Victor Constantin Măruțoiu – contemporan cu îngerii. Despre o anghelologie originară în teologia românească…

Să scrii despre îngeri astăzi este un act de curaj și o provocare într-o lume secularizată și desacralizată. Numai un intelectual profund atașat valorilor creștine și cu studii temeinice se poate apropia, mai întâi cu inima și apoi livresc, de îngeri. În general pentru lumea contemporană îngerii sunt „arătări” ale trecutului și, în cel mai originar caz, ale copilăriei fiecăruia. Îngerii lui Andrei Pleșu din cartea „Despre îngeri”, sunt considerați „dublul ceresc al omului. Suntem mereu însoţiţi de «modelul» nostru, de portretul nostru îmbunătăţit. Și suntem – sau, în orice caz, ar fi bine să fim – într-un dialog permanent cu posibilul acestui portret. Îngerul oferă fiecăruia din actele noastre reperul epurei lui, adică desenul lui ideal.” Îngerii au o semnificație religioasă transcendentă și sunt un simbol generic al paradisului celest. Termenul „înger” provine din cuvântul grecesc „angelos”, care înseamnă „mesager”. A fi un „înger” este, așadar, slujba (misia) lor, nu cine sunt ei. După cum scrie Sfântul Augustin, „îngerul este numele funcției lor, nu al naturii lor. Dacă vei căuta numele naturii lor, acesta este spirit”. Îngerii sunt mesageri pur spirituali (fără un corp fizic) și slujitori ai lui Dumnezeu, nemuritori și perfecți, spre deosebire de orice altă formă de creație. Tradiția Bisericii susține că Dumnezeu i-a creat în prima zi, când a format cerurile, separând lumina de întuneric.

Îngerii sunt, prin urmare, cea mai veche creație a Sa, existând chiar de la începutul timpului. Pentru contemporani îngerii sunt paradoxali, parcă ar aparține numai transcendentului și universului religios al Vechiului și Noului Testament. Dr. Victor Constantin Măruțoiu realizează un act de actualizare a angheleologiei, de o subtilă finețe intelectuală și teologică, prin publicare unei cărți despre îngeri la prestigioasa editură clujeană „Ecou Transilvan” (director Nadia Fărcaș), singura editură clujeană care își promovează autorii și cărțile cu tenacitate și profesionalism. Cărțile editurii și mesajul autorilor ajung întotdeauna la cititori. În „cuvântul înainte” al cărții ”Anghelologia Noului Testament. O perspectivă a teologiei biblice contemporane”, autorul consideră că „prezentarea Sfinților Îngeri pe linia canonului Noului Testament a fost o alegere proprie, întrucât consider că sensul dat de anghelologie în această direcție canonică ne conduce în lumina mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos„. Victor Constantin Măruțoiu este un poet de referință al generației sale, membru al Uniunii Scriitorilor, și recunoscut de critica literară ca un neo-modern cu inflexiuni lirice retrospective clasice. În volumul de versuri „Odihna mea e munca pentru strămoși” se observă că poetul Victor Constantin Măruțoiu are un profund simț liric de a vedea și percepe altfel lumea.

Parafrazând un poet contemporan clujean putem spune că „Poetul nu vede copacul, ci rădăcinile adânci/Poetul nu vede casa, ci fundația ei/ Poetul nu vede cerul, ci îngerii rugându-se…”, deci poetul nu vede cerul, ci îngerii… Poetul și teologul Victor Constantin Măruțoiu are simțul de a vedea îngerii, de a se apropia cu sufletul de aceștia. Victor Constantin Măruțoiu nu vede îngerii teoretic, religios, teologic sau ca o virtualitate a gândului, ci cât se poate de real și palpabil. Îngerii lui Victor Constantin Măruțoiu nu sunt contemporani doar cu profetul Isaia, cu Iisus Hristos sau cu Apostolul Pavel, ci cu însuși autorul și cu noi toți ceilalți. Îngerii sunt contemporanii noștri, iar Victor Constantin Măruțoiu îi aduce, prin această carte excepțională, alături de cititori. Pot spune că Victor Constantin Măruțoiu este contemporan cu îngerii, nu numai ca și un poet clujean „contemporan cu fluturii”. Prin îngeri, autorul se face părtaș la aceste ființe serafice, prin îngeri intrăm în atemporalitatea istoriei și suntem contemporani cu înveșnicirea. Îngerii care ne-au vegheat profeții ne protejează și pe noi, mai ales pe cei care prin înduhovnicire îi vedem. Autorul ne propune o viziune trăiristă de a viețui împăcați fiecare cu îngerul nostru care, la rândul acestuia, a fost contemproan cu Sf. Prooroc Ilie, Regele David, cu Sf. Apostol Petru sau cu poetul nostru național Mihai Eminescu, dar și cu părinții noștri biologici. Îngerii dezvăluie oamenilor planul lui Dumnezeu și rezolvă dileme, așa cum a fost cea a lui Iosif când Fecioara Maria a rămas însărcinată. Îngerii arată calea de urmat de către cei aleși ca să dea conținut și sens umanității pe calea planului mântuitor dumnezeisesc. Prin parusie, omul, ca și restaurare a Chipului Omului, este în comuniune cu îngerii. „Supremaţia lui Hristos, mereu manifestată şi demonstrată scripturistic, este descoperită şi din faptul că persoana umană este prezentată ca fiind, într-un fel, situată sub starea îngerului, doar Mântuitorului fiindu-I date spre supunere de către Dumnezeu toate cele văzute şi cele nevăzute.” Autorul reușește, cu finețe teologică similară cu a lui Dumitru Stăniloae, să descifreze rolul omului în relație cu îngerii prin analiză hristologică și a chenozei. „Într-o zi, dis de dimineaţă, când aveam şapte ani, am văzut îngerii. Sunt tot atât de sigură azi cum am fost şi atunci… Această întâmplare – propria-mi experienţă, stă atât la începutul cât şi la sfârşitul acestei cărţi… Îngerii au o miraculoasă realitate. Activitatea lor printre noi a devenit pentru mine o realitate vitală, pozitivă” spunea Maica Alexandra, principesa Ileana, în cartea „Sfinții Îngeri”, carte scrisă în anii 60 ai secolului trecut. (A fondat în 1967 Mănăstirea ortodoxă „Schimbarea la Față” din Ellwood City, SUA) Îngerii sunt aici printre noi. Autorul i-a invitat să ni se alăture, să stea cu noi la masa credinței în Sfânta Treime.

Ierarhia cerească, despre care se știe a fost stabilită de Sfântul Dionisie Areopagitul și preluată apoi spre dezbatere de mulți alți teologi sau filozofi. Dionisie a descris nouă niveluri cu ființe spirituale pe care le-a grupat în trei clase: Ordin superior: Tronuri, Serafimi, Heruvimi. Ordinul de mijloc: Domnii, Virtuți, Puteri. Ordin inferior: Principatele, Arhangheli și Îngeri. Deci, îngerii sunt o ierarhie a veșniciei, nu a invizibilului cum scria un teolog acum câțiva ani. Diferența dintre Victor Constantin Măruțoiu și ceilalți specialiști pe anghelologie este faptul că autorul, ca și poet, vede îngerii în lucrarea înveșnicirii.Îngerii sunt o continuitate a lumii care unește originea cu prezentul spre un viitor tot mai aproape de a doua venire. În viziunea teologului Victor Constantin Măruțoiu suntem uniți de trecut în arhetip spre viitor, de către îngerul nostru care poartă amprenta înveșnicirii de la începuturi până acum în ziua de azi când scriu/rostesc aceste rânduri. Îngerii ne ajută să înțelegem rostul nostru pe lume. Despre această viziune profetică a îngerilor a scris Victor Constantin Măruțoiu „Angheologia Noului Testament. O perspectivă a teologiei biblice contemporane”. În prefața cărții, Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană susține că „menirea îngerului este de a aduce în proximitatea umană prezența lui Dumnezeu. Prin apropierea sa de om și prin cunoașterea directă a lui Dumnezeu, îngerul poate să descopere omului înțelesurile ascunse ale infinității lui Dumnezeu.” De asemenea, în a doua prefață a cărții Pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc subliniază că „lucrarea tratează un subiect puțin studiat în teologia biblică românească. De fapt, nu numai că nu există o lucrare cât de cât completă asupra acestei teme din perspectiva teologiei Noului Testament, dar lipsesc chiar studiile de revistă în acest domeniu specific… de unde rezultă necesitatea evidentă a abordării anghelologiei nou-testamentare într-o lucrare reprezentativă ca cea de față”.

Ierarhia îngerilor este perfect-descriptivă realizată de autor pe baza unei bibliografii exhaustive, unice în teologia noastră. Conform lui Victor Constantin Măruțoiu prezența „îngerilor în creație este una misterioasă, căci ei pun în prim plan pe săvârșitorul, inițiatorul misiunii lor, pe Dumnezeu. Prezentarea Sfinților Îngeri în sfânta scriptură aduce întotdeauna descoperirea voinței lui Dumnezeu, căci ei, îngerii nu vin de la ei putere, în realizarea scopurilor proprii, ci sunt trimiși de către Dumnezeu”. Doar un poet care vede cerul încărcat de îngeri poate scrie o carte teologică despre anghelologie. Exhaustiva bibliografie teologică folosită și analiza cu acribie științifică a textelor și pericopelor Noului Testament de către autor ne oferă o paletă largă, originară și originală a lumii nevăzute, dat înțelese a îngerilor ca ființe ale voinței lui Dumnezeu, ce oferă sens mântuitor omului între cer și pământ. Cartea este unicat în teologia românească și constituie o contribuție esențială „forma mentis” la clarificarea rolului de mesager și ocrotitor al îngerilor. Din excelentul studiu teologic, scris într-un stil discursiv frugifer, aflăm că îngerii sunt aici printre noi și ne veghează ca să aducem ca umanitate împlinirea voinței și sensul mântuitor până la Judecată de Apoi. Autorul surprinde prezența îngerilor în momentul crucificării Mântuitorului, amintiți și subliniați doar în Evangheliile lui Matei și Luca. „Sfinții Îngeri sunt prezenți ca martori tăcuți în actul Crucii, însă nu sunt prezenți prin acțiune. Ei se află în imediata apropiere a Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu intervin decât în momentul prăvălirii pietrei de la mormântul Domnului și, mai târziu, ei sunt primii martori ai Învierii Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.” Extrapolând putem spune că îngerii sunt martorii istoriei umanității pe calea mântuirii. Victor Constantin Măruțoiu împlinește prin această carte una dintre Fericiri „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei, 5,8). Teologul și poetul are inima curată pentru a vedea îngerii din jurul Domnului și din jurul nostru. Îngerii sunt contemporanii plămădirii pericopelor evangelice, dar și a istoriei lumii de azi. Amprenta lor veghează asupra societății umane, am putea spune heideggerian, într-o manieră ființială. Ei unesc prin veghe trăirea dintotdeauna a omului cu cerul. E un dar și-un har. „Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu?” (Luca 24:5b). Întrebarea aceasta retorică pusă de înger, femeilor mironosite venite la mormântul Domnului în prima zi a săptămânii cu miresmele pregătite, reprezintă un laitmotiv al cărții. Îngerul este cel ce vegheză Învierea, umanitatea și preajma noastră. Contribuie la metanoia.

„Îngerul a strigat” este primul roman al lui Fănuș Neagu scris în anii 60. „Îngerul a strigat” este cel care vestește Învierea lui Hristos dar și a lumii adormite din punct de vedere al naratorului. Ceea ce a făcut Fănuș Neagu în literatura reușește Victor Constantin Măruțoiu în teologie. „Axionul Învierii” stă la rădăcina fundamentului denumiri romanului lui Fănuș Neagu.”Relaţia de comunicare între Divinitate şi om se realizează prin intermediul Sfinţilor Îngeri”, subliniază autorul. Prin analiza Noului Testemant, Victor Constantin Măruțoiu percepe „îngeriada” din punct de vedere hristocentric: „Atât la Ioan, cât şi la Pavel, prezenţa Sfinţilor Îngeri reprezintă o diaconie întru ajutorul persoanei umane spre învăţare, pe calea mântuirii, în urmarea Legii, care a fost predată în Vechiul Testament de către Dumnezeu poporului ales, prin medierea Sfinţilor Îngeri, iar în Noul Testament, Legea devine o revelaţie care se completează şi se împlineşte, prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ca Fiu al Celui Prea Înalt.” Despre partea muabilă a îngerului căzut, autorul face o referire trecătoare, aproape ignorând „căderea” din ierarhia îngerilor uniți cu Dumnezeu, în sensul principiului clasic că răul este absența binelui și nu contează în ecuație. Pe autor l-a interesat doar partea luminoasa. Îngerul sedițios nu merită atenție, față de îngerii care stau în ascultarea față de El.

„Sfinţii Îngeri s-au despărţit de îngerii care au căzut, de cei numiţi după cădere „diavoli”. Învingând pornirea cea rea şi chemarea lui Lucifer de a-l urma, îngerii care au rămas fideli lui Dumnezeu s-au aşezat în consimţământul ascultării faţă de Creator şi au rămas în cadrul sacru al comuniunii cu El”. Cartea este și un inventar bibliografic contemporan a tot ce s-a scris despre îngeri, dar și un îndreptar foarte util pentru cititor de a înțelege ierarhia cerească. Prin această carte, teologul Victor Constantin Măruțoiu aduce cu mansuetudine la lumina cunoașterii inițiale și inițiatice rădăcinile copacului vieții, care sunt adânc înfipte în cer. După ce am citit această carte, care m-a convins, de acum încolo în fiecare dimineață voi da binețe îngerului meu și voi fi mai atent cu mesajul acestuia ce ni-l transmite prin modalități tainice.

Un răspuns la “Victor Constantin Măruțoiu – contemporan cu îngerii. Despre o anghelologie originară în teologia românească…”

  1. Felicitari doctor Victor Constantin Marutoiu pentru noua sa carte despre ingeri, „Anghelologia Noului Testament”. Cartea ta reprezinta o adevarata capodopera si un act de curaj de a lua in serios discutia despre ingeri. Este remarcabil ca ai reusit sa aduci un subiect atat de profund intr-o maniera usor de inteles pentru cititorii de azi. Felicitari si mult succes cu aceasta carte!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*