Cărți și lucrări monumentale

Episcopia Severinului și Strehaei ne-a obișnuit de câțiva ani buni  cu tot felul de realizări în multe domenii de activitate. A devenit o prezență vie și necesară în viața cetății și a județului întreg. Ar fi destul să amintim doar construirea de biserici în aproape toate satele, repararea altora aflate în paragină, restaurarea vechilor mănăstiri și construirea altora noi, construirea măreței catedrale din centrul municipiului severinean, Postul de radio „Lumina”, care emite non-stop, revistele pentru preoți, copii și credincioși, activitatea pastoral – misionară și cea filantropică, activitatea editorială complexă, câte două-trei simpozioane naționale și internaționale  în fiecare an, corul ,,Chinonia”  și lista ar putea continua….

Omul care conduce toate aceste activități, care se implică trup și suflet spre binele Bisericii și al enoriașilor săi, este ierarhul locului, Preasfințitul Episcop Nicodim.

Adăugăm realizărilor mai sus menționate una de maximă importanță nu numai pentru Biserică, ci și pentru cultura română: seria de volume Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate. Seria a ajuns deja la volumul al X-lea și continuă. Iar aceste volume nu sunt niște broșurele oarecare, ci ,,cărămizi” de până la 1.500 pagini fiecare… Este înglobată în aceste volume o muncă titanică, la care au contribuit ca ,,salahori” sute de oameni de cultură din țară și străinătate, începând cu ierarhi, academicieni, profesori universitari, oameni de cultură și artă. Volumele acestea valorifică  și „veșnicesc” truda participanților la simpozioanele organizate de episcopia noastră. Au un evantai tematic larg: teologie, istorie, istorie literară, etnografie, folclor, critică de artă ș. a. Altfel spus, o publicație complet liberă de orice fel de cenzură, în care a adus fiecare ce a avut mai de preț în palmaresul ostenelilor sale. Este interesant să vezi studii de arheologie locală și națională alături de cele de istorie veche, medie, modernă și contemporană; studii biblice alături de cele dogmatice, morale, canonice, liturgice, pastorale, catehetice, omiletice; studii de bizantinologie alături de cele de muzicologie și istoria artei sau iconografie; studii privind istoria cărții și tiparului, alături de cele de ecumenism sau de filozofie, de istoria religiilor, relații publice, comunicare. Nu lipsesc studiile de istorie bisericească românească și universală, monografii de personalități bisericești și laice, de evenimente care au constituit pietre de hotar în evoluția poporului român și a Bisericii sale.

An de an, la Severin au poposit oameni de cultură, și-au expus comunicările în prezența unui public avizat, au iscat dezbateri pro și contra cu privire la tezele susținute și au consemnat concluziile cuvenite. Altfel spus, la Severin vorbitorii au lansat teze,  au invitat ascultătorii să le comenteze, să exprime antiteze  și la sfârșit au  realizat sinteze,  pe care episcopia le-a încredințat tiparului. Autorii din aceste volume sunt de ambele sexe, de toate vârstele și de toate profesiile și specializările. Simpozioanele s-au derulat pe parcursul a trei-patru zile și au fost un adevărat regal de cultură și spiritualitate românească.

Cu ani în urmă, mai precis prin 1979-1983 și conducerea județului Mehedinți inițiase un serial de simpozioane, iar comunicările au fost publicate în patru volume, apoi simpozioanele au fost interzise, iar seria volumelor întreruptă. Era de așteptat ca după Revoluție această inițiativă extraordinară să fie reluată de prefectură, de primărie, de forurile culturale ale județului, dar…, pauză.

Acțiunea întreprinsă de Episcopia Severinului și Strehaei este de o valoare excepțională într-un peisaj cultural foarte arid, o adevărată oază  de cultură, iar seria volumelor amintite avem convingerea că va dăinui  cel puțin tot atât cât va dăinui și catedrala, adică sute de ani, vorbind urmașilor că și la Mehedinți s-au născut oameni.

Urăm Preasfințitului Episcop Nicodim și Episcopiei Severinului să aibă putere să mențină seria acestor simpozioane și apariția acestui șir de volume  mulți ani de aici înainte, fiindcă ele scriu istorie pe răbojul vremii.

Lasă un răspuns