Arhive categorie: Confluenţe istorice

Ţara Lăpuşului, o ţară de români înnobilaţi…

Vrednicia unor bărbaţi români din secolele XVI-XVII, mai ales pe linie militară, în slujba ţării lor şi a principilor Transilvaniei i-a adus în starea de nobili, ieşind astfel din iobăgie, ei şi urmaşii lor, din veac în veac, şi trăind


Cum s-a încercat să se tragă sforile peste capetele românilor transilvăneni în prima jumătate a secolului al XVII-lea

Cea mai cunoscută şi mai odioasă astfel de acţiune, ştiută de toată lumea, este cea care a dus la Dictatul de la Viena, semnat la 30 august 1940 şi de către reprezentanţii României, ţara noastră era pusă în faţa faptului


Un principe demn de glorie

Mihai Viteazul – Domnul Valahiei s-a confruntat permanent cu agresiunea externă păgână, otomano – tătară, cu cea creştină a polonilor şi habsburgilor, dar şi a coreligionarilor săi interni, voievozii Moldovei şi Transilvaniei. „Marele Ştefan, a cărui faimă fu recunoscută de


Alexandru Ioan Cuza şi Mihai Eminescu

Unirea de la 1859, înfăptuită sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, care a marcat naşterea României, l-a găsit pe junele Mihai Eminescu învăţăcel la Cernăuţi, însufleţit de patriotismul dascălului său Aron Pumnul. La fel ca toţi bucuvinenii el a simţit


Un manual de istorie pentru clasa a VII-a, din 1999: erori, omisiuni, ocultarea suferinţelor românilor ardeleni (II)

Să rămânem tot în explicarea fenomenului Revoluţiei Române de la 1848-1849, pe care autorii manualului de clasa a VII-a n-au înţeles-o deloc, sau au primit ordin să o facă complet aburită. În istoriografia maghiară sunt acuzaţi românii că s-au aliat


Desființarea corpului de oaste al temuților akîngii otomani

De câteva ori, soarta Europei aflată în fața puternicului Imperiu Otoman a fost salvată de vitejia și sacrificiul domnitorilor români. De aceea clopotele bisericilor catolice bat de peste cinci sute de ani în fiecare zi la ora 12.00 în întreaga


Legenda de la Sighet…

După instaurarea comunismului şi desfiinţarea partidelor istorice, marele patriot şi om politic făuritor al României Mari, Iuliu Maniu a fost închis la închisoarea din Sighet, pe malul Tisei, care era graniţa cu URSS, în ideea că, dacă se încearcă să


Un singur trup din românimea întreagă

Legitimitatea Prezentului unui popor, a unei naţiuni, a unui neam o dă Trecutul, iar pe cea a Viitorului o dă prezentul care se asumă şi îşi trage seva din gloria trecutului. Memoria Trecutului glorios încrustat în obârşia sa religioasă este


Menirea lui Mihai Vodă

În vara anului 1600, în luna Mai, Voievodul Ţării Româneşti şi al Ardealului, a pornit spre Moldova care i s-a închinat cu uşurinţă, astfel că la 6 Iunie 1600, Mihai Viteazul a păşit ca un biruitor Rege dac în marea


Mihai Viteazul – Voievodul Ardealului

Mihai Viteazul – marele boier oltean – Ban al Craiovei, a fost celesta chemare a Neamului valah şi alegere sfânt-martirică a Mântuitorului HRISTOS pentru întreaga creştinătate a momentului respectiv şi în mod expres pentru Dacia Mare, ca să renască, urcând