Iurie Colesnic – scriitorul și istoricul literar de mare preț din Basarabia

În ultimele decenii Basarabia s-a bucurat și continuă să se bucure de prezența unui mare scriitor și istoric literar, precum Iurie Colesnic, care nu numai că a completat și îmbogățit enorm cultura literară română cu cele mai valoroase lucrări de cercetare și analiză a fenomenelor istorice, dar a creat și publicat lucrări de mare importanță care au scot în evidență lucruri complet neștiute, uitate sau interzise pentru poporul român basarabean în anii regimului totalitar. Este vorba de lucrări inedite, cu caracter istoric, ce reprezintă viața unor mari personalități români basarabeni din diverse timpuri, despre perioada de ocupație sovietică, despre localitățile basarabene și românii ce au locuit și locuiesc pe aceste teritorii, și, nemijlocit, despre tot ceea ce ține de ținutul basarabean, cu oamenii și istoria lor.

Născut la 12 august 1955, de origine română (părinții pedagogi – Liuba și Vsevolod Colesnic), județul Călărași, comuna Dereneu, Iurie Colesnic este un scriitor, poet, publicist, scenarist, editor și, nu în ultimul rând, critic și istoric literar care se bucură de o mare reputație în Basarabia și nu numai. Licențiat în inginerie, ulterior, Iurie Cilesnic este sortit destinului de a deveni și a fi un mare scriitor al neamului românesc. Debutul literar Domnia Sa l-a realizat în 1977 în revista Nistru, nr.4, iar debutul editorial fiind în 1980 cu placheta de versuri pentru copii „Puiul îndrăzneț”, urmând să publice ulterior și alte volume de versuri pentru copii („Ţara cu luceferi”, 1986; „Învăţ să zbor”, 1992; „Necazul ariciului”, 1996; „Ce visează leul”, 2004) și versuri pentru maturi („Arta memoriei”, 1987; „Arheologii interioare”, 1991; „Spirala lui Arhimede” 1993), volume de istorie și istorie literară („Doina dorurilor noastre”, 1990; „Basarabia Necunoscută” (10 volume); „Scurtă istorie a cărții românești”, 1994, coautor, în colaborare cu România, București; „Gheorghe Bezviconi:  Bibliografie”, 1994; „Dicționar-antologie de istorie și teorie literară”, în colaborare cu Lora Bucătaru, lucrare editată în mai multe ediții – anul 2000, 2001, 2003; „Profetul nemuririi noastre: Constantin Stere”, 2005; „Enigma Petre Draganov”, 2006; „Note din Arca lui Noe”, 2006; „Prima organizaţie din Basarabia – Pământenia de la Dorpat”, 2008; „O călăuză veşnică a ţărănimii – Moş Ion Codreanu”, 2009; „Timp şi Istorie: Autori de la „Viaţa Basarabiei”, 2011; „Chişinăul din amintire”, 2011; „Chișinăul și chișinăuienii”, 2012; „Chișinăul din inima noastră”, 2013; „Ora exactă”, 2014; „În culisele istoriei”, 2015), ediții enciclopedice („Sfatul țării”, 1998; „Generația unirii”, 2004; „Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia: 1812-2006”, în colaborare, 2007; „Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală”, 2008), nenumărate lucrări literare de o valoare aparte și multe alte opere îngrijite și prefațate în calitate de editor.

Printre toate acestea sunt prezente operele dedicate unor reprezentativi poeți, prozatori, critici și istorici literari români basarabeni din perioada anilor de după 1812 și până în prezent, unde biografia și activitatea acestora și-au văzut lumina în volumele „Basarabia Necunoscută”, 10 volume editate până la ziua de azi, autor Iurie Colesnic, cât și alte titluri dedicate acestui domeniu. Este necesar de menționat, serialul de volume „Basarabia Necunoscută” – personalităţi basarabene” (10 volume: 1993, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2015)   este o enciclopedie nespus de complexă și nespus de valoroasă ce cuprinde documentări inedite despre istoria personalităților/intelectualilor din Basarabia, începând cu anul 1812 – prezent. Prin conținutul acestor lucrări autorul ne pune la dispoziție informații biografice, imagini fotografice, activitate politică/ adminstrativă și culturală, etc., despre o întreagă pleiadă de personalități basarabene care au activat în trecut și care, la rândul lor, au fost legați între ei prin concepții și năzuințe comune. Respectiv, descrierile autorului sunt argumentate din punct de vedere științific, fiind valorificată contribuția acestor personalități în dezvoltarea ținutului basarabean, în menținerea valorilor spirituale în spațiul dintre Prut și Nistru, ca fenomen al devotamentului față de propria țară, și, nu în ultimul rând, fiind promovată tema cu accent puternic în reunificarea Basarabiei cu România.

Scriind și editând lucrări de o mare importanță și de un mare interes pentru o societate, Iurie Colesnic realizează și pune în valoare capacitatea de creație unde, în rezultat, prin intermediul discursului literar-istoric găsește răspunsuri/răspunsuri concrete la cele mai importante subiecte pe care dorește să le descopere/investigheze. Aceasta presupune o muncă enormă prin arhivele statului,    instituții de istorie unde se regăsesc documente, studii analitice și științifice privind viața, activitatea, biografia celor mai de vază personalităţi basarabene din trecut și prezent. Astfel, în calitate de critic și istoric literar, au fost publicate și alte lucrări de valoare precum: „Doina dorurilor noastre” (1990), cu eseuri despre Alexei Mateevici, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori români născuți în Basarabia; „Scurtă istorie a cărții românești” (1994), în colaborare cu România, București; „Dicționar-antologie de istorie și teorie literară” (autor de proiect, editor, în colaborare cu Lora Bucătaru), lucrare editată în mai multe ediții – anul 2000, 2001, 2003. În timp, Iurie Colesnic, cu pană de istoric literar autentic, își conturează responsabilitatea și arta scriitoricească cu enciclopediile „Sfatul țării” (1998), „Generația unirii” (2004), „Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia: 1812-2006” (în colaborare, 2007) prin intermediul cărora parcurge o traiectorie concretă prin segmentul unității de neam, unde descrie și reprezintă modul cum a decurs proiectul Unirii în care au participat mari personalități ai neamului românesc. „Generația unirii” (2004) este opera care pune în valoare anul 1918, conținutul căreia se încadrează cu istoria națională a românilor, iar problema Unirii fiind o necesitate și o condiție vitală pentru Basarabia. O lucrare monumentală, care trebuie citită de toate generațiile în creștere.

Sub aceeași notă de o valoare aparte este prezentă și monografia „Pantelimon Halippa: Apostolul Unirii” (2006), aceasta fiind o dedicație de recunoștință și respect față de Pantelimon Halippa (sau Pan Halippa), președintele primului legislativ basarabean care a votat Unirea în 1918 (Sfatul Țării), om politic basarabean, publicist, unul unul dintre cei mai importanți militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia. Conținutul lucrării „Pantelimon Halippa: Apostolul Unirii” cuprinde informații inedite despre viața, biografia, activitatea politică, dosarele arestărilor în timp, procesele verbale ale interogatorilor și, totodată, despre familia marelui om politic… Astfel, putem analiza la nesfârșit publicațiile domnului Iurie Colesnic, care, la rândul lor, toate sunt o bogăție inestimabilă pentru cultura și literatura română. Concomitent, ar urma să menționăm, acest scriitor de mare valoare din Basarabia, Iurie Colesnic, pe lângă vocația de scriitor, cercetător istoric, etc., este și un om politic (fost Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 2009-2010), membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Cadre din Kiev, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Director al Casei Cărții Mitropolit Petru Movilă din Chișinău și multe alte mențiuni și ocupații ce se încadrează cu viața din societatea basarabeană. În același timp, Domnia Sa deține titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Umanistice din Chişinău, este deținătorul titlului onorific „Maestru al Literaturii” (2010), este decorat cu medalia „Sfântul Daniil” (2001) și „Dimitrie Cantemir” (2010), și multe alte premii naționale și internaționale în domeniul literaturii. Nemijlocit, Iurie Colesnic a realizat și scenarii de film: „Binecuvântare”, 1989; „Stropul de ceară”, 1990; „Buburuza”, 1991; „Harap Alb”, în colaborare, 1991; „Filozoful din Cubolta”, 1997; „Copiii GULAG-ului”, 2010.

Fiind o personalitate de o cultură aparte, Iurie Colesnic își consacră întreaga activitate scrisului prin intermediul căruia contribuie enorm la dezvoltarea culturii naționale, cât și a întregii culturi din tot  spațiul românesc. Operele scrise de Domnia Sa sunt memorii ale trecutului, dar și a prezentului, dedicate în exclusivitate oamenilor iluștri din Basarabia. La acest subiect, academicianul şi scriitorul Nicolae Dabija spune: „ Iurie Colesnic este un valorificator al trecutului misterios, care “subliniază în cărţile sale calităţile marilor personalităţi din Basarabia”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*