Ionel Marin despre „Adevărul, vremelnic în derivă…„ – speranța recâștigării demnității naționale

În România profundă există oameni talentați care crează și muncesc cu sudoarea inteligenței, uneori în anonimat, fără să apară pe primele pagini ale ziarelor, și nici pe sticla televizoarelor. Dar ei pun „cărămida” creației peste „cărămida” operelor lor, construind panteonul culturii române pentru veșnicie.

Printre acești truditori ai condeiului, pe care îl consider apostol al culturii naționale, îl enumăr, în primul rând, pe scriitorul, publicistul, editorul și promotorul cultural Ionel Marin, ce editează revista „Bogdania“, prin care promovează literatura română autentică, fără ifose, așa zise academic, de gașcă, elitiste și rupte de realitate, cum o fac unele reviste bucureștene. În condițiile fenomenului globalizării, „topoganul” pe care, deja, alunecă și cultura română, exclusivismul practicat de unele reviste de cultură, organizații cultural-artistice, și Institutele Culturale Române,(care au abonații lor, clienți la bani publici), acestea fac mai mult rău culturii naționale, contribuind, inconștient, sau cu interes, la aglutinarea culturii române în pasta amorfă a anonimatului, așa zis, al universalității.

În contextual de care am scris mai înainte, am avut bucuria de a primi de la Focșani, cartea scriitorului Ionel Marin, intitulată „Adevărul, vremelnic în derivă…“, apărută la Editura „Bogdania“, Focșani, 2022.

Cartea se deschide cu motto-ul, de 11 versuri semnat de autor, prin care se exprimă speranța ca „vechea glie strămșească/ România veșnic să înflorească!“, continuă cu editorialul „În lumina Adevărului“, semnat de Ionel Marin, în care autorul mărturisește că acest consistent volum cuprinde editorialele și majoritatea articolelor scrise de domnia sa și publicate în revista pe care o conduce, în speranța că neamul românesc va trăi în pace și armonie. Concluzionând cu următoarele rânduri: „Munca, învățătura, onestitatea, solidaritatea, comportamentul civilizat, dăruirea, implicarea direct și afectivă ne vor ajuta să făurim un nou viitor liber și fericit în glia strămoșească, în România, patria tuturor locuitorilor ei. Dumnezeu să ocrotească și să binecuvânteze România!“ Ce frumoase cuvinte încărcate de iubire și înțelepciune!

Autorul se apleacă în eseuri, cu înțelepciune, asupra Omului ca entitate ființială și a speranței de mai bine, diseacă etapele de dezvoltare a țării condusă de adevărați oameni de stat, precum Alexandru Ioan Cuza, Regele Ferdinand I, Regina Maria, care au contribuit din plin la Marea Unire. Nu este uitat, în alt studiu, Iuliu Maniu supra numit „sfinxul de Bădăcin“, sau Pantelimon Halippa, om politic și ziarist fondatorul Universității Populare din Chișinău, care a participat ca delegat al Basarabiei al adunărilor naționale de la Cernăuți și Alba Iulia, care au decretat Unirea Bucovinei și a Transilvaniei cu patria-mamă. În continuare în adevărate fișe de istorie, constituite ca medalioane, sunt publicate viața și activitățile următorilor personalități:Sever Bocu, Nicolae Iorga cu memoriul său din 2 iulie 1940 cu privirea la pierderea Basarabiei și a nordului Bucovinei, apoi autorul se apleacă asupra Rezoluției Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, trăgând un semnal de alarmă pentru apărarea identității românilor de pretutindeni și a intereselor românești.

Cartea continuă cu medalioanele literare dedicate lui Nicolae Mătcaș, lingvist, poet și publicist, cu ocazia împlinirii a 80 de trepte de lumină și dăruire, Nicolae Vasile la 65 de ani, prof. universitar, dr ing. publicist, Cristian Petru Bălan, prozator, poet, dramaturg, publicist, editor, traducător și artist plastic, Florentin Smarandache, om de știință, scriitor, matematician, poet, romancier, dramaturg, profesor universitar, Geo Călugăru, poet, prozator, eseist, ambasadorul Vasile Soare, Mr. Gheorghe Pastia, născut la 1847 și decedat în 1929, participamt ca ofițer la Războiul de Independență, mareșalul Constantin Prezan- erou al Primului Război Mondial, Alecu Russo- 200 de ani de la nașterea sa, poet, prozator, esist, memorialist și critic literar, Ion Mincu, pionier al arhitecturii moderne din România, pictorul Dimitrie Berea, ale cărui tablouri se află în 473 de colecții private și regale, savantul Gheorghe Gh. Longinescu (12.09.1869-07.04.1939 ), chimist, scriitorul vrâncean Duiliu Zamfirescu, savantul Nicolae Iorga, Florin Muscalu, poet, critic literar și istoric literar, publicist și redactor TV, vrâncean, compozitorul Ciprian Porumbescu, acad. Valeriu D. Cotea, George Georgescu, scriitor, publicist și artist plastic, acad. Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist, și Eminescu-taină, dor nestins, erou,

Cartea continua cu mai multe studii și eseuri despre educație, libertate și armonie socială, simpozionul internațional „Cucuteni 5000 Rediviva“, despre lipsa fericirii la poporul nostru, arta de a trăi în armonie cu Universul, un reportaj despre muzeul viu al tradițiilor în comuna Surata din județul Vrancea, UZPR- continuitate și performanță jurnalistică și culturală, în care sunt amintiți ziarișii și scriitorii premiați de UZPR, printre aceștia fiind: Dumitru Buțoi, Ionel Marin, Antoneta Rădoi, Mihai Stan și Al. Florin Țene, într-un alt articol este analizată nevoia de calitatea educației, carte și cultură, România la răspântie de drumuri, subliniindu-se că omul este o ființă unică în manifestare, și e necesar, în urma Covid-ului, ca zâmbetul să apară pe fețele oamenilor, un alt eseu dezbate problema nevoii de Pace și normalitate, iar în articolul următor autorul stăruie asupra faptului că oriunde ne aflăm trebuie să avem în suflet țara noastră, în contextul renașterii spirituale și al păcii în lume.

Consistentul volum se încheie cu profilul critic de autor al scriitorului, poetului, eseistului, editorului și promotorului cultural Ionel Marin, membru LSR și UZPR, cu o laborioasă activitate pe „frontul” culturii române.

Prezenta carte semnată de scriitorul Ionel Marin este o adevărată enciclopedie depre marile personalități românești, foarte necesară în contextul fenomenului de globalizare care, vrând nevrând, va estompa unele elemente tradiționale și istorice ale țării. Marele merit al autorului este că medalioanele personalităților conțin foarte multe amănunte, ce denotă o cercetare cu acribie, în arhive și documente, iar eseurile ne descoperă un autor inteligent ce știe să analizeze evenimentele în contextul istoric.

Terminând această carte, pagină de aur a istoriei, mi-am adus aminte de zicerea lui Marcus Tullius Cicero care spunea: „Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea, vitalizează memoria, oferă călăuzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din antichitate”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*