Ordinul Mareşalului Ion Antonescu: „Ostaşi, vă ordon, Treceţi Prutul!”

A fost un act de curaj? A avut România de ales sau a fost împinsă de la spate de Germania? Era pregatit Armata Româna pentru un război de uzură? Trebuia ca, după liberarea Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herței să mergem mai departe alaturi de nemți? România anului 1941 era una umilită și îngenuncheată. Pierdusem o mare parte din teritorii fară să tragem un foc de armă. M pierdut o populație numeroasă fără să crâcnim. Ne-am pierdut rând pe rând aliații tradiționali. Pe de altă parte, opinia publică, îmbătata de victoriile Axei din primele luni și beneficiind de garanții pentru granițele actuale din partea lui Hitler, credea că alături de armata germană vom obține nu doar o victorie ușoara ci și rapidă, în URSS. Aveam nevoie să luptăm pentru ce era al nostru. A sta cu mâinile în sân și a aștepta să facă alții treaba în locul nostru nu era o opțiune.

 ORDINUL DE ZI către Armată al d-lui General Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român

OSTAȘI,
V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii și a luptei mele naționale să vă duc la biruință; să șterg pata de dezonoare din cartea Neamului și umbra de umilire de pe fruntea și epoleții voșri.
Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoșești și a bisericii, lupta pentru vetrele și altarele românești de totdeauna.

OSTAȘI,
Vă ordon: treceți Prutul!
Sdrobii vrăjmașii din răsărit și miazănoapte. Desrobiți din jugul roșu al bolsevismului pe frații noștri cotropiți. Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabilor și codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre.

OSTAȘI,
Plecați azi pe drumul biruințelor lui Ștefan cel Mare ca să cuprindeți cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoșii noștri cu lupta lor.
Înainte. Fitți mândri că veacurile ne-au lasat aci straja dreptății și zid de cetate creștina. Fiți vrednici de trecutul românesc.

OSTAȘI,
Veți lupta cot la cot, suflet de suflet, lângă cea mai puternică și glorioasă armată a lumii. Îndrăzniți să vă măsurați vitejia și să vă dovediți mândria, camarazilor noștri. Ei luptă pe pământul moldovean, pentru granițele noastre și pentru dreptatea lumii. Fiți vrednici de cinstea pe care v-au făcut-o istoria, Armata Marelui Reich și neintrecutul ei comandant, Adolf Hitler.

OSTAȘI,
Înainte. Să luptați pentru gloria Neamului. Să muriți pentru vatra părinților și a copiilor voștri. Să cinstiți prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă și a lui Ștefan cel Mare, a martirilor și eroilor căzuți în pământul veșniciei noastre cu gândul țintă la Dumnezeu.
Să luptați pentru desrobirea fraților noștri, a Basarabiei și Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor batjocorite de păgâni cotropitori.
Să luptați pentru a ne răzbuna umilirea și nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele și Generalul Vostru.

OSTAȘI,
Izbânda va fi a noastră. La luptă.
Cu Dumnezeu înainte!

Comandant de căpetenie al Armatei:
GENERAL ANTONESCU
22 iunie 1941″

(Integral, Ordinul de zi privind începerea participării la războiul antibolșevic, trimis în 22 iunie 1941 către armata română, de comandantul aceșteia, generalul Antonescu, așa cum a apărut în presa vremii)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*