Primul Război Mondial – Scrisori ale soldaţilor români originari din dulcea Bucovină

În revista „Astra clujeană” am publicat în 2009 articolul „Satul românesc din Bucovina în scrisori din Primul Război Mondial. Dicţionar de cuvinte şi expresii arhaice”. Scriam atunci că din scrisorile soldaţilor români originari din dulcea Bucovină reiese o imagine vie a acestui fabulos ţinut românesc din timpul Primului Război Mondial. Sunt scrisori trimise sau primite de soldaţii români răniţi, aflaţi în spitalele din Cluj, aduşi de pe diferite fronturi ale monarhiei. Graţie intelectualilor clujeni din timpul marii conflagraţii mondiale care s-au gândit să adune aceste scrisori, salvându-le de la neantizarea Timpului, avem posibilitatea să reconstituim din fragmente o adevărată frescă a vieţii rurale a Bucovinei. Informaţia, imaginea, sentimentul sunt transmise instantaneu, neţinându-se cont de rigorile „rigide” ale ortografiei.

Farmecul lor este redat astfel, după original, redate aici într-un prim eşantion de dicţionar de cuvinte şi expresii arhaice:

am făcut-o stog în grădină [miriştea] – [?]: mult doritul nostru frate Spiridon […] miriştea o cosito Cumnatul Iion şi eu cu mama am aduso acasă şi am făcuto stog în grădină şi merele le culege leohu [?] („Spiridon Iliana”, Capu Codrului, către „Spiridon Tiron KuK Rezerve Spital Unitărus Colegium II Irmel Colosvar în Ungaria”). Dos. 244, nr. 196–197;

avem de săpat barabulele – [?]: mult doritul nostru frate Spiridon […] amu avem de culles că păpuşoile îs copte şi avem de săpat barabulele (vezi: am făcut-o stog…);

bădiţucă dragă – [?] VI 27, [Ipoteşti]: Iuni 27 Scrisori scrisă de la mine Nastasâia Mai întăi te [de] tote Măhin [mă închin] ti [de] sanatati la dumeda [dumneata] bătiţucă [bădiţucă] dragă că noi sântem sănătoş amândoi cu panfir bătiţucă dragă soţu a meu cel scup [scump] tată drag („Nastasiea Ieremiczuk Ipatestie Suczava Bucovina”, către „Antler Leontie Ieremiczuk Unitarius Koledŭm Reserve Şpital in Koloszvar Ungaren”). Dos. 244, nr. 259–260;

buhai [taur] – [?]: săţi scri despre vite vaca îi sanătosă lapte are şi ea are viţică şi până amu s-a gonit de 4 ori şi tot la 3 septămâni îmbră eră după buhai nu ştiu de ce îi buiacă (vezi: avem de săpat barabulele)
buiacă – [?] vaca îi sanătosă […] şi până amu so gonit de patru ori şi tot la treiseptămâni îmbra eră după buhai nu ştiu de ce îi buiacă că încă nam puso la car ori nu ştiu cei cu dânsa că tare îi buiacă (vezi: avem de săpat barabulele);

colţuni – 1914 XII 11: aşi vra să ni mai talnim şi te rog eu zic de colţuni îţ fac şi manuşi şi îţ trimet 2 k mai mult ţo da Dumniezieu frate drag acieste toate de la mini sorata Aniţa Sircus iu ti rog respuns frate cum îi capata cum săm trimieţ Respuns Sergus dute bref [carte poştală] sanatos la fratele cil frumos şi mul[t] iubite frate îţ spun că manuşi îş fac şi colţuni numa săm scri cât stai în Bistriţă că tote ţi loi trimete eu sora ta Petre drag [„Ana lui Wasili Mihalachi Wama Bucovinei”, către „Domnului Petria Mihalache Caizâr un lenie În Bistriţă Şipital Razirve spitari N. 30 sau 30 Bistriţa”]. Dos. 244, f. 272–273;

cu încietu – 1914 XII 11: şi Gorchi îi în ţară în lipto tepla [Liptótepla, azi Liptovská Tepla, Slovacia] şi o scris că să apropi de Bucovina cu încietu (vezi: colţuni);

îi de loc din [localitatea…] – [?] am vorbit eu cu 2 cătane şi mea spus că o fost tu tine în şpital acolo în colozvar […] şi el îi de loc din Cernăuţi şi ma spus şi el română bine […] dară mi so pare că el îi nemţi nus români (vezi: am făcut-o stog…);

matali [dumneata] – [¬?] II 24, Gura Humorului: 24/2 Gurahumora Dragul nostru pretinii Jen am primt cu drag epistola matali. Dar îţ fac de cunoscut cum că mâflu [mă aflu] sănătoasă cu familia întreaga sănâtatea cea mai bună vă doresc şi matale („Veronica alui Georgie Grosul în Gurahumora”, „Pentru Domnul Vasălie Cantimir C.U.C. in Rozevia Cluj Şpital în Ardeal 58 Zimmek Kolozsvar”). Dos. 244, nr. 124–125;

miriştea a cosit-o – [?] mult doritul nostru frate Spiridon […] amu avem de culles, că păpuşoile îs copte şi avem de săpat barabulele miriştea o cosito Cumnatul Iion şi eu cu mama am aduso acasă (vezi: am făcut-o stog…)
nemică – [?] nu bănui dragă frate că no putut scrie mai de mult că am fost vo 2 zile la folticeni [Fălticeni] şi când veneam num mai trebuea nemică (vezi: am făcut-o stog…);

n-ai cu cini te întâlni o vorbă a grai – 1914 XII 11: partea întaia este Eu Aniţa frate Petre îţ fac de cunoscut cum că ma aflu sanatoasă darâ nu pre voioasă ca ia luat pe toţ din sat de la noi şi amu nai cu cini ti întalni o vorbă a grai (vezi: colţuni);

pălit [palid] – [?]: pe la noi se mai aude să mai fie o revizie şi la noi sînt la cazarne cătane şi am vorbit eu cu 2 cătane unul meo spus că o fost cu tine în şpital acolo în colozvar şi meo spus cum eşti de pălit (vezi: am făcut-o stog…);

păpuşoaiele îs coapte – [?]: Cucul cântă vântul bate ne încihnăm cu toţi de sănătate la mult doritul nostru frate Spiridon că sântem sănătoşi cu toţi dinpreună şi mama îi sănătosă […] amu avem de culles că păpuşoile îs copte (vezi: am făcut-o stog…);

sara [seara] – [?] II 24: Ieu mă aflu astăz săngură şi fără ştire de la soţul meu Iel au fost pe timpul când au venit ruşii 6 săptămîn în Mestecăneşti, dupa ce au eşit R… din R… Bocuvina a plecat sâmbătă sara întro 29 la Cernăutz şi ieu nam ştiut nemică (vezi: matali);

tâlnire bună şi voiuasă – 1914 XII 11: Eu Aniţa frate Petre îţ fac de cunoscut cum că: […] Adresa lui Gorchi Mihalachi K. Un. K Inf. rege N. 41 Of Marşi Cumpani 4. Zug În Lipto Pepla şi dacă vrai frate Petre apie scrie lui Gorchi om brif că el întriabă unde eşti tu frate Petrie şi talnire bună şi voiuasă […] Gorchi îi în tiară în lipta tepla (vezi: colţuni);

tare s-o pustiet satu – 1914 XII 11: frate Petre […] io luat pe toţ din sat de la noi şi amu nai cu cini ti întalni o vorbă a grai şi tare so pustiet satu frate Petre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*