Jocul periculos al revitalizării cultului ideologilor naţionalism-fascismului

Un lucru este cert, indiferent de ceea ce se va petrece în viitor în plan internaţional din punct de vedere politic, economic, militar, etc., Ungaria nu va renunţa niciodată la politica sa „de revanşă” în scopul „redobândirii” Transilvaniei, fie ca teritoriu, fie ca o zonă care să graviteze politic sau economic faţă de ea sau măcar ca o parte a acesteia să se constituie într-un teritoriu autonom teritorial, iar mai apoi independent total subordonat politicii Budapestei! Bineînţeles că pricipalul sprijin, pentru realizarea acestui deziderat, Ungaria îl are în „coloana a 5-a”, de care a beneficiat şi beneficiază în România, constituită din elemente ultraextremiste, xenofobe, şovine din cadrul minorităţilor maghiară şi secuiască. Acestea, educate în plan  naţionalist-şovin, extremist, separatist şi exclusivist etnic, dispreţ şi ostilitate faţă de ţara noastră, într-un cuvânt, în total spirit antiromânesc, neagă apartenenţa de drept a Transilvaniei la România, contestând în văzul tuturor tratatul de Pace de la Trianon. Rezultatele acestei educaţii şoviniste,  dacă luăm ca punct de plecare numai şi momentul Trianonului (1920), se văd limpede în zilele noastre, iar la ele am făcut referire în articolele anterioare.

În cadrul planului hungarist ce vizează Transilvania, indiferent de culoarea politică a celor care deţin puterea la Budapesta, au fost introduse şi practici de amestec în problemele interne ale României, cum au fost de pildă numeroasele  peregrinări ale unor oameni politici din Ungaria în diferite zone ale României, ocazii cu care au făcut declaraţii de sprijin, în unele cazuri chiar de incitare, la separatism teritorial pe criterii etnice, realizarea autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc! În paralel, profitându-se şi de oportunitatea aflării la guvernarea României a UDMR-ului şi de reuşitele politicii de şantaj pe care acesta a practicat-o neîncetat, asiduu şi extrem de calculat faţă de ceilalţi parteneri de guvernare, în scopul obţinerii a cât mai multor privilegii, nu drepturi, întrucât prin lege acestea sunt maximale, ingerinţele Ungariei în problemele României s-au înmulţit. În ultima perioadă, aceste ingerinţe sunt menite a ofensa, jigni şi chiar a umili România în văzul întregii Europe. Exemplul cel mai recent îl constituie planul Budapestei de aducere în România şi de înhumare, la 27 mai a.c., în cimitirul romano-catolic din Odorheiul Secuiesc, pe propria cheltuială, a osemintelor lui Nyiro Jozsef un fost notoriu horthyst şi szalaşist şi de încercare de reabilitare a memoriei acestuia. Bineînţeles şi în cazul acestei acţiuni Ungaria şi-a găsit parteneri de nădejde în „ coloana a 5-a”din România realizând, în scopul respectiv, un parteneriat cu PCM-ul şi Fundaţia „Pro Odorhei”. De altfel, acţiunea de spălare a imaginii respectivului a şi fost declanşată, potrivit planului, de către ambasadorul Ungariei la Bucureşti, care a afirmat nici mai mult nici mai puţin, că Nyiro Jozsef „nu a fost nici antiromân nici antisemit”! Iar un alt reprezentant al aceleiaşi ambasade, Adam Balazs, susţinea pe aceleaşi coordonate că guvernul ungar consideră cazul Nyiro ca fiind un act de respect pentru poet şi un eveniment cultural. Bineînţeles că guvernul ungar poate să-l considere pe respectivul cum doreşte, dar  pentru că noi românii îl considerăm horthyst, szalasist, fascist, antiromân şi antisemit guvernul ungar nu are decât să organizeze astfel de „evenimente culturale” în Ungaria sau oriunde în diaspora maghiară din alte state ale lumii, dacă li se permite!

Pentru noi nu este nici o noutate că Ungaria este specialistă în falsificarea istoriei Transilvaniei, dar de data aceasta  este prea mult! Adevărul legat de  problema în cauză nu îl enunţăm noi pentru că el a fost spus chiar de către un conaţional al excelenţei sale ambasadorul Ungariei în România, contemporan al evenimentelor ce au marcat ocupaţia horthystă a României de nord-vest, Bothmer Karoly, consulul Ungariei horthyste la Cluj. Între altele, consulul care făcea afirmaţiile respective în noiembrie 1940, aducea la cunoştiinţa lumii întregi că crimele, devastările, incendierile, schingiuirile, bătăile făcute împotriva românilor şi evreilor la Cluj – până la venirea armatei de ocupaţie horthystă în septembrie 1940 – au fost săvârşite de elemente declasate, ultraextremiste, şovine şi fasciste, constituite în grupări teroriste la conducerea cărora s-a  aflat, între alţii, şi nimeni altul decât Nyiro Jozsef şi că toţi aceştia erau subordonaţi lui Kovats Arpad, fost ofiţer de carieră! Fără comentarii! Este evidentă străduinţa celor interesaţi în aducerea în ţara noastră şi înhumare a acestui horthysto-szalaşisto-fascist ungur de a induce în eroare opinia publică românească, dar mai ales autorităţile statului român, prin acreditarea ideii că respectivul nu ar fi fost nici criminal fascist, nici antiromân şi nici antisemit. În acest scop susţinătorii acestui „brav maghiar” fac, deja, declaraţii potrivit cărora respectivul nu a fost declarat criminal de război sau că nu a fost membru al Partidului „Crucile cu Săgeţi”. Dar ei „uită” că Nyiro Jozsef a fost căutat de autorităţi la vremea respectivă pentru a fi deferit justiţiei şi condamnat pentru faptele sale. Iar dacă nu a fost condamnat acest lucru s-a datorat faptului  că în anul 1945 el a fugit cu întreg guvernul fascist al Ungariei în Germania, iar de aici în Spania lui Franco, alt fascist notoriu, de unde nu a putut fi extrădat. Repetarea la nesfârşit de către cei care intenţionează să-i reabiliteze memoria a faptului că el nu a fost membru al partidului fascist al crucilor cu săgeţi nici nu mai are importanţă. Aceasta deoarece  memoria istoriei a înregistrat adevărul că el a fost un simpatizant, propagandist şi susţinător de frunte al ideologiei fasciste ungare promovate de „Partidul Crucile cu Săgeţi”, nemaicontând dacă el a făcut toate acestea din postura de membru sau simpatizant al acelui partid fascist ungar!

Este de reţinut că pe lângă adevărul spus de Bathmer Karoly, fostul consul horthyst de la Cluj, despre Nyiro Joszef, tot un adevăr, spus de această dată de un contemporan din zilele noastre, Molnar Miklos, purtător de cuvânt al filialei Odorheiul Secuiesc a Partidului Civic Maghiar, relevă că: „Nyiro Jozsef a militat pentru refacerea Ungariei Mari. Asta e ceva normal. Şi eu gândesc la fel şi îmi doresc refacerea Ungariei Mari şi îmi asum acest lucru”. Omul spune adevărul, deci Nyiro Jozsef, militând pentru refacerea Ungariei Mari a militat pentru desmembrarea României întrucât în viziunea lor bezmetică Transilvania ar fi parte constitutivă a acelei aberante Ungarii Mari, dar care în realitate nu a existat niciodată. Câteva date succinte referitoare la  Nyiro Jozsef vor oferi românilor răspunsul complet  la întrebarea ce reprezintă el pentru România. Ulterior ocupării de către Ungaria horthystă a României de nord-vest, Nyiro Jozsef a devenit membru al Parlamentului Ungariei horthyste şi în această calitate a devenit răspunzător pentru toate legile antisemite şi antiromâneşti elaborate de acest parlament. A devenit astfel vinovat pentru holocaustul evreilor şi ţiganilor din Ungaria şi din partea ocupată de nord-vest a României, cât şi pentru genocidul horthyst asupra românilor de aici!!! Meritele sale pentru susţinerea politicii horthyste au fost recompensate de însuşi criminalul Miklos Horthy care, în anul 1940, l-a decorat cu „Ordinul Corvin”, pentru „atitudine maghiară”. În ceea ce ne priveşte pe noi românii, dar cu siguranţă şi pe evrei şi pe ţigani, este lesne de înţeles pentru toţi că aceea „atitudine maghiară” a fost sprijinirea politicii hothyste de epurare etnică a românilor,  evreilor şi ţiganilor!!! Dar „atitudinea maghiară” antiromânească şi antisemită a lui Nyiro Jozsef nu a luat sfârşit odată cu plecarea lui Horthy, ci a continuat prin sprijinirea lui Ferenc Szalasi, liderul „Partidului Crucile cu Săgeţi”, partid de orientare fascistă, pronazist şi antisemit venit la putere în Ungaria în toamna anului 1944.

În activitatea sa ca susţinător ardent al politicii rasiste şi xenofobe a „Partidului Crucile cu Săgeţi”, acest ultranaţionalist extremist maghiar s-a evidenţiat, alături de  criminalul de război condamnat pentru crime săvârşite împotriva umanităţii Wass Albert, ca unul dintre fruntaşii ideologiei fasciste ungare, ai ultranaţionalismului, xenofobiei şi şovinismului îndreptat împotriva românilor şi evreilor deopotrivă. Şi ca susţinător al politicii rasiste, de exterminare a unor colectivităţi umane promovată de Ferenc Szalasi, Nyiro Jozsef se face vinovat de crimele săvârşite împotriva românilor şi evreilor din partea de nord-vest a României!

Asistăm, în prezent, în România, la o serie de acţiuni menite să reabiliteze şi să promoveze cultul unor exponenţi reprezentativi ai ideologiei horthysmului şi fascismului ungar iniţiate şi susţinute în parteneriat de Ungaria şi organizaţii, fundaţii şi partide politice aparţinând minorităţii maghiare sau secuieşti din ţara noastră. Ceea ce se întâmplă acum, legat de fascistul Nyiro Joszef, este urmarea neimplicării autorităţilor române şi de neaplicare a legilor pentru stoparea cazurilor similare notorii petrecute anterior acestui moment: 1.amplasarea a trei busturi reprezentându-l pe Wass Albert – două la Tg.Mureş şi unul la Odorheiul Secuiesc – criminal de război horthyst condamnat pentru crime săvârşite împotriva românilor şi evreilor, comemorarea periodică a acestuia şi acţiunile de promovare a cultului acestui criminal de război prin publicarea de către Editura „Mentor”, din Tg. Mureş a unora dintre lucrările sale. În „opera” scrisă a acestuia românii sunt numiţi „animale ţigăneşti” şi „viermi”! 2. sărbătorirea cu fast, în luna august 2011, a lui Miklos Horthy, cel care este principalul vinovat de genocidul săvârşit de Ungaria horthystă asupra românilor şi evreilor din partea de nord-vest a României, ocupată vremelnic.

Acceptarea de către autorităţile statului român a reînhumării fascistului antiromân şi antisemit ungur Nyiro Joszef în România va avea în mod sigur consecinţe extrem de negative în plan internaţional. Prima va fi aceea că România va fi catalogată drept o ţară antisemită care tolerează  şi devine astfel complice la promovarea cultului unor persoane cunoscute ca fiind antisemite. Pe cale de consecinţă, această anatemă va avea repercursiuni neplăcute pentru ţara noastră, pe plan internaţional, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Pe de altă parte, o acceptare în acest sens ar crea pobilitatea – la fel de sigur – ca locul de înhumare al fascistului ungur să devină un loc de pelerinaj pentru extremiştii, şovinii şi ultranaţionaliştii maghiari din întrega lume, situaţie ce ar pune România într-o lumină proastă în faţa statelor civilizate ale lumii. Sub nici o formă nu se poate face abstracţie, în acest caz, de poziţia Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care l-a declarat pe Nyiro Joszef „adept al unei politici extremiste şi antisemite”. Dacă Ungaria îşi iubeşte atât de mult înaintaşii fascişti, horthyşti, ultraextremişti, xenofobi, rasişti, şovini, antiromâni şi antisemiţi nu are decât să-i dezgroape de oriunde şi să-i îngroape pe teritoriul ei! Statul român nu trebuie să accepte implicarea sa în acest joc periculos de scoatere la lumină şi de revitalizare a ideologiilor  naţionalist – fasciste practicat de Budapesta!!!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*