Cronologia voievozilor, principilor şi guvernatorilor Transilvaniei

• Gelu (Gelou) (ante 896 – circa 903/904)

• Menumorut (Crişana, ante 896-905)

• Glad (Banat, ante 896-834)

• Tuhutum (Transilvania, circa 903/904-?)

• Gylas Maior (Transilvania, ante 950 – sfârşitul secolului X)

• Gylas Minor (Transilvania, secolul X – circa 1002/1003)

• Ahtum (Banat, ante 1002/1004 – 1028/1030)

• Mercurius (1103, 1111-1113) – princeps ultrasiluanus

• Eustachius (Leustachius) (1176)

• Legforus (1199-1200)

• Eth (1200)

• Gyla (Iula) (1201) (prima domnie)

• Benedict (1202-1206) (prima domnie)

• Smaragdus (1206)

• Benedict (1208-1209) (a doua domnie)

• Mihail (1209-1212) (prima domnie)

• Berthold de Merania (1212-1213)

• Nicolae I (1213)

• Gyla (Iula) (1214) (a doua domnie)

• Simion (1215)

• Ipoch (Hippolytus) (1216-1217)

• Raphail (Raphain, Rofoyn) (1217-1218)

• Neuka (Nevke) (1219-1221)

• Paul, fiul lui Petru (1221-1222)

• Mihail (1222) (a doua domnie)

• Pousa (Poşa), fiul lui Solum-Solyom (1227 – circa 1231) (prima domnie)

• Jula, fiul lui Eustachius, din neamul Ratholth (1230-1233)

• Dionysius, fiul lui Dionysius (1233-1234)

• Andrei, fiul lui Serafim (1235)

• Pousa (Poşa) (1235 – 21 martie 1240) (a doua domnie)

• Laurenţiu (1242-1252)

• Ştefan, fiul regelui Bela IV (1257-1258 şi 1260-1270)

• Ereny (Ernye, Irnerius), din neamul lui Akos (1261)

• Ladislau I, din neamul Borşa (1263-1264)

• Nicolae II, din neamul Geregye (1263-1270) (prima domnie)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (13 iunie 1270 – 3 august 1272) (prima domnie)

• Nicolae II, din neamul Geregye (septembrie 1272 – 14 mai 1273) (a doua domnie)

• Ioan (12 mai – 29 mai 1273)

• Nicolae II, din neamul Geregye (7 iunie 1273 – 24 septembrie 1274) (a treia domnie)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (1273 – 27 iulie 1275) (a doua domnie)

• Ladislau II, din neamul Borşa (a doua jumătate a anului 1275)

• Ugrinus (Ugrin), din neamul Csak (2 decembrie 1275 – mijlocul anului 1276)

• Matei (Mathaeus), din neamul Csak (9 august 1276 – 13 octombrie 1277)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (10 noiembrie – decembrie 1277) (prima domnie)

• Finta, din neamul Aba (6 noiembrie 1278 – 13 martie 1279)

• Ştefan, fiul lui Tekes (1280)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (1280 – 1281) (a doua domnie)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (19 mai 1282) (prima domnie)

• Apor (Opor), din neamul Pecz (1283)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (1 ianuarie 1284 – 13 ianuarie 1285) (a doua domnie)

• Moise (Moius) (ante 1 septembrie 1289)

• Roland (Rorandus, Lorand), din neamul Borşa (8 iunie 1288 – 11 iulie 1293) (a treia domnie)

• Ladislau, din neamul Kan (1294 / septembrie 1295-1315)

• Nicolae, fiul lui Mauritius, din neamul Pok (1 august 1315 -1318) (a treia domnie)

• Dosa de Debrecen (Dausa, Doja), fiul lui Andrei (12 iunie 1318 – 25 noiembrie 1321)

• Toma de Szecseny (18 aprilie 1322 – 27 august 1342)

• Nicolae de Siroka, din neamul Aba (12 noiembrie 1342 – 15 iunie 1344)

• Ştefan Lackfi I, fiul lui Laţc (Lackfi) de Kerekegyhaz (vara 1344 – 3 noiembrie 1350)

• Ştefan, fratele regelui Ungariei Ludovic I (1349 – 1351)

• Toma, fiul lui Petru, din neamul Csor (3 februarie – 9 mai 1351)

• Nicolae Konth, fiul lui Laurenţiu (6 decembrie 1351 – 21 mart 1356)

• Andrei Lackfi, fiul lui Laţc (Lackfi) de Kerekegyhaz (6 aprilie 1356 – 27 septembrie 1359)

• Dionisie Lackfi, fiul lui Ştefan (17 noiembrie 1359 – 30 ianuarie 1367)

• Nicolae Lackfi (12 martie 1367 – 17 noiembrie 1368)

• Emeric Lackfi (17 februarie 1369 – 29 septembrie 1372)

• Ştefan Lackfi II (1 februarie 1373 – 9 aprilie 1376)

• Ladislau de Losoncz I, fiul lui Desev, din neamul Tomay (21 iunie 1376 – 2 decembrie 1391)

• Emeric Bebec (Bubek) I, din neamul Akos (4 martie 1392 – 15 septembrie 1393)

• Frank de Szecseny, fiul lui Konya (6 octombrie 1393 – 14 septembrie 1395)

• Stibor de Stiboricz (9 octombrie 1395 – 8 aprilie 1401) (prima domnie)

• Nicolae Csaki (prima domnie) şi Nicolae Marezali, fii lui Ştefan Csak (1401 – 14 mai 1403)

• Ioan Tamaşi, fiul lui Henric, şi Iacob Lackfi de Santău (16 octombrie 1403 – 14 decembrie 1409)

• Stibor de Stiboricz (6 februarie 1410 – 10 ianuarie 1414) (a doua domnie)

• Voievodatul este vacant (24 iulie – 10 octombrie 1414)

• Nicolae Csaki (13 ianuarie 1415 – ante 6 mai 1426) (a doua domnie)

• Ladislau Csaki, fiul lui Nicolae (22 septembrie 1426 – 20 noiembrie 1435) (prima domnie)

• Ladislau Csaki (a doua domnie) şi Petru Cseh (Cheeh) (prima domnie) (20 aprilie 1436 – 16 aprilie 1437)

• Petru Cseh (Cheeh) (1437-1438) (a doua domnie)

• Desideriu de Losoncz (1438 – 5 mai 1440)

• Ladislau Jackcs (13 ianuarie 1441)

• Iancu de Hunedoara şi Nicolae de Ujlak (Nikola Ilocki) (7 martie 1441 – 1446) (prima domnie)

• Lorand Lepes (guvernator) (1444)

• Lorand Lepes şi Ioan Gereb de Vingard (guvernatori) (1445)

• Emeric Bebek II (1446-1448)

• Emeric Bebek II şi Nicolae de Ujlak (1446-1447) (a doua domnie)

• Emeric Bebek II şi Iancu de Hunedoara (mai-octombrie 1448) (a doua domnie)

• Nicolae de Ujlak (a treia domnie) şi Ioan de Rozgony (1450-1457) (prima domnie)

• Sebastian şi Ioan de Rozgony (1458-1460)

• Căpitan suprem al părţilor Transilvaniei: Ioan Gereb de Vingard (1458-1459)

• Mihail Szilaghi (guvernator) (1460-1461)

• Sebastian de Rozgony şi Nicolae de Ujlak (1460) (a patra domnie)

• Sebastian de Rozgony şi Ladislau de Kanizsa (1460)

• Sebastian de Rozgony (aprilie-septembrie 1461)

• Nicolae de Ujlak (a cincia domnie) şi Ioan Pongracz de Dindeleag (prima domnie) (1462-1465)

• Ioan şi Sigismund de Szentgyorgy (de Sancto Giorgio) şi de Bozin, împreună cu Elderbach de Monyorokerek (1465-1467)

• Ioan Pongracz de Dindeleag (a doua domnie) şi Nicolae Csupor de Monoszlo (1468-1472)

• Blasius Magyar (1473-1475)

• Ioan Pongracz de Dindeleag (1475) (a treia domnie)

• Petru Gereb de Vingard (1478-1479)

• Ştefan Bathory I de Ecsed (1479-1493)

• Ladislau de Losoncz II şi Bartolomeu Dragfi de Beltiug (Belthewk) (1493-1495)

• Bartolomeu Dragfi de Beltiug (1495-1499)

• Petru de Szentgyorgy şi de Bozin (1499 – toamna 1510)

• Ioan Zapolya (1510-1526)

• Petru de Pereny (1526-1529)

• Ştefan Bathory II de Şimleu (1529-1530)

• Valentin Torok (septembrie 1530)

• Hieronymus Laski (1531-1534)

• Emerik Cibak (Czybak) (guvernator) (1533-1534)

• Ştefan Mailat (Maylad, Maylath) (1534-1539)

• Ştefan Mailat şi Emeric Balassa (1539-1540)

• Voievodatul este vacant (1540-1551), „căpitani generali” ai Transilvaniei fiind Ştefan Mailat (29 august 1540 – 20 iulie 1541) şi Emeric Balassa (29 august – octombrie 1540)

• Ioan Sigismund Zapolya (1540 – 15 septembrie 1556, sub tutela mamei sale, regina Isabela; 1559 – 14 martie 1571)

• Gheorghe Martinuzzi (guvernator) (1541 – 17 decembrie 1551)

• Andrei Bathory de Ecsed (1 aprilie 1551 – 1553)

• Francisc Kendi şi Ştefan Dobo (vara 1553 – 1556)

• Voievodatul este vacant (1557-1571)

• Ştefan Bathory III de Şimleu (25 mai 1571 – 1575)

• Ştefan Bathory, vechiul voievod (1575-1583)

• Cristofor Bathory, fratele lui Ştefan (1576 – 27 mai 1581)

• Sigismund Bathory, fiul lui Cristofor (mai 1581 – 1597) (prima domnie)

• Comisari ai împăratului Rudolf II (1598)

• Maria Christierna, soţia lui Sigismund Bathory (19 aprilie – 22 august 1598)

• Sigismund Bathory (22 august 1598 – martie 1599) (a doua domnie)

• Andrei Bathory (martie – 28 octombrie 1599)

• Mihai Viteazul (18/28 octombrie 1599 – septembrie 1600)

• Sigismund Bathory (1601) (a treia domnie)

• Mihai Viteazul şi George Basta, general al împăratului Rudolf II (martie – 9/19 august 1601)

• Sigismund Bathory (3 februarie 1601 – 1602) (a patra domnie)

• Generalul Basta şi comisarii lui Rudolf II (1602 – 1603)

• Moise Szekely (Secuiul) (mai 1603 – 17 iulie 1603)

• Generalul Basta şi comisarii lui Rudolf II (1603 – aprilie 1604)

• Ştefan Bocskai (1604 – 29 decembrie 1606)

• Sigismund Rakoczi (1606 – 4 martie 1608)

• Gabriel Bathory (7 martie 1608 – 27 octombrie 1613)

• Gabriel Bethlen (23 octombrie 1613 – 15 noiembrie 1629)

• Caterina de Brandenburg (16 noiembrie 1629 – 28 septembrie 1630)

• Ştefan Bethlen (1630)

• Gheorghe Rakoczi I (1 decembrie 1630 – 11 octombrie 1648)

• Gheorghe Rakoczi II (11 octombrie 1648 – 7 iunie 1660)

• Francisc Rakoczi I (8 februarie 1652 – 8 iulie 1676; nu a stăpânit efectiv)

• Francisc Rhedei (1657-1658)

• Acaţiu Barcsai (23 august 1658 – 31 decembrie 1660)

• Ioan Kemeny (1 ianuarie 1661 – 22 ianuarie 1662)

• Mihail Apafi I (14 septembrie 1661 – 15 aprilie 1690)

• Mihail Apafi II (1681 – 1 februarie 1713; nu a stăpânit efectiv)

• Emeric Thokoli (8 ianuarie 1690 – 1691)

• Francisc Rakoczi II (8 iulie 1704 – 1711)

Guvernatori:

• Gheorghe Banffy I de Losoncz, conte (7 februarie 1691 – 15 noiembrie 1708)

• Ştefan Haller de Hallerstein (Hallerko), baron, preşedintele deputăţiei ţării (10 august 1709 – 2 mai 1710)

• Ştefan Wesseelenyi de Hadad, baron, preşedintele deputăţiei ţării (2 mai 1710 – 31 mai 1713) (prima oară)

• Sigismund Kornis de Gonez-Ruszka, conte, preşedintele deputăţiei ţării (31 martie 1713 – 15 decembrie 1731)

• Ştefan Wesseelenyi de Hadad, baron, preşedinte ad-interim al deputăţiei ţării (1731 – 1732) (a doua oară)

• Franz Andrei Paul de Wallis, conte, preşedintele guvernului (iulie 1732 – iulie 1734)

• Johann Haller de Hallerstein (Hallerko), conte (2 decembrie 1734 – 18 octombrie 1755)

• Franz Andrei Paul de Wallis, conte, preşedintele guvernului (decembrie 1755 – 6 iulie 1758)

• Ladislau Keme, conte (6 iulie 1758 – 7 mai 1762)

• Adolf Nikolaus Buccow, baron, preşedintele guvernului (7 mai 1762 – 18 mai 1764)

• Andreas Hadik de Futak, conte, preşedintele guvernului (21 iulie 1764 – 20 octombrie 1767)

• Karl Claudiu O’Donnell-Tyrconnel, conte, preşedintele guvernului (14 decembrie 1767 – 28 septembrie 1700)

• Maria Joseph Auersperg, conte (13 ianuarie 1771 – 6 iulie 1774)

• Samuel Brukenthal, baron, preşedintele guvernului (6 iulie 1774 – 9 ianuarie 1787)

• Gheorghe Banffy II de Losoncz, conte, preşedintele guvernului (9 ianuarie 1787 – 5 iulie 1822)

• Ioan Josika de Branişte, baron, preşedintele guvernului (11 septembrie 1822 – 15 octombrie 1834)

• Ferdinand d’Este, arhiduce, preşedintele guvernului (6 februarie 1835 – 30 aprilie 1837)

• Ioan Kornis, conte (5 octombrie 1838 – 15 august 1840)

• Iosif Teleki de Szek, conte (8 ianuarie 1842 – 14 noiembrie 1848)

• Emeric Miko de Hidveg, conte, vicepreşedinte al guvernului (14 noiembrie – 22 decembrie 1848) (prima oară)

• Ludwig Wohlgemuth, baron, preşedintele guvernului (11 iulie 1849 – 24 februarie 1851)

• Karl Borromaeus Schwarzenberg, prinţ (29 aprilie 1851 – 25 iunie 1858)

• Friedrich Liechtenstein, prinţ (26 iulie 1858 – 23 aprilie 1861)

• Emeric Miko de Hidveg, conte, preşedintele guvernului (10 decembrie 1860 – 26 noiembrie 1861) (a doua oară)

• Ludovic Folliot de Crennville, conte, preşedintele guvernului (26 noiembrie 1861 – 2 aprilie 1867)

One Response to Cronologia voievozilor, principilor şi guvernatorilor Transilvaniei

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *