Arhive autor: Remus Tănasă

Claude Emile Gaudin, primul consul francez la București

Crearea consulatelor străine, pe teritoriul Moldovei şi Ţării Româneşti, a marcat o perioadă care a deschis o nouă etapă în stabilirea locului Principatelor Române în chestiunea orientală. Interesul manifestat de cabinetele europene faţă de Principate s-a datorat, în bună măsură,


Recurs la istorie: „Cuvântul Acţiunei Româneşti către cetitor… Foaie Naţională, revistă liberă de luptă culturală şi spirituală”

 – preluare parţială şi adaptare după „Acţiunea Românească”, organul oficial al Acţiunii Româneşti, anul I, nr 1, 1 noiembrie 1924- În ziua de 7 Iunie a anului trecut (1923- n.n.), 19 intelectuali români din Cluj: profesori, advocaţi, medici, asistenţi şi


Nicolae Iorga şi visul României Dodoloaţe

Savantul Nicolae Iorga a avut un rol important în viaţa politică a ţării, activismul său izvorând dîn misiunea socială şi morală pe care considera că o are de îndeplinit faţă de poporul român. Profesor la Universitatea din Bucureşti, post ocupat


Anexarea Insulei Şerpilor de către U.R.S.S.

Harta care însoţea Tratatul de pace din 10 februarie 1947 nu preciza în detaliu ci la modul general traseul frontierei de stat dintre România şi U.R.S.S., ceea ce constituia o lipsă gravă, care impunea cu necesitate precizarea şi descrierea amănunţită


Orientări pentru o nouă Europă

Pentru moment, Europa traversează o criză morală, culturală și instituțională fără precedent. Și totuși, s-a lansat înainte dand prioritate lărgirii aparatului birocratic în loc să întăreasca capacitatea sa de decizie politică. În paralel, accentul nu este pus pe noțiunile de