Vrem cu Țara, vrem în UE!

                                                         (discurs imaginar în Parlamentul României)

În calitate de preşedinte al Asociaţiei PRO ROMÂNIA, fost deputat în Parlamentul de la Chişinău şi vechi militant pentru cauza naţională, vin în faţa domniilor voastre să vă semnalez că a sosit momentul cînd trebuie să vă angajaţi neîntîrziat în activitatea de Reîntregire a Ţării!

Nu uitaţi nici o clipă că Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa sunt teritorii naţionale româneşti, rupte de la trupul României în mod criminal în 1940 şi că R.Moldova este un stat artificial, o consecinţă directă a Pactului Molotov-Ribbentrop, pact, care a fost condamnat şi declarat nul „ab initio” de întreaga comunitate internaţională, inclusiv de cele două părţi semnatare: URSS şi Germania!

Nu uitaţi, de asemenea, că Actul Unirii din 27 martie 1918 n-a fost anulat de nimeni şi este în vigoare şi azi, iar Acordul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947 este lovit de nulitate, întrucît în acest „document” este stipulat un mare neadevăr:,,Frontierele României…vor fi cele care erau în fiinţă la 01.01.1941”, ori, la acea dată Basarabia şi Nordul Bucovinei erau ocupate de ruşi şi nu exista nici un document semnat de România şi URSS cu privire la  frontiere!

Onorată asistenţă! Situaţia românilor din stînga Prutului este de-a dreptul dezastruoasă! Experimentul îndelungat de „independenţă” a R. Moldova a eşuat ireversibil. R.Moldova este de ani buni cel mai sărac stat, cu cel  mai mic produs intern brut pe cap de locuitor din Europa, insolvabil şi falimentar la toate capitolele, fără securitate politică, economică şi societală, fără resurse energetice şi  zăcăminte naturale, incapabilă să-şi controleze întregul său teritoriu!…

R. Moldova nu este în stare să asigure nici minimul de existenţă cetăţenilor săi, din care cauza au emigrat circa 1.3 mln de români, în special tineri, şi exodul acestora continuă… Ca urmare – nu se mai întemeiaza familii, în tot mai multe sate  se închid şcolile din lipsă de copii, ni se stinge Neamul văzînd cu ochii… Există pericolul real ca peste cîţiva ani ponderea populaţiei băştinaşe în aceste teritorii să coboare sub 50 la sută din numărul total, iar de aici pînă la dispariţia totală nu rămîne decît un pas!

Dle Preşedinte al României, stimaţi senatori, deputaţi şi membri ai Guvernului!

Îndrăznesc să-mi exprim nedumerirea în legătură cu deviza “Un Popor-două state!”de care vă călăuziţi în relaţia cu R.Moldova! Afirmaţiile gen “România respectă independenţa şi suveranitatea R.Moldova şi nu se amestecă în treburile ei interne” sunt, mai degrabă, manifestări de laşitate şi lipsă de patriotism!  Au, cumva, ruşii mai multe drepturi în aceste teritorii decît România de se amestecă în treburile interne ale R.Moldova în modul cel mai brutal, sfidînd întreaga comunitate internaţională? Şi, apoi, a numi lucrurile pe nume, nu înseamnă nici pe departe amestec în treburile interne ale unui “alt stat”!

Domnii mei! În viziunea noastră, poziţia României de “a-şi asuma rolul de avocat principal al R.Moldova pe calea integrării acesteia în UE ca stat independent” şi că “ne vom regăsi în cadrul Uniunii Europene” este total greşită şi nu face decît să prelungească calvarul prin care trece populaţia românească din stînga Prutului şi să contribuie la depopularea acestor teritorii de români! Din simplul motiv că R. Moldova n-are nici o şansă să se integreze de una singură, ca stat independent, în Uniunea Europeană, să nu-şi facă nimeni iluzii! R.Moldova nici în NATO nu poate intra (condiţie obligatorie ca un stat fost comunist să adere la UE) din cel puţin două motive:

– nu-i permite constituţia, care stipulează că R.Moldova este stat neutru, iar modificarea acesteia nu  este posibilă nici pe cale parlamentară, nici prin referendum, ţinînd cont de conjunctură politică şi  starea de spirit din societate;

-R.Moldova nu-şi controlează o bună parte din teritorii şi frontiere şi nu este în stare să determine Rusia să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său cu toată implicarea UE şi a SUA, iar NATO niciodată n-a încorporat zone de instabilitate şi insecuritate…!

În aceste circumstanţe, unica soluţie de a salva de la pieire şi a conserva fiinţa naţională românească în teritoriile româneşti din stînga Prutului, de a le integra în structurile europene şi euroatlantice  şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc, este (Re)Unirea de urgenţă a R.Moldova cu Patria-mamă România (varianta germană)!

Redevenind parte integrantă a Statului Român, avînd în vedere că România este membră şi a NATO, şi a UE, teritoriile româneşti din stînga Prutului vor deveni imediat şi automat parte şi a NATO, şi a Uniunii Europene! (Re)Unindu-se cu Ţara (în hotarele recunoscute pe plan internaţional), problema Transnistriei va fi transferată pe agenda de preocupări a Uniunii Europene şi NATO, unicele forţe de pe glob, în stare să determine Rusia să-şi onoreze obligaţiile asumate la Istanbul în 1999!

Statul Român nu are nici o scuză să privească impasibil cum dispare fiinţa naţională românească în teritoriile-i înstrăinate de la est de Prut şi are obligaţia să adopte de urgenţă la cel mai înalt nivel un Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării în contextul nulităţii Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Acordului de Pace de la Paris din 1947  şi în lumina Actului Final de la Helsinki din 1975, a Hartei de la Paris pentru o nouă Europă (1990) şi a altor Acte Internaţionale, care stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor! Ţinînd cont de faptul că elementul românesc al electoratului R.Moldova se subţiază pe an ce trece, ar fi cazul ca România să întreprindă acţiuni concrete în vederea mobilizării cetăţenilor R.Moldova împrăştiaţi prin lume, care au devenit, sau sunt pe cale să devină, şi cetăţeni ai României, în alegerile din R.Moldova! Mai mult, vă sugerez să iniţiaţi neîntîrziat tratative cu autorităţile de la Chişinău în vederea acordării cetăţeniei R.Moldova  românilor de origine basarabeană, astfel, ca aceştia să poată participa în viaţa politică din R.Moldova!

E timpul să conştientizaţi cu toţii: existenţa în continuare a R. Moldova ca stat independent este echivalentă cu stingerea fiinţei naţionale româneşti în aceste teritorii în foarte scurt timp! Iar dacă se va întîmpla acest lucru, România nu-şi va mai putea recupera niciodată teritoriile sale din stînga Prutului!…

Ar fi cazul să vă schimbaţi tactica: nu integrarea R.Moldova în UE şi, mai apoi, Unificarea, ci tocmai invers: Reunificarea, ca o condiţie necesară şi obligatorie ca şi această parte a României să devină parte a NATO şi UE! Acum e momentul: România, este membru consolidat al NATO şi UE, are tot sprijinul acestor structuri; la Chişinău se află o conducere democratică şi proeuropeană, acţionaţi, fraţilor! Atîta timp cît va exista o frontieră artificială între români, linişte şi stabilitate în această zonă a Europei nu va fi! UE şi SUA sunt interesate şi vor sprijini (Re)Unificarea României, aşa cum au făcut-o şi în cazul celor două Germanii, pentru a asigura stabilitatea şi securitatea în Europa!

Noi, unioniştii din stînga Prutului, facem tot ce e omeneşte posibil în sensul conştientizării concetăţenilor noştri de necesitatea imperioasă a (Re)Unirii cu Patria-mamă România, dar fără sprijinul politic, mediatic, financiar şi logistic din partea Statului Român, al clasei politice, a mijloacelor mass-media din România – nu avem sorţi de izbîndă!

Suntem în aşteptarea unui semnal clar şi fără echivoc din partea autorităţilor Statului Român de demarare a procesului de Reunificare a Ţării! E timpul să ni se spună clar: dar România, ne vrea? Autorităţile Statului Român, clasa politică, societatea civilă şi mass-media din România au obligaţia să acţioneze sub o singură deviză: Un singur Popor – o singură Ţară! Şi, atunci, şi Dumnezeu va fi cu noi!

Să ne refacem Ţara, fraţilor, cît încă nu-i prea tîrziu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*