Decolonizarea informaţiei…

La începutul Anului 2010, prin intermediul Asociaţiei pentru Prietenie, Solidaritate, Înţelegere şi Cooperare Internaţională şi al Forumului Social Român propuneam să acordăm o mai mare atenţie preocupărilor comune pentru „Decolonizarea Informaţiei”. Propunerea pornea de la o analiză pertinentă a faptului că marile trusturi internaţionale de presă şi cinematografie sunt susţinute şi subordonate intereselor guvernelor marilor state capitaliste şi marilor firme multinaţionale, în cadrul procesului de globalizare neo-liberală a capitalului prin neo-colonialism, imoralitate, minciună, trădare răzbunare, embargouri şi războaie.Se impune dară să găsim împreună posibilităţi de promovare şi folosire a informaţiei reale.

Mass-media actuală continuă să nu sprijine obiectivele şi idealurile care promovează interesul naţional, suveranitatea, independenţa, lipsa dublului standard, progresul şi cooperarea fără restricţii şi embargouri într-o lume multipolară. De la începutul anilor ’90, informaţia reală a dispărut în mod progresiv din media destinată marelui public. Deşi jurnalele televizate continuă să existe, ele au fost golite de conţinut. Un jurnal televizat conţine maximum trei minute de informaţie reală. Restul este constituit din subiecte „de revista”, reportaje anecdotice, fapte diverse, mici bârfe şi reality-show-uri. Analizele jurnaliştilor cu ţinută morală şi probitate profesională, specializaţi pe domenii de interes, au fost aproape în totalitate eliminate. Informaţia necenzurată se reduce într-un ritm alert iar dispariţia informaţiei reale este semnul clar că sistemul politic actual şi-a schimbat radical natură. Aceste politici impun găsirea de noi alternative, soluţii şi posibilităţi de a ieşi din această izolare şi dezinformare globalizată.

Este timpul să punem accentul pe dialog, cooperare, solidaritate şi unitate. Nu putem schimba lumea dacă nu încercăm să ne schimbăm în primul rând pe noi înşine. Dialogul şi informarea corectă vor creşte încrederea, unitatea de acţiune şi ne vor ajută să promovăm principiile democraţiei participative în scopul mobilizării întregii societăţi civile pentru a deveni un partener egal al statului în promovarea interesului naţional şi construirea unui nou spaţiu public în favoarea cetăţenilor şi popoarelor.

Un răspuns la “Decolonizarea informaţiei…”

  1. Oare cei care lucrează în mass media vor lua aminte la aceste observații, foarte pertinente după părerea mea?

Lasă un răspuns