Despre starea națiunii…

Fundația Academia DacoRomână ”Tempus DacoRomânia ComTerra” își propune prin statut eternizarea valorilor temporale dacoromânești de pretutindeni și are drept obiectiv strategic pregătirea spirituală a Renașterii pentru Reîntregirea națiunii dacoromâne. Blocul Unitatea Națiunii – BUN are drept scop principal apărarea unității naționale prin Garda DacoRomână, iar Partidul României Europene –Partidul Dacilor Liberi – redacoromânizarea în spiritul zamolsian al Europei nemuritoare și renașterea României decimilenare într-o Europă a Națiunilor Libere și Suverane, fiind impotriva unei Europe federale, a unui suprastat. Nu dorim ca România să devină o sumă de provincii fără identitate prin dizolvarea statului român național, unitar, unic, suveran și independent al cărui teritoriu este indivizibil și inalienabil, ci ca națiunea noastră liberă să poată decide suverană, ea prin sine însăși asupra propriei sale soarte.

Toate acestea, alături de Partidul Dacilor Liberi (în curs de înființare), din inițiativa Academiei DacoRomâne, împreună, acționează pentru eliberarea DacoRomâniei ocupate de N.A.T.O. și U.E. după complotul internațional terorist sîngeros, reușit în decembrie 1989, împotriva națiunii române. România, pentru a supraviețui și a scăpa de jugul iudeomasonic euroatlantic și pentru a redeveni liberă, suverană și independentă  trebuie să strîngă legăturile multilaterale cu singura supraputere care ne respectă sincer, China, și să coopereze cu țările BRICS împotrica ocultei care conduce lumea prin conspirație și ură imperială spre sclavie, contra valorilor universale ale umanității și ale libertății și democrației reale.

Conducerile celor de mai sus, ca urmare a situației interne și externe existente constată următoarele:

1. România a devenit în actuala conjunctură, o colonie tot mai săracă a vestului bogat, fiind jefuită sistematic, umilită metodic, ținută în frîu în forță pentru a răspunde la comenzile Washington-ului sub pretextul mult trîmbițat al statului de drept și al independenței justiției. Clica de trădători aflați în funcții înalte de demnitari susținuți de euroatlantici prin fraude, minciună și santaj sunt în stare să ne împingă în războiul vestului iudeomasonic cu estul euroasiatic. Popoarele Chinei și ale Rusiei nu ne-au fost niciodată inamice. Numai împreună cu ele putem înfăptui renașterea și reîntregirea. N.A.T.O. și U.E. ne folosesc în interes propriu și nu sunt în stare să-și respecte tratatele de alianță. Pîrjolită și deposedată de resursele umane, minerale, de bogățiile solului și subsolului, România a fost iudaizată aproape complet de o mînă de evrei lacomi, mincinoși împreună cu alți alogeni care și-au bătut joc de națiunea română. Românii, care își iubesc patria tot așa cum poporul evreu își iubește propria lor patrie acolo unde este. România este a românilor și nu va fi niciodată colonie evreiască așa cum declară unii dintre ei, de teamă de a nu fi puși la plată pentru genocidul practicat și alte crime contra umanității atît în vremea Anei Pauker, cît și în ultimul sfert de secol de după complotul reușit din acel decembrie sîngeros în care au murit peste o mie de oameni tineri și nevinovați care s-au ridicat împotriva agresiunii externe, contra readucerea țării în lagărul moscovit.

2. Complotul euroatlantic de la Kiev, așa cum au văzut mai bine românii că a fost aplicat și continuă să se desfășoare și în Ucraina –următoarea colonie vestică, a învins mai întîi la București pe deplin. Situația din Ucraina nu se va limpezi decît peste cîteva decenii, probabil după ce tancurile chinezești vor ajunge pe Nipru și pe Nistru. Vestul are nevoie de resursele viitoarei colonii Ucraina, iar noi trebuie să fim alături de acele popoare care încearcă să rămînă libere și suverane față de U.E. și față de Uniunea EuroAsiatică, adică de Polonia și alte foste țări socialiste care ar putea realiza o alianță a lor. Și la Kiev, și la București evenimentele au pornit și s-au desfășurat sub comanda unor evrei putrezi de bogați cu ambiții geopolitice imperiale atit din vest, cît și din est. De altfel, în istorie nu există revoluții, ci doar comploturi reușite pe care cei ce le înfăptuiesc le numesc revoluții și comploturi nereușite, pe care tot cei rămași la putere care scriu istoria, le numesc rebeliuni, răscoale, răzmerițe, lovituri de stat etc.

3. România a ajuns, după aproape 25 de ani de libertate și democrație și mai săracă decît în 1989, a rămas și fără resurse, fără justiție, fără economie, fără armată națională, și în plus mai are și datorii de peste 100 de miliarde de lei, deși era singura țară care plătise toate datoriile și mai avea de încasat miliarde de dolari. Cu o jumătate de secol în urmă, Romania desovietizată, era condusă dictatorial de un naționalist (dacă ar fi fost comunist, ar fi murit de bătrînețe precum Jivkov) spre dezvoltare multilaterală care nu avea datorii față de nimeni și dorea să facă o bancă alternativă acestui FMI care ne-a înrobit. Acum suntem o colonie a marilor bănci, a trusturilor și corporațiilor internaționale.

Moscova și vestul și-au dat mîna pentru a ne îngenunchia împreună în baza a trei operațiuni: a. o suită de măsuri propagandistice, de înșelare și manipulare a maselor populare să accepte schimbarea de sistem; b. un plan de măsuri punctuale și precise, pentru transferarea avuției nationale în mîinile agenților oculți ai corporațiilor vestice și estice și numai decorativ, pe ici pe colo, în mîinile unor români, de regulă alogeni; c. un set de măsuri legislative de destructurare a statului român pentru a răspunde de îndată comenzilor agenților oculți puși la comanda coloniei pentru a o controla complet și definitiv; d. un plan de exploatare cruntă a populației sărăcite a România și de stoarcere și transferare rapidă a profiturilor realizate din munca și resursele românilor, în exteriorul României (mai precis în băncile străine); e. realizarea unui sistem de control strict pentru stăpînirea deplină a țării prin acaparare pîrghiilor de luare a deciziilor cu ajutorul unor cozi de topor lacome și trădătoare a intereselor naționale.

Așa se întîmplă pentru că UE ne-a promis, iar unii au fost ascultători, s-au omorât între ei şi şi au strigat democratie și libertate în Piața Universității pentru de a fi o ţară europeană, dar deabia după 15 ani de aşteptare am devenit aliați N.A.T.O.,  iar după vreo 18 ani de stat la porţile U.E., încă se mai trage nădejde la intrarea în Shengen. Mai mult, după 25 de ani ni se inventează alte condiții ca să rămînem aliați de mîna a treia, de parcă euroatlanticii ar fi perfecți, iar noi sclavi africani.

3. Problema teritoriilor istorice românești din regiunile Transcarpatia, Cernăuți și Odessa se poate soluționa numai pașnic, prin negocieri serioase, directe, cu o conducere liberă și democratică a unei Ucraine aliate. Nici U.E. nici N.A.T.O., nici Federația Rusă sau Uniunea EuroAsiatică nu pot și nu vor să ne sprijine întru idealul reîntregirii României. Nu ne mai putem amăgi la nesfîrșit pentru că altfel ne vom pierdem țara definitiv.

4. Propagandistic, ca într-un circ, ni se tot spune că suntem liberi și democrați că avem stat de drept și că politicienii ne apără interesele naționale că nu e nevoie să ieșim în stradă la nici o revoluție, dar nu mai există nici un partid naționalist adevărat la putere. Singura doctrină favorabilă națiunii este cea  națională, singura adevărată,  toate celelalte social-democrate, liberale, ecologiste, creștin-democrate etc. sunt antinaționale. De aceea cuvîntului naționalist i se dă conotații fasciste, șoviniste, iredentiste și ultra extremiste. În fond, a fi naționalist înseamnă a fi patriot, a-ți iubi, cum este și firesc, patria, care este unică în lumea în care sunt cîteva sute de țări. Partidul Dacilor Liberi, ca și P.R.E. sunt partide cu doctrină națională, naționaliste.

5. Romanii adevărați înțeleg și sunt conștienți că România este o colonie a marilor capitaluri străine, a companiilor transnaționale imperiale, o colonie U.E., N.A.T.O. în care majoritatea romanilor fac eforturi supraomenești pentru a trăi de azi pe mîine, ca niște sclavi negri în epoci demult apuse. Propaganda oficială și oculta vorbesc despre o ”revoluție anticomunistă” care în realitate nu a avut loc. Principalii instigatori ai schimbării de sistem au fost diversioniștii străini, agenți oculți și idioții utili din rîndul românilor, care credeau că vor trăi mai bine. Lor li s-au alăturat oportuniștii care și-au păstrat privilegiile printr-o schimbare la față o simplă rocadă între ei. Așa se face că totul a rămas doar o ură contra securiștilor care știau cine au fost și cine sunt, iar biata revoluție a devenit o jalnică năpîrlire antisecuristă a slugilor și a stăpînilor lor. Bișnițarii, curvele și iliciții s-au ridicat contra statului și au ocupat pîrghiile de decizie, devenind îmbogățiți peste ”noapte”. Restul este la vedere pe stradă, în Guvern, Parlament peste tot.

Scopul eliberării Estului european a fost unul singur – distrugerea eficienței economiei CAER – nu “democratizarea”, nu “drepturile omului”, nu grija pentru viața mai bună a celor din blocul socialist. Rezultatul: distrugerea economiei naționale românești, uciderea speranței de încredere în ziua de mîine a românului de rînd, pulverizarea în totalitate a ceea ce numim “ființa națională” – tradiții, educație, învățămînt speranța de viață, a centrilor constituționali ai deciziei în conformitate cu voința națională compromiterea interesului național – ca urmare a compromiterii politicilor și  a unor politicieni corupți. Ei răspund prompt comenzilor externe și sunt strîns legați de marile corporații transnaționale contra națiunii și statului român. Dacă nu ar răspunde întocmai și la timp nu ar mai fi democrați, ci securiști, antisemiți, ultranaționaliști etc.

Chiar și interzicerea accesului României în Spațiul Schengen se înscrie în strategia ocultei – deoarece odată acceptați în acest teritoriu cu reguli speciale devenim “zona interzisă” pentru jocurile economico-financiare ale ocultei. De aceea nu trebuie să intrăm nici în acel spațiu, nici să mai adoptăm euro ca monedă.

Față de cele de mai sus conducerile societăților de mai sus propun națiunii române de pretutindeni, inclusiv României Răsăritene (populației românești din Republica Moldova) pentru reflecție și adoptare, următoarele decizii:

 1. Conform documentului Manifest 2012 lansat de ADR, preluată de ong-uri drept ”Platforma civică Acțiunea 2012”, considerăm că românii de dincolo de Prut trebuie să ceară Reîntregirea și să voteze în Parlament acest act prin repunere în drepturi a declarației inițiale de unire cu Țara-Mumă, iar Parlamentul României să recunoască suveran acest lucru simultan constatînd acordul de voință politică. Desigur, și standardele europene sunt binevenite, însă nu U.E. face Unirea (în fapt, se opune), ci DacoRomânitatea întreagă. U.E. și reuniunea de la Vilnius ar putea fi doar ocazia, nu cauza. Cauza noastră vine din negura mileniilor, de la Imperiul Atlanților, Pelasgilor, Ramanilor, al lui Alexandru cel Mare, de la Sciți, Sarmați, Goți, Valaho-Traco-Daco-Geți, de la Galeriu, Regalian, Burebista, Regalian și următorii domni dacoromâni reîntregitori, dinainte și după Mihai-vodă Viteazul. În opinia membrilor ADR, a Senatului ADR, a celor din Garda dacoromână a BUN, Reîntregirea este de facto împlinită, fiind, în timp, ireversibilă. Acum nu rămâne decît consemnarea unei date politice certe a înfăptuirii ei. Orice piedică în cale Reîntregirii nu ar face decît să grăbească Reîntregirea nu să o amîne sine die. Nici Rusia, nici Ucraina și nici o forță sau coaliție de forțe din lume, nimeni  nu mai poate opri idealul nostru de zece ori milenar: Reîntregirea. Regele Ferdinand I proclama în decembrie 1918: “ În numele Românilor din vechiul Regat al României, din Basarabia şi Bucovina, astăzi pe veci uniţi, cu profundă recunoştință, primesc hotărârea fraților noştri de peste Carpaţi de a săvârşi unitatea naţională a tuturor Românilor şi declar pe veci unite în Regatul Român toate ţinuturile locuite de Români dela Tisa până la Nistru. Să trăiască România pe veci unită!”

2. Națiunea dacoromână în ciuda trădării, ocupării, umilirii, jefuirii, dezarmării, mai poate și trebuie să își afirme libertatea, identitatea, unitatea și suveranitatea. În acest sens trebuie să se supună prin referendum național voinței națiunii dacă mai vrea sau nu să rămînă în N.A.T.O. sau în U.E. în acest an. Nici un angajament extern al României să nu mai fie făcut nici de Guvern, nici de Parlament decît numai prin referendum național, după consultarea voinței naționale suverane.

3. Se recomandă Armatei Române să se abțină de la defilarea pe sub Arcul de Triumf de Ziua națională întrucît,  ca apărătoare a hotarelor țării, România nu este încă reîntregită și trebuie să acordăm această onoare numai acelora care săvîrșesc, în realitate, împlinirea idealului Reîntregirii.

4. Ar fi bine dacă ziua Armatei ar fi sărbatorită tot la 1 Decembrie, împreuna cu Ziua Națională pentru că Armata este coloana vertebrală a oricărei națiuni, iar conform Constituției, art. 118 alin.(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei naţiunii pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi  a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.

5. Este imperios necesară organizarea, de îndată, a unor alegeri generale anticipate, atît prezidențiale, cît și parlamentare și locale, în cel mai scurt timp posibil, pînă la 1 decembrie 2014.

6. Se recomandă ca PNL și opoziția din Parlamentul României să depună moțiune de cenzură pentru a împiedica maghiarizarea forțată a României și eliberarea teritoriului românesc, Transilvania – inima eternei DacoRomânii de sub teroarea organizațiilor hortiste maghiare. Este necesară izolarea definitivă a organizației fasciste UDMR și a altor organizații antiromânești care sunt înființate cu scopuri vădite în acest scop. Se impune izolarea PSD ca partid urmaș al complotiștilor antiromâni din decembrie 1989 și trimiterea lui la groapa cu gunoi a istoriei de către alegătorii patrioți.

7. Impostorul jucător repus guvernator de către euroatlantici la Cotroceni trebuie de asemenea izolat și ulterior anchetat de organele competente pentru toate ilegalitățile săvîrșite împreună cu toată clica sa.

8. Toți generalii și ofițerii din serviciile secrete care s-au implicat în politică și l-a sprijinit direct și fățiș pe impostorul jucător de la Cotroceni trebuie trecuți în rezervă și judecați după fapte.

9. Se face apel la finalizarea strîngerii semnăturilor pentru constituirea Partidului Dacilor Liberi pînă la 9 mai 2014 și depunerea documentelor la instanța competenta. În acest sens, Senatul Academiei a revăzut documentele de înființare, statutul și programul politic, emblema noului partid care va coopera cu singura dintre superputeri care ne este prietenă cu adevărat: China.

10. Senatul ADR a luat inițiativa de a înființa FUNDAȚIA ”AM JURAT PENTRU ROMÂNIA” deschisă tuturor celor care au depus un jurămînt militar față de România și Moldova (militari activi, în rezervă sau retragere, diplomați, funcționari publici, alți cetățeni voluntari) o singură dată (nu și a celor care au depus jurăminte masonice sau jurăminte față de alte state, secrete sau nu) precum și a membrilor lor de familie (părinți, soți-soții, frați-surori, fii-fiice) întru realizarea instituției OASTEA CEA MARE, avînd în vedere situația Armatei în N.A.T.O., sub comandă euroatlantică.  Oastea cea mare ar trebui să apere pe românii de pretutindeni, pe toți cetățenii României și hotarele istorice ale patriei, inclusiv acolo unde se vorbește românește pentru că acolo sunt granițele spirituale ale dacoromânității. Menționăm că această fundație ar trebui să apere viața și sănătatea tuturor membrilor săi prin ei înșiși, în caz de pierdere a suveranității statului, de dizolvare a granițelor actuale, precum și în situații sociale grave și stări medicale deosebite.

În principiu nu va fi o societate paramilitară, ci va fi condusă de o Gardă DacoRomână a patrioților români va fi subordonată cu adevărat numai voinței națiunii și nu statului român atunci cînd ar fi pus să lupte contra propriei națiuni. Oastea cea Mare va trebui să se subordoneze națiunii și să ia decizii suverane pentru conducerea și organizarea unei rezistențe naționale prin cultură, în spirit și prin acțiune civică. Nu avem nevoie neapărat de arme sau de bani, nici de ajutor străin. Cea mai mare resursă este omul. Nu ne mai putem baza pe armata activă, nici pe economia națională: armata este a NATO, iar economia a UE. Va trebui să preluăm la Fundație toate funcțiile statului român prin noi înșine cîta vreme prin crearea suprastatului UE nu vom mai avea stat, nici teritoriu iar populația va aparține unor regiuni. Trebuie sa ne recucerim statul, țara,  teritoriul, libertatea și democrația națională prin noi înșine.

11. Președintele fondator, la propunerea Senatului P.R.E., a decis ca P.R.E. să nu participe la alegerile europarlamentare întrucît pînă acum nu a fost judecată cauza la C.E.D.O. (nr. de dosar 56350/13) contra statului român.  Nu mai avem de ce să ne asteptăm la ceva bun pentru România din partea U.E. întrucît a dovedit că este împotriva voinței națiunii prin impunerea unui guvernator impostor ca președinte și refuză accederea României în Schengen. De asemenea, P.R.E. va sprijini un număr de cinci candidați independenți pe care îi va nominaliza de îndată ce vor fi strînse semnăturile necesare. P.R.E. se pregătește pentru un congres extraordinar în luna mai 2014 la care se va alege democratic noua conducere, guvernul din umbră și se va propune schimbarea denumirii sale în PARTIDUL DACILOR LIBERI –D.L. dacă va fi judecată cauza la CEDO, sau va realiza BUN în baza Programului comun Renașterea națională 2050.

12. Cerem alegeri anticipate prezidențiale, parlamentare și locale în cel mai scurt timp începînd cu luna iunie până la 1 decembrie 2014 pentru a consolida stabilitatea politică și instituțiile statului in aceste vremuri instabile În plan mondial și european. Întrucît voința națională nu mai corect reprezentată în plan parlamentar, prezidențial și local, iar ținînd cont de instabilitatea de la granițele estice, avem nevoie de o nouă legitimare democratică a tuturor instituțiilor statului la nivel național și local pentru că matricea de securitate s-a modificat, iar lumea se află în pragul unui nou război mondial foarte rece sau foarte fierbinte.

13. Acum, cînd sunt întrunite condițiile favorabile, cînd la est se produc reașezări geopolitice la care  România nu trebuie să rămînă o simplă spectatoare, singurul obiectiv strategic fundamental care trebuie să îndeplinit este REÎNTREGIREA națiunii în granițele ei firești – DACOROMÂNIA LIBERĂ, INDEPENDENTĂ ȘI SUVERANĂ pînă la sfirșitul acestui prim deceniu al primului secol din mileniul III este mai aproape ca oricînd.

2 Responses to Despre starea națiunii…

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *