Ce a fost ieri, ce va fi mâine…

Doar el, regele Ra…

Viața înainte vrea să meargă
Copii râd, pomii întineresc la olaltă,
Natura este tinerețea-n floare
Își pune strai de sărbătoare.
Privesc prin simțuri calde, reci,
Potecile pe unde vrei să treci
Și-ți povestesc mlădie închipuire
Ce a fost ieri, sau despre mâine.

Viața înainte , merge…
Pe tronul luminat de rege,
Regele soare, regele Ra
Când raza lui este clipa.

Sub falnici arbori cu frunza de mătase
Se nasc poveștile frumoase,
Hai timp, încremenește o secundă
Fruntea să se bucure în undă
Și să ajungă spre vârfuri purpurii
Cu oamenii ce te iubesc, sunt vii…!

Obosesc

Și fiecare dor se topește,
cuvântul adoarme, dospește
iar fiecare început are sfârșit
uneori, cuvântul e ud.

Mă agăț cu înverșunare,
cuvântul e stare și doare
sau se adaugă la rezultat,
cuvântul e dulce, sărat.

Cuvântul există pierdut, regăsit
În dorul ce doare și marea ce-i mare,
Mereu un sfârșit si-un început,
Cuvântul din vânt…

Tu țară

Merg prea departe, gândul mă doboară
Cum țara mea e scoasă la mezat,
Cum s-au născut boierii de ocară
Ce râd de leagăn și de prag.

Ajung cu gândul la o strofă:
Vasile Voiculescu când plângea…

„Copiii lacomi te vândură roabă,
Securi streine codrii ți-i doboară,
Spre alte țărmuri plutele coboară
A munților sălbatecă podoabă…”

Am ochii în lacrimi, patima omoară,
Nemernicia lor a nimicit o țară.

Ura

Din ceruri se deschide un foc năvalnic, ura
Cu brațe costelive își deapănă minciuna,
Atunci, numai atunci se-arată soarta ta,
Apoi ca la paradă se cerne rumeguș pe ea…

Se coc în găuri sfere, se coc argumentat,
Ura domnește tainic în ochii cu oftat,
Se altoiesc morminte cu freamăt de albastru,
O mică amăgire ivită de pe astru.

Mă regăsesc pierdut în miezul unei pietre,
Între destin și Zeu sunt umbre pe perete,
Iar ancestrala stare se rupe din arheu,
În fruntea mea cu lacrimi lovește crunt un Zeu.

Mă leg la stâlpul infamiei mele cu fir de gând,
Peste catarg destinul se prinde ca un jug.

Lasă un răspuns