Neconstituţionalitatea Legii Offshore

– scrisoare deschisă adresată avocatului Poporului –

În ziua de 18 mai 2022, Camera Deputaților, Camera decizională, a votat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore. Este vorba despre așa-zisa Lege offshore, în realitate Legea paradisului fiscal în domeniul exploatării gazelor naturale și a țițeiului, de fapt Legea pentru jefuirea zăcămintelor de țiței și gaze naturale ale Poporului Român!

Prin această lege sunt încălcate cel puțin următoarele prevederi din Constituția României:

1. Articolul 1, alin.5: „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.” Legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea Constituției și include numeroase derogări de la legile existente, cu scopul de a satisface pretențiile firmelor străine care vor să obțină venituri și profituri mult mai mari decât cele facilitate de Legea nr.256/2018.

2. Articolul 8, alin.2. Partidele politice „contribuie la definirea și exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației.” Legea votată în Parlament cu referire la exploatarea de către firme străine și numai pentru ele a celui mai mare zăcământ de gaze naturale din Europa nu reprezintă voința Poporului Român exprimată printr-un referendum național. Legea prevede (articolul 136 din Legea fundamentală) că proprietarul – Poporul Român nu beneficiază de gazele naturale și țițeiul extrase din platoul continental al Mării Negre. Legea prevede numai dreptul de preemțiune al Guvernului României de a cumpăra, la prețul de la bursa din Viena, cantități nespecificate de gaze naturale și țiței. Firmele străine pot vinde anual Poporului Român câțiva metri cubi de gaze și un baril de țiței și, astfel, au respectat legea. Textul legal nu prevede nicio sancțiune pentru firmele care exploatează bogățiile naturale ale Poporului Român în cazul în care întreaga producție extrasă din platoul continental al Mării Negre este livrată în alte țări europene sau de pe alte continente.

3. Articolul 27, alin.1: „Domiciliul și reședința sunt inviolabile.” Constituția prevede, la alin. 2 al acestui articol, patru derogări din care niciuna nu se regăsește în textul Legii offshore. Mai mult, prin această lege s-a introdus în legislația românească, europeană și mondială un nou drept: dreptul de trecere care are prioritate față de dreptul de proprietate. Legea offshore prevede că firmele care exploatează zăcămintele petroliere din Marea Neagră au dreptul să treacă peste orice proprietate publică și privată, fără nicio despăgubire prealabilă. Singura lor obligație este să-l înștiințeze pe proprietar, cu 30 de zile înainte, că îi va lua proprietatea sau îi va demola construcțiile existente pe aceea proprietate.

4. Articolul 31, alin.2: „Autoritățile publice…sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.” În legătură cu modificările și completările la Legea nr.256/2018 solicitate de firmele străine care vor să jefuiască uriașa bogăție a Poporului Român, Guvernul și mai ales Ministerul Energiei nu au informat corect cetățenii și nu au comunicat prin mass-media următoarele informații cu privire la zăcămintele petroliere din Marea Neagră: volumul total estimat al acestora; valoarea totală a zăcămintelor, din care pentru fiecare firmă care a obținut licență de explorare și exploatare; valoarea investițiilor, pentru fiecare firmă, care se suportă de către Poporul Român prin scăderea anuală din veniturile firmelor respective; cantitățile minime anuale de gaze naturale care vor fi vândute Poporului Român de către firmele străine; prețul de vânzare a gazelor naturale pentru consumatorii din România; sumele minime ce vor fi prevăzute anual în Bugetul de Stat al României pentru a cumpăra gazele naturale ale Poporului Român; valoarea anuală a producției obținută de firmele străine; suma care intră în Bugetul de Stat al României în urma vânzării producției obținute. Guvernul României nu a informat corect Poporul Român și nu a precizat următoarelor: întreaga cantitate de produse petroliere extrasă din platoul continental al Mării Negre revine gratuit firmelor străine care au licență de exploatare; România, la fel ca alte țări, poate cumpăra anumite cantități din gazele naturale extrase din zăcămintele Poporului Român; suma reprezentând redevențele anuale care va fi încasată de Statul Român este de circa unu la sută din valoarea producției vândută de către firmele străine care jefuiesc bogățiile naturale ale Poporului Român.

5. Articolul 41, alin.1 prevede că: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.” Prin Legea offshore este îngrădit și pentru unele locuri de muncă chiar este interzis dreptul la muncă al românilor la firmele străine care exploatează zăcămintele din Marea Neagră.

6. Articolul 44, alin.2 și alin.3, prevede următoarele: „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”, respectiv „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.” Aceste prevederi constituționale sunt sfidate prin Legea offshore. Exploatarea zăcămintelor petroliere din platoul continental al Mării Negre nu este o cauză de utilitate publică, ci este o afacere privată a unor firme străine care exploatează aceste rezerve ale Poporului Român și le vând altor țări, la prețurile pe care le solicită vânzătorul. În fapt, România nu va exporta gazele naturale din Marea Neagră și nici nu va putea asigura necesarul de gaze pentru populație și economia națională. Exploatarea de către firme străine a bogățiilor naturale ale Poporului Român și înstrăinarea lor, aproape în totalitate, nu a fost stabilită prin lege că este o cauză de utilitate publică. Prin urmare, nimeni nu poate fi expropriat. Cu încălcarea Constituției și a legislației românești, prin Legea offshore s-a introdus un nou drept, dreptul de trecere al firmelor străine peste orice proprietate publică și privată. Dreptul de trecere are prioritate față de dreptul de proprietate. Firmele străine au obligația să-l înștiințeze pe proprietar cu 30 de zile înainte de a aplica dreptul de trecere, inclusiv de a demola construcțiile existente ale proprietarilor privați și publici. După ce a fost luată fără expropriere proprietatea persoanelor fizice și juridice, se trece apoi la evaluarea și despăgubirea ulterioară a proprietarilor, cu încălcarea Constituției.

7. Articolul 47, alin.1: „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent.” Prin această Lege offshore, Statul nu a luat măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială și nici nu asigură cetățenilor un nivel de trai decent. Dimpotrivă. Se știe că, România a exploatat gazele naturale din Marea Neagră încă din anul 1981, cu platforme de foraj și instalații românești, în interesul Poporului Român și a dezvoltării economiei naționale. Prin Legea offshore, Statul Român a dat să fie exploatate gazele naturale din Marea Neagră de către firme străine și în interesul exclusiv al acestora. Ca urmare, în perioada de exploatare a produselor petroliere din platoul continental al Mării Negre de către firmele străine nu se vor încasa la Bugetul de Stat al României cel puțin 5.000 miliarde euro.

În Norvegia s-a stabilit prin lege obligația Guvernului de a încheia contracte cu firmele străine care extrag gaze naturale din platoul lor continental cu obligația acelor firme de a vira la Bugetul de Stat, cel puțin, 90 la sută din valoarea producției obținute. Ca urmare, la Bugetul de Stat al Norvegiei s-au încasat peste 1.000 miliarde euro, din exploatarea unui zăcământ mai mic decât cel al Poporului Român din Marea Neagră. Prin Legea offshore nu au fost stabilite nici cantitățile minime obligatorii de gaze care să fie livrate anual României de către firmele străine și nici un nivel maxim al prețurilor pentru populație și pentru economia națională. În Legea offshore nu au înscrise cifre obligatorii anual vizând extinderea rețelelor de gaze pentru populație, pentru a asigura un nivel de trai decent. România deține cel mai mare zăcământ de gaze naturale din Europa, iar în țară sunt mai multe județe unde mai puțin de cinci procente din populație este racordată la sistemul național de aprovizionare cu gaze. Cunoscând această situație și cu încălcarea Constituției, Parlamentul a hotărât prin Legea offshore ca uriașele zăcăminte de gaze naturale să fie date gratuit unor firme străine și apoi Guvernul Român să cumpere de la acestea necesarul de gaze, la prețul impus de acestea.

8. Articolul 53, alin.1 și alin.2, prevede cazurile în care, prin lege, poate fi restrâns exercițiul unor drepturi și a unor libertăți. Prin Legea offshore au fost restrânse mai multe drepturi ale cetățenilor, ca de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la muncă. Toate aceste restrângeri nu au suport constituțional și nu sunt motivate de cauzele prevăzute expres la articolul 53, alin.1.

9. Articolul 69, alin.1: „În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.” La dezbaterea și adoptarea Legii offshore, deputații și senatorii au dovedit că sunt în serviciul firmelor străine interesate să jefuiască bogățiile naturale ale Poporului Român. Se știe, din mass-media, că proiectele pentru Legea offshore și pentru modificarea Legii nr.256/2018 au fost inițiative legislative ale unor firme străine care au fost susținute în Parlament de către avocații acestora (mulți senatori și deputați). La lucrările Comisiilor permanente din Senat și Camera Deputaților pentru adoptarea rapoartelor și avizelor au participat activ reprezentanții firmelor străine care au licențe de exploatare a bogățiilor naturale ale Poporului Român. Aceste firme străine au formulat, la Camera Deputaților, mai multe amendamente la Propunerea legislativă aflată în dezbatere, care au fost plasate ministrului Energiei, domnul Virgil Popescu, ce le-a susținut interesele. Cetățenii români au aflat din mass-media că soția domnului ministru Popescu a fost numită în conducerea a opt stații OMV Petrom din județul Mehedinți. Firma de stat austriacă OMV are licență de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră. După votul din 18 mai a.c., liderii P.S.D., P.N.L. și cei ai fundației neguvernamentale U.D.M.R. au recunoscut public că noua Lege offshore „este mai prietenoasă cu investitorii străini decât Legea nr.256/2018”.

10. Articolul 74, alin.1: „Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot…”. În fapt, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 a aparținut firmelor străine interesate. Ea a fost doar semnată de liderii celor care participă la guvernare și a fost depusă la Parlament. Semnatarii Propunerii legislative au fost curierii și avocații firmelor străine. Onorariul avocaților nu este, deocamdată, public.

11. Articolul 82, alin.2 prevede textul jurământului depus în Parlament de către toți senatorii și deputații, respectiv: „Jur să îmi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea materială și spirituală a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. Acest jurământ a fost încălcat de toți parlamentarii care au votat pentru adoptarea Legii offshore și care au acționat, în Comisii și în plenul Camerelor, pentru încălcarea Constituției și care nu au apărat drepturile fundamentale ale cetățenilor.

12. Articol 111, alin.1 prevede că în cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat este obligatorie informarea Parlamentului. În informarea primită de la Guvern nu se precizează care sunt sumele alocate anual pentru cumpărarea de gaze naturale de la firmele străine care le extrag din Marea Neagră și nici redevențele anuale plătite de acele firme.

13. Articolul 135, alin.2, lit. a, lit.b, lit.d, lit.f și lit.g, stipulează că: „Statul trebuie să asigure: a)…crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; b).protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; d).exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național; f).crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții; g).aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene.”

Prin adoptarea Legii offshore, Legea paradisului fiscal pentru firmele străine, au fost încălcate toate prevederile constituționale enumerate mai sus.

14. Articolul 136, alin.2, alin.3, alin.4 și alin.5 precizează că: „Proprietatea publică este garantată și ocrotită de lege.”; „Bogățiile de interes public ale subsolului…resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental… fac obiectul exclusiv al proprietății publice”; „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”; „proprietatea privată este inviolabilă…”.

Prin Constituție s-a stabilit că proprietatea publică și cea privată sunt inviolabile. Dar, prin introducerea dreptului de trecere peste proprietatea publică sau privată aceste prevederi constituționale au fost încălcate. Cu toate că, bogățiile de interes public ale platoului continental fac obiectul exclusiv al proprietății publice și sunt inalienabile, prin adoptarea Legii offshore a fost încălcată Constituția și bogățiile naturale din platoul continental al Mării Negre care aparține României au fost date gratuit spre exploatare și vânzare, către firme străine care au obținut gratuit licențele de exploatare de la Guvernul România, prin Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). Una dintre firmele respective a realizat că Legea offshore este neconstituțională și a vândut, recent, Guvernului României licența sa cu suma de un miliard de euro.

Având în vedere încălcarea prevederilor Constituției României prin Legea offshore, votată de Parlament în ziua de 18 mai a.c., solicit Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională și să ceară verificarea constituționalității acestei legi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*