,


Relaţiile româno-germane – istorie şi istoriografie (2)

Tot în această perioadă a neutralităţii, România a fost teatrul unor acţiuni de sabotaj pregătite şi organizate pe Dunăre de către serviciile speciale britanice. În scopul amintit, “agenţiile de navigaţie Watson & Youell şi Anglo-Danubian au fost transformate în organizaţii


Relaţiile româno-germane – istorie şi istoriografie (1)

La începutul secolului XX, România se afla încă în sfera de influenţă a Puterilor Centrale. Abia în 1912-1913, în timpul războaielor balcanice, eforturile conjugate franco-ruse au reuşit să schimbe definitiv orientarea în favoarea Antantei. “Definitiv” e un fel de-a zice,


Românii timoceni în al doilea război mondial

Unul dintre punctele aflate în fruntea listei “problemelor de rezolvat” ale diplomaţiei româneşti în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale a fost situaţia românilor din Peninsula Balcanică, fie ei pe teritoriul Bulgariei, Macedoniei sau Iugoslaviei. Problema românilor timoceni a fost


România – de la Marea Unire, la Marea Prăbușire

La începutul secolului XX, România se afla încă în sfera de influenţă a Puterilor Centrale. Abia în 1912-1913, în timpul războaielor balcanice, eforturile conjugate franco-ruse au reuşit să schimbe definitiv orientarea în favoarea Antantei. “Definitiv” e un fel de-a zice,


Restituiri: Memorandumul redactat de Mihai Antonescu cu privire la relaţiile româno-germane (9/10 ianuarie 1943)

Mareşalul Antonescu şi Guvernul Regal Român îşi fac din nou datoria de a supune Excelenţei Sale Fuhrerului Adolf Hitler – la capătul unui nou an de colaborare germano-română şi de contribuţiune pentru războiul împotriva comunismului – situaţia militară, economică şi


1941 – anul în care a început deteriorarea raporturilor militare româno-germane

Deşi se remarcă cu precădere după operaţiunile militare din iarna anului 1942, divergenţele manifestate în raporturile militare româno-germane au existat de la începutul colaborării. Ele nu au avut iniţial amploare şi nu au afectat în mod sensibil relaţiile militare stabilite