PRM cere liste cu penalii pentru a fi opriţi la graniţele ţării!

În ultimii ani, asistăm frecvent la tot felul de declaraţii şi atitudini de vizibilă ostilitate la adresa României şi a poporului român nu doar din partea unor organe de presă, scrisă şi audio-vizuală, ci şi a unor cancelarii diplomatice sau personalităţi politice de prim rang, inclusiv dintr-o serie de ţări care, nu cu mult în urmă, ne sufocau cu declaraţiile lor mincinoase de prietenie şi de sprijin. Urmare a acestui comportament, dar şi a măsurilor izolaţioniste cu care sunt însoţite, România este tratată în prezent ca o ţară de mâna a doua, umilită, dispreţuită şi izolată, respinsă atunci când ar fi cazul unor avantaje minime şi pentru români.

După ce, spre a-şi împlini idealurile neo-imperialiste, forţele politice occidentale au făcut demersuri şi pentru atragerea României în structurile europene şi euro-atlantice, cu certitudine pentru a pune mai uşor mâna pe resursele ei energetice şi minerale considerabile, de toate felurile şi a se putea amesteca în treburile ei interne, până la anihilarea independenţei de stat a ţării noastre, aceleaşi forţe nu-şi ascund acum reţinerea de a menţine România pe margini, de a o trata cu totală disconsideraţie, de a-i refuza, în mod dictatorial, accesul neîngrădit la toate beneficiile şi drepturile ce revin celorlalte state membre ale U.E.. În mare măsură, asemenea tratament este explicat, atunci când se deranjează cineva să o facă, prin frecventele şi gravele fapte ale unor cetăţeni români, în mare lor majoritate de etnie romă, dar nu numai, care terorizează multe din marile oraşe vest europene. Asta după ce, nu cu mult în urmă, exact aceleaşi ziare sau posturi de radio şi televiziune de-a lungul şi de-a latul continentului deplângeau pretinsa condiţie grea a romilor în România. Atraşi de aceste nesperate opinii încurajatoare, romii în cauză s-au îndreptat spre ţările care le deplângeau condiţia în speranţa că acolo vor fi trataţi altfel. Numai că, la scurtă vreme, iubirea acestora s-a transformat într-un comportament de tip rasist, ajungându-se la incendierea aşezărilor lor, ca şi la expulzări masive şi colective frecvente. Asta o fi Europa drepturilor omului şi a egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii ţărilor membre?

Ce fac guvernele cu porniri rasiste pentru integrarea în societăţile lor a tuturor celor ce trăiesc pe teritoriul lor naţional, inclusiv a romilor din ţările central şi sud-europene? Pentru că, deşi acest lucru nu este făcut public, numărul romilor proveniţi din România este cu mult depăşit de cel al romilor din Polonia, Cehia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Ucraina, Moldova, Bulgaria etc. Datorită confuziei create prin schimbare numelui acestei etnii din ţigani în romi şi cel al României s-a ajuns ca, indiferent de unde sunt în realitate făptuitorii de infracţiuni, hoţii, crime, spargeri etc., acestea să fie adeseori artificial atribuite exclusiv romilor originari din ţara noastră.

Partidul România Mare protestează cu vehemenţă împotriva unui astfel de tratament şi cere reprezentanţelor diplomatice ale României să verifice cu atenţie originea tuturor autorilor de fapte penale, luând atitudine clară şi promptă ori de câte ori sunt proferate acuzaţii nejustificate îndreptate împotriva cetăţenilor români.

De asemenea, P.R.M. cere Ministerului de Interne să întocmească liste ale cetăţenilor români, indiferent de etnia lor, care săvârşesc fapte de natură penală, pentru care au suferit sancţiuni din partea ţărilor în care s-au aflat, în timpul şederii lor, de mai lungă sau scurtă durată, iar aceste liste să fie predate punctelor de trecere a frontierei de stat a României în vederea interzicerii ieşirii lor din ţară. Totodată, PRM solicită autorităţilor abilitate ale statului ca, la rândul lor, să se autosesizeze şi să ia măsuri, conform legii, împotriva oricărui cetăţean român, indiferent de etnie, care, prin faptele sale, aduce prejudicii de imagine ţării şi crează neajunsuri intereselor externe (economice, diplomatice sau de altă natură) ale ţării noastre. P.R.M. crede că în felul acesta ar fi eliminateo bună parte din restricţiile impuse, artificial şi cu rea credinţă, doar ţării noastre, excluderii ei de la beneficiile asigurate de legislaţia europeană pentru toate ţările membre ale U.E.

P.R.M. cere ministrului de Externe al României să manifeste promptitudine şi fermitate în sancţionarea oricărui abuz îndreptat împotriva ţării noastre, indiferent din partea cui vine acest abuz. În acest sens, P.R.M. cere Ministerului Afacerilor Externe să convoace pe ambasadorul Canadei la Bucureşti spre a da explicaţii cu privire la tratamentul aplicat cetăţenilor români, cărora li s-a refuzat de primul ministru al Canadei dreptul la liberă circulaţie, prin menţinerea obligativităţii vizelor, în timp ce obligativitatea vizelor a fost anulată pentru cetăţenii cehi, de exemplu. Prin urmare, P.R.M. cere reprezentanţilor legali ai României, inclusiv europarlamentarilor români, să voteze împotriva tratatului de colaborare dintre Canada şi Uniunea Europeană, până ce această ţară va renunţa la tratarea diferenţiată şi discreţionară a ţărilor membre ale U.E..

Dacă diplomaţia română va continua să se lamenteze şi nu va adopta o poziţie demnă, în raport cu interesele noastre naţionale şi în limitele stricte ale practicilor şi cutumelor diplomatice pe plan internaţional, riscăm ca astfel de atitudini să devină regulă generală ori de câte ori este vorba despre România.

Totodată, P.R.M. cere cetăţenilor de origine română, care muncesc şi trăiesc în Canada, să îşi manifeste, într-o manieră legală şi democratică, dezacordul lor ferm şi categoric faţă de tratamentul jignitor şi inechitabil aplicat ţării lor de origine şi conaţionalilor lor.

P.R.M. consideră că faţă de astfel de acţiuni, care nu au nimic în comun cu democraţia şi nu au nici o justificare în plan legal şi moral, ar trebui să ia atitudine atât primul ministru cât şi preşedintele României, care nu au dreptul să mai tolereze perpetuarea unor astfel de atitudini din partea unor înalţi demnitari europeni şi euro-atlantici.

De asemenea, pentru fiecare caz în parte, ori de câte ori se constată că măsurile împotriva României sunt decise cu rea credinţă şi fără drept temei, P.R.M. cere ministrului de Externe să propună în C. S. A. T. şi în guvern replici corespunzătoare, arătând că demnitatea poporului român şi interesele noastre naţionale nu sunt nişte lucruri derizorii de care îşi poate bate cineva joc! Iar dacă se va face dovada lipsei de temei a unor astfel de măsuri, P.R.M. cere ministrului de Externe, primului ministru sau chiar şefului Statului să ceară imediat explicaţii cancelariilor diplomatice ale ţărilor ce au decis astfel de măsuri, inclusiv liderilor Uniunii Europene, care nu au dreptul să admită sau să încurajeze măsuri discriminatorii, de izolare şi marginalizare, faţă de nici unul din statele membre. Altfel nu se mai justifică apartenenţa noastră la aceste structuri.

BIROUL PERMANENT AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE ALES LA CONGRESUL EXTRAORDINAR DE LA ALBA IULIA

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*