Importanța gazetarului și a gazetăriei în societate

Dacă să ne referim la importanţa genului jurnalistic în existenţa umană, atunci acesta este inegalabil, deoarece fără informaţia publică/informaţia zilnică a presei despre tot ceea ce se petrece în propria societate şi universalitate omul devine extrem de limitat în posibilităţile intelectuale/morale. Având la bază obiectivul principal de a promova creaţia publicistică/jurnalistică în slujba publicului naţional prin cele mai corecte atitudini şi relatări, acest domeniu distinct al vieţii spirituale îşi dedică existenţa în a servi interesele sociale şi de a susţine o cauză anumită precum: protejarea presei scrise si online, audiovizuale în limite respectabile şi conform normelor prevazute de legislaţia naţională şi, respectiv, cea internaţională.

Nemijlocit, informaţiile cotidiane publice urmate de realitatea existentă a lumii înconjurătoare sunt prezente în faţa omului ca o punte plină de semnificaţii ce-i deschid orizonturi nelimitate, acordându-i, totodată, capacitate, putere de înțelegere şi de orientare, evoluţie în nivelul intelectual şi, în acelaşi timp, optimism pentru prezent şi viitor. Este un adevăr şi o realitate extrem de interesantă, aceasta fiind tratată sau înţeleasă prin noţiunea materiei care există în afara conștiinţei omeneşti şi independent de ea, care, la rândul ei, atrage şi uneşte în sine personalităţi din viața politică, socială, culturală şi, respectiv, unităţi administrative, instituţii, asociaţii, parteneriate care doresc să desfăşoare activități decente menite culturalizării şi dezvoltării propriei societăţi. Una dintre aceste unităţi administrative, care respectă şi încearcă să promoveze în mod onorabil creaţia jurnalismului conform fenomenelor relatate mai sus; care are drept scop promovarea şi apărarea intereselor sociale prin intermediul tuturor mijloacelor posibile de informare în masă, revendicarea unor drepturi şi obiective comune în interesul omului şi, în mod special, al celui ce este implicat nemijlocit în meseria de jurnalist, este Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR).

UZPR, fiind o asociaţie profesională de creaţie publicistică/jurnalistică a ziariştilor din România şi din Diasporă, este acea uniune care promovează atât creaţia publicistică/jurnalistică, ca domeniu aparte al vieţii spirituale, cât şi protecţia/favorizarea profesiunii de jurnalist, ca activitate de importanţă socială/publică.

Corespunzător, prin acţiunile sale pozitive ce sunt întemeiate tot mai mult pe experienţă şi fapte reale, UZPR îşi îndreaptă mereu năzuinţele spre atingerea unui obiectiv nobil şi rentabil pentru întreaga societate civilă şi anume: de a stabili conexiunea autentică cu instituţiile publice din cadrul ţării şi, nemijlocit, cu structurile de vârf ale statului pentru a promova în modul cel mai transparent şi echitabil imaginea creaţiei publicistice şi imaginea presei naţionale; de a consolida credibilitatea faţă de profesiunea ziaristică/jurnalistică şi, totodată, de a stimula şi motiva această profesie intelectuală prin orice mijloace care, în rezultat, să-i asigure o existenţă decentă; şi, nu în ultimul rând, de a promova printre membrii uniunii cerinţe de îndatorire prin care ziaristul să respecte cu demnitate doctrina deontologică a profesiei în cauză, astfel menţinând atitudinea şi comportamentul adecvat în societate.

Totodată, pentru a cuceri încrederea şi respectul publicului pentru presa naţională, UZP elaborează şi pune în aplicare reviste expresive şi necesare societăţii precum „Cronica Timpului”, publicaţie de cultură şi educaţie civică a UZPR (director general Doru Dinu Glavan, director ştiinţific general dr. Emil Strainu, redactor şef Rodica Subţirelu) şi Revista UZP, publicaţie oficială şi un nou proiect de valoare al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (redactor şef Benone Neagoe), aceasta fiind un nou curent/o nouă mişcare în evoluţia jurnalismului modern, fiind, totodată, destinată publicului şi acelor oameni de creaţie/ziarişti/jurnalişti care sunt înzestraţi cu talent şi vocaţie.

Este cazul de menţionat, revista UZP are o ţinută aparte la secţiunea „grafică/grafică artistică”, fiind un conţinut estetic şi interesant. Atât Cronica Timpului, cât şi revista UZP sunt publicaţii periodice (lunară şi, respectiv, trimestrială) de calitate ce cuprind articole, studii şi informaţii de specialitate, anchete, interviuri, note oficiale care conţin informaţii de actualitate și de interes public, informaţii despre activităţile culturale ale jurnaliştilor şi viaţa acestora, reportaje, note din diverse domenii de activitate socială sau dintr-o anumită categorie, etc.

UZPR este prezentă și în presa online cu un website personal (uzp.org.ro), fiind apreciat şi vizitat de mii de persoane, unde sunt publicate zilnic articole şi diverse informaţii din breaslă, din societatea naţională şi cea universală. Este o tendinţă continuă de a realiza acţiuni cu efecte cât mai pozitive atât pentru imaginea uniunii, cât şi pentru imaginea întregului domeniu de activitate jurnalistică din cadrul ţării şi nu numai.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*