Despre actualitatea unei antologii de critică literară…

Apariția unei antologii de critică literară este, fără îndoială, un eveniment cultural remarcabil, iar lansarea pe piața editorială românească a cărții „Daniela Vasiloschi și opera sa în opinia criticului literar Al. Florin Țene” nu poate trece neobservată, deoarece volumul ia forma unui inedit tripitic literar, la realizarea căruia au contribuit, scriitoarea Daniela Vasiloschi, ca autoare a cărților recenzate, Sandu Drăgășenescu, care s-a ocupat cu realizarea acestei antologii de analize literare și Al. Florin Țene, scriitorul și eruditul critic literar, care a pus la dispoziția antologatorului un material critic variat și bine documentat referitor la câteva din cărțile de versuri, cugetări și proză aparținând scriitoarei Daniela Vasiloschi. Cele 8 analize literare incluse în volumul apărut în anul 2023, la editura clujeană Napoca Star, dezvăluie portretul literar al unei autoare cu o scriitură complexă și bine conturată, cu texte originale și variate născute la bifurcația dintre sensibilitatea poetică și profunzimea filosofică. Din această perspectivă, nu este întâmplător interesul scriitorului Al. Florin Țene față de versurile, aforismele și scrierile de proză prezente în cărțile: „Magia cuvintelor” (Editura Napoca Star), „A fi sau a nu fi: cugetări și repere existențiale” (Editura Napoca Star), „Amfora gândului” (Editura Revers), „Radiografii spirituale” (Editura Revers), „Aforisme și vorbe de duh” (Editura Napoca Star), „Reflecții”(Cluj-Napoca), „Destine sub cupola istoriei” (Editura Revers), „Anotimpul amintirilor” (Editura Napoca-Star), „Poezii” (Editura Ilex), „Invitație la meditație” (Editura Napoca Star), „Fotografie pentru posteritate” (Editura Napoca Nova), „Unde sunt literele de altădată?” (Editura Revers).

Așa cum evidențiază criticul Al. Florin Țene, referindu-se la volumul de debut al Danielei Vasiloschi, intitulat „Poezii” (2002). „autoarea abordează o poezie ce îndeamnă la meditație”. Plecând de la această carte, criticul observă că latura meditativă devine o constantă a stilului de creație al autoarei. Poeziile din carte sunt contaminate de simboluri și sugestii mistice, care izvorăsc dintr-o concepție de viață dominată de pozitivism, dublate fiind de o sinceră retorică a împărtășirii. Evident, lămuririle criticului nu se opresc doar asupra volumelor de versuri și asupra romanelor scriitoarei, ci se prelungesc cu utile și bine documentate repere biografice. Aflăm, astfel, că doamna Daniela Vasiloschi „s-a născut la Cluj-Napoca într-o familie de intelectuali. Este absolventă a Facultății de Litere Cluj, secția română-latină. A fost asistent universitar iar apoi lector universitar la Academia Cultural Artistică Universal Mnemosymna din Cluj-Napoca. S-a pensionat ca profesor titular, gradul didactic I, de la Liceul Teoretic «Samuel Brassai» din Cluj-Napoca.” (p. 71).

Dacă, despre poezia de debut a Danielei Vasiloschi, analistul literar constată că „exprimă o policronie a metaforelor”, despre micropoemele din volumul „Invitație la meditație” Al. Florin Țene, crede că acestea aderă la doctrina estetică a modernismului caracteristică generației lui Lovinescu. Mai departe, stabilește faptul că versurile poetei sunt dezlegătoare de taine, aprind imaginația cititorului și îl călăuzesc spre un bogat univers spiritual, „trasformându-i sufletul într-o energie efervescentă”. „Poezia – remarcă autorul comentariului – este arcușul care trece peste fibrele sonore ale ființei noastre și ne determină vioara sufletului să cânte continuu, sursa lirismului poetic născându-se din frumusețe și muzicalitate”.(p. 87) Iar, la finalul comentariilor sale, dl. Țene observă că versurile Danielei Vasiloschi au puterea de a deschide poarta cunoașterii interioare, fapt care îl conduce cu gândul la vorbele lui Novalis atunci când scria că „poezia vindecă rănile create de rațiune” (p. 93).

Profunde și pline de har, constată dl. Țene, sunt și cugetările născocite de Daniela Vasiloschi în procesul creației literare. Micile bijuterii, literare concentrate în jurul unor probleme existențiale și sentimentale esențiale, sapă adânc în sufletul cititorului. Aforismele cuprinse în cărțile doamnei Vasiloschi îl pregătesc pe cititor pentru un inevitabil proces meditativ, îl ajută să descifreze sensul unor chestiuni care păreau fără sens, prevenindu-l, în același timp, de faptul că rostul vieții se lămurește acolo unde se împletesc, armonios și plenar, adevărul, lumina și dragostea.

Policromia subiectelor abordate în volumele de versuri și în cărțile de aforisme, explică scriitorul al Florin Țene, se regăsește și în romanele Danielei Vasiloschi. Pentru a da numai un exemplu de comentariu literar, voi insista asupra minuțioasei analize a romanului autobiografic scris de Daniela Vasiloschi. Referindu-se la această carte de memorii cu un titlu pitoresc „Anotimpul amintirilor”, Al. Florin Țene, asemenea unui lector erudit și pedant, realizează o analiză profundă a cărții și ajunge la concluzia că autoarea oferă o frescă a propriei vieți, dar și a societății în care a crescut și s-a maturizat, reușind să comunice, „stări, sentimente și gânduri care par să aparțină lumii întregi” (p. 64). Criticul apreciază, de asemenea, în cronica publicată inițial în ziarul „Națiunea” din martie/2023, talentul autoarei de a-și reconstrui viața, jucându-se cu nuanțele obiective și subiective ale evenimentelor relatate, descriele din carte fiind realizate mereu cu responsabilitate prin „respectarea fermă a principiilor vieții și a perspectivei istorice”. (p. 65)

Voi încheia acest comentariul punând în evidență gândurile, antologatorului și prefațatorului cărții, dl. Sandu Drăgășenescu, care, la finalul cuvântului introductiv, scria următoarele: „În analizele făcute în cronicile prezente în acest volum sunt evidențiate unele elemente de filosofie, trăsături și caractere ale personajelor din romanele biografice ale autoarei sau metaforele surprinzătoare din unele poeme din volumele de poezii. Există o autentică erudiție consemnată în afirmațiile criticului despre scrierile autoarei, constând în argumentul profesionist: critica lui Al. Florin Țene despre opera Danielei Vasiloschi este obiectivă, modelul lui nu e Luther, ci Erasmus din Rotterdam.”(p. 21). Conluziile domnului Drăgășenescu susțin oportunitatea și însemnătatea tipăririi acestei culegeri de comentarii literare. Iată de ce, „Daniela Vasiloschi și opera sa în opinia criticului literar Al. Florin Țene” este o carte document, ce își va găsi un loc binemeritat în colecțiile bibliotecilor din țară și va rezista trecerii timpului, fiindcă dezvăluie câteva pagini importante din istoria și critica literară românească de actualitate.

Un articol de Liliana Moldovan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*