Țară bogată cu oameni triști

Au trecut mai bine de 22 de ani de la lovitura de stat din decembrie 1989, de cînd forţele oculte străine au pus mîna pe România, îi jefuiesc bogăţiile şi îi batjocoresc pe români. Atunci, în a doua jumătate a lunii decembrie 1989, au fost ucişi peste 1.100 cetăţeni români, inclusiv în Sfînta Zi de Crăciun, dar nici pînă azi nu a fost voie să se afle tot adevărul, să fie trimişi în judecată şi condamnaţi principalii asasini. Din familiile celor ucişi sau răniţi spre sfîrşitul anului 1989 s-a extins tristeţea la marea majoritate a cetăţenilor români.

După 22 de ani de capitalism sălbatic, de jaf şi corupţie, de lichidare a mii de societăţi comerciale şi a peste 400.000 de I.M.M.-uri, de desfiinţare a circa 6 milioane de locuri de muncă, de alungare din ţară a peste 5 milioane de români, după mai bine de două decenii de sărăcie şi umilinţe s-a ajuns ca marea mbajoritate a românilor să fie trişti şi necăjiţi pe stradă, în transportul în comun, la locurile de muncă, la cozile sărăciei, peste tot în România cetăţenii sînt trişti, sînt îngînduraţi şi îngrijoraţi de prezent şi, mai ales, de viitorul lor, al copiilor şi nepoţilor, precum şi al ţării lor.

Nici unul dintre preşedinţii României (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu), prim-miniştrii şi conducătorii partidelor politice care au fost cu schimbul la Putere, împreună cu U.D.M.R., nu îşi asumă vreo responsabilitate privind Starea Naţiunii Române şi scăderea continuă a nivelului de trai pentru marea majoritate a populaţiei. De regulă, periodic, ei constată o anumită stare de fapt, o comentează, dar niciodată nu abordează problema cauzelor şi nici nu caută să le înlăture. Aşa, de pildă, zilele trecute s-a constatat că în România se înregistrează printre cele mai mari preţuri din lume la benzină şi motorină, pe cînd în Venezuela s-a ajuns la cele mai mici preţuri la carburanţi. Nici guvernanţii, nici preşedintele Băsescu nu analizează cauzele, evitînd să spună adevărul în legătură cu aceste preţuri mari şi inexplicabile logic. Practic, după ce a primit PETROM-ul şi rezervele de ţiţei şi gaze ale României, firma de stat O.M.V. din Austria a ajuns cea mai profitabilă companie petrolieră din lume. În Venezuela s-a ajuns la cele mai mici preţuri la carburanţi abia după ce preşedintele Hugo Chavez, Guvernul şi Parlamentul au trecut la naţionalizarea zăcămintelor de ţiţei şi a tuturor companiilor petroliere. În România, Regimul Iliescu-Năstase a privatizat PETROM pentru o sumă mai mică decît profitul obţinut într-un an (669 milioane euro) şi a concesionat exploatarea ţiţeiului la cea mai mică redevenţă din lume, respectiv pentru numai 3 dolari/baril, indiferent de preţul acestuia pe piaţa mondială. Pentru ca Statul Român să nu aibă un drept de veto în firma OMV-PETROM în ceea ce priveşte exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale, dar mai ales în privinţa preţurilor carburanţilor şi gazelor pe piaţa românească, Regimul Băsescu-Tăriceanu (P.N.L., P.D.L., P.C. şi U.D.M.R.) a renunţat la acţiunea de aur, în primăvara anului 2005. Guvernele Tăriceanu I şi II, Boc I-V, Ungureanu şi Ponta au menţinut clauzele înrobitoare negociate de Guvernul Năstase şi înscrise în Legea nr.555/2004 privind privatizarea PETROM. Numai PRM a votat împotriva acestei legi şi a acţionat pentru abrogarea ei. Guvernul Ponta, dacă ar apăra cu adevărat Interesul Naţional şi nu ar face jocul stăpînilor din afara României, are ocazia şi poate să abroge Legea nr.555/2004, dar cu siguranţă nu îi permit komisarii străini. Pentru a preveni manifestările de protest ale cetăţenilor nemulţumiţi de preţurile foarte mari şi nejustificate ale carburanţilor, premierul Ponta promite că va sta de vorbă cu firmele petroliere străine şi poate, din anul 2013 va apărea o lege de impozitare asupra profiturilor obţinute de acesta. În loc să decidă Guvernul Ponta, prin O.U.G., că petrolul românesc se vinde la preţul de pe piaţa mondială, şi nu la 3 dolari/baril, aşa cum se vinde începînd cu anul 2005, acum premierul le oferă românilor gogoşi electorale pe această temă. Acelaşi Regim Iliescu-Năstase a modificat Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003) şi a acordat scutiri de impozite către Statul Român pentru firmele care exploatează şi exportă din România ţiţei şi gaze naturale. Toate aceste facilităţi în domeniul petrolier au fost menţinute de Regimurile Constantinescu şi Băsescu. Degeaba s-au schimbat unii cu alţii, de fapt între ei, la Putere în ultimii 22 de ani, pentru că programele de jefuire a bogăţiilor naturale şi a firmelor de stat au continuat. Acum, noul premier Victor Ponta, în Programul de guvernare 2012, la capitolul 4, pct.5, are în vedere următoarele obiective concrete şi măsuri: „Regîndirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare” şi elaborarea unui pachet de măsuri „privind redevenţele şi reglementarea pentru sectorul petrol, gaze naturale şi energie electrică”. De fapt, sînt alte şi alte promisiuni la începutul campaniei electorale pentru alegerile locale. Guvernul Ponta s-a angajat în faţa Parlamentului să regîndească sistemul de redevenţe şi să pregătească încă un pachet de măsuri pînă la sfîrşitul anului 2012. Pe scurt, nu se schimbă nimic în ceea ce priveşte jefuirea bogăţiilor din România ale Poporului Român. Asasinii economici şi asasinii politici străini şi din România jubilează. Românii sînt tot mai trişti, mai necăjiţi şi sînt jefuiţi de către băncile şi firmele străine, cu sprijinul alogenilor din conducerea României şi al unor cozi de topor româneşti.

Acelaşi premier-jurist V. Ponta a stabilit ca prioritate esenţială pentru Guvernul României „respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze”. Este o altă promisiune care a fost încălcată încă de la investirea Guvernului Ponta, fără ştiinţa, dar cu aprobarea Parlamentului. Toţi parlamentarii au jurat să respecte Constituţia, dar ei ştiu că nu există nicio sancţiune pentru cei care încalcă jurămîntul depus în baza art. 82 din Legea fundamentală a ţării.

Sfidînd Parlamentul, premierul desemnat, Victor Ponta, şi-a uitat prioritatea esenţială înscrisă în Programul de guvernare, dar mai ales a încălcat Constituţia României, art.102, alin.3, care precizează că „Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege organică”. Această lege, Legea nr.90/2001, modificată şi completată, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, prin care a fost stabilită de către Parlament componenţa Guvernului României, numărul şi denumirea ministerelor, a fost uitată atît de către premierul desemnat, de liderii partidelor politice şi de toţi parlamentarii. Niciun parlamentar, nici măcar dintre cei specializaţi pe Drept constituţional, nu a susţinut şi nu a cerut Parlamentului să amîne luarea în discuţie a propunerilor pentru noul guvern  şi a Programului de guvernare pînă cînd nu se intră în legalitate şi nu se respectă legea organică privind componenţa Guvernului României. Nici consilierii prezidenţiali şi nici preşedintele Băsescu nu au sesizat că la votarea în Parlament a Guvernului Ponta nu s-a respectat legea organică la care face referire Constituţia. Abia a doua zi după acordarea încrederii Guvernului, prin Hotărîrea Parlamentului României nr.15 din 7 mai 2012, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr.16 din 8 mai a.c., publicată în Monitorul Oficial nr.314 din 10 mai a.c., prin care se iau măsuri adecvate pentru reorganizarea Guvernului Ponta. Practic, s-a pus carul înaintea boilor, cum zice românul. Adică, întîi s-a aprobat şi a fost învestit Guvernul Ponta, au fost instalaţi noii miniştri şi după trei zile s-a modificat şi completat Legea nr.90/2001, prin OUG nr.16/2012, pentru a fi pusă de acord cu realitatea faptică. Guvernul Ponta s-a angajat în faţa Parlamentului că prioritatea numărul unu o reprezintă respectarea legii şi, în fapt, a început cu încălcarea Legii nr.90/2001. S-ar putea să fie de vină moştenirea Boc sau pregătirea profesională.

Se ştie că, în Guvernul Ungureanu au existat 17 ministere, iar în Guvernul Ponta sînt 21 miniştri, că au fost modificate denumirile şi componenţa pentru Ministerul de Interne şi Ministerul Dezvoltării. În actualul Guvern Ponta au apărut în plus, cu încălcarea legii organice, patru noi posturi de miniştri delegaţi, pentru Administraţie, Dialog Social, Mediul de Afaceri, Strategii Guvernamentale.

Conform Legii nr.90/2001, art.1, alin.2, „Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale”. Atribuţiile principale ale Guvernului sînt înscrise la articolul 11 din această lege. La litera „m”, de la art.11, se precizează că Guvernul „asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului”. La nici o literă, de la „a” la „r”, de la art.11 din Legea nr.90/2001, nu se permite Guvernului să concesioneze sau să vîndă bogăţiile naturale din România.

Fără să aibă atribuţii legale, Guvernele post-decembriste au concesionat, de regulă, unor firme străine exploatarea numeroaselor şi uriaşelor bogăţii naturale din România la cele mai mici redevenţe din lume, dar la comisioane a fost viceversa. Ca urmare, Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) şi Parchetul fac nani.

La cîteva zile după instalarea sa, premierul alogen Ungureanu a fost prezentat drept salvatorul României, locomotiva PDL, un lider politic cu viziune europeană, viitorul candidat la funcţia de preşedinte al ţării etc. Manipulatorii de opinie, majoritatea alogeni, îl urcau zilnic în sondaje, acesta crescînd precum ciupercile după ploaie. S-a repetat scenariul cu un alt alogen, Teodor Meleşcanu (plecat din F.S.N. şi trecut prin F.D.S.N., P.D.S.R., A.P.R. şi P.N.L.), cu care a făcut schimb la conducerea Serviciului de Informaţii Externe (S.I.E.). După 78 de zile s-a spart balonul şi a dispărut candidatul, fiind în Anul Caragiale. Invizibilul fost premier s-ar putea să reapară la alegerile parlamentare. Pînă atunci, după acelaşi scenariu aplicat de către stăpînii străini ai României tuturor foştilor premieri, acum V. Ponta îi menajează pe cei care, pînă la el au procedat astfel: au adoptat ordonaţe de urgenţă neconstituţionale; au încălcat prevederile legale; au îndatorat Poporul Român cu peste 150 miliarde euro; au dat, aproape gratuit, străinilor bogăţiile naturale ale României; au determinat implozia economiei româneşti; le-au luat românilor speranţa, demnitatea şi mîndria de a trăi în ţara lor moştenită de la Poporul Primordial, de la geto-daci; au pus la cale şi au realizat privatizări frauduloase; au încheiat contracte cu „băieţi deştepţi“ din energie etc.

Cu toate că România, Grădina Maicii Domnului, este foarte bogată în resurse naturale, veniturile la Bugetul de stat de pe urma exploatării şi valorificării lor sînt extrem de reduse, fiind cele mai mici din lume. De ce? Pentru că Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu toate guvernele post-decembriste, nu au pus pe prim plan Interesul Naţional şi valorificarea bogăţiilor naturale de către firme româneşti (aşa cum a fost pînă în anul 1989), ci, pe baza unor contracte cu clauze secrete, au dat unor firme străine exploatarea lor, iar Statul Român încasează redevenţe derizorii. Premierul-procuror Ponta cunoaşte aceste realităţi, dar nu acţionează aşa cum a promis şi s-a angajat, prin Programul de guvernare 2012, la transparenţă în ceea ce priveşte toate contractele vizînd bogăţiile naturale ale Poporului Român. Ţara-i bogată, dar Poporul Român este din ce în ce mai sărac şi mai trist, mai îndatorat.

La tristeţile zilnice ale românilor, care nu mai au motive şi puterea de a se bucura, de a fi fericiţi, aşa cum şi-a dorit Eroul Naţional Avram Iancu, s-au adăugat, la mijlocul lunii mai a.c., manifestările din Republica Moldova, mai ales aceea de la Chişinău, din ziua de duminică 13 mai a.c., şi cele puţine din România consacrate împlinirii a 200 de ani de la încorporarea Basarabiei în Imperiul ţarist, la 16 mai 1812, în urma războiului dintre Rusia şi Turcia, desfăşurat între anii 1806-1812. În urmă cu 100 de ani, la iniţiativa marelui istoric şi patriot Nicolae Iorga, anul 1912 a fost declarat Anul Centenarului anexării Basarabiei. În acel an, au avut loc cele mai mari proteste împotriva răpirii Basarabiei. Acum, în anul 2012, la comemorarea dublului Centenar al anexării Basarabiei, Regimurile Băsescu-Isărescu-Ponta şi Parlamentul României au trecut sub o adîncă tăcere Pacea de la Bucureşti, din anul 1812 şi tragicele sale consecinţe. În ziua istorică de 16 mai 2012, Parlamentul României şi preşedintele Băsescu au ignorat evenimentul, la fel ca şi Guvernul Ponta, care a avut şedinţa săptămînală, dar nu a avut curajul să păstreze un moment de reculegere. În timp ce la Chişinău primarul român, Dorin Chirtoacă, a arborat drapelul ţării în bernă şi 16 mai a.c. a fost declarată zi de doliu, la Bucureşti, primarul alogen Sorin Oprescu s-a făcut că plouă. Comemorarea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul rus a fost marcată la Academia Română printr-o sesiune ştiinţifică.

Atît actuala Putere (P.S.D., P.N.L., P.C., U.N.P.R.) cît şi Opoziţia (P.D.L. şi U.D.M.R.) sînt preocupate de alegerile locale şi nu de istoria adevărată a Poporului Român.

S-a ajuns pînă acolo cu ascunderea adevarului despre Poporul Primordial, Poporul geto-dac din Ţara Sfîntă, despre Limba Primordială, Limba Română, despre Alfabetul geto-dac, despre Scrierea Primordială şi despre cea mai veche şi avansată Cultură de pe Pămînt care a existat în Dacia Mare, încît, sub stricta supraveghere a Băncii Mondiale şi în timpul Regimurilor Băsescu-Isărescu-Tăriceanu-Boc Ungureanu-Ponta, elevii din România au parte, în ultima clasă de liceu, de un manual cu un titlu cenzurat şi neutru numit „Istorie”.

O parte însemnată despre adevărata Istorie a Poporului Român şi a popoarelor din Europa este prezentată şi argumentată ştiinţific într-o carte de excepţie, apărută la începutul lunii mai a.c., cu titlul „Valah”, avîndu-l ca autor pe Gabriel Gheorghe. Dintre numeroasele texte selectate de către Gabriel Gheorghe din cărţile autorilor din Europa şi de pe alte continente, voi face referire doar la două concluzii la care au ajuns savanţii Universităţii din Cambridge: „Grecii antici, ca şi restul populaţiilor europene, provin din Carpaţi”. Specialiştii Universităţii Californiei, din Los Angeles, coordonaţi de cunoscuta profesoară de arheologie Marija Gimbutas, spun că numai Spaţiul Carpatic şi zonele pericarpatice au urme de locuire din Mileniul V  î.e.n. în toată Europa.

Noi, românii, avem o Ţară Sfîntă, avînd cea mai veche şi bogată Istorie de pe Pămînt, pe care sîntem datori să o facem cunoscută, Istoria noastră adevărată, întregii lumi. Astfel, se va împlini şi dorinţa genialului Mihai Eminescu – ca Poporul Român să aibă la trecutul mare un mare viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*