Prefectul de Mureș refuză să dea jos drapelul Ungariei de pe sediul PCM Târgu Mureș

La începutul lunii iunie a.c. atrăgeam atenția asupra faptului că filiala Târgu Mureș a Partidului Civic Maghiar a arborat drapelul Ungariei pe fațada sediului său în mod permanent și am solicitat Prefecturii Mureș să se autosesizeze în legătură cu această ilegalitate. Evident, Prefectura Mureș nu a reacționat, motiv pentru care pe data de 22 august a.c. am sesizat în scris Prefectura Mureș cu privire la arborarea cu caracter permanent a drapelului Republicii Ungaria pe sediul filialei Târgu Mureș a Partidului Civic Maghiar (PCM). Am atras atenția Prefectului județului Mureș asupra faptului că filiala PCM Târgu Mureș încalcă prevederile art. 6 din HG nr. 1157/2001 care stipuleaza faptul ca „Pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale”.

Pe data de 27 septembrie a.c. (depășind termenul legal până la care era obligaț să-mi răspundă) Prefectul județului Mureș îmi expediază adresa nr. 101574/18.09.2012 a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, înregistrată la Prefectura Mureș cu nr. 12931/25.09.2012, prin care IPJ Mureș îi comunică Instituției Prefectului –  Județul Mureș faptul că ”potrivit cadrului normativ actual, nu suntem abilitați a lua măsuri în situația dată”. Conducerea IPJ Mureș are perfectă dreptate. Singurul în măsură să aplice prevederile legale în vigoare este chiar prefectul de Mureș, Alexandru-Petru Frătean, care însă refuză după cum se vede să aplice legea.

Art. 6 din H.G. nr.1157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României precizează clar faptul că „Pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale”. Art. 24 al H.G. nr. 1157/2011 prevede, la punctul g faptul că „arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte dimensiuni decât cele ale drapelului României şi cu alte ocazii sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 6, 7 şi 9 constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni”.

Tot art. 24 precizează foarte clar cine sunt cei care vor aplica prevederile H.G. 1157/2001: „(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către prefect sau de împuterniciţii acestuia şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, precum şi persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei”. Așadar, prefectul Alexandru-Petru Frătean nu avea niciun motiv să solicite IPJ să ia vreo măsură în acest caz pentru că singurul abilitat să aplice legea în acest caz era chiar el.

Într-un caz similar, Prefectura Covasna, condusă la acea dată de Gyorgy Ervin, a somat la sesizarea mea un cetățean să-și îndepărteze drapelul Ungariei arborat pe sediul firmei sale din Sfântu Gheorghe. Cetățeanul s-a conformat și a dat jos drapelul Ungariei.

În ceea ce privește drapelul în culorile roșu-alb-verde arborat pe fațada sediului PCM din Târgu Mureș nu există niciun dubiu că acesta aparține Republicii Ungaria. Documentele oficiale ale Guvernului de la Budapesta precizează faptul că drapelul oficial al Ungariei este cel în culorile roșu-alb-verde, fără stema Ungariei în mijloc, însă același document precizează faptul că pot fi utilizate oficial și alte variante ale acestui drapel, inclusiv cu stema Ungariei în mijloc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*