Proiect de P.O.M. moldovean

P.O.M. este abreviatura Partidului Oamenilor Muncii. Deocamdată – proiect. Dacă ar exista partid cu acest program, l-aș vota, deoarece m-ar reprezenta.

Articolul 1. P.O.M.  își declară atașamentul total la cauza propășirii Moldovei, a întregului popor moldav.

Articolul 2. P.O.M. își face  preocupare de bază raportarea la realitatea economică și social-politică din Moldova, depistarea marilor greșeli comise, ce reclamă o nouă abordare a problemelor existente în spiritul democrației autentice și a statului de drept autentic.

Articolul 3. Principalele orientări valorice ale P.O.M. sunt: 1. Suveranitatea  Țării; 2. Independența economică și politică; 3. Prosperitatea materială și cultural-morală a poporului; 4. Democrația reală și activă; 5. Respectul pentru avuția națională, proprietatea publică și privată; 6. Statul de drept, pus în slujba Patriei și a cetățeanului; 7. Respectul pentru lege și tradiție; 8. Respectul pentru obligațiile care revin din condiția de cetățean al Moldovei; 9. Transparența și moralitatea în viața publică și politică; 10. Buna înțelegere și cooperare între feluritele segmente sociale, etnice și religioase din Moldova;  11. Grija pentru copii și tineret și educația sănătoasă adecvată intereselor ridicării Țării; 12. Buna înțelegere și relaționare cu toate popoarele lumii, în primul rând cu vecinii; 13. Respectul pentru adevărul istoric.

Articolul 4. Poporul moldovean, alături de ardeleni, valahi, olteni, dobrogeni, maramureșeni, bucovineni, bănățeni, este un ram distinct al familiei populațiilor cu denumirea generică de daco-români sau români, care trebuie să-și construască politica pe principiul enunțat de Mihai Eminescu: „Chestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea a acestei țări este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestui stat, ca limba lui, înclinările lui oneste și generoase, bunul lui simți, c-un cuvânt geniul lui să rămâie și pe viitor norma de dezvoltare a țării și să pătrundă pururea această dezvoltare „.

Articolul 5. Dintre noțiunile Țară și Stat, primordială și determinantă este ȚARA. O țară are dreptul firesc de a modifica tipul și configurația statului său. Tipurile de stat apar și dispar  – Țara rămâne. Țara Moldovei va decide când și cu cine din vecinii apropiați să constituie o comuniune economico-politică.

Articolul 6. Sintagma  unanimă a analiștilor „R. Moldova – stat captiv” reflectă starea de anormalitate a acestui stat, din care populația emigrează masiv, deoarece el nu este în stare să asigure oamenii cu  numărul necesar de locuri de muncă, cu un nivel decent de viață în interiorul Patriei. Fără infuzii financiare permanente de peste hotare, acest  stat-pacient va falimenta rapid. Avem problema salvări  Țării de dezastrul falimentului. P.O.M. consideră ca urgență reformarea radicală a statalității actuale din Moldova de Est și modificarea Constituției.

Articolul 7. Reieșind din  din starea de lucruri – consecință a greșelilor comise de clasa politică post-sovietică și aplicând principiul enunțat de M.Eminescu, pentru salvarea Țării este necesară transpunerea în practică a unui complex de măsuri: 1. Reforma radicală a sistemului bancar, astfel ca 80 la sută din bănci să fie de stat, cu scop principal de susținere a dezvoltării economiei. 2.Naționalizarea întreprinderilor mari și mijlocii, ca veniturile lor, care acum sunt scoase peste hotare, să rămână în bugetul statului nostru restructurat și lărgit. 3.Întreprinderile mijlocii să aibă coproprietari pe toți angajații lor, aceștea fiind responsabili de calitatea și eficiența activității întreprinderii, cu drept democratic de influențare asupra deciziilor manageriale. 4. Formula proprietății întreprinderilor  mijlocii: 50 la sută – coproprietatea tuturor angajaților, 30 la sută- acțiuni de stat, 20 la sută -alții. 5. Legiferarea ca indezirabile a fundațiiilor străine  și a o.n.g.-lor  necomerciale  cu finanțare de peste hotare, care sunt canale de intervenție inadmisibilă a structurilor de peste hotare în sfera politicului și a învățământului nostru. 6.Impozitul progresiv pe venit, cu cât e mai mare venitul, cu atât mai mare să fie impozitul, atingând chiar 50 la sută. 7.Impozitul anual pe lux (bijuterii, imobile de lux, autoturisme de  lux).8. Cea mai eficientă modalitate de combatere a corupției de proporții: închisoarea pe viață și confiscarea bunurilor obținute prin metode ilicite. 9. Limitarea  mărimii salariului funcționarilor și a managerilor, care nu trebuie să depășească mai mult de patru ori mărimea salariului mediu pe economie. 10. Este interzisă vânzarea pământului către cetățenii străini, persoanelor din alte localități, care nu locuiesc în localitatea dată. 11.Stimularea creării Cooperativelor de producție, a Asociațiilor de producție agro-zoo-pomicole-viticole, cu înalt grad de prelucrare, cu păstrarea în depozite frigorifice și realizarea directă,  fără intermediari, prin rețea proprie, a produselor căre consumator. În gospodăria sătească, viitorul aparține cooperației. 12. Crearea unui sistem rațional de irigare. 13.Crearea în sate a  canalizației ori a colectoarelor betonate pentru reziduuri și dejecții, a stațiilor de epurare și a sistemului de colectare-prelucrare a deșeurilor. 14. Subvenționarea satisfăcătoare a agriculturii. 15. Formarea sistemului cu adevărat democratic să se facă de jos în sus, prin votarea deputaților  consiliilor locale, raionale/județene, a Consiliului Suprem al deputaților, a președintelui Consiliului Suprem al deputaților. Votarea de către popor a președintelui Consiliului Suprem al deputaților face inutilă funcția de președinte al republicii. 16. Alegerile – în circumcripții uninominale, nu pe listele partinice. 17.Confirmarea în funcție a deputatului, care a obținut majoritatea voturilor, se face notarial, după semnarea Contractului cu electoratul. Contractul va include poruncile  realiste de înfăptuire a unor măsuri la nivelul circumscripției și al țării, precum și prevederea cazurilor de revocare a deputatului și de înlocuire a acestuia cu următorul candidat situat pe locul doilea. 18.Darea de samă a deputatului de două ori pe an în fața electoratului său. 19. Alegerea și revocarea de către electorat a judecătorilor raionali/județeni și a comisarilor de poliție. 20. Excluderea târgului de partajare a funcțiilor conform „algoritmului partinic”. 21. Tuturor funcționarilor publici le este interzis să dețină peste hotare conturi bancare și proprietăți. 22. Verificarea anuală a avuției funcționarilor publici, la numire în funcție, la ieșire din funcție, cu justificarea legalității acumulărilor. 23.Revizurea legislației și abrogarea legilor care sunt în contradicție cu interesele țării sau care știrbesc libertățile firești ale cetățenilor. 24. Libertatea o definim ca dezvoltare neîngrădită a însușirilor personale și a activităților pe direcția sporirii bunăstării materiale și spirituale a societății. 25. Drepturile cetățenești se asociază numai cu îndeplinirea îndatoririlor cetățenești. 26. Afirmăm dreptul Țării  la libertatea și posibilitatea curățirii permanente, la toate nivelurile, a aparatului de conducere, de a avea o justiție dreaptă, o educație național-patriotică conform idealulului educațional de Om Bun, o instruire generală și profesională necesară ridicării economiei și culturii  noastre, dreptul ca deciziile privitoare la toate problemele noastre să fie luate în interiorul hotarelor naționale, dreptul de a fi unicul stăpân al bogățiilor naturale ale țării noastre. 27. Afirmăm dreptul Țării la alegerea momentului și condițiilor lărgirii teritorului național prin Reunirea Moldovei de Est cu România. 28. Cerem ca teritoriul național lărgit, după Reunire, să fie în afara blocului Ruso-Asiatic și a blocului Uniunii Europene, în relațiii comerciale cu ele reciproc avantajoase. Noua formațiune statală să fie un  un stat-tampon între aceste două blocuri aflate în confruntare. 29. Ieșirea din jugul datoriilor externe.  Practicarea împrumuturilor interne. 30. Dirijarea învățământului și educației să fie realizată prin colaboarea Ministerului Învățământului cu formațiunea obștească Liga Educației. 31. Eliminarea din programele școlare a informațiilor-balast, cca 30 la sută din conținut. 32. Schimbările din instruire și educație – numai după o suficientă dezbatere publică. 33. Studierea analitică-comparativă a concepțiilor socialiste. 34. Promovarea esenței spiritualității creștine – a treimii orientărilor-viruți: Echitate, Milostenie, Credincioșie. 35. Toleranța poate exista numai fără știrbirea drepturilor Țării și ale cetățenilor. 36. Promovarea principiului biblic „de aur”: Poartă-te cu alții așa, cum vrei ca aceștea să se poarte cu tine. 37. Promovarea orientărilor valorice – criterii tradiționale românești de apreciere a persoanelor: Hărnicia, Înțelepciunea, Generozitatea, Modestia. 38. Obligativitatea pentru absolvenții școlilor profesionale și ai universităților de a lucra în țară nu mai puțin de cinci ani după absolvire. Doritorii expatâtrierii imediate plătesc costul instruirii. 39. Învățământul să primescă nu mai puțin de șase la sută din PIB. 40. Procesul formării cadrelor didactice – nu mai puțin de cinci ani de facultate. 41. Cursuri bazale obligatorii pentru toți doritorii de a practica activități agro-zootehnice ( cursuri  numite în Franța „școli țărănești”). 42.Înlesniri pentru familiile tinere, stimularea natalității, protecția familiei tradiționale normale. 43. Lărgirea maximală a listei  produselor autohtone, protecția producătorului autohton, principiul „Cumpărăm numai mărfurile noastre” (cu excepția a ceea ce nu crește și nu se produce la noi).  44. Abandonarea modelului economic neo-liberal și trecerea la un model adecvat post-liberal.  Planificarea dezvoltării economice în perspectivă medie și  îndepărtată. 45. Promovarea principiului „Tehnologii apusene, cultură  românească!”. Intrarea în diferite organisme internaționale să fie precedată și condiționată de respingerea clauzelor  dăunătoare intereselor naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*