Din nou despre „Românii din sud-estul Transilvaniei: Istorie. Cultură. Civilizaţie”

În organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei-Centrul Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan”; Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni; Ligii Cultural-Creştine ,,Andrei Şaguna”; Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi Centrului Cultural Topliţa, la Sfântu Gheorghe şi Izvorul Mureşului, în zilele de  7-9 noiembrie a.c. s-a desfăşurat cea de a XIX.a ediţie  Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice ,,Românii din sud-estul Transilvaniei: Istorie. Cultură. Civilizaţie”, manifestare de prestigiu, ce s-a impus ca una dintre activităţile ştiinţifice cu impact social şi cultural semnificativ la nivel loca, regional şi naţional, recunoscută pentru valoarea contribuţiilor din domeniul cercetării istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din sud-estul Transilvaniei. Ca şi la celelalte ediţii, şi acum cel care a fost sufletul manifestărilor şi a trudit pentru buna lor organizare şi reuşită a fost dr. Ioan Lăcătuşu, căruia se cuvine a-i adresa nu numai mulţumiri, ci cuvenitele felicitări pe care le merită, pentru tot ceea ce a făcut şi face pentru menţinerea flăcării românismului în această zonă geografică, vitregită, a României.

Lucrările celei de  XIX-a ediţii au debtat joi, 7 noiembrie, la Centrul Ecleziastic ,,Mitropolit Nicolae Colan”, din Sfântu Gheorghe, cu colocviul ,,Priorităţi ale cercetării interdisciplinare în sud-estul Transilvaniei”, avându-l ca moderator pe dr. Ioan Lăcătuşu. Ele au continuat a doua zi, vineri, 8 noiembrie, la Izvorul Mureşului.

La actuala ediţie, în cele şase secţiuni, au fost prezentate peste o sută de comunicări ştiinţifice, susţinute de oameni de ştiinţă şi cultură: cercetători, cadre didiactice universitare, muzeografi, arhivişti, etnografi, sociologi, profesori, preoţi, din peste 30 de localităţi din întreaga ţară. Dintre acestea, selectăm câteva titluri: prof. univ. dr. Ioan Scurtu (Bucureşti) – Locul şi rolul Arhivelor Naţionale în sistemul instituţional din România, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei (Iaşi) – România întregită, unire şi unificare, prof. univ. dr. Gelu Neamţu (Cluj-Napoca) – Încercări de resuscitare a transilvanismului, pentru destructurarea României, prof. univ. dr. Radu Baltasiu (Bucureşti) – Jurnalism şi interculturalitate, prof. Ilie Şandru (Topliţa) – Românii din Valea Superioară a Mureşului în timpul revoluţiei din 1848-1849, prof. Eugen Criste (Arad) – Acţiunile regimentului secuiesc în Ţara Lăpuşului, dr. Virgil Pană (Târgu Mureş) – Acţiune şi reacţiune la Târgu Mureş faţă de Legea regimului general al cultelor din 1928, drd. Adrian Deheleanu (Timişoara) – Problema Transilvaniei în politica Marilor Puteri(1940-1945), prof. univ. dr. Ion Giurcă (Bucureşti) – Un călău al românilor, Csany Laszlo, în atenţia Ministerului Apărării Patriei din R.P.Ungară, dr. Ioan Lăcătuşu ( Sf.Gheorghe) – Mass-media despre ,,marşul secuilor” din 27 octomvrie 2013, ing. Gheorghe Bejan (Bacău) – Priorităţi ale activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova ,,Dumitru Mărtinaş”, dr. Ana Dobreanu(Miercurea Ciuc) – Strategii de dezvoltare a zonei de sud-est a Transilvaniei propuse de Congresul secuiesc din 1902, dr. Felicia Diaconu (Bucureşti) – Sud-estul Transilvaniei în lumina unor studii cartografice din timpul Conferinţei de Pace de la Paris etc.

Au fost lansate, de asemenea, aproape 20 de noi volume, apărute în cursul anului 2013, între care: Costel-Cristian Lazăr – Biserica Ortodoxă Română din estul Transilvaniei după cel de Al Doilea Război Mondial, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe; Mareşalii României – coodonator Teodor Frunzeti ş.a., coordonator ştiinţific Ion Giurcă, Editura RAO, Bucureşti; Valeriu Tănasă – Rostiri Ziditoare, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe; Ion Tămaş Delavâlcele – Eseuri, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe; Maria Cobianu-Băcanu – România încotro? În căutarea drumului spre dezvoltare, Editura România pur şi simplu; Profesioniştii noştri (7): Ilie Şandru – 60 de ani în slujba învăţământului şi culturii româneşti, ediţie îngrijită de Vasile Stancu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe; Profesioniştii noştri (8): Ioan Pleşa – profesor, arhivist, istoric, la 80 de ani, coordonatori Alexandra Dana Zecheru şi Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarptica, Sfântu Gheorghe; Profesioniştii noştri (9): Constantin Catrina – 8o de ani, coordonator Ioan Lăcătuşu, ediţie îngrijită de Cornelia Catrina, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe etc.

În cea de a treia zi, sâmbătă, 9 noiembrie, manifestările s-au desfăşurat în incinta Mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, avându-l ca moderator pe Înal Preasfinţitul Ioan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei. Ele au fost dedicate personalităţii domnului prof.univ.dr.CORNELIU MIHAIL LUNGU, fostul Director general al Arhivelor Naţionale, cu ocazia zilei onomastice şi a celei de naştere (9 noiembrie 1943). Cu această ocazie au fost lansate două volume cuprinzătoare, aniversare, dedicate personalităţii sărbătoritului: ,,Permanenţe ale istoriei. Profesorul CORNELIU MIHAIL LUNGU la 70 de ani, coordonatori: Sorin Liviu Damean, Marusia Cârstea, Mihaela Damean, Lucian Dindirică, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2013(890 de pagini); ,,Profesioniştii noştri (10) CORELIU-MIHAIL LUNGU arhivist, istoric, profesor la 70 de ani”, coordonatori: prof. Vilică Munteanu(Bacău) şi dr. Ioan Lăcătuşu(Sf.Gheorghe), Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe (924 de pagini).

Au rostit cuvinte de înaltă preţuire de cel care a condus aproape trei decenii una dintre cele mai importante instituţii ale României: Arhivele Naţionale, fiind socotit a fi personalitatea cea mai de seamă a acestei instituţii: Înal Preasfinţitul Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei; prof.univ.dr. Ioan Scurtu(Bucureşti), prof.univ.dr.Ion Agavriloaiei (Iaşi), prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean(Craiova), dr. Ioan Lăcăturşu (Sfântu Gheorghe), dr. Liviu Boar (Târgu Mureş) şi prof. Vilică Munteanu (Bacău).

*

Dintre multele comunicări susţinute de cei peste o sută de particpanţi, una mai interesantă decât alta, aş vrea să mă opresc doar la două dintre acestea, spre a sublinia câteva idei care au reţinut atenţia, în mod deosebit, a participanţilor. Astfel, comunicarea susţinută de domnul prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, din Iaşi, întitulată ,,România întregită – unire şi unificare” a adus în faţa auditoriului momentul unui act fundamental al istoriei noastre, acela al făuririi statului naţional şi unitar român şi rolul Armatei române la edificarea acestuia, având ca ,,Ab initio” istorica victorie de la Mărăşeşti, urmată apoi de cea de treia campanie de la sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919, în Basarabia, Bucovina şi Budapesta. Astfel sfârşitul războiului pentru Armata română nu a fost în 1918, nici în 1919, ci abia în martie 1920! Iar dacă anul 1918 a consemnat unirea cu Regatul României a celor trei provincii istorice româneşti: Basarabia, Bucovina şi Transilvania, asta nu înseamnă că autoamt s-a realizat şi unificarea deplină a statului naţional unitar român. S-au făcut eforturi uriaşe pentru realizarea acestuia, prin importante procese social-politice, care au vizat legislaţia, economia, finanţele, cultura, biserica, învăţământul. Toate acestea au fost posibile în urma adoptării Constituţiei din 1923. Numai datorită politicii înţelepte pe care conducerea statului a dus-o a fost posibilă o rapidă dezvoltare a economiei ţării, încât în 1924 să se depăşească întregul venit al României dinaintea anului 1918, iar anul 1937 să se încheie cu un bilanţ excedentar de peste 11 miliarde de lei.

Cea de a doua comunicare întitulată ,,Încercări de resuscitare a transilvanismului, pentru destructurarea României”, a fost susţinută de domnul prof.univ.dr. Gelu Neamţu, din Cluj-Napoca. Comunicarea a fost o împletire a unor elemente aparţinând istoriei contemporane, cu altele, aparţinând timpului nostru. S-a subliniat că dacă în trecut unele centre de putere din Eurpa, precum Viena şi Budapesta, au desfăşurat o politică potrivnică României, urmărindu-se destructurarea ei, aceeaşi politică o desfăşoară azi unele forţe externe, beneficiind din plin de ceea ce am putea numi ,,Calul Troian” sau ,,Coloana a cincea”, formată din elementele iredentiste şi revizioniste din interiorul ţării.

Acestea promovează o politică de dezmembare  României prin promovarea aşa-numitului ,,transilvanism”, prin care se desfăşoară o deşănţată campanie de separare a Transilvaniei, inducându-se ideea superiorităţii transilvanismului faţă de celelate provincii ale ţării. Aceasta nu urmăreşte altceva decât ruperea Transilvaniei de România şi a românilor transilvăneni de fraţii lor de peste Carpaţi. Se repetă aceeaşi istorie falsificată, pe care a promovat-o cândva Ungaria horthystă şi pe care revizionismul maghiar contemporan şi-a însuşit-o foarte bine. În promovarea acestui aşa-zis ,,transivanism” un rol important îl are postul de televiziune ,,Transilvania live” al lui Arpad Paszkany, la care unul care s-a săturat de România – l-am numit pe  Sabin Gherman – îl declara pe marele istoric Nicolae Iorga ,,marele cretin”, bătându-şi joc de Andrei Şaguna, de Petre Ţurlea şi de Ioan Lăcătuşu. Aceeaşi politică murdară şi batjocoritoare la adresa românilor o desfşăşoară şi presa de limbă maghiară din România, promovând  acelaşi ,,transivanism”, camuflat, mai întâi, prin ,,autonomia ţinutului secuiesc”, apoi va veni, cu siguranţă ,,autonomia Trasilvaniei”, pentru ca să urmeze ,,independenţa Transilvaniei” şi unirea ei cu ,,Anya Orszag”!

Toate acestea nu sunt ,,Poveşti ardeleneşti”, aşa cum şi-a botezat emisiunea otrăvită Sabin Gherman, la ,,Transilvania live”, ci  fapte concrete ce se desfăşoară sub ochii noştri, dar mai ales ai celor ce răspund de destinele de azi şi a celor de mâine ale României şi ale românilor, şi care vor răspunde în faţa istoriei.

Lasă un răspuns