Arhive autor: Stelian Gomboș

Despre dreptatea lui Dumnezeu şi judecata omului…

Cu fiecare Sfântă Evanghelie pe care noi o auzim la Sfânta Liturghie, Mîntuitorul Iisus Hristos ne cheamă pe toţi la bunătate unii cu alţii. Cu cât suntem noi mai buni cu cei din jurul nostru, cu atât mai mult şi


Aproapele omului contemporan sau despre iubirea acestuia

Aproapele meu, al omului contemporană este fratele şi semnul meu, oricare ar fi acesta, pe care eu, sunt chemat să-l iubesc, ca pe mine însumi, fiindcă am această poruncă de la Domnul nostru Iisus Hristos, Care este, „ieri, azi şi


Sfântul Ioan Botezătorul – omul cu aripi îngereşti, arhanghelul cu chip omenesc şi dascălul pocăinţei…

Viaţa acestui sfânt, al cărui nume îl poartă peste două milioane de români, se poate rezuma la un singur cuvânt: pocăinţa. Numele Sfântului Ioan arată esenţa vieţii sale: Dumnezeu a avut milă (în limba ebraică Jo (Jahve) + Hanan). Toată


Cincisprezece ani de la trecerea la cele veşnice a Preafericitului Părinte Teoctist Arăpaşu…

Dacă ar fi totuşi, să mă bucur de ceva anume în aceste zile, vremuri şi momente de reculegere şi reflecţie, este faptul că iată, de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi


In memoriam: Părintele Stareţ Emerit Nicodim Dimulescu Arhimandritul…

Cuprins fiind de emoţie, respect, recunoştinţă şi veneraţie m-am tot gândit, preţ de mai multe zile cum să-mi pot exprima, cât mai bine, în câteva rânduri, aceste stări şi sentimente faţă de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicodim Dimulescu acum, la momentul


Mănăstirea de la Curtea de Argeş – loc de odihnă al regilor României

Fostă capitală a Ţării Româneşti, municipiul Curtea de Argeș, s-a bucurat de-a lungul timpului de statutul de „oraș regal”, reintrând în atenția istoriei odată cu urcarea pe tronul României a Regelui Carol I (1839-1914). În perioada domniei Regelui Carol I,


Postul sau cunoaşterea lui Dumnezeu prin înfrânare sau asceză

Ascultarea de Dumnezeu se manifestă prin ţinerea poruncilor Lui. Postul creştin este un timp liturgic, de nevoinţă, ce ne oferă putinţa curăţirii trupeşti şi sufleteşti. În cateheza ce urmează aflăm despre scopul şi importanţa postirii în viaţa creştinului. Prin jertfa


Referinţe teologice cu privire la raporturile dintre drept, dreptate şi religie (2)

Izvoare ortodoxe de drept canonic în spaţiul cultural românesc Colecţiile româneşti care reprezintă un deosebit interes cărturăresc şi istoric-documentar sunt următoarele:a) Extras din Vasilicale sau Pravila lui Alexandru cel Bun. Aceasta este prima colecţie de legi despre care se face


Referinţe teologice cu privire la raporturile dintre drept, dreptate şi religie (1)

Dreptul nu este un fenomen de sine stătător, el variază în raport cu dezvoltarea societăţii, cu gradul de civilizaţie al acesteia și împreună cu celelalte ştiinţe sociale. De-a lungul istoriei şi existenţei sale, între drept şi religie, două dintre marile


Despre rugăciunea lui Iisus şi impactul acesteia asupra lumii postmoderne şi secularizate de astăzi

Moto: „Rugăciunea lui Iisus face din inima fiecăruia o chilie monahală unde se află „singur cu Singurul”, în tăcere. Nevoitorul învaţă să tacă. Dar tăcerea creştină nu poate fi despărţită de un cuvânt mereu reînnoit. La un moment dat, cel