Arhive categorie: Confluenţe istorice

Începutul dezvoltării și industrializării României…

Dezvoltarea economică și explozia industriilor românești în perioada comunistă, începând cu anii `60 nu a fost deloc întâmplătoare. Politica de suveranitate și independență politică a României față de URSS, CAER și în cadrul Tratatului de la Varșovia nu a fost


Surprizele devastatoare care au pregătit şi înlesnit  desfăşurarea celui de-al doilea război mondial (2)

Al doilea război mondial s-a dezlănţuit la 1 septembrie 1939, odată cu atacarea Poloniei de către Germania (dinspre vest) și de Uniunea Sovietică (dinspre est). De fapt, având în vedere agresiunile anterioare acestei date, se poate vorbi de-o uvertură la


Proclamația de la Padeș din 23 ianuarie 1821. Actul de naștere a României moderne!

Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821 a introdus România în istoria modernă și a conectat Țările Române la valorile europene ale timpului. Personalitatea extraordinar de complexă a lui Tudor Vladimirescu nu poate fi schematizată. Tudor a fost un lider


Surprizele devastatoare care au pregătit şi înlesnit desfăşurarea celui de-al doilea război mondial (1)

Viaţa şi moartea sunt cele două taine cutremurătoare care marchează destinul, cele două borne – aparent antipoidale – între care se mişcă existenţă. De ce aparent antipodale? Deoarece în profunzimea creuzetului divin al creaţiei, viaţa şi moartea se întreptrund desăvârşit


Cel mai mare și mai iubit haiduc al Moldovei a fost Vasile cel Mare – cel ce a vrut „Să fie dreptate!”…

Acoperiți de un lințoliu de legendă, cu fapte de vitejie de inegalat, haiducii au rămas în tradiția orală a neamului nostru ca adevărați eroi de poveste. Aceia dintre noi care au citit „Hanul Ancuței” a lui Mihail Sadoveanu, probabil că


Stalingrad, 1942: Eroismul Armatei Române…

Trebuie spus răspicat adevărul despre Stalingrad. Istoriografia germană și occidentală a rostogolit zeci de ani o mare minciună, că vinovați de înfrângere au fost armatele III și IV române. Realitatea crudă este că Wehrmachtul și Adolf Hitler sunt principalii vinovați


Diplomația românească în lupta pentru independență deplină a țării…

Problema neatârnării la români este tot atât de veche ca şi statul român însuşi. Începuturile organizării politice în arealul carpato-dunărean şi constituirea statelor medievale româneşti sunt asociate în chipul cel mai strâns cu lupta de emancipare politică. Primele formaţiuni politice


Originile traco-geto-dace ale slavilor balcanici și est-europeni. Teoria geneticienilor ruși…

Apar tot mai mult studii istorice bazate pe știința geneticii și ale cercetării genomului uman, care confirmă ideile marilor istoricii români de la începutul secolului XX: B.P. Hașdeu, Nicolae Densușianu, Nicolae Miulescu și Vasile Pârvan. Acești istorici români au fost


Istoricul – erou sau victimă a adevărului?…

România este casa noastră construită pe stânca limbii, credinței, culturii, a eroilor jertfelnici, a hărniciei și îndătinărilor. Onoare și patrie nu este doar deviza armatei române, așa cum a rămas de la marele domnitor, colonelul Alexandru Ioan Cuza, ci cutuma


Continuități geto-dace și daco-romane din epoca post-romană până în evul mediu! Dovezi noi despre etnogeneza românilor…

În ultimii ani construcția accelerată de autostrăzi în Transilvania, dar și în zona montană a Carpaților Meridionali au adus surprize arheologice frumoase. Aceste descoperiri arheologice încă incipiente – acestea vor continua odată cu brăzdarea Carpaților de către noile drumuri expres