Cronologia voievozilor, principilor şi guvernatorilor Transilvaniei

• Gelu (Gelou) (ante 896 – circa 903/904)

• Menumorut (Crişana, ante 896-905)

• Glad (Banat, ante 896-834)

• Tuhutum (Transilvania, circa 903/904-?)

• Gylas Maior (Transilvania, ante 950 – sfârşitul secolului X)

• Gylas Minor (Transilvania, secolul X – circa 1002/1003)

• Ahtum (Banat, ante 1002/1004 – 1028/1030)

• Mercurius (1103, 1111-1113) – princeps ultrasiluanus

• Eustachius (Leustachius) (1176)

• Legforus (1199-1200)

• Eth (1200)

• Gyla (Iula) (1201) (prima domnie)

• Benedict (1202-1206) (prima domnie)

• Smaragdus (1206)

• Benedict (1208-1209) (a doua domnie)

• Mihail (1209-1212) (prima domnie)

• Berthold de Merania (1212-1213)

• Nicolae I (1213)

• Gyla (Iula) (1214) (a doua domnie)

• Simion (1215)

• Ipoch (Hippolytus) (1216-1217)

• Raphail (Raphain, Rofoyn) (1217-1218)

• Neuka (Nevke) (1219-1221)

• Paul, fiul lui Petru (1221-1222)

• Mihail (1222) (a doua domnie)

• Pousa (Poşa), fiul lui Solum-Solyom (1227 – circa 1231) (prima domnie)

• Jula, fiul lui Eustachius, din neamul Ratholth (1230-1233)

• Dionysius, fiul lui Dionysius (1233-1234)

• Andrei, fiul lui Serafim (1235)

• Pousa (Poşa) (1235 – 21 martie 1240) (a doua domnie)

• Laurenţiu (1242-1252)

• Ştefan, fiul regelui Bela IV (1257-1258 şi 1260-1270)

• Ereny (Ernye, Irnerius), din neamul lui Akos (1261)

• Ladislau I, din neamul Borşa (1263-1264)

• Nicolae II, din neamul Geregye (1263-1270) (prima domnie)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (13 iunie 1270 – 3 august 1272) (prima domnie)

• Nicolae II, din neamul Geregye (septembrie 1272 – 14 mai 1273) (a doua domnie)

• Ioan (12 mai – 29 mai 1273)

• Nicolae II, din neamul Geregye (7 iunie 1273 – 24 septembrie 1274) (a treia domnie)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (1273 – 27 iulie 1275) (a doua domnie)

• Ladislau II, din neamul Borşa (a doua jumătate a anului 1275)

• Ugrinus (Ugrin), din neamul Csak (2 decembrie 1275 – mijlocul anului 1276)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (9 august 1276 – 13 octombrie 1277)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (10 noiembrie – decembrie 1277) (prima domnie)

• Finta, din neamul Aba (6 noiembrie 1278 – 13 martie 1279)

• Ştefan, fiul lui Tekes (1280)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (1280 – 1281) (a doua domnie)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (19 mai 1282) (prima domnie)

• Apor (Opor), din neamul Pecz (1283)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (1 ianuarie 1284 – 13 ianuarie 1285) (a doua domnie)

• Moise (Moius) (ante 1 septembrie 1289)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (8 iunie 1288 – 11 iulie 1293) (a treia domnie)

• Ladislau, din neamul Kan (1294 / septembrie 1295-1315)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (1 august 1315 -1318) (a treia domnie)

• Dosa de Debrecen (Dausa, Doja), fiul lui Andrei (12 iunie 1318 – 25 noiembrie 1321)

• Toma de Szecseny (18 aprilie 1322 – 27 august 1342)

• Nicolae de Siroka, din neamul Aba (12 noiembrie 1342 – 15 iunie 1344)

• Ştefan Lackfi I, fiul lui Laţc (Lackfi) de Kerekegyhaz (vara 1344 – 3 noiembrie 1350)

• Ştefan, fratele regelui Ungariei Ludovic I (1349 – 1351)

• Toma, fiul lui Petru, din neamul Csor (3 februarie – 9 mai 1351)

• Nicolae Konth, fiul lui Laurenţiu (6 decembrie 1351 – 21 mart 1356)

• Andrei Lackfi, fiul lui Laţc (Lackfi) de Kerekegyhaz (6 aprilie 1356 – 27 septembrie 1359)

• Dionisie Lackfi, fiul lui Ştefan (17 noiembrie 1359 – 30 ianuarie 1367)

• Nicolae Lackfi (12 martie 1367 – 17 noiembrie 1368)

• Emeric Lackfi (17 februarie 1369 – 29 septembrie 1372)

• Ştefan Lackfi II (1 februarie 1373 – 9 aprilie 1376)

• Ladislau de Losoncz I, fiul lui Desev, din neamul Tomay (21 iunie 1376 – 2 decembrie 1391)

• Emeric Bebec (Bubek) I, din neamul Akos (4 martie 1392 – 15 septembrie 1393)

• Frank de Szecseny, fiul lui Konya (6 octombrie 1393 – 14 septembrie 1395)

• Stibor de Stiboricz (9 octombrie 1395 – 8 aprilie 1401) (prima domnie)

• Nicolae Csaki (prima domnie) şi Nicolae Marezali, fii lui Ştefan Csak (1401 – 14 mai 1403)

• Ioan Tamaşi, fiul lui Henric, şi Iacob Lackfi de Santău (16 octombrie 1403 – 14 decembrie 1409)

• Stibor de Stiboricz (6 februarie 1410 – 10 ianuarie 1414) (a doua domnie)

• Voievodatul este vacant (24 iulie – 10 octombrie 1414)

• Nicolae Csaki (13 ianuarie 1415 – ante 6 mai 1426) (a doua domnie)

• Ladislau Csaki, fiul lui Nicolae (22 septembrie 1426 – 20 noiembrie 1435) (prima domnie)

• Ladislau Csaki (a doua domnie) şi Petru Cseh (Cheeh) (prima domnie) (20 aprilie 1436 – 16 aprilie 1437)

• Petru Cseh (Cheeh) (1437-1438) (a doua domnie)

• Desideriu de Losoncz (1438 – 5 mai 1440)

• Ladislau Jackcs (13 ianuarie 1441)

• Iancu de Hunedoara şi Nicolae de Ujlak (Nikola Ilocki) (7 martie 1441 – 1446) (prima domnie)

• Lorand Lepes (guvernator) (1444)

• Lorand Lepes şi Ioan Gereb de Vingard (guvernatori) (1445)

• Emeric Bebek II (1446-1448)

• Emeric Bebek II şi Nicolae de Ujlak (1446-1447) (a doua domnie)

• Emeric Bebek II şi Iancu de Hunedoara (mai-octombrie 1448) (a doua domnie)

• Nicolae de Ujlak (a treia domnie) şi Ioan de Rozgony (1450-1457) (prima domnie)

• Sebastian şi Ioan de Rozgony (1458-1460)

• Căpitan suprem al părţilor Transilvaniei: Ioan Gereb de Vingard (1458-1459)

• Mihail Szilaghi (guvernator) (1460-1461)

• Sebastian de Rozgony şi Nicolae de Ujlak (1460) (a patra domnie)

• Sebastian de Rozgony şi Ladislau de Kanizsa (1460)

• Sebastian de Rozgony (aprilie-septembrie 1461)

• Nicolae de Ujlak (a cincia domnie) şi Ioan Pongracz de Dindeleag (prima domnie) (1462-1465)

• Ioan şi Sigismund de Szentgyorgy (de Sancto Giorgio) şi de Bozin, împreună cu Elderbach de Monyorokerek (1465-1467)

• Ioan Pongracz de Dindeleag (a doua domnie) şi Nicolae Csupor de Monoszlo (1468-1472)

• Blasius Magyar (1473-1475)

• Ioan Pongracz de Dindeleag (1475) (a treia domnie)

• Petru Gereb de Vingard (1478-1479)

• Ştefan Bathory I de Ecsed (1479-1493)

• Ladislau de Losoncz II şi Bartolomeu Dragfi de Beltiug (Belthewk) (1493-1495)

• Bartolomeu Dragfi de Beltiug (1495-1499)

• Petru de Szentgyorgy şi de Bozin (1499 – toamna 1510)

• Ioan Zapolya (1510-1526)

• Petru de Pereny (1526-1529)

• Ştefan Bathory II de Şimleu (1529-1530)

• Valentin Torok (septembrie 1530)

• Hieronymus Laski (1531-1534)

• Emerik Cibak (Czybak) (guvernator) (1533-1534)

• Ştefan Mailat (Maylad, Maylath) (1534-1539)

• Ştefan Mailat şi Emeric Balassa (1539-1540)

• Voievodatul este vacant (1540-1551), „căpitani generali” ai Transilvaniei fiind Ştefan Mailat (29 august 1540 – 20 iulie 1541) şi Emeric Balassa (29 august – octombrie 1540)

• Ioan Sigismund Zapolya (1540 – 15 septembrie 1556, sub tutela mamei sale, regina Isabela; 1559 – 14 martie 1571)

• Gheorghe Martinuzzi (guvernator) (1541 – 17 decembrie 1551)

• Andrei Bathory de Ecsed (1 aprilie 1551 – 1553)

• Francisc Kendi şi Ştefan Dobo (vara 1553 – 1556)

• Voievodatul este vacant (1557-1571)

• Ştefan Bathory III de Şimleu (25 mai 1571 – 1575)

• Ştefan Bathory, vechiul voievod (1575-1583)

• Cristofor Bathory, fratele lui Ştefan (1576 – 27 mai 1581)

• Sigismund Bathory, fiul lui Cristofor (mai 1581 – 1597) (prima domnie)

• Comisari ai împăratului Rudolf II (1598)

• Maria Christierna, soţia lui Sigismund Bathory (19 aprilie – 22 august 1598)

• Sigismund Bathory (22 august 1598 – martie 1599) (a doua domnie)

• Andrei Bathory (martie – 28 octombrie 1599)

• Mihai Viteazul (18/28 octombrie 1599 – septembrie 1600)

• Sigismund Bathory (1601) (a treia domnie)

• Mihai Viteazul şi George Basta, general al împăratului Rudolf II (martie – 9/19 august 1601)

• Sigismund Bathory (3 februarie 1601 – 1602) (a patra domnie)

• Generalul Basta şi comisarii lui Rudolf II (1602 – 1603)

• Moise Szekely (Secuiul) (mai 1603 – 17 iulie 1603)

• Generalul Basta şi comisarii lui Rudolf II (1603 – aprilie 1604)

• Ştefan Bocskai (1604 – 29 decembrie 1606)

• Sigismund Rakoczi (1606 – 4 martie 1608)

• Gabriel Bathory (7 martie 1608 – 27 octombrie 1613)

• Gabriel Bethlen (23 octombrie 1613 – 15 noiembrie 1629)

• Caterina de Brandenburg (16 noiembrie 1629 – 28 septembrie 1630)

• Ştefan Bethlen (1630)

• Gheorghe Rakoczi I (1 decembrie 1630 – 11 octombrie 1648)

• Gheorghe Rakoczi II (11 octombrie 1648 – 7 iunie 1660)

• Francisc Rakoczi I (8 februarie 1652 – 8 iulie 1676; nu a stăpânit efectiv)

• Francisc Rhedei (1657-1658)

• Acaţiu Barcsai (23 august 1658 – 31 decembrie 1660)

• Ioan Kemeny (1 ianuarie 1661 – 22 ianuarie 1662)

• Mihail Apafi I (14 septembrie 1661 – 15 aprilie 1690)

• Mihail Apafi II (1681 – 1 februarie 1713; nu a stăpânit efectiv)

• Emeric Thokoli (8 ianuarie 1690 – 1691)

• Francisc Rakoczi II (8 iulie 1704 – 1711)

Guvernatori:

• Gheorghe Banffy I de Losoncz, conte (7 februarie 1691 – 15 noiembrie 1708)

• Ştefan Haller de Hallerstein (Hallerko), baron, preşedintele deputăţiei ţării (10 august 1709 – 2 mai 1710)

• Ştefan Wesseelenyi de Hadad, baron, preşedintele deputăţiei ţării (2 mai 1710 – 31 mai 1713) (prima oară)

• Sigismund Kornis de Gonez-Ruszka, conte, preşedintele deputăţiei ţării (31 martie 1713 – 15 decembrie 1731)

• Ştefan Wesseelenyi de Hadad, baron, preşedinte ad-interim al deputăţiei ţării (1731 – 1732) (a doua oară)

• Franz Andrei Paul de Wallis, conte, preşedintele guvernului (iulie 1732 – iulie 1734)

• Johann Haller de Hallerstein (Hallerko), conte (2 decembrie 1734 – 18 octombrie 1755)

• Franz Andrei Paul de Wallis, conte, preşedintele guvernului (decembrie 1755 – 6 iulie 1758)

• Ladislau Keme, conte (6 iulie 1758 – 7 mai 1762)

• Adolf Nikolaus Buccow, baron, preşedintele guvernului (7 mai 1762 – 18 mai 1764)

• Andreas Hadik de Futak, conte, preşedintele guvernului (21 iulie 1764 – 20 octombrie 1767)

• Karl Claudiu O’Donnell-Tyrconnel, conte, preşedintele guvernului (14 decembrie 1767 – 28 septembrie 1700)

• Maria Joseph Auersperg, conte (13 ianuarie 1771 – 6 iulie 1774)

• Samuel Brukenthal, baron, preşedintele guvernului (6 iulie 1774 – 9 ianuarie 1787)

• Gheorghe Banffy II de Losoncz, conte, preşedintele guvernului (9 ianuarie 1787 – 5 iulie 1822)

• Ioan Josika de Branişte, baron, preşedintele guvernului (11 septembrie 1822 – 15 octombrie 1834)

• Ferdinand d’Este, arhiduce, preşedintele guvernului (6 februarie 1835 – 30 aprilie 1837)

• Ioan Kornis, conte (5 octombrie 1838 – 15 august 1840)

• Iosif Teleki de Szek, conte (8 ianuarie 1842 – 14 noiembrie 1848)

• Emeric Miko de Hidveg, conte, vicepreşedinte al guvernului (14 noiembrie – 22 decembrie 1848) (prima oară)

• Ludwig Wohlgemuth, baron, preşedintele guvernului (11 iulie 1849 – 24 februarie 1851)

• Karl Borromaeus Schwarzenberg, prinţ (29 aprilie 1851 – 25 iunie 1858)

• Friedrich Liechtenstein, prinţ (26 iulie 1858 – 23 aprilie 1861)

• Emeric Miko de Hidveg, conte, preşedintele guvernului (10 decembrie 1860 – 26 noiembrie 1861) (a doua oară)

• Ludovic Folliot de Crennville, conte, preşedintele guvernului (26 noiembrie 1861 – 2 aprilie 1867)

One Response to Cronologia voievozilor, principilor şi guvernatorilor Transilvaniei

    Faci un comentariu sau dai un răspuns?

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *