Un slujitor al altarului străbun şi al catedrei teologice…

În iureşul timpului şi în vârtejul zilei mai apucăm să ne (mai) gândim, din când în când, la viaţa omului şi, mai ales, la moartea acestuia, îndeosebi atunci când, primind un telefon, aflăm că a mai trecut cineva apropiat şi drag nouă dincolo, de fapt unde?… În adevărata viaţă!… Aşa s-a întâmplat şi în aceste zile, la aflarea veştii mutării la cele veşnice a Părintelui Profesor Dorel Man de la Cluj, la vârsta de 63 de ani – cel care a fost atâţia ani slujitorul altarului străbun şi al catedrei teologice, universitare şi academice!…

Altfel spus, Părintele Dorel Man – Conferențiar Universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj – Napoca a trecut, zilele acestea, la cele veșnice. Părintele Profesor având numai 63 ani și o vechime în preoție de peste 40 ani, iar la catedră și-a desfășurat activitatea ştiinţifică şi teologică de mai bine de 20 de ani. În ultimul timp, problemele de sănătate s-au acutizat dramatic, iar în noaptea de 28 iulie 2016 Părintele Dorel Man s-a stins din viață, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Ierarh Nectarie” din Cluj – Napoca.

Părintele Profesor Dorel Man s-a născut la data 26 ianuarie 1953, în comuna Suciu de Sus, din Ţara Lăpuşului, judeţul Maramureş, ca al treilea copil al lui Gavril, de profesie miner şi Maria n. Pop, croitoreasă. Dintre strămoşii săi iluştrii îl amintim pe Casian Buda – asasinat la 5 decembrie 1918, înscris pe monumentul eroilor din oraşul Târgu Lăpuş. Fraţi: Aurel, de profesie mecanic agricol şi Ioan, de profesie pădurar. La 22 mai 1976, se căsătoreşte cu Carolina Iuga, originară din Dobricu Lăpuşului, judeţul Maramureş, asistentă medicală, având trei fiice: Paula Dorina (n. 1977, căs. Nan, licenţiată în Drept, avocat), Anamaria (n. 1978, căs. Popa, de profesie arhitect), Victoria Alina (n. 1982, căs. Grădinar, doctor în Arte vizuale, de profesie pictor bisericesc). Ca profesor şi cadru didactic, Părintele Conf. Univ. Dr. Dorel Man a fost specialist în disciplina Teologie – Pastorală Ortodoxă, Spiritualitate și Duhovnicie.

Activitatea sa didactică și științifică a urmărit, imediat după anul 1991, începând cu primii ani de după reînființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj – Napoca, orizontul unui domeniu nou, care vizează mai ales teologia aplicată, practica teologică și viziunea duhovnicească asupra misiunii tuturor membrilor Bisericii, mai ales a clerului.

În acest cadru şi context, activitatea sa științifică a fost demonstrată de calitatea de autor sau coautor de volume, de repunerea în circulație a unor texte importante din publicistica unor mari teologi și gânditori creștini din Transilvania, de publicarea a peste o sută de studii de specialitate în reviste de teologie din ţară şi din străinătate, articole, comentarii, recenzii etc.

În altă ordine de idei, Părintele Profesor Dorel Man a fost un eminent cercetător al vieţii, operei şi activităţii ilustrului ierarh – cărturar, academician Nicolae Colan, fiind un distins teolog, profesor, cercetător şi publicist, profund implicat în viaţa universitară clujeană şi în breasla cercetătorilor istoriei Biserici Ortodoxe Române şi a neamului românesc, perspectivă din care îl vom aborda şi noi în acest material omagial – comemorativ, fiindcă Sfinţia Sa este şi va rămâne în continuare, în conştiinţa discipolilor, profilul dascălului cu deschidere spre universal, spre consistenţă şi acrivie ştiinţifică, predată cu foarte multă acuitate şi exactitate, căci avea vaste, avizate şi competente cunoştinţe în cele mai diverse discipline istorice şi teologice!…

Prin urmare, acest, altminteri, trist moment omagial şi eveniment comemorativ, ne oferă, şi de această dată, prilejul şi ocazia de a ne  exprima gândurile noastre de preţuire, de gratitudine, de admiraţie şi de respect faţă de teologul, istoricul, profesorul şi Omul Dorel Man, care a fost cunoscut şi recunoscut pentru generozitatea, responsabilitatea, profesionalismul, rigoarea, consecvenţa şi respectul său faţă de rosturile binecuvântate pe care le-a îndeplinit în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului precum şi în  viaţa  publică  locală, regională şi naţională.

Bucuria şi privilegiul de a-l fi avut pe Părintele Profesor Dorel Man printre colaboratorii cei mai apropiaţi ai noştri, a fost sprijinită şi mijlocită de strădania noastră comună, de a cinsti memoria Mitropolitului Ardealului Nicolae Colan. În acest mod şi context, s-a stabilit o relaţie  trainică de solidaritate, colaborare şi sprijin între Părinţii Profesori Alexandru Moraru şi Dorel Man şi cercetătorii istoriei locale, laice şi bisericeşti, de pe meleagurile natale ale ierarhului – cărturar, născut în localitatea Araci din judeţul Covasna.

Începutul a fost făcut de Părintele profesor Alexadru Moraru, prin publicarea, în anul 1989, a monumentalei lucrări monografice „La răscruce de vremi o viaţă de om. Nicolae Colan Episcopul Vadului Feleacului şi Clujului 1936 – 1957”. A urmat apoi volumul „Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893 – 1993)”, Cluj – Napoca, 1995, Editura Arhidiecezana, Cluj – Napoca, lucrare apărută cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit cărturar Bartolomeu Valeriu Anania, şi îngrijită de către Părintele Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru.

În paginile acestui volum, împreună cu teologi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române, precum Mitropolitul Ardealului Dr. Antonie Plămădeală, Părintele Acad. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu ş.a., Părintele Profesor Dorel Man a publicat studiul „Personalităţi laice despre Episcopul Nicolae Colan”.

Continuând munca de editare a operei Mitropolitului Nicolae Colan, cu sprijinul domnişoarei Ileana Leuca din Sibiu şi a doamnei Cornelia Costea din Cluj – Napoca – nepoatele Mitropolitului Nicolae Colan, în anii următori,  Părintele Profesor Dorel Man a îngrijit şi publicat volumele „Nicolae Colan Arhiepiscop şi Mitropolit al Ardealului – Pastorale”, Editura. Arhidiecezana, Cluj – Napoca, 1995, 283 p., „Nicolae Colan – Teologie şi spiritualitate Ortodoxă”, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, 234 p., „Pastoraţie şi istorie la Episcopul Nicolae Colan în Transilvania, 1940 – 1944”, Editura Renaşterea, Cluj – Napoca, 2007, 269 p., după aceea a editat şi publicat volumul „Mărturii pastorale, culturale şi sociale în Mitropolia Ardealului (1952 – 1989)”, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2013, lucrare în care Vlădica Nicolae Colan ocupă un loc important şi semnificativ.

După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Ioan Selejan – Întâiul, primul Eparhiot al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, s-a creat cadrul instituţional şi logistic necesar pentru intensificarea activităţii de cercetare a istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din sud – estul Transilvaniei şi pentru prezervarea  patrimoniului  cultural şi afirmarea   identităţii româneşti.

Numărul mic al preoţilor, profesorilor, muzeografilor, arhiviştilor şi al altor cercetători  români din judeţele Covasna şi Harghita, ne-a determinat să stimulăm participarea, la manifestările ştiinţifice şi culturale organizate în cele două judeţe, a unui număr cât mai mare de cercetători  din  principalele centre universitare ale ţării.

Calendarul sesiunilor, simpozioaneleor, conferinţelor, dezbaterilor organizate anual, sub egida Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecezistic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi a altor asociaţii culturale româneşti din sud – estul Transilvaniei, cuprinde câteva manifestări devenite tradiţionale, care au loc la Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc, Topliţa, Covasna, Izvorul Mureşului ş.a., dintre care menţionăm: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud – estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie” (18 ediţii), Zilele „Andrei Şaguna” (20 de ediţii), Zilele „Nicolae Colan” (20 de ediţii), Zilele „Miron Cristea” (16 ediţii), Zilele „Justinian Teculescu” (zece ediţii), Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului (11 ediţii)  ş.a. Printre distinsele personalităţi, din domeniul academic, universitar, al culturii româneşti şi al spiritualităţii ortodoxe din întreaga ţară, care au participat constant la aceste manifestări, la loc de cinste, se află intelectuali de cinste din Cluj – Napoca, precum: Academicienii Horia Colan, Nicolae Edroiu şi Dumitru Protase, Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Vasile Someşanul, Profesorii Universitari Matei Basarab, Iustinian Petrescu, Traian Rotariu, Alexandru Moraru, Vasile Dâncu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Nicolae Ciangă, Gelu Neamţu, Gheorghe Lazarovici, Barbu Bălan, muzeografii şi arhiviştii Viorica Crişan şi Vasile Lechinţan precum şi regretatul  publicit Constantin Mustaţă ş.a. În acest „buchet” de distinse personalităţi clujene, un loc aparte şi distinct l-a ocupat Părintele Conf. Univ. Dr. Dorel  Man.

De fiecare dată, când a participat la asemnea manifestări, comunicările, referatele şi intervenţiile Sfinţiei Sale au fost  ascultate cu interes şi  unanim  apreciate. Activitatea de cercetare istorică a Părintelui Profesor Dorel Man, concretizată şi materializată prin apariţia unui mare număr de volume şi studii, este bine cunoscută. Bogata sa bibliogrfie cuprinde, pe lângă opere cu tematică teologică şi de istorie bisericească, şi numeroase studii şi lucrări dedicate vieţii unor iluştri teologi şi cărturari laici şi vestite sau remarcabile personalităţi bisericeşti precum: Antim Ivireanul, Andrei Şaguna, Ioan Lupaş, Alexandru Lapedatu, Nicolae Ivan, Visarion Puiu, Onisie Moraru, Protopopii Dr. Florea Mureşanu şi Ion Goron etc.

La sesiunile de comunicări şi simpozioanele desfăşurate la Sfântul Gheorghe şi Miercurea Ciuc, Părintele Profesor Dorel Man a prezentat comunicări de larg interes, referitoare, în mod deosebit, la viaţa şi activitatea pastorală, culturală, publicistică şi socială a Mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului. Drept urmare, prin această bogată activitate publicistică, Părintele Profesor Dorel Man  s-a afirmat în istoriografia românească ca un eminent cercetător al vieţii şi operei  ierahului -cărturar Nicolae Colan al Clujului şi, apoi, al Ardealului. Acestea au fost şi argumentele ce au stat la baza acordării Diplomei de excelenţă şi Premiului Grupului de Cercetare  „I.I. Russu” pentru stdudiul Sud – Estului Transilvaniei, ediţia 2013.

Înfiinţat în anul 2008, Grupul de Cercetare „Ioan I. Russu”, întrunit anual în colocvii naţionale, şi-a stabilit ca obiective următoarele: instituţionalizarea şi amplificarea cercetărilor interdisciplinare referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românească din sud – estul Transilvaniei şi la convieţuirea interetnică româno – maghiară – cercetări valorificate editorial, în principal, în paginile publicaţiei „Angvstia”, anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecleziastic de Documentare „Nicolae Colan”; analiza anuală a stadiului cercetărilor problematicii interdisciplinare specifice arealului sud – est transilvan, pe termen scurt, mediu şi de perspectivă; sprijinirea editării unor lucrări care se înscriu în obiectivele colocviului; organizarea unor momente în memoria cercetătorilor din domeniul ştiinţelor socio – umane din sud – estul Transilvaniei; decernarea anuală a premiului „I.I. Russu”, autorilor celor mai valoroase lucrări referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românească din sud – estul Transilvaniei şi la interferenţele culturale româno – maghiare; dezvoltarea şi valorificarea bazei de date cu utilizatori multipli, referitoare la arealul sud – est transilvan; sprijinirea cunoaşterii bibliografiei privind sud – estul Transilvaniei, inclusiv prin postarea pe internet a celor mai importante lucrări care abordează această problematică.

Aşadar, dacă starea lui de sănătate nu s-ar fi înrăutăţit, în ultima vreme, într-o formă atât de accentuate şi de agravantă, la 63 de ani, Părintele  Profesor Dorel Man s-ar fi aflat, încă, în  perioada deplinei maturităţi duhovniceşti şi a consacrării profesionale, ştiinţifice şi didactice, calităţi care i-ar fi conferit dreptul, de a fi, în continuare, păstor înţelept, cercetător riguros, distins profesor, formator de specialişti în domeniul Teologiei ortodoxe şi al istoriei, publicist prolific, om al cetăţii, participant activ la viaţa spirituală, culturală şi ştiinţifică a Clujului, a Transilvaniei  şi a întregii noastre ţări, însă Dumnezeu – Atotbunul şi Preasfântul – Stăpânul Vieţii şi al Morţii, a decis, ales şi hotărât altfel, căci „gândurile noastre nu sunt ca gândurile Sale…”

De aceea, cinstind şi omagiind acum personalitatea Părintelui Profesor Dorel Man, arătăm şi înfăţişăm reperul şi modelul unei vieţi de muncă jertfelnice şi de demnitate, pilduitoare, pentru toţi cei din jurul Sfinţiei Sale, mai ales pentru cei tineri, care ar fi bine şi indicat dacă i-ar urma exemplul.

Deci, cuvintele noastre sunt puţine şi neputincioase pentru a putea spune cât bine a făcut Părintele Profesor Dorel Man, datorită ţinutei sale morale, sacerdotale şi preoţeşti, a echilibrului şi a înţelepciunii sale, a preocupărilor sale teologice şi cărturăreşti, a dragostei sale faţă de Dumnezeu şi de oameni, a ataşamentului său faţă de ţara aceasta şi de Biserica noastră strămoşească!…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*