Arhive categorie: Confluenţe istorice

Menirea lui Mihai Vodă

În vara anului 1600, în luna Mai, Voievodul Ţării Româneşti şi al Ardealului, a pornit spre Moldova care i s-a închinat cu uşurinţă, astfel că la 6 Iunie 1600, Mihai Viteazul a păşit ca un biruitor Rege dac în marea


Mihai Viteazul – Voievodul Ardealului

Mihai Viteazul – marele boier oltean – Ban al Craiovei, a fost celesta chemare a Neamului valah şi alegere sfânt-martirică a Mântuitorului HRISTOS pentru întreaga creştinătate a momentului respectiv şi în mod expres pentru Dacia Mare, ca să renască, urcând


Colonizarea saşilor în Principatul Transilvaniei valahe

În perioada penetrării maghiare în Principatul Transilvaniei, secuii colonişti amintiţi pe la anul 1100, au fost aşezaţi de unguri cu rol de străjeri pe zonele de graniţă de-a lungul Târnavei Mari, teritoriu care în vremea regelui Geza al II-lea (1141-1162),


Ajutoare umanitare acordate de românii transilvăneni Occidentului în secolele XVIII-XIX

În secolul al XIX-lea, marele gazetar şi om politic român George Bariţiu atrăgea atenţia în „Gazeta Transilvaniei” asupra necesităţii formării unui fond comun de cereale al românimii transilvănene pentru cazuri de secetă sau de alte calamităţi naturale. Propunerea era interesantă,


Căderea Ierusalimului sub prigoana islamului…

Ordinul Cavalerilor Teutoni, ordin monaho-militar-masonic a apărut graţie instituirii Cruciadelor, la Acra în Palestina la finele veacului al XII-lea, în 1190, prin ajutorul financiar al negustorilor din Bremen şi Lubeck, care au pus piatra de temelie a Order der Bruder


Ungaria a fost de acord în 1938 pentru restituirea averii Fundaţiei Gojdu către români

În revista „Românul” de la Bucureşti, din noiembrie 1994, publicam articolul „Acordul dintre România şi Ungaria privind retrocedarea bunurilor fundaţiei Gojdu trebuie reluat”. Găsisem decretul, semnat la Bucureşti, în data de 5 mai 1938, de către regele Carol al II-lea,


Un Stalingrad românesc

Toți istoricii occidentali consideră bătălia Moscovei din decembrie 1941, când armata germană victorioasă a fost oprită la doar 30 de kilometri de Kremlin, ca momentul schimbării soartei războiului. Iar înfrângerea de la Stalingrad din ianuarie 1943 este considerată, ca momentul


„Civilizaţia” germană de la migratori la teutoni, la regi, la kaiseri şi mai departe

După tradiţia istorică pe care ne-a transmis-o marele Tacit aflăm că seminţia cea mai veche a Germaniei barbare, era aşezată între Rhen şi Vistula şi cuprindea peninsulele Danemarca, Suedia şi Norvegia, fiind formată din arimi, împărţiţi în trei grupe, ingaevones,


Urme româneşti în Budapesta…

Publicam în gazeta „Românul” de la Bucureşti, din aprilie 1997, o propunere privind destinderea relaţiilor româno-maghiare prin recunoaşterea şi acceptarea unor simboluri ale unei intersectări de viaţă comună din istoria celor două popoare. Arătam că mai ales în perioada dualismului


Dezmăţ politic românesc, într-un moment de răscruce al istoriei naţionale – toamna de groază a anului 1940

Publicam în Gazeta „Românul” de la Bucureşti, în decembrie 1996, un articol în care atrăgeam atenţia că cercetarea mai atentă a momentelor de răscruce ale istoriei româneşti, sub toate aspectele lor, mai ales politice şi morale, ne oferă o înţelegere