Segregarea etnică a elevilor români de la Colegiul Unirea din Tîrgu Mureş

– declaraţia Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cu privire la segregarea etnică a elevilor români de la Colegiul Unirea din Tîrgu Mureş –

Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş află cu surprindere şi ia act cu îngrijorare de o nouă escaladare a acţiunilor antiromâneşti pornite de U.D.M.R. şi Biserica Romano – Catolică prin aşa – zisul Statusul Romano – Catolic la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş cu complicitatea trădătoare a autorităţilor locale, mai precis primarul municipiului Tîrgu Mureş, inspectorul general Someşan Ştefan şi conducerile celor două partide politice P.N.L. şi P.S.D.

În aceste zile s-au făcut presiuni şi ameninţări directe împotriva elevilor, personalului didactic şi a părinţilor pentru evacuarea unor spaţii ale colegiului pentru a face loc unei instituţii de învăţământ maghiare înfiinţată nelegal tot cu complicitatea şi decizia funestă de divizare a colegiului avându-l ca autor pe acelaşi Ştefan Someşan, care ocupă efemer funcţia de inspector şcolar general pe care o exercită împotriva intereselor învăţământului românesc din judeţul Mureş.

Avertizaţi de pericolul extincţiei Colegiului Naţional UNIREA, prestigioasă instituţie de învăţământ preuniversitar unde s-au format decenii la rând personalităţi de prestigiu ale culturii şi ştiinţei româneşti, cadrele didactice, elevii şi mai ales organizaţia  părinţilor legal constituită, opinia publică avizată de mass – media locală şi naţională s-au mobilizat într-o meterează ideatică de apărare a instituţiei prin mijloace  civice legale pentru a bloca dezastrul şi a conştientiza factorii de putere obedienţi, inconştienţi sau trădători să aibă până la urmă reacţiile de autoritate corespunzătoare.

Comunitatea şcolară s-a menţinut la standarde foarte ridicate, s-au depus eforturi şi s-au obţinut rezultate remarcabile în pofida piedicilor administrative puse de conducerile primăriei Tîrgu Mureş şi ale Inspectorului şcolar general Mureş, desigur făcând jocul celor care pun igrasia la temelia Statului Român.

Mai mult de atât, în hăţişul acelei complicate ţesături de interese meschine şi antinaţionale situaţia claselor româneşti din Colegiu se deteriorează în continuare, tradiţiile şcolii româneşti sunt alungate şi cu fiecare zi care trece abuzul şi fărădelegea să se aşeze ca un fapt cotidian obişnuit.

Atitudinile, promisiunile şi declaraţiile de circumstanţă nu sunt decât paleative derizorii ale unei conduite demagogice deja instituţionalizată pentru că intenţionat sunt evitate cauzele răului deja făcut prin „restituirea” frauduloasă aşa – zisului Status Romano – Catolic  denumit şi Status Romano – Catholicus Transylvaniensis  înfiinţat nelegal în anul 2001 la Judecătoria Miercurea Ciuc şi care se revendică fals continuatorul de drept al proprietăţilor ce le pretinde pe bandă rulantă în Transilvania şi pe care cu inconştienţă suspectă le şi obţine.

Este revoltător modul nedemn cum au fost trataţi dascălii şi părinţii elevilor din Colegiul Unirea, umilinţa la care au fost supuşi de inspectorul şcolar general Ştefan Someşan, potrivit declaraţiilor acestora au fost ignoraţi, iar când s-a reuşit contactarea „inspectorului” au fost ameninţaţi, inclusiv s-a prezentat un anume Filipaş din conducerea jandarmeriei locale, care la rândul său a recurs la expresii de intimidare. Îi amintim jandarmului  că este în slujba poporului român, că a fost foarte curajos să intimideze o mamă fără apărare care din simţ civic are dreptul să apere colegiul, însă ne punem întrebarea unde erau şi ce au făcut jandarmii de sub comanda lui şi el însuşi când a fost marşul neautorizat şi violent al năvălitorilor ţinutului secuiesc în Tîrgu Mureş repetat 2 ani la rând.  În aşteptarea unui răspuns la atâtea erori intenţionate este îndreptăţit orice român de bună – credinţă.

Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş în numele organizaţiilor pe care le reprezintă şi al populaţiei româneşti din cele trei judeţe, al tuturor românilor care au aderat la principiile sale generoase, consideră că şi această provocare face parte dintr-un arsenal pus la cale de extremismul hungarist care trebuie descurajat de către autorităţi pe teritoriul Statului Român prin măsuri de ordine ferme şi în deplină legalitate. Anchetele în derulare să fie terminate şi aduse la cunoştinţă publică.

În acelaşi timp solicită, astfel cum o face de peste zece ani ca Statul Român să ia o măsură pentru ca în Transilvania să se revină la normalitatea tulburată deja cronic de cei care sub diferite forme pun semnele urii între locuitorii Transilvaniei.

Abandonând reţetele perdante şi prin înlăturarea din funcţie a responsabililor laşi şi trădători cerem din nou să dispună măsuri punctuale care se impun: revizuirea „restituirii” frauduloase a clădirii colegiului care nu a fost niciodată al Bisericii Catolice şi nici al Statusului;  desfiinţarea pe cale judecătorească la cererea parchetului competent al acestei asociaţii denumite Statusul care s-a înfiinţat nelegal; tragerea la răspundere a celor care cu încălcarea Legii educaţiei nr. 1/2011, prin abuz au divizat colegiul şi au înfiinţat un alt liceu de limbă maghiară, intrarea în normalitate cu garanţii reale a funcţionării Colegiului Unirea, care are clase de predare atât în limba română cât şi maghiară; aflarea rolului şi stabilirea legală a responsabilităţilor pe care l-au avut acolo pentru destabilizare consilierii locali în luna august 2015, inspectorul şcolar general, primarul municipiului, felul cum s-au alocat sume băneşti, totul cu dirijarea bine orchestrată a deputatului U.D.M.R. Laszlo Borbely.

În fine, dar înainte de toate să fie stopată acţiunea de izgonire a românilor din Colegiu dusă cu o sârguinţă sisifică de forţele întunericului medieval.

Biroul de presă al F.C.R.H.C.M.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*