Mesaj către participanţii la Marşul Unirii din 16 septembrie 2012, către toată suflarea românească!

În cele ce urmează voi încerca să punctez cîteva din motivele pentru care trebuie să luptăm pentru revenirea teritoriilor româneşti înstrăinate din stînga Prutului în componenţa Patriei-mamă România, dar şi căile de realizare, în viziunea mea, a acestui sfînt deziderat:

1. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa sunt teritorii naţionale româneşti, rupte în mod barbar din trupul României în 1940, urmare a punerii în aplicare a Pactului criminal dintre Stalin şi Hitler (Molotov-Ribbentrop) din 23 august 1939;

2. R.Moldova este un stat artificial, o anomalie istorică, o consecinţă directă a Pactului diavolului;

3. Pactul Molotov-Ribbentrop a fost condamnat şi declarat nul „ab initio” de întreaga comunitate internaţională, inclusiv de cele două părţi semnatare, URSS şi Germania.  Din păcate, spre deosebire de ţările baltice, care în scurt timp au lichidat consecinţele înţelegerii dintre cei doi satrapi ai omenirii, România lui Iliescu a preferat să meargă pe calea perpetuării acestora, recunoscînd necondiţionat în 1991 ,,independenţa” R.Moldova… E foarte trist că şi celelalte guvernări, sub Constantinescu şi Băsescu, n-au întreprins, practic, nimic pentru Reîntregirea Ţării şi Neamului Românesc…

4. Actul Unirii din 27 martie 1918 este în vigoare şi azi, mai mult, prin semnarea ,,Tratatului de Prietenie şi Fraternitate dintre Rusia şi Turcia din 16 martie 1921”, (îl puteţi găsi pe site-ul www.amsi.ge/istoria/sab/moskovi.html), Rusia a recunoscut de facto nulitatea Tratatului de Pace de la Bucureşti din 16 mai 1812 dintre Rusia şi Turcia şi, implicit, Unirea Basarabiei cu România;

5.  Acordul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947 este lovit de nulitate, întrucît în acest „document” este stipulat un mare neadevăr: ,,Frontierele României… vor fi cele care erau în fiinţă la 01.01.1941”, or, la acea dată, Basarabia şi Nordul Bucovinei erau ocupate de ruşi şi nu exista nici un document semnat între România şi URSS cu privire la  frontiere;

6. Actul Final de la Helsinki din 1975, Carta de la Paris din 1990 şi alte Acte Internaţionale stipulează clar că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor;

7. Declaraţia de Independenţă a R.Moldova ne îndeamnă răspicat să ne construim prezentul şi viitorul ,,în spaţiul istoric şi etnic al devenirii noastre naţionale”, or, acest spaţiu nu este altceva decît România în frontierele sale fireşti de pînă la ocupaţia sovietică din 1940;

8. Experimentul de 21 de ani de existenţă a R.Moldova ca ,,stat independent” a eşuat definitiv şi ireversibil… R.Moldova este un stat insolvabil şi falimentar la toate capitolele, iar existența acesteia şi în continuare ca ,,stat independent” este echivalentă cu stingerea ființei naționale românești în aceste teritorii în foarte scurt timp!

9. R.Moldova nu-şi controlează o bună parte din teritorii si frontiere şi nu este în stare, cu toată implicarea UE şi SUA, să-i determine pe ruşi să-şi retragă trupele de ocupaţie şi muniţiile din această zonă a Europei… Un astfel de stat se numeşte ,,stat eşuat”;

10. R. Moldova n-are nici o şansă să se integreze de una singură în UE, indiferent de forţele politice care o guvernează. Este o mare ipocrizie din parte guvernanţilor de la Bucureşti  şi Chişinău să ne tot ducă cu zăhărelul că ne vom regăsi în Uniunea Europeană… Povestea despre integrarea R.Moldova în UE ca ,,stat independent”, este cea mai mare minciună şi păcăleală pe care au promovat-o vreodată guvernanţii de la Bucureşti şi Chişinău! Şi dacă UE nu exista, în genere? Şi dacă UE, mine-poimîne, îşi dă obştescul sfîrşit?…

11. Acordarea cetăţeniei române celor din stînga Prutului nu este o soluţie, ci, mai curînd, o diversiune! În loc să întreprindă acţiuni hotărîte în sensul lichidării consecinţelor Pactului Stalin-Hitler, Statul Român, de cîţiva ani buni, merge pe ideea acordării cetăţeniei române celor din stînga Prutului, pe motiv că aceştia şi-au pierdut-o fără voia lor în  urma ocupaţiei sovietice din 1940/1944, dar nu suflă o vorbă că românii de la est de Prut în acei ani de răstrişte, de fapt,  au fost văduviţi de Ţara fără voia lor, iar pierderea cetăţeniei a fost doar una dintre consecinţe… Printr-un asemenea ,,act de justiţie” cei care au condus România după 1989 n-au făcut decît să accelereze procesul de depopulare a teritoriilor româneşti de la est de Prut de români! Obligaţia acestora a fost şi rămîne, ca românilor din teritoriile răpite din stînga Prutului, să li se redea Ţara în frontierele ei fireşti de pînă la 28 iunie 1940, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor …

12. (Re)Unirea R.Moldova cu România se va realiza atunci, cînd în parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti majoritatea o vor deţine UNIONIŞTII! Actualii guvernanţi, ca şi predecesorii lor, atît de o parte, cît şi de cealaltă a Prutului, au alte preocupări, mai mult, unora chiar le convine situaţia, urmărindu-şi interesele meschine… Să nu-şi facă nimeni iluzii: nici o manifestaţie, nici o acţiune unionistă nu sunt în stare să-i clintească din loc şi să-i determine pe aceştia să acţioneze în sensul Reîntregirii Ţării, aceştia pur şi simplu trebuiesc măturaţi de la putere şi înlocuiţi cu personae noi, adevăraţi Patrioţi ai Neamului!

13. Este imperios necesar ca forţele patriotice din R.Moldova să-şi strîngă rîndurile şi să se constituie într-o singură formaţiune politică unionistă, astfel, ca după doi-trei ani de activitate în rîndul populaţiei să cîştige majoritatea mandatelor în următorul Parlament şi să făurească UNIREA! Iniţiativa constituirii unei asemenea formaţiuni vă revine vouă, stimaţi lideri ai Acţiunii 2012! Un potenţial leader ar putea fi Dorin Chirtoacă, dacă acesta se debarasează de lozinca ,,Ne vom regăsi în UE” şi îmbrăţişează fără rezerve Ideea Unirii ca singură soluţie pentru salvgardarea fiinţei naţionale din teritoriile româneşti din stînga Prutului şi integrarea lor în UE. Proiectele de Statut şi Program ale unui eventual Partid al Reîntregirii Naţionale (PRN) le-am şi  elaborat cu ceva timp în urmă şi sunt postate pe site-ul www.proromania.net. Vă asigur de tot sprijinul meu şi în continuare, chiar dacă mă aflu (nu de zile bune) departe de Ţară…

14. Redevenind parte integrantă a Statului Român, avînd în vedere că România este membră şi a NATO, şi a UE, teritoriile româneşti din stînga Prutului vor deveni imediat şi automat parte şi a NATO, şi a Uniunii Europene, cu toate consecinţele ce decurg de aici!

15. Eu văd Reîntregirea Ţării (în tandem cu soluţionarea problemei Transnistriei) în 3 etape:

a) Unirea de jure a R.Moldova cu România în hotarele recunoscute pe plan internaţional (cu

Transnistrie cu tot). Devenind, astfel, parte a NATO şi UE, problema Transnistriei se transferă pe

agenda lor de preocupări, acestea sunt unicele forţe de pe glob (nu Ucraina…), capabile să-i forţeze pe

ruşi să-şi retragă armamentul şi muniţiile din această zonă a Europei;

b) Retragerea, sub presiunea UE şi a NATO în frunte cu SUA, a trupelor de ocupaţie şi armamentului

rusesc din teritoriile din stînga Nistrului şi Tighina;

c) Schimb de teritorii între România parţial reîntregită şi Ucraina, astfel ca să se revină la

frontierele de pînă la ocupaţia sovietică (rusească) din 1940!

Dragi tineri, stimaţi compatrioţi! A sosit momentul cînd trebuie să vă angajaţi fără rezerve în lupta sfîntă pentru Reunificarea Ţării şi Neamului Românesc! Lozincile care trebuie să vă însoţească ar putea fi:

Jos consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop!

Jos hotarul de la Prut!

Un singur Popor – o singură Ţară!

România Mare – vechile Hotare!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*