Arhiva zilnică: 6 iunie 2023

„Minima moralia” ca hazard; sau nu… (1)

Să gândești (și apoi să scrii) folosind termenii brutali ai dezastrului, metaforele abisale ale nihilismului sau alinturile grețoase ale absurdului și ale hazardului este un lux pe care nu ar trebui să și-l permită niciun intelectual serios în momentul de față. Desigur, a fi modern înseamnă a acorda mai mare importanță mizeriei materiei și o permanentă amenințare a unei săbii deasupra capului, căci locul în lume se cere tot timpul câștigat. Dar epoca marilor profeți și epoca micilor bocitoare au trecut. Nietzsche, Spengler, Orwell, Huxley și alții și-au făcut numărul; prezentul arată mai bine decât Iadul promis, iar acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât ne amintește că imaginația în rău și în bine a oamenilor e limitată și că realitatea reușește de multe ori să o depășească. Succesul secolului XIX este acela că ne-a ajutat să incorporăm pesimismul și nihilismul în cultură; în secolul XX am supralicitat și am introdus și dezastrele și crima în cultură. Ar fi momentul pentru o doză de maturitate; între un trecut al violenței, al umbrei și al culturii și un viitor al disperării, al luminii și al tehnologiei rămâne cauza prezentului pe care nimeni nu o mai susține. Iar Speranța – să nu uităm! – este a prezentului.

Ceea ce se întâmplă acum în jur vine parcă să confirme o agendă a distrugerii totale și definitive. Războiul din Ucraina (premisele posibile ale unui al treilea război mondial), pandemia, imigrația masivă și criza economică sunt surse proaspete și continue de îngrijorare. Socialul dansează când bătută de spaimă, când horă milei, când blues-ul depresiei, iar Politicul, Presa (și Intelectualii) fac muzică. Nu poți numi Luciditate sau Realism această absorbție. Adevărata greșeală nici măcar nu constă într-un proces defectuos de gândire, ci în faptul că nu mai căutăm greșeala. Suntem atât de familiarizați cu așteptarea semnelor disoluției – controlată sau necontrolată – a culturii, cu căutarea cauzelor ei eficiente (adică a vinovaților), cu un pesimism cronic auto-sabotant încât confundăm ușor tragedia cu răul. Și o facem cu bucurie căci prezența răului (întotdeauna exterior) confirmă previziunile anterioare.

Apelul la maturitate nu este o judecată; el trebuie înțeles în sensul mobilizării unei doze de curaj suficiente pentru a privi într-o oglindă întoarsă către noi înșine. Niciodată nu suntem doar spectatori; undeva ascunși înăuntru se află un monstru – capabil de crimă din egoism, un nebun – capabil de crimă din lipsa de control, un prost – capabil de crimă din lipsa de judecată și un inocent – capabil de crimă din neștiință. A-i căuta pe toți patru în labirintul sinelui este singura modalitate de a afla modul profund în suntem implicați în evenimentele exterioare pe care punem prea ușor eticheta răului. Cultura – trebuie precizat pentru a înțelege demersul! – este un rău care ne antrenează și pe noi în toate mișcările ei violente și imprevizibile, dar mai ales în toate interpretările ei. (Istoria se petrece în interiorul Culturii). Astfel, presupunând că putem asimila molimele mai mari sau mai mici din zilele noastre (asupra cărora avem prea puțin control) cu traumele psihologice, ne putem aștepta ca rezolvarea să vină prin mijloace similare de tratament, prin dialogul cu cei patru cavaleri ai apocalipsei. E poartă pe care Freud a deschis-o în lucrarea sa „Disconfort in cultura” și pe care s-au aventurat cu mai mult succes poeții și prozatorii. Poate că subiectul comportă un nivel de sofisticare mai mare, dar chiar și fără o pregătire solidă în domeniul psihologic putem înțelege beneficiile pe care le poate aduce trântă cu sinele și cum se modifică, în urma unei victorii, percepția asupra exteriorului. Dacă monstrul știe de ce este capabil pentru a-și atinge scopul, dacă nebunul se ține departe de limitele, dacă prostul se îndoiește de propria judecată, dacă inocentul este zgârcit cu încrederea, avem o șansă. Nu este însă o veste bună; privirea în tenebrele din interior nu este de ajuns; cineva din interior trebuie să pregătească salvarea și ceva din exterior (din cadrul culturii) să-i fie catalizator; din păcate și monstrul, și nebunul și prostul și inocentul se simt confortabil în modernitate. Iar dezastrele care se întâmplă – din pricina unor greșeli cumulate, din pricina hazardului și câteodată din pricina unor voințe strâmbe și norocoase – nu fac altceva decât să îi confirme și să îi îndemne să facă și să vadă și alte dezastre mai mari.

Dacă ne întoarcem privirea mai întâi spre cultură (mai exact spre politică – cea care organizează cultura) o facem nu pentru a deturna vina, ci doar pentru a arăta cât de plină de obstacole este calea de salvare. În ultimii 150 de ani politica a avut doar două direcții, alimentate de tensiuni și de aspirații mai profunde decât cele economice și sociale. Unii au încercat să capaciteze oamenii în jurul unei promisiuni a Raiului pământesc, alții – dimpotrivă – au încercat să trezească în oameni spaima de Iadul pământesc – orice ar însemna acest lucru – pentru a-i convinge să se unească și să acționeze. În timp încercarea de a aduce raiul pe pământ s-a dovedit o atrocitate în plus și astfel singura politică care a supraviețuit și a ajuns marcă a modernității este politica iadului și a dezastrului, o politică infamă a spaimei și a separării – iar spaima și separația sunt – după cum știm prea bine! – părinții urii. (În vest numele acestei politici este neo-liberalismul). Pe de-a parte un astfel de cadru cultural favorizează percepția distorsionată a dezastrelor (prin propagandă), pe de altă parte încurajează monștrii, nebunii, proștii și inocenții (prin educație) să prolifereze în mijlocul dezastrelor reale sau închipuite.

Peisajul este dezolant, însă din înțelegerea lui vine și o izbândă. Avem inamici interiori redutabili, din jur nu vine niciun ajutor și înspre noi se îndreaptă un tsunami (care – ni se spune! – e pricinuit de noi și îl merităm pe deplin). Dacă înțelegem că am făcut din noi înșine (cu ajutorul culturii) este foarte probabil ca tsunami-ul să își piardă din amplitudine și din forță (fără ca tsunami-ul să își piardă cu adevărat – obiectiv – din amplitudine și din forță). Ochelarii culturii nu pot fi scoși de pe ochi dar pot fi curățați și, de asemenea, curajul și forța individuală pot spori când monstrul, nebunul, prostul și inocentul devin aliați…

*

Să trecem în revistă și efectele pe care le au contorsionările și perversitățile culturii asupra răului din sinele individului, acolo unde ajung ecourile tragediilor exterioare! Întâlnim aici un paradox pe care trebuie să-l explicăm pentru a nu lăsa o fisură în argumentație. Cultura este ridicată tocmai pentru a domestici monștrii, pentru a vindeca nebunii, pentru a educa proștii și pentru a proteja inocenții. Cultura predica ordinea, obediența și ierarhia. Se pune întrebarea, pe deplin legitimă: cum împăcăm această definiție utopică a culturii cu dependența evidentă a stabilității culturii (vestice în special) de monștrii înarmați, de nebuni în piețe, de proști la conducere și de consumatori inocenți și, mai presus de toate, de amenințările pe care ei le aduc? O parte a răspunsului – care merită aprofundată în altă parte – ține de problemele sistemice ale culturii (mai exact de schimbările de priorități survenite între principiile ei); alta – de o ipocrită deturnare a energiilor și manifestărilor monștrilor, nebunilor, proștilor și inocenților, pentru anihilarea și în același timp instrumentalizarea lor. Monștrii, nebunii, proștii și inocenții sunt scoși de sub controlul individului și aduși sub controlul culturii, iar asta poate constitui o – așa-numită – patologie culturală.

În urmă cu jumătate de secol, Noica dădea nume fantastice „maladiilor” pe care le diagnosticase în sânul culturii, cu aroganța și cu detașarea celui ajuns după un zbucium îndelungat la crepuscul. Pentru noi în schimb este mai mult o necesitate provenită din ipohondrie. Trecutul – de care suntem încă legați – ne amintește cu obstinație că normalitatea nu constă în angajări și anxietate nesfârșite. Suferim și știm că suferim. Catastrofele din jur ne amintesc și ele permanent acest lucru (și nu putem da vina exclusiv pe ele). Ne mângâiem spunându-ne că: Fie avem ghinion, fie ceva sau cineva ne dorește răul! Să recunoaștem: este o mângâiere meschină! Această viziune și tensiune este proprie doar celor prinși între două lumi, celor ce au fost hrăniți cu ambrozia trecutului și trebuie să pedaleze pentru a naște electricitatea prezentului, celor nepregătiți pentru provocarea siliconului și a luminii. Noi suntem cei sacrificați; noi suntem cei condamnați să fie martori. Cei mai în vârstă s-au salvat demult retrăgându-se complet în lumea lor interioară; cei mai tineri au organul pe care angajarea și anxietatea îl afectează deja extirpat…

Primul fenomen asupra căruia ne îndreptăm atenția – și poate cel mai nociv dintre toate – este „extirparea agresivității”. Sursa și justificarea lui este trecutul trăit și interpretat din perspectivă îngustă și cu sensibilitatea isterică a modernității. Istoria duce în spate vestigiile paradisului – spune George Steiner – dar și jarul iadului – adăugăm noi. Dacă practicăm o istorie a catastrofei și a genocidului (cum altfel?), întreg trecutul ne apare ca o pledoarie pasionată contra violenței. (După cum, dacă practicăm o istorie a relațiilor de putere, trecutul ne apare și ca o pledoarie categorică împotriva opresiunii). Deși nu este deloc clar cum se aplică lecțiile istoriei în condițiile complexe ale prezentului, nu este de mirare că răspunsul modernilor este unul condiționat: respingerea violenței și a opresiunii (de multe ori paradoxal prin violență și opresiune) și credința fermă că ele sunt consecința (suficientă și necesară) a barbariei și a necunoașterii. S-a ajuns până într-acolo încât acest fetiș al respingerii violenței și opresiunii a intrat în definiția modernității, compromițând-o iremediabil. Căci nu există nici o urmă de noblețe (din punct de vedere uman) în ideea de a împlini visului păcii eterne – propriu oricărei societăți civilizate – prin „extirparea” capacității pentru violență a omului (la nivel de voință și putință). Poate că există un program pentru a menține această abominație (ce poate fi recunoscut în acțiunile neo-liberale sau în pretențiile mișcărilor de stânga), dar asta nu ajută decât cel mult o discuție politică; ea însă va continua să existe în diferite forme atâta vreme cât instituțiile politice și sociale vor rămâne educatorii omului modern, căci este mai simplă dezarmarea omului (care se poate ridica oricând împotriva Politicului și Socialului), decât crearea unor condiții optime în care manifestarea agresivității să fie descurajată (deși încă posibilă) și în care flacăra păcii să fie amenințată și întreținută de posibilitatea agresivității. (Botezul timpuriu și cei „7 ani de acasă” par singurele protecții pe care le mai avem)…

Acesta este decorul social și politic al „extirpării violente” ce nici măcar nu admite critică atâta vreme cât în preajma erei evoluției tehnologice ea funcționează cu premisa și dezideratul omului-robot. Utopia ne-a învățat (și tehnologia ne-a arătat) că pentru a pacifica o societate de roboți este suficientă rescrierea codului și limitarea mișcărilor fiecărui exemplar în parte. Experimentele totalitare ale secolului trecut au plecat din același punct, cu singura deosebire că atunci nu s-a urmărit extirparea violenței, ci instrumentalizarea ei. Ne putem întreba în ce măsură teoriile despre psihologia umană sunt înțelese, căci există (încă) în mod evident o distanță ce ne desparte de roboți. Crearea omului nou implică ceva mai mult decât un efort de programare. În primul rând, pentru încercarea de „extirpare a violenței” sunt necesare niște resurse inimaginabile de cruzime, și în al doilea rând, agresivitatea nu dispare niciodată cu adevărat.

Ultima afirmație este cheia pentru înțelegerea mecanismului prin care modernul civilizat alunecă inexorabil spre neo-primitivism, tribalism și misticism, descătușându-și energiile tanatice (sub forma monștrilor necontrolați, a proștilor confirmați, a nebunilor încurajați și a inocenților martirizați). Toate lecțiile și presiunile culturale nu doar că nu înalță omul, dar nu reușesc nici măcar să-l primească; agresivitatea nu dispare, ci se transformă; omul-dezastru devine un zombi; toate instinctele sale, toate furia și frustrările sale, (tot libidoul sau înfrânat – de care amintește Jung), toate visele sale transformate în teren de luptă se scurg în canalizarea murdară a spiritului. Iar de aici, mai departe, fie se adună în centrele de colectare ideologică ale societății, fie ajung în fântânile din care el însuși își potolește setea metafizică. Agresivitatea deschisă (menținută în stadiul de potențialitate în individ de către societate și de către individ însuși) ce poate genera pace și consens, e înlocuită de o agresivitate pasivă, ce se manifestă fără opreliști prin trădări, bârfe menite să distrugă reputații, campanii de public shaming & humiliation, etc… E un fenomen ce se autoîntreține, căci odată semănată în om politica anti-agresiune ea ajunge să se metamorfozeze într-o morală convențională ce îi parazitează și îi înăbușă sufletul; privat de vechile ziduri de apărare ale premodernității (religiei și familiei), omul întoarce în noua cultură tot ce cultura i-a dat fără nicio opoziție, cenzură sau măcar reproș, inclusiv argumentele pernicioase împotriva agresiunii potențiale (cu vigoarea și determinarea dată de agresivitatea coborâtă în măruntaiele sale și ieșită de sub controlul rațiunii).

În acest moment problema devine evidentă. Ne aflăm într-o lume din care violența nu a fost nici pe departe evacuată – nu că acest lucru ar fi cu putință – dar în care oamenii sunt tot mai puțin învățați să o recunoască, să o înțeleagă, să o gestioneze (fie că vine din exterior, fie că vine din interior). În consecință, toată arhitectura sufletelor moderne este strivită între proiecția deformată a violenței întâlnite în afara și umbrele ieșite prin crăpăturile subconștientului. Cei doi vectori se potentează reciproc. Umbrele dau viață și umflă (până la catastrofă) proiecțiile actelor de violență din exterior, iar acestea la rândul lor provoacă fisuri în subconștient și agită umbrele (până la paranoia). Războiul din Ucraina este exemplul perfect. Sirenele, bombele, tranșeele, ruinele, mașinile de fier și zecile de mii de morți sunt realități prea îndepărtate pentru ca ele să vorbească direct omului; până la noi ajung doar imagini și cuvinte aranjate pentru a spune o poveste dementă cu o gramatică a lipsei de speranță. Propoziții scurte și sobre, verbe contondente la prezent, epitete morbide și șocante. Interpretările sunt – fără îndoială! – construcții ce servesc propagandei, dar de cele mai multe ori violența din materialul brut – de oricare parte ar fi ea – nu este o minciună. Sirenele urlă, bombele distrug, tranșeele sunt pline de noroi amestecat cu sânge, orașele sunt în ruină, mașinile de fier mărșăluiesc și omoară, corpurile umane se adună în piramide. Ecco violența! Ea este cea care ajunge prima în fața occidentalului comod, delicat și impotent, (dar în același timp acrit și plin de resentimente). Zilnic, fără oprire, acesta este forțat să vadă imaginile și să asculte cuvintele; zilnic, fără oprire, rațiunea sa este derutată și dezarmată, iar emoția – zgândărită; zilnic, fără oprire, este învinovățit pentru privilegiul de a nu auzi sirenele, de a nu vedea bombele, de a nu tremura prin tranșee, de a nu trăi printre ruine, de a nu fi vânat de mașini de fier, de a nu muri. Cauzele și Sfârșitul războiului sau Pacea de după război sunt subiecte eliminate treptat din orice discuție dusă în spațiul public, pentru că ele ar putea să dezumfle și teoria înfruntării dintre bine și răul absolut, și balonul prezent al războiului, și isteria celor ce condamnă – necondiționat – violența. Nu e de mirare că în final Trauma este inevitabilă și că războiul din Ucraina este adăugat pe lista celor ce numără cu voluptate noile molime. Într-un formulare poetică – poate mai potrivită! – teza ar putea fi enunțată astfel: monstrul căruia i se taie brațele, i se scot colții și este băgat într-o închisoare ajunge inevitabil să se sperie de orice alt monstru întâlnit, să latre la el printre gratii și să fie încântat de propria impotență.

*

Ne-am putea opri în acest punct cu conștiința împăcată. Este de ajuns și o singură confirmare a teoriei. Mai sus, fără a pleca de la presupunerea iminenței, am indicat una dintre porțile prin care catastrofele se pot insinua în noul Constantinopol. (Metafora se poate aplica în același timp și culturii și omului modern ce o trăiește). „Extirparea violenței” este într-adevăr un fenomen tenebros – și umilitor – ce nu doar că nu aduce pacea, ci întreține războiul și spectrul lui, dar nu este singurul. Mai sunt și alte porți în om – sau dacă vreți: patologii – care duc la dezastre, teroare și distrugere. (Să facem precizarea aici – întrerupând un pic discursul – că toate dezastrele, teroarea și distrugerile pe care le avem în vedere sunt de ordin pur cultural, chiar și atunci când natura este agentul prin care se manifestă).

Până acum și nebunul, și prostul și inocentul au rămas în afara discuției despre starea culturii vestice și despre catastrofele ce o pândesc. Fascinației exercitate de monștri surclasează și fervoarea inocentului și comicul prostului și viziunile nebunului, dar tabloul nu este complet fără ele. Odată stabilit faptul că în om – mai exact în psihicul lui – cultura devine o prezență palpabilă și apăsătoare – cu trăsături antropomorfe – și odată realizată o primă diagnoză a interacțiunii acesteia cu eu-ul, reîntoarcerea investigației (pornind din alte puncte) devine tot mai ușoară. Dacă forța și totodată punctul slab al monstrului este agresivitatea, ajungem într-un singur pas la observația că moralitatea, simplitatea și haosul sunt forțele și punctele slabe ale inocentului, prostului și, respectiv, ale nebunului. Nu este o coincidență; dacă suntem atenți la teologie, filozofie și poetică – glasurile înalte ale culturii – vom vedea că tocmai aceste teme rezistă peste timp sub forma de rugăciuni, de întrebări și de artă, semn că – până acum! – cultura a căutat răspunsuri și a oferit alternative. Până acum, până în modernitate – trebuie să întărim această afirmație – cultura s-a hrănit cu morală, cu epistemologie și cu haos, cu forța oferită de inocenți drepți, de proști curioși și de nebunii bravi. Fatalmente ne aflăm în momentul în care din educator și protector, cultura devine un tiran obscen.

„Foamea de morală” este al doilea fenomen pe care îl avem în vedere. Am trăit multă vreme într-un univers darwinian în care obiectele nu aveau în primul rând caracteristici, ci funcționalități și în care știam instinctiv cum să ne orientăm și să acționăm. Încă din zorii iluminismului, Rațiunea a condus revolta împotriva acestei stări de fapt până la triumful absolut. Ființa rămâne totuși tributară psihologiei și biologiei, oricât ar încerca științele și filozofiile să-l descopere iar ideologiile să-l inventeze. (Întâmplător sau nu, creștinismul pare că se apropie cel mai mult de datele și nevoile ființei). De la începutul evacuării religiei din viața socială, politică și apoi din viața sufletului – programul iluminist – lumea s-a schimbat, iar schimbarea a venit dinspre om spre exterior. Universul a devenit newtonian, populat cu obiecte fără umbre și cu neînsemnatele interacțiuni dintre ele. Știința a descoperit toate caracteristicile obiectelor, dar am ajuns să ne pierdem busola. Nimeni de la Nietzsche încoace nu a putut exprima mai bine teama și regretul ce ne-au cuprins în momentul în care – „noi” – „l-am ucis” pe Dumnezeu și am căzut pentru a doua oară pe un pământ pustiit. „Încotro ne îndreptăm noi? […] Înainte, într-o parte, înapoi, în toate părțile? Mai există oare un sus și un jos? Nu rătăcim ca printr-un neant nesfârșit? Nu ne adie golul în față? Nu s-a făcut frig? Nu vine noaptea și încă mai multa noapte?” (Știința voioasă, F. Nietzsche). Nu poate fi o întâmplare faptul că psihologia a înflorit în paralel cu nihilismul. Mințile îmbolnăvite cu explicații și sufletele micșorate de lipsa „absentei lui Dumnezeu” au furnizat un minunat material de studiu pentru titani precum Freud, Jung, Adler, Piaget. Mai mult: iadul secolului XIX a confirmat previziunile filozofilor si constatările clinice ale psihologilor. Prea târziu…

Chiar dacă nihilismul ca filozofie personală „de stat” și cultura însăși (în care această filozofie s-a cuibărit) au ajuns să lucreze împotriva Ființei, din fericire – sau din păcate – Ființa a rămas aceeași. Jung a avut dreptate în privința „instinctului religios” al omului. Omul are nevoie de un sistem de credințe care să încorporeze lumea și mai ales sensul prezenței lui în lume. Spus într-un mod mai naiv, dar mai cuprinzător și mai adevărat, omul are nevoie să cunoască binele și răul, iar această nevoie este constitutivă. Nu te poți mișca într-o lume fără valorile care ajută la stabilirea sensul înainte și în sus și ne dau impulsul spre înainte și în sus. Și imperativul ontologic și cel epistemologic derivă din imperativele morale; Adam – de fapt Eva! – a ales mai întâi pomul cunoașterii binelui și răului, nu pomul vieții.

După un prim episod de dezorientare și paralizie, Ființa a pornit în căutarea unor substituții de credință (cu ajutorul rațiunii trădătoare) și s-a închinat lor cu o devotare disolutivă pe care creștinismul – iubitor de individuție, de libertate și de adevăr – nu o ceruse în trecut. Contaminarea cu nihilism și mai ales confruntarea cu realitatea le-a invalidat treptat, dar nu putem fi siguri că am epuizat toate posibilitățile. Inventivitatea ființei pe tărâmul smuls lui Dumnezeu se dovedește a fii prolifică și demonică. În „Nostalgia după Absolut” G. Steiner inventariază cele mai importante „erezii” ale rațiunii „înfometate de morala” și în continua căutare a jaloanelor de valoare spre înainte și în sus: psihologia lui Freud, comunismul lui Marx, antropologia lui Levi Strauss. Nu ar trebui uitate nici sectele benigne ale veganilor și ale celor alarmați de schimbările climatice, nici mișcările naționaliste, nici activismul de stânga (sub îndemnurile LGBT, BLM sau WOKE). (Ele ar putea să încapă foarte bine și sub termenul de micro-culturi). Capacitatea lor formidabilă de a-și atrage adepți nu provine nici din completitudine sistemelor de legi de organizare și funcționare, nici din vigoarea principiilor fondatoare, nici din mitologiile pe care le nasc, ci din morală (uneori incoerentă și inflexibilă) pe care o propovăduiesc. Cei ce li se alătură scapă parțial de anxietatea existențială (anunțată de Kierkegaard) și de închisoarea hidoasă a libertății absolute.

Inocentul este acea parte din Ființă ce acționează exclusiv în dimensiunea morală. Odată ce sistemul de credințe a stabilit imperativele, Inocentul le cântărește, dă direcția acțiunii și stârnește voința. De aceea , mai important decât rezultatul actului în sine este modul în care se ajunge la decizia ce precedă și justifică actul. Oricât de salutară ar fi predispoziția morală a omului (derivată din „instinctul religios”) nu este însă lipsită de pericole. Cel ce elaborează și controlează sistemul de credințe (și preceptele morale asociate) stăpânește Ființa. Iar acum stăpânii Ființei nu mai sunt forțe transcendente (întrupări ale idealului, dar și propovăduitori și apărători ai idealului), ci principii mundane ușor de justificat și de instrumentalizat (fără remușcări). Gaia ca „mama devoratoare” (urgențele climatice), excepția și eroarea umană (antropologia), legile istoriei și ale socialului (stângismul), zeul din capul nostru (psihologia), misterele cerului (astrologia). Poate că inventarea transcendenței – soluția creștinismului – a fost la un moment dat soluția salvatoare în fața pericolului ca sclavia înjositoare în numele binelui să se răspândească, să devină regula și să pângărească cultura, dar acum pare prea puțin posibilă o întoarcere, o salvare „în sus”. Și nu Inocentul este cel incapabil de acest efort: pentru el orice morală este bună. Prin definiție Prostul este orgolios, Monstrul este lacom, iar Nebunul își iubește prea mult libertatea. Înainte cu toții se supuneau Inocentului, dar acum – dezlănțuiți și uniți în distrugere! – resping orice morală – interioară – ce pune botnița Monstrului, liniștește Nebunul și îndrumă Prostul.

Prima etapă – a deconstrucției – se apropie de final. „Dumnezeu a murit” a fost semnalul începutului de complot (denunțat de „nebunului” lui Nietzsche). Timp de un secol Inocenții au trăit cu ecourile unei morale ale cărei ultime reprezentanții s-au ținut în arhitectura secolului XIX. „Nu ne prăbușim fără încetare?”. Asistăm acum la desfășurarea unei noi etape, după interludiul nihilismului, fiindcă foamea de morală este de neoprit. Este etapa noilor religii care pedepsesc omul, nu îl salvează, a religiilor cu adevăruri absolute, nu cu adevăruri în absolut. Este etapa în care „moralitatea” poate fi mai puternică decât „spiritul critic”, iar în această frază se află poate explicația pentru care vedem în Social tot mai dese fenomene de „orbire morală” și „furie sfântă”. Într-o altă vreme ar fi fost poate la fel de ușor de transformat Rusia în mentalul colectiv într-un „imperiul al răului”, rușii în „orci”, iar pe Putin în noul Hitler, dar atunci am fi avut justificarea lipsei de informației și de educație. Ceea ce vedem că se întâmplă astăzi cu Occidentul – fanatizat până la autoflagelare împotriva Federației Ruse – cred că este în cea mai mare parte doar expresia nevoii de a da Răului un chip, pentru a ne simți buni (din nou). Și – de ce nu – pentru a avea pe cine să încărcăm cu propriile noastre păcate, eșecuri, scăderi. Chiar dacă Răul Rusiei ar fi unul obiectiv și tot ar trebui să medităm asupra a ceea ce se petrece cu Inocentul furios din noi…

Mai există și o altă explicație pentru revirimentul „moralei”. Omul înțelege că orice dezastru (fie el natural, fie el cultural) este o urmare a propriilor păcate și înainte de final crede că poate îndupleca zeii prin penitență. (Există desigur și varianta nihilistă, dar ea s-a dovedit o strategie pierzătoare ce a adus și mai mult dezastru și mai multă suferință). În toate templele Cartagenei s-au făcut sacrificii și s-au bătut marile gonguri până în ultima clipă, pe străzile Romei s-au plimbat lungi procesiuni dedicate nenumăraților zei din panteon înainte ca Alaric să intre în cetate, iar pe zidurile Constantinopolului icoanele sfinte cu rame din aur masiv ale Sfintei Fecioare protectoarea Bizanțului au fost văzute pe tot parcursul asediului otoman din 1453. În ultimele clipe, când speranțele se stingeau, „nebunii” isterici îndemnau nu la luptă ci la pocăință. Putem presupune că în fața unei imagini – construite și întreținute – a apocalipsei totale, morală de tip nou vine să găsească vinovați – adică Răul pământesc, să aline suferința – prin explicații ireale sau aberante (fără a fi transcendente) și să domolească disperarea – prin împărțirea de canoane.

Cu atât mai vinovați sunt cei ce – știind sau intuind toate acestea – folosesc ingineria socială și armele tehnologiei pentru a răspândi noile morale, pentru a exploata inocența și pentru a duce Ființa în ocnele politicului și ale economicului. De altfel ar fi o dovadă de inocență în plus să presupunem că aceste teorii ale conspirației nu conțin niciun sâmbure de adevăr. Tentația este prea mare, iar la nivelul Puterii (oricare ar aceasta și oriunde s-ar afla) nu mai acționează frânele de conștiință de alta dată. Există cenzura, există propaganda, există profilare, etc… Inocentul este o pradă în modernitate. Avem însă la îndemână lecția nașterii creștinismului într-o lume a crimei, a perversității și a exploatării, ca un nufăr alb și pur într-o mlaștină a urâtului, iar ea ne spune suficient despre puterea inocenței pentru a ne putea ridica deasupra disperării, indiferent de provocările actuale – interioare și exterioare – pe care le-am pomenit”. (va urma)


Salvarea Patriei este legea supremă! (4)

Românul se ferește în ultima vreme să mai spună că „mai rău nu se poate”. A spus-o de atâtea ori înainte de 1990, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, ca după aceea să constate, cu perplexitate și amărăciune, că se poate, „se poate și mai rău”!… Vorba asta se potrivește și pentru necazurile noastre cu evreii. Se pare că al treilea moment, cât va fi fost el de dureros, n-a fost totuși cel mai! Căci a urmat și al patrulea …moment, încă neîncheiat, în care trăim și evoluăm noi, cei de azi!… Dacă în 1944, evreii comuniști, cominterniști, au ajuns să pună mâna pe guvernarea României și să-și facă de cap sub protecția ocupantului sovietic. După 1990 România a ajuns din nou sub controlul unor structuri evreiești (tot cominterniste?), fără ca acestea să se bucure de un sprijin extern brutal și prea evident. În mod semnificativ, principalii actori ai evenimentelor din decembrie 1989, adică Ion Iliescu, Petre Roman și Silviu Brucan, care au pretins a fi aduși de „valul revoluției”(!!!) în fruntea evenimentelor, aparțin fostelor structuri cominterniste. Ion Iliescu și Petre Roman ca urmașii cuminți ai unor cominterniști notorii, identificați sigur ca agenți sovietici, iar al treilea, Silviu Brucan, ca supraviețuitor al valului cominternist abătut asupra României după august 1944. Petre Roman și Silviu Brucan evrei cu acte în regulă, Ion Iliescu cu o naționalitate ceva mai …complexă, amestec de bulgar, evreu și, probabil, ceva român. Ion Iliescu nu a dat niciodată dovadă că ar simți românește. De ceilalți doi, ce să mai vorbim?!… Mai mult, nici ceilalți doi președinți, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, nu au o apartenență etnică cert românească și s-au ferit s-o lămurească. După știința mea, mama lui Emil Constantinescu este evreică și se trage dintr-o familie de evrei anarhiști, izgoniți din Elveția și pripășiți în Rusia înainte de 1918, în Basarabia mai exact. Despre Traian Băsescu circulă două variante: tată evreu, plecat în Israel, unde ar mai fi și azi în viață; mama evreică, tata evreu…

Circulă este un fel de a spune, căci subiectul este tabu pentru mass media. În mod semnificativ, nici una dintre aceste biete femei nu a apărut public să-și arate bucuria pentru ascensiunea fiului. Orice presă sau televiziune liberă, necontrolată din umbră, ar fi găsit interesant pentru noi, publicul, să ne facă cunoștință cu …muma lui Ștefan cel Mare a zilelor noastre. Am avut parte de trei președinți efectiv anormali, care se rușinează să spună cine le sunt părinții!… Se rușinează să apară în public cu propria lor mamă. Nici nu-și pomenesc părinții în CV-ul de pe internet! Ce au de ascuns?

Mă consider un om normal. Mă străduiesc să fiu, în orice caz. Nu resping nicicum ideea ca în fruntea statului sau guvernului român să ajungă un alogen. Am mai avut regi și domnitori străini. Toate popoarele europene au cunoscut această situație și nu o blamăm sau incriminăm în vreun fel. Dar în asemenea cazuri cred că starea de normalitate impune anumite restricții, anumite condiții, limite a căror depășire nu poate fi trecută cu vederea în numele toleranței și al combaterii gesturilor de discriminare etnică. Iată, pe această temă, câteva considerente și observații: Persoana în cauză, adică alogenul ajuns în funcții publice înalte, se cuvine să nu-și ascundă originea etnică, ci s-o asume cu seninătate și ceva umor, dacă se poate. Exemplu de urmat, exemplu de normalitate, Varujan Vozganian, mândru de stirpea sa armenească. Frecvența cu care apar alogenii în asemenea funcții trebuie să respecte oarecum „algoritmul” demografic. Regula nu poate fi decât una: în mod obișnuit, în asemenea funcții ajung cel mai des reprezentanți ai etniei majoritare! A avea un președinte cu origine românească incertă nu este în regulă. A avea trei președinți la rând numai pe jumătate români dă deja de gândit! Nu pare a fi o întâmplare! Iar când cealaltă jumătate este la toți trei aceeași, adică evreiască (sau patagoneză!, ar fi fost totuna), suspiciunea că ni se ascunde ceva este și mai îndreptățită. Ce ni se ascunde? Dacă sub oblăduirea a trei președinți numai pe jumătate români, iar pe cealaltă parte evrei, Țara ar fi prosperat, dacă am fi progresat sau măcar am fi avut o evoluție obișnuită, în limitele normalității, atunci totul putea intra sub beneficiul coincidenței întâmplătoare, al aleatorului. Am fi consemnat această coincidență la rubrica de curiozități. Împrejurarea însă că în această perioadă de douăzeci de ani România a cunoscut cea mai rapidă și mai severă involuție din istoria sa, o veritabilă prăbușire!, ne obligă să căutăm o legătură între acest dezastru și componenta alogenă a etniei celor vinovați de acest dezastru și să ne întrebăm deschis: există vreun interes sau amestec evreiesc în decăderea României, în dezastrul din România? …Cu o asemenea întrebare nu facem propagandă anti-semită, cum vor exclama imbecilii, ci facem un gest de auto-apărare! Nimic mai mult!

Faptul că în trecut, un trecut nu prea îndepărtat, în anii 1944-64, România a suferit de pe urma unor alogeni evrei, care au activat fățiș în slujba unor puteri străine și vrăjmașe, întărește motivele pentru care să ni se pară nefirească, chiar suspectă evreitatea atât de excesivă, de debordantă statistic vorbind, a conducătorilor noștri de azi, a clasei politice. Deja știm că ni se ascunde un fenomen demografic extrem de îngrijorător: numărul mare de evrei care au primit cetățenie română fără nicio problemă, sub acoperirea falsă că li se face un act de justiție. Conform unei teze nerușinate (vezi și raportul Tismăneanu), cum că românii i-au silit pe evrei să plece în Israel și că pierderea cetățeniei românești a fost un abuz al autorităților din România. În realitate, evreii care au plecat în Israel au făcut-o de bună voie, beneficiind de un privilegiu refuzat celorlalți cetățeni din România. Dacă evreii au fost în vreun fel obligați să plece din România și să renunțe la cetățenia română – și au fost obligați!, presiunea a venit din partea evreiască, sionistă. În urmă cu vreo 10 ani, erau circa o jumătate de milion de evrei care căpătaseră cetățenie română în mare secret, fără nici un semnal în presă. (E drept, în acest fel se mai dă o lovitură: cei în cauză căpătă astfel și cetățenie europeană…) Paralel cu acest “spor demografic” bine mascat de autorități, ni se vorbește mereu de o comunitate evreiască pe cale de a se stinge în România. Nu mai sunt decât vreo 5-6.000 de evrei! Să le plângi de milă!… (A se compara cu ritmul lent în care se acordă cetățenie română pentru românii basarabeni, într-adevăr îndreptățiți s-o obțină!…)

Alt secret de stat bine păzit este structura etnică a proprietății imobiliare. Prima grijă a lui Emil Constantinescu ajuns președinte al României a fost să legifereze dreptul străinilor de a deveni proprietari de terenuri de orice fel în România. Am motive să cred că și lui Ion Iliescu i s-a cerut (de unde, de către cine?) să legifereze această prevedere criminală față de viitorul României. Ion Iliescu însă, inclusiv partidul pe care îl conducea, nu a insistat prea tare și încercarea lor de a legifera acest proiect trădător de țară a eșuat. Propunerea lui Ion Iliescu înaintată Parlamentului a fost mai mult de formă. (Le dau nepoților mei dreptul de a se lăuda că eu, bunicul și unchiul lor, am declanșat în Parlament opoziția la proiectul de a acorda străinilor dreptul de a deveni deținători de terenuri în România.) Din păcate nu s-a mai putut face nimic atunci când la Cotroceni a venit Emil Constantinescu, președintele celor mai nenorocite privatizări, al celor mai păguboase tratate cu statele vecine. Individul a susținut cu toată autoritatea funcției sale ca, în ciuda prevederilor constituționale, să se legifereze posibilitatea pentru străini de a deveni proprietari funciari. În 2003, odată cu impunerea noii constituții, s-a introdus și în Constituție dreptul străinilor de a deveni deținători de terenuri în România. Nota bene: Am spus de mai multe ori, fără niciun ecou în mass media: la alegerile din 1966 Emil Constantinescu nu a obținut voturile necesare pentru a câștiga alegerile. Cu toate acestea a fost declarat câștigător și, deci, președinte al României. Președinte fraudulos, care a debutat prin susținerea unui proiect de lege care încălca Constituția. Dar nici proiectul de modificare a Constituției nu a primit votul poporului român. Guvernul Adrian Năstase s-a pretat la ilegalitățile cele mai flagrante pentru a declara constituția votată. Printre altele, caz unic, când a văzut că rezultatul referendului este de respingere a constituției, a prelungit cu 24 de ore votarea. Dacă Dumnezeu ne va ajuta să avem un guvern de oameni normali, de patrioți, trebuie declarate nule toate legile și efectele produse prin modificările operate în actuala Constituție: în fapt, Constituția din 2003 este, și azi, ne-legitimă. Mai grav este că întreaga clasă politică, mass media și autoritățile europene au acceptat frauda și abuzurile guvernului Năstase. Erau abuzuri prin care se ușura sarcina celor preocupați de distrugerea României… Pe parcursul discuțiilor purtate în societatea românească pe marginea legiferării vînzării de teren către străini, s-a auzit cuvîntul palestinizare, ca un avertisment că prin modificarea promovată de Emil Constantinescu se creează cadrul legal pentru desfășurarea scenariului care în 1948 a adus Palestina, țară a palestinienilor, la situația de a putea fi declarată Israel, stat al evreilor: evreii, prin cumpărarea de terenuri în Palesina, au devenit la un moment dat proprietari pe cea mai întinsă suprafață din Palestina. Argument decisiv în constituirea statului Israel, deși nul în drept!… (În această ordine de idei apreciez că Ion Iliescu, față de Constantinescu și Băsescu, a fost mai reținut în a promova interesele Israelului în România. Poate că mă înșel…)

O confirmare că aceste suspiciuni sunt pe deplin îndreptățite ne-o aduce constatarea că în clasa politică numărul de evrei este disproporționat de mare în raport cu numărul etnicilor evrei din România, din structura demografică a României. În primul parlament al României, 1990-92, după un calcul pe care personal nu l-am putut verifica, dar mi-a fost oferit de un fost deputat FSN, etnicii români erau sub 50 la sută. Evreii erau așa de mulți încât în 1992, când s-a ales al doilea parlament post decembrist, Comunitatea Evreiască, știind bine câți sunt parlamentarii evrei intrați pe listele de partid, s-a jenat să mai ceară un loc și pentru un reprezentant al ei, așa cum îi permitea noua Constituție. Avea deja câteva zeci de reprezentanți, pe puțin!… Un gest de bun simț, pe care nu l-au mai repetat în 1996… Un gest care confirmă însă că în Parlament era un număr nefiresc de mare de evrei. Situația nu s-a schimbat… În toată această perioadă, de preșidenție iudeo-românească, principalul proces socio-economic și politic, petrecut în România democratică, a fost schimbarea radicală a regimului proprietății. Sub pretextul numit privatizare, care părea să însemne trecerea unor active din proprietatea de stat în proprietatea particulară a cetățenilor români, s-a produs un jaf colosal, o înstrăinare a avuției naționale, publice, în beneficiul mai ales al străinilor, al alogenilor, cu sau fără statut de cetățeni români. Așa zișii investitori străini!… Atât cât s-a făcut o investigare juridică sau gazetărească a cazurilor de mare corupție, s-a putut constata că etnia cea mai implicată în jaful și distrugerile din România este etnia evreiască, reprezentată prin etnici evrei nu numai din România, ci și din alte țări: Israel, Rusia, SUA, Austria etc. Această coincidență, faptul de a întâlni evrei la nivelul funcției supreme din stat, la nivelul primului ministru, al miniștrilor, al parlamentarilor, dar și la nivelul marilor corupți, profitori de pe urma distrugerii și înstrăinării economiei românești, ne obligă să tragem o singură concluzie: România este azi o țară ocupată, iar majoritatea ocupanților sunt evrei! Suntem o țară care și-a pierdut independența și suveranitatea. Aceste atribute mai există numai în constituție, ca vorbe goale. Suveranitatea și independența românească sunt cuvinte fără nicio acoperire… A spus-o, într-un cadru mai intim, și Shimon Peres: România a fost cumpărată de evrei! De la cine au cumpărat-o? Cu ce drept? (Recomand în acest sens seria de documente și comentarii publicate în cărțile excepțional de bine informate ale domnului Dan Cornel Nicolae, privind Ofensiva iudaismului împotriva Ronmâniei.)

Lucrurile nu se opresc aici, la jaful din avuția Țării. Conform programului după care a guvernat Petre Roman și următorii prim miniștri, și împotriva oricărei rațiuni economice, inclusiv împotriva rațiunii profitului, industria românească chiar s-a transformat într-o grămadă de fier vechi, căci de cele mai multe ori noii proprietari au distrus utilajele și agregatele de producție, întreaga uzină sau fabrică a fost demontată și vîndută la fier vechi, inclusiv utilaje de ultimă generație. A fost astfel redus la jumătate potențialul economic al României, producția industrială și agrară a României, și au dispărut câteva milioane de locuri de muncă în producție, în cercetare, în domeniile economice care asigurau cândva exportul românesc. Plus alte ilegalități și mârșăvii ale clasei politice, ale guvernanților, fără egal în istoria României. Rezultatul, despre care credem că este și scopul urmărit de această politică economică aberantă: câteva milioane de români au luat calea emigrării, au plecat să muncească în alte țări, obligați s-o facă! Mulți dintre ei nu se vor mai întoarce. Iar cei mai mulți dintre ei sunt oameni capabili, cu pregătire superioară, buni meseriași, a căror eficiență profesională creează bunăstare națională pe alte meridiane. S-a produs astfel cea mai gravă depopulare a Țării din toată istoria noastră. În mod evident această depopulare a Țării prin emigrare este provocată de guvernanți prin politica economică promovată. La această emigrare se adaugă declinul demografic provocat de autorități prin propaganda contraceptivă efectuată îndeosebi la sate, prin măsurile care descurajează viața de familie, cu copii etc. La un loc, pentru tot ce ni s-a întâmplat după 1990, a apărut termenul, din nefericire întru totul exact, de-românizarea României… Toate nenorocirile de care avem parte după 1990, atât de absurde în sine, capătă imediat coerență și logică dacă le raportăm la rezultat: de-românizarea României este un proces riguros controlat, plănuit de multă vreme, nicidecum spontan sau întâmplător. Iar acest proces este parte din programul transformării României într-un Israel de rezervă! Repet: România, un Israel de rezervă!

Desfășurarea acestui program ni se ascunde, ceea ce, din partea politicienilor trădători de Țară nu e de mirare. După 1990 cuvântul transparență a dispărut din vocabularul clasei politice. Funcționarea democrației în România, a jocului de-a partidele politice, este riguros controlată. A fost din vreme pregătită în cele mai mici detalii. Nu e greu să-ți dai seama. Din păcate, oamenii de rând sunt împiedicați să priceapă ceea ce se întâmplă cu ei, cu Țara. Presa, radioul și mai ales televiziunea, cu zeci de posturi de emisie, unul mai nociv decât altul, mai mincinos, mai destrăbălat, manipulează în chip profesionist preocupările și gândurile alegătorilor, oferindu-le zilnic știri de senzație, de scandal etc., care se succed într-un ritm zăpăcitor pentru percepția omului cu o inteligență obișnuită. Apar în presă și la televiziune numai comentatori agreați de establishmentul instalat după 1990. Comentatori bine pregătiți în arta minciunii, a ocolirii adevărului și a problemelor importante, vitale. Din păcate, mulți dintre aceștia sunt foarte tineri… Toți au o singură preocupare: să nu vorbească nimic despre adevăratele probleme ale României, ale românilor.

Cele de mai sus ne obligă să punem o întrebare, pe care să n-o lăsăm fără răspuns: de ce are nevoie evreimea mondială de un „Israel de rezervă”? Îl rog pe cititorul acestor pagini să facă un exercițiu de imaginație și să se închipuie pentru câteva minute că ar trăi în Israel, ba chiar că ar fi un important lider sionist, eventual unul dintre cei șapte înțelepți ai Sionului, preocupat profund de soarta evreilor, a Israelului. Cu minime cunoștințe despre viața din Israel, îți dai totuși seama că acest stat nu are nici pe departe un viitor asigurat. Acest viitor este dependent aproape în totalitate de sprijinul SUA și, oarecum, al Europei Occidentale. Acest sprijin, ca orice lucru omenesc, nu are asigurată perenitatea. E mult mai sigură, mai sigur …perenă, adversitatea plină de resentimente a lumii arabe. În confruntările armate de până acum, Israelul a ieșit biruitor, ceea ce nu a fost fatal ori catastrofal pentru nici un stat arab. Dar ziua când a 7-a sau a 70-a confruntare militară se va încheia cu înfrângerea Israelului de către arabi, acea zi va fi fatală pentru Israel! Cu consecințe, foarte probabil, ireparabile…

Când am fost senator (1992-96), în comisia de politică externă din care făceam parte s-a dat avizul pentru un acord între statul român și statul israelit, prin care noi acceptam să găzduim, într-un caz de forță majoră, circa 300.000 de evrei, bătrâni, femei și copii. Ni s-a dat și explicația: 300.000 este capacitatea de găzduire a hotelurilor de pe litoral sau din România. A fost primul pas. Nu a fost mediatizat acest acord, dar eu nu am făcut din asta un secret. Precizez: în comisie eu am fost de acord cu acest aranjament, menționând că, de va fi cazul, aceeași să fie disponibilitatea noastră și pentru ceilalți beligeranți. Azi, dacă aș mai participa la o astfel de dezbatere, aș pune o condiție: statul evreu să-și ceară mai întâi scuze pentru minciunile referitoare la așa zisul holocaust din România! Și să aducă mulțumiri publice pentru politica lui Ion Antonescu față de evrei! După aceea, dar numai după aceea, mai vedem cum facem și cu acordul respectiv… Așadar, încă de pe atunci se lua în calcul un scenariu catastrofic pentru Israel. Nu este decât firesc pentru niște guvernanți dedicați funcției lor să ia în calcul orice eventualitate.

Un alt motiv de îngrijorare pentru un voitor de bine al Israelului este, se pare, prognoza meteo – dacă o putem numi așa, pe următoarele decenii, secole chiar. Pare a fi îngrijorătoare pentru toată planeta. Condițiile climaterice de trai se vor deteriora grav, se vor reduce zonele în care, de bine, de rău, găsești cele necesare vieții. În Israel, în ciuda eforturilor, deșertul va câștiga bătălia cu inteligența și abnegația oamenilor și se va extinde. Se pare că România, deși va fi afectată și ea, va rămâne totuși una din puținele zone în care se va putea trăi în condiții dintre cele mai bune, privind îndestularea cu apă, cu ploi roditoare, cu o temperatură prielnică confortului etc. Prin politica de de-românizare a României este evident că se produce un vid demografic de care cineva de pe planetă va profita, mai devreme sau mai târziu. Cel mai logic este să profite de acest vid demografic cei care l-au creat… Adică evreii. Mai ales că nu ar fi prima dată când prezența masivă a evreilor în România se încearcă a fi explicată ca efect firesc al densității demografice din România, sub media mondială și europeană…

S-au produs alți pași mai departe, în aceeași direcție și în mare taină, printre care și încetățenirea a sute de mii de evrei. Aceștia, sute de mii de evrei, azi nu mai au nevoie de niciun acord bilateral ca să descindă în România și nici de cazarea oferită de guvernul român. Guvernul român le-a oferit acestor evrei posibilitatea să-și cumpere care un apartament, care o vilă, care mai multe… Unii zeci de hectare de teren, alții sute sau chiar mii de hectare… Ei sunt acasă aici, în România, fără ca noi să știm, fără să fim întrebați, fără să ni se ceară voie! Și mai ales fără să știm exact câți evrei sunt în România! În nicio țară numărul exact al evreilor nu este cunoscut. În România interbelică se vorbea de câteva sute de mii de evrei, dar se pare că erau două milioane, după aprecierea celui mai important evreu, Mihail Sebastian, și a românului cel mai important, Corneliu Zelea Codreanu.

Din informațiile mele, primite neoficial dintr-o sursă prezidențială, într-o primă etapă vor fi un milion de evrei, încetățeniți în România și Moldova. Iar dacă “facem ciocu’ mic”, drept răsplată vom fi lăsați să ne unim cu basarabenii și cu toții să le fim în eternitate recunoscători evreilor, autori ai unirii cu frații noștri de peste Prut… Ei, alde Petre Roman și Ion Iliescu, au împiedicat Unirea noastră în 1990-92, tot ei o vor patrona ca stăpâni ai celor două state fost românești!… Evident – vorba lui Nikita Hrușciov, evreii nu vor veni în România ca să muncească în mină sau la strung! Am aflat de la un evreu din Canada că evreii care acceptă să se întoarcă în România primesc câteva sute de mii de euro ca primă de instalare… Vor veni cu bani mulți ca să se poată face stăpâni!

Desigur, acelor un milion de evrei le va fi mai ușor să controleze și să domine viața din România dacă câteva milioane dintre cei mai activi români vor fi plecați din Țară pentru totdeauna! Și dacă clasa politică, cumpărată și șantajată, se va lăsa în continuare la remorca intereselor evreiești. Interese fals evreiești aș zice, cu gândul la eternitatea lumii, a neamurilor. Cum fals evreiești s-au arătat și interesele pentru care s-au comis atâtea nelegiuiri sioniste. Căci măsura în care evreii sioniști lucrează acum la proiectul România – stat rezervă pentru Israel este și măsura în care (se tem sau constată că) eșuează proiectul Israel în Palestina. E timpul ca evreii normali să facă ce este de făcut! Și în primul rând să denunțe nebunia și minciunile sionismului! Să se dezică de schizofrenia acestora! Să se delimiteze de sionism! Și să prezinte scuze întregii omeniri!

Nu-mi dau seama care evrei, cei normali sau sioniștii, se află în spatele dezbaterilor din lumea evreiască pe tema diasporismului. Este o discuție despre care nu se spune nimic în România, deși ne privește în modul cel mai direct. Am aflat de ea dintr-un roman al lui Phillip Roth. Una peste alta, în ultimele trei-patru decenii lumea evreiască este preocupată de câteva întrebări care, la un loc, alcătuiesc o singură problemă. Se întreabă evreii ce este de făcut pentru a ajunge la un modus vivendi cu palestinienii. Situația actuală nu poate fi eternizată. Se pare că singura alternativă la dispariția statului Israel este acceptarea retragerii în interiorul granițelor din 1948… Și mulți evrei o consideră acceptabilă! Și corectă, aș adăuga eu. În acest caz, un mare număr de evrei vor trebui să părăsească Israelul. Ipoteza diasporistă consideră că evreii cei mai apți, mai potriviți să rămână în Israel, sunt evreii proveniți din țările arabe, care cunosc mentalitatea arabă și știu să se suporte unii pe alții cu arabii! Ceilalți evrei, veniți cam toți din Europa de Est, la loc comanda! Să facă stânga împrejur și să se întoarcă de unde au venit ei sau părinții lor!… Pe scurt, în lumea evreiască de ceva vreme se discută și se fac planuri privitoare la revenirea evreilor în România, în Ungaria, în Polonia etc. Mari bogătași precum Estee Lauder își pun averea în slujba acestui proiect de …părăsire a Israelului. Sau – soluție inedită, dar deja pusă în aplicare, un mare număr de evrei urmează să capete a doua cetățenie în țările din Est Europa, de care să nu se folosească deocamdată prea mult. Până la noi ordine… Ale cui?

E timpul să conștientizăm acest pericol: evreii plecați în Israel vor să se întoarcă… Liderii evreimii mondiale au declanșat deja acest proiect, devenit deja proces în plină desfășurare. Totul se petrece însă cu mare discreție, propriu zis în secret, cu concursul trădător de țară al autorităților, al clasei politice în frunte cu președinții Țării de care am avut parte după 1990.

Minciuna cu holocaustul din România se pare că își află locul strategic în această acțiune: culpabilizați pentru crimele părinților, românii se vor simți fericiți că evreilor le trece supărarea pe noi și se întorc!… O mai spunem o dată: în România nu a fost nici urmă de holocaust sau de pogrom! Pentru cele întâmplate pe vremea guvernării mareșalului Ion Antonescu evreii au mari datorii de recunoștință față de români! Dacă nu și le recunosc, treaba lor! Dar este de-a dreptul un gest ordinar, de oameni fără niciun Dumnezeu, să-i acuzi de crimă pe cei care te-au salvat de la moarte! Între oameni – repet: normali, așa ceva este de neimaginat! De neconceput atâta lipsă de onoare!

Așadar, după 150 de ani de la declanșarea sa, planul ISRAEL ÎN ROMÂNIA este mai aproape ca oricând de realizare. Aproape că te umpli de admirație pentru abnegația, ingeniozitatea și stăruința autorilor. Și știu că se găsesc printre noi nătărăii capabili să privească lucrurile din acest unghi de vedere și să se minuneze de inteligența și perseverența sionistă… Nimeni nu a zis că Diavolul este lipsit de idei ori că ar fi un prostănac. Se pare că exact de aici vine nefericirea sa: are prea multe idei și nu toate-s bune… Or, dacă există, ca la toate popoarele, o componentă diabolică a evreimii, diferența față de alte popoare constă în faptul că evreii diabolici au reușit să se organizeze ca nimeni alții, transformând ideea de nație în organizație! S-au impus față de evreii normali sau chiar angelici și îi terorizează într-un mod greu de imaginat de noi, goimii! La niciun popor nu există o viață dublă atât de accentuată ca la evrei: una la vedere, pentru goimi, alta secretă, radical diferită de prima, organizată după reguli și canoane necunoscute în lumea ne-evreilor. Reguli și canoane care nici pe departe nu fac viața mai frumoasă și nici nu-l apropie pe individ mai mult de Dumnezeu! Dimpotrivă…

Firește, aceste pagini nu sunt scrise de grija evreilor. Nu insist în încercarea de a-i înțelege, deși manifestarea lor ca adversari îndârjiți ai intereselor noastre ne impune, ca reacție de răspuns, să ne cunoaștem mai bine adversarul pentru a-i putea contracara acțiunile. Pentru mine e prea târziu să încerc să-i înțeleg printr-un efort susținut și bine organizat. Las celor mai tineri dintre naționaliști să acopere acest punct din programul de salvare națională: avem nevoie de o bună cunoaștere a lumii evreiești, a sionismului, a dimensiunii secrete, oculte din modul lor de organizare, din mentalitatea autentic iudaică.  Vom avea de învățat de la evrei și multe lucruri utile, plăcute și sub aspect moral. Și vom putea, probabil, contribui cât de cât la emanciparea evreilor. Repet: emanciparea evreilor față de structurile de putere și coerciție moștenite de evrei din negura vremurilor. Dacă există o problemă evreiască pentru lumea în care trăim ‒ și există!, această problemă nu se va rezolva decât prin emanciparea evreilor față de structurile medievale evreiești, de natură ocultă sau discretă, care îi țin sub oarbă ascultare pe evrei. Evreii au fost pretutindeni în fruntea luptei pentru demolarea structurilor medievale „închistate”, a tradițiilor, a valorilor patriarhale etc., în numele modernizării cu orice chip. Dar în ascuns, valorile tradiției iudaice le-au păstrat cu o grijă habotnică, fără să supună nici una din aceste valori unui examen critic, deși sunt ca nimeni alții de pricepuți în a coborî orice și pe oricine în derizoriu. Au implantat comunismul în zeci de țări, dar s-au ferit s-o facă și în țara lor!

Evreii au făcut mult bine omenirii, mai exact spus: unii evrei. Dar evreii au făcut și mult rău omenirii. Mai exact spus: unii evrei! Și vor mai face! Soluția pentru ameliorarea acestui aport evreiesc la dulceața și frumusețea vieții pe pământ este una singură: emanciparea evreilor normali, sprijin internațional pentru transparență în lumea mozaismului, pentru abandonarea structurilor oculte, care practică tirania cea mai despotică, deseori paranoică, intimidând, descurajând și pedepsind neiertător orice tentativă a evreilor normali de a intra în rândul lumii, de a abandona practica standardelor duble, atât de răvășitoare pentru sănătatea sufletească. Pe termen scurt însă, putem lăsa deoparte grija pentru evrei. Situația noastră, a românilor, este mult mai critică, mai periclitată azi ca oricând. Suntem în pragul unui colaps național care, dacă se va produce, va fi fără nicio șansă de redresare, deoarece forțe impresionante ale Răului planetar lucrează de vreme îndelungată la distrugerea Neamului și a Țării! Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru a găsi soluția de redresare. Și chiar dacă vom afla soluția, vom avea puterea de a o pune în aplicare? (va urma)


Ne vom trezi măcar în ziua când vom ajunge a fi dați în judecată pe drepturile noastre fluvial-maritime?!…

Problema nu este când se va depăși limita acceptabilității și a apoi a suportabilității presiunilor social economice generate de un război străin nouă, ci dacă, la acel moment, vom mai avea ce face… Dacă nu vom fi atât de infestați la nivel agroindustrial de interesele ucrainiene încât să nu ne mai putem debarasa de această căpușare deloc vremelnică. Pentru că, în momentul în care poate vom reuși a spune destul cu sacrificarea țării, destul cu atingerea, nu doar a bunăstării cetățenilor ei, ci și a ceea ce, deja se întrezărește, a limitelor de subzistență a unei țări în prag de pauperizare pentru multe decenii, poate vom avea în noi voința trezirii și a debarasării de hienele unor interese atât de străine nouă, dar nu vom mai avea forța necesară. Și nici posibilitatea de a ne elibera din jugul celei mai josnice forme de reindustrializare „secundare” (secundară, pentru că întâietatea în acest proces au avut-o interesele occidentale, care, după 1990, ne-au pârjolit „greaua moștenire” tocmai pentru a-și impune „valorile” lor), o reorganizare agroeconomică pe linia intereselor ucrainiene (și a acoliților acestora). Pentru că, la cum se derulează lucrurile, în scurt timp, întreaga zonă agroindustrială a României va fi dominată de căpușa-caracatiță pe care o hrănim acum.

De altfel, dacă am avea tăria de a privi „scenariul” unui viitor deloc îndepărtat, am putea vedea că acapararea noastră este aproape deplină. Deja Gurile Dunării nu ne mai aparțin… Și ar trebuie să recunoaștem că asta nu se întâmplă doar la nivelul deciziilor de management al șenalului, ci, practic, la nivelul de tranzit al mărfurilor ucrainiene… Suntem dați la o parte iar noi nu comentăm!… Deși se vede clar conturarea unui viitor hub de navlosire, nu doar strict a mărfurilor din Ucraina, ci, în esență, ucrainean. Care se clădește acum cu fiecare zi în care, sub acoperământul unei obligații impuse nouă de UE și Unchiul Sam, permitem dezvoltarea în apele noastre a unei adevărate platforme de tranzit și transfer fluvial-maritim.

Și chiar dacă este evident că ucrainienii sunt primii care au interesul de a prelungi războiul, noi nu ne luăm nici un fel de măsuri. Nu impunem un tonaj maxim de transport al mărfurilor ucrainiene, nu discutăm cu țările care exportau și ele pe Dunăre o alocare de navlosire și management portuar echilibrat. Mai mult, lăsăm deciziile de tranzit fluvial-maritim fățiș pe mâinile Kievului! Or, în anii cât va mai dura războiul, și va dura exact cât vor avea nevoie ucrainienii (și cei ce se află în spatele lor) pentru a materializa ceea ce astăzi pare doar o schiță, dacă noi vom rămâne la statutul de observatori, lăsând a ne fi acaparate zonele noastre, fără a spune nimic, fără a lua măsuri, când se va termina războiul și îi vom cere Ucrainei (dar și UE și Statelor Unite) să repună lucrurile în făgașul normal, ne vom trezi nu doar cu un refuz, ci poate chiar o târâre în judecată. Pentru că Ucraina nu are nici scrupule și nici mustrări de conștiință… Iar dacă și-a permis să amenințe chiar țările care au ajutat-o cu târârea în procese pentru că i-au fost afectate interesele de export cerealier (și nu nevoile ei de muniție și armament), oare cum vom fi noi tratați când vom îndrăzni a cere să ne reluăm locul și drepturile la Gurile Dunării?!

Astăzi, Ucraina forțează transformarea zonei Gurilor Dunării într-un hub fluvial-maritim pe care să-l controleze, să-l domine, să-l acapareze, anunțând că va extinde infrastructurile porturilor sale dunărene cât mai mult posibil (tehnic), lucru care, evident, va dura, timp în care Kievul va săvârși o altă manevră, impunând practic pe canalul Sulina propria-i lege și transformând procesul de transfer al cerealelor într-unul asupra căruia noi să nu mai avem nici un fel de control. Nici măcar la nivel de protejare a mediului, prin limitarea numărului de barje și a navelor din zona fluvial-maritimă de la Gurile Dunării, un hub pe care Kievul îl construiește acum nu doar prin extinderea infrastructurilor de țărm, ci și prin impunerea unei transbordări a mărfurilor, direct, de la navă la navă.

Fără a avea o nici o reacție, noi doar privim cum cu tupeul unei impuneri în numele unor obligații puse în cârca noastră ca parteneri într-un război ce nu ne privește (și, nu trebuia să ne privească sub nici un fel mai mult de cele câteva luni poate firești din punct de vedere umanitar), noi doar privim cum ucrainienii fac legea fluvială pe șenal (și curând maritimă) impunând transferul de cerealiere peste zonele portuare, prin punerea în funcțiune a transferului direct din barjele navlosite pe brațul Sulina în navele maritime care vor accesa Gurile Dunării la posibilitatea maximă de pescaj. Și nu va fi un proces cu marje de siguranță, cu limite și restricții de încărcare și de intrare în linia fluvială, fiind previzibile incidente ce vor afecta inclusiv mediul deja periclitat de tranzitul prea mare de nave.

Iar peste anii cât va mai dura acest război, peste anii de care are nevoie Ucraina pentru a-și construi ceea ce noi ne facem că nu vedem, ne vom trezi poate fără drepturile noastre de navlosire fluvială, și poate și maritimă, pe o mare zonă de excludere pe care Kievul o pregătește. Și să nu ajungem la ceea ce am spus încă de la începutul războiului, să nu ne trezim în postura de a ne fi dorit ca rușii să fi fost cei „coborâți” la Gurile Dunării! Pentru că dacă astăzi Ucraina își permite să amenințe cu procese internaționale tocmai țările care au ajutat-o financiar și militar în războiul cu Rusia (dacă nu îi sunt lăsate libere toate fluxurile cerealiere), mâine-poimâine, când poate va controla infrastructura portuară și de navlosire fluvial-maritimă de la Gurile Dunării, oare pe cine va da în judecată când va primi cererea oficială de a ne „returna” drepturile de pe zonele noastre…


Piese din os descoperite în așezarea neolitică de la Gornea – Căunița de Sus (jud. Caraș – Severin)

Muzeul Banatului Montan Reșița a prezentat o expoziție de piese prelucrate din os, descoperite în cadrul cercetărilor arheologice din așezarea neolitică de la Gornea – Căunița de Sus. Așezarea neolitică de la Gornea – Căunița de Sus este situată în județul Caraș-Severin, pe malul Dunării. A fost locuită în perioada 5.500 – 4500 î.Hr. de către o comunitate de agricultori și crescători de animale. Materialul prelucrat din os descoperit în cadrul așezărilor preistorice poate oferi informații despre activitățile interne ale comunităților preistorice ce au locuit aici, dar în același timp și despre activitățile din afara așezării. Au fost expuse zece astfel de piese prelucrate din os: trei „spatule” – obținute din peretele unor oase lungi provenite de la animale de talie mare (bovină sau cerb), sunt unelte care erau cel mai frecvent utilizate în curățarea și prelucrarea pieilor de animal; o piesă vestimentară – obținut din peretele unui os lung al unui animal de talie mare, cu o formă dreptunghiulară și margini arcuite, perforată la extremități pentru a fi folosită ca piesă aplicată pe vestimentație; un obiect din os – provenit de la un animal de talie mare (bovină sau cerb), prezintă crestături romboidale, fiind o piesă folosită cel mai probabil ca și instrument de realizare a alveolelor pe suprafața vaselor ceramice; un brăzdar de plug – executat dintr-o ramură lungă de corn de cerb, la un capăt secţionat oblic, celălalt cu o perforaţie; corn cioplit, netezit şi lustruit prin folosirea în agricultură.

Prezența ornamentelor vestimentare și personale din os și dinți arată o latură aparte a modului de viață neolitic, și anume dorința de împodobire a trupului și implicit de îmbunătățire al aspectului general al persoanei. Se pare că locuitorii preistorici de la Gornea foloseau dinți și oase lungi pentru fabricarea ornamentelor personale.

Pandantivele și piesele vestimentare ar fi putut avea mai multe funcții, cu excepția celei estetice. Putem considera faptul că aceste ornamente corporale transmiteau mesaje și ar fi exprimat identitatea socială și prestigiul persoanei care le purta în cadrul comunității. Alegerea materiei prime (dinții de la mamifere sălbatice) și modul de achiziție al acesteia (vânătoarea), puteau îndeplini o funcție simbolică, care confereaun oarecare prestigiu și ar fi funcționat ca un trofeu al persoanei care a purtat acest tip de artefacte. De asemenea, este destul de tentant să presupunem că aceste podoabe puteau reprezenta o legătură între indivizi și lumea naturală și puteau fi folosite metonimic de purtătorii ornamentului ca să fie asociați cu calitățile animalului de la care provine materia primă.

Cercetările arheologice ale așezărilor neo-eneolitice de pe teritoriul țării noastre (dar și cele din alte țări) au evidențiat faptul că în ansamblul de activități ale omului preistoric se regăsește și meșteșugul prelucrării osului și cornului. Încă de când omul a simțit nevoia făuririi de unelte, materia primă de origineanimală a reprezentat una dintre cele mai la îndemână pentru confecționarea de unelte, podoabe, arme și altetipuri de obiecte de uz curent. Este cunoscut faptul că oamenii din comunitățile preistorice exploatau pe cât posibil orice sursă de materie primă, astfel că o largă varietate de materii prime de origine animală provenea de la resturile osteologice colectate în urma consumării carcaselor de carne (oase și dinți). De asemenea, materia primă animală mai era obținută și prin colectarea în mod special pentru prelucrare, prin activități de „cules” a coarnelor de cervide căzute în mod natural. Vechi de 6500 – 7500 de ani, artefactele create din os a rezistat intemperiilor și istoriei, ieșind la lumină ca o dovadă a îndemânării și iscusinței înaintașilor noștri. (G.V.G.)


Crucea creștină-simbolul trupului omului îmbrățișând necuprinsul…

Așa cum se stipulează în diferite dicționare crucea este un simbol al iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, fiind în același timp simbolul prin care Isus Hristos s-a jertfit pentru a salva omenirea. Ea a fost declarată simbol al creștinătății cu ocazia Conciliului de la Niceea din anul 325 e.n. de către Constantin cel Mare. Crucea este principalul simbolul al religiei creștine, amintind de Răstignirea lui Isus Hristos, de mântuirea oamenilor prin prisma Patimilor și morții Sale și de biruința asupra răului. Crucea este astfel un semn atât al lui Hristos însuși, cât și al credinței creștinilor. În uzul ceremonial, a face un semn al crucii poate fi, în funcție de context, un act de mărturie de credință, o rugăciune sau o binecuvântare. Braţele Crucii au şi ele o semnificaţie aparte. Cel oizontal arată că jertfa Mîntuitorului se răsfrînge asupra întregii creaţii, restabileşte armonia dintre om şi creaţie. Braţul cel vertical arată actul de refacere a legăturii dintre Dumnezeu şi om, dintre ceresc şi pămîntesc, arată posibilitatea de îndumnezeire a omului.

Prima dată când un creştin ia contact cu semnul crucii este la ritualul botezului. La începutul secolului III însemnarea cu sfânta cruce era însă considerată un fel de iniţiere şi simboliza semnul apartenenţei la Hristos. A face semnul crucii este o binecuvântare rituală făcută de credincioșii creștini. Această binecuvântare se face prin trasarea unei cruci drepte peste corp cu mâna dreaptă, adesea însoțită de recitarea verbală sau mentală a formulei trinitare: „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin”

Semnul crucii poate fi făcut de creștini asupra lor înșiși ca o formă de rugăciune și de clerici asupra altora sau asupra obiectelor ca un act de binecuvântare. Gestul de binecuvântare este legat cu siguranță de semnul crucii, dar cele două gesturi s-au dezvoltat independent, la un moment dat. În creștinismul răsăritean, cele două gesturi diferă semnificativ. Preoților și diaconilor li se permite să binecuvânteze folosind mâna dreaptă, în timp ce episcopii pot binecuvânta simultan cu ambele, stânga oglindind-o pe dreapta. Credincioșii o pot face în orice moment, clerul trebuie să o facă în anumite momente, ca de exemplu în liturghii.

Cel mai important simbol al creştinilor din toate timpurile rămâne însă CRUCEA. Primii creştini nu credeau în învierea trupului, ci, pur şi simplu, în supravieţuirea sufletului şi în reîntoarcerea lui în cer, după distrugerea corpului, considerat a fi temniţa lui. Crucea mistică exista cu mult timp înaintea creştinismului şi a fost confundată cu instrumentul de supliciu al romanilor. În fapt, anticii distingeau trei forme de cruce: a) decussata în formă de „X”, cunoscută sub numele de „Crucea Sfântului Andrei”, pentru că tradiţia relatează că pe o astfel de cruce a fost crucificat; b) comissa sau patibulata de forma literei „T” (gr. „tau”) – după o tradiţie foarte acreditată, crucea Mântuitorului era de forma aceasta (Paulinus, Epistulae, XXIV, 23. );

Crucea simplă este înlocuită frecvent în inscripţii de MONOGRAM12 • Monogramul sau chrisma simbolizează triumful Mântuitorului asupra morţii 13 şi este realizat din combinaţia literelor greceşti „iota – chi” sau „chi – rho”. Monogramul a fost adoptat de Constantin cel Mare ca emblemă în anul 331, aşezându-l pe un steag (labarum). Crucea simplă este înlocuită frecvent în inscripţii de MONOGRAM12. Crucea ca formă materială a existat încă din antichitate.Ea a fost preluată de creștinism ca simbol al Crucificării. Cuvântul „a răstigni” este de origine slavonă, unde rastegnati înseamnă a pune, a arunca, a ucide în chinuri pe cineva (mai ales în antichitate), pironindu-l cu brațele și cu picioarele pe o cruce. Acest proces chinuitor putea dura 24 de ore.

Termenul se utilizează, în mod frecvent, pentru a desemna răstignirea lui Isus din Nazaret.

Teologul Gunnar Samuelsson, de la Universitatea Gothenburg, din Suedia a obținut titlul de doctor cu o teză de doctorat cu titlul „Crucificarea în Antichitate: o cercetarea a terminologiei Noului Testament referitoare la crucificare” („Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion”). Concluzia sa este că urcarea pe cruce a lui Iisus e sprijinită de tradiție, nu și de textele istorice. Samuelsson a studiat texte antice în latină, greacă, ebraică și aramaică, din perioada lui Homer până în secolul I, și nu a găsit dovezi care să sprijine teza crucificării. Samuesson nu pune sub semnul întrebării execuția în sine, ci modul în care a avut loc, deoarece în textele antice nu apar menționate „cuie”, iar despre Iisus scrie că a purtat în spate un „stauros”, care poate însemna orice de la un trunchi de copac până la un par cu spini, și nu neapărat o cruce.

Crucificarea a fost preluată de Romani de la Cartaginezi. Felul în care romanii crucificau diferă însă față de modul în care este prezentată de obicei pe picturi și în sculpturi. Au existat două variante de răstignire: În prima variantă condamnatul stătea cu șezutul pe o traversă intermediară (sedecula). Cuiele nu se băteau prin palme (acestea fiind prea slabe pentru a susține corpul), ci prin încheieturile mâinilor. În a doua varianta mâinile erau legate de traversa orizontală, picioarele fiind fixate prin cuie ce străpungeau lateral gleznele. Moartea survenea de obicei după mai multe zile. Spre scurtarea chinului, fie li se străpungea inima cu lancea, fie li se fracturau fluierele picioarelor (crurifagium), ceea ce ducea rapid la sufocare. După cum se vede creștinismul a preluat Crucea și Crucificarea de la antici. În antichitate, înainte de creştinism, crucea era cunoscută ca obiect de tortură, iar răstignirea pe ea era văzută ca una dintre cele mai înfricoşătoare pedepse pe care mintea omenească le putea născoci şi se aplica răufăcătorilor periculoşi, sclavilor fugari şi uneori ostaticilor. Era considerată cea mai degradantă moarte şi cea mai ruşinoasă. Răstignitul era sortit unei morţi lente dar chinuitoare, nimeni nu-l compătimea, durerea lui nu impresiona pe nimeni şi uneori trupul aflat încă în agonie, era sfâşiat de păsările răpitoare.

Pedeapsa crucificării era cunoscută şi de către iudei. La Deuteronom scrie: „De se va găsi la cineva vinovăţie vrednică de moarte şi va fi omorât, spânzurat de copac (lemn), trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac, ci să-l îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn, şi să nu spurci pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă moştenire” (Deut. 21, 22-23; Iosua, 8, 29; 10, 26-27).

Aici se cuvine o precizare: de acest citat se folosesc cei ce necinstesc Crucea şi nu se închină ei, zicând că moartea ruşinoasă pe ea – deci şi a lui Hristos – nu ne dă dreptul în nici un caz să o cinstim. Adevărul este însă altul: Hristos a sfinţit-o cu sângele Lui iar de atunci încoace ea a devenit un obiect de cinste, de venerare, de mare putere pentru creştini. Primul înţeles al cuvântului Cruce este lemnul pe care Domnul şi-a vărsat sângele. Numai El a putut să transforme acest obiect de ocară şi tortură în obiect de cinstire. Un act generos, unic, dumnezeiesc, de transformare a uneltei călăilor în unealta mântuirii oamenilor, în obiect de cinstire şi de sfinţire. Crucea este astfel semnul Jertfei Mântuitorului.

Să ne aducem aminte de viaţa Sfântului Ciprian vrăjitorul. Acest mare vrăjitor, convertindu-se la Hristos, diavolul năvălea cu putere asupra lui ca să-l omoare, prin atacuri nevăzute dar şi fizice. Pe toate le-a biruit cu puterea Crucii, prin rugăciune şi post. Atunci când năvăleau asupra lui atacurile vrăjmaşului se însemna cu semnul Sf. Cruci şi toate dispăreau ca un fum. În Noul Testament aşadar, Crucea are o altă semnificaţie: ea nu poate fi despărţită de Persoana Mântuitorului Hristos care este „mântuirea păcătoşilor” (Efes.2). Iar răstignirea cu braţele deschise arată că opera de mântuire s-a făcut pentru toţi oamenii. Hristos îi îmbrăţişează pe toţi.

Braţele Crucii au o semnificaţie profundă. Cel orizontal arată că jertfa Mântuitorului se răsfrânge asupra întregii creaţii, restabileşte echilibrul şi armonia dintre om şi creaţie. Braţul vertical arată refacerea legăturii dintre Dumnezeu şi om, dintre ceresc şi pământesc, îndumnezeirea omului.

Omul este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În trupul său este pus tainic dumnezeiescul semn al Sf. Cruci, căci atunci când îşi întinde mâinile la orizontală până la nivelul umerilor, formează o cruce. Hristos răstignit vrea să îmbrăţişeze lumea toată cuprinzând-o în braţele sale. Vedem astfel ca forma de cruce este semnul iubirii absolute de la Dumnezeu la om – pe verticală –, şi între oameni – pe orizontală.

Semnul făcut de evrei la casele lor în Egipt închipuie Crucea. El era făcut din sângele mieilor jertfiţi, deasupra uşilor pentru ca îngerul morţii trecând pe acolo să nu le facă nimic rău, spre deosebire de casele egiptenilor care nu aveau aceste semne şi unde îngerul va ucide pe toţi întâii-născuţi. Precum sângele a fost semnul izbăvirii poporului ales, tot aşa Crucea este semnul mântuirii pentru noul popor ales, creştin. „Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi uşorii şi pragul cel de sus al uşii casei unde au să-l mănânce… Iar la voi sângele va fi semn pe casele în care vă veţi afla: voi vedea sângele şi vă voi ocoli şi nu va fi între voi rană omorâtoare, când voi lovi pământul Egiptului” (Ieş. 12,7,13).

Dacă în Vechiul Testament locul jertfirii animalelor era socotit sacru, iar cel ce se atingea de el era sfinţit (Ieş. 30,29), cu atât mai mult noul altar, Crucea, este purtătoare de har sfinţitor. Prin sângele Mântuitorului s-a sfinţit şi Crucea care devine din obiect de tortură un obiect de sfinţire şi de mântuire. Prin Cruce se ridică păcatele lumii (Evrei 9,28). Această jertfă sângeroasă se prelungeşte până la sfârşitul veacurilor, nesângeros, în Biserică, prin Sfânta Liturghie (Mt.28,20). Împărtăşania sau Euharistia este trupul lui Hristos în chip real care nu diferă cu nimic de cel dat apostolilor la Cina cea de Taină înainte de Patima Sa: „Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” (Ioan 6, 55-56).

Crucea este semnul biruinţei, care se va arăta pe cer la sfârşitul veacurilor: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului…” (Mt. 24,30). Atunci cei ce n-au cinstit-o o vor vedea şi se vor căi amarnic dar va fi prea târziu pentru ei.

Crucea înseamnă şi încercările vieţii noastre, suferinţele, durerile, necazurile, greutăţile prin care toţi trecem. Ele sunt pietre de hotar care ne călăuzesc spre mântuire şi ne întăresc, deşi mulţi dintre noi nu vedem asta. Aşa cum Mântuitorul a îndurat din iubire atâtea suferinţe pentru noi oamenii, şi noi suntem chemaţi să acceptăm cu credinţă, cu tărie şi încredere, toate încercările vieţii. Ele formează crucea noastră. Fiecare om are crucea lui, care nu seamănă cu a celorlalţi. E o cruce unică pe care trebuie să o purtăm.

A-ţi lua crucea înseamnă şi a înţelege că destinul fiecărui om este în acelaşi timp, pământesc şi ceresc. Avem de împlinit o misiune aici pe pământ, dar în acelaşi timp trăim pentru viaţa cerească, de sus. De scurta noastră viaţă de aici depinde veşnicia dincolo, şi asta nu este o joacă, nu este o banalizare a acestei vieţi spunând că „fac ce vreau cu viaţa mea”. Facem ce vrem, dar vom da socoteală de ce am făcut, căci viaţa este de la Dumnezeu. Veşnicia unui om depinde de fărâma de nisip a unei vieţi pământeşti. Şi atunci, nu este preţioasă această viaţă pentru mântuire, şi timpul din lume care trece şi nu se mai întoarce??

Pentru creştini, Crucea este şi un mijloc de mărturisire a credinţei creştine. Fără Cruce n-ar fi existat Jertfa şi Învierea! Nu există mântuire fără Cruce. La mântuire nu putem ajunge decât prin Cruce! De aceea Mântuitorul ne descoperă importanţa şi înţelesul duhovnicesc al Crucii: „Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să urmeze Mie!” (Marcu 8,34) şi „cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine” (Mt. 10,38).


Înălțări de toamnă: Munte și infirmități…

„Un om care nu merge pe munte este un infirm”. Această perlă poartă semnătura lui Virgil Măgureanu. Nu știu cine este acest „diagnostician”. Țara este plină de măguri și de Măgureni. Dacă o fi cel ce în perioada anilor ’70-’80 putea fi văzut prin zona monumentului Leul – minunata statuie ridicată în memoria celor care s-au jertfit pentru această țară – sunt cu atât mai contrariat. Parcă-l văd pe acel personaj: avea mers ușor legănat, ca de rață, pe vreme rece purta un palton lung, ca o manta militară, și totdeauna cu o geantă în mână ca de perceptor – nici goală, nici gravidă. Mergea ca în pustiu – probabil știa că este urmărit -, fără să întoarcă în nici o parte capul. Nu se pierdea cu firea nici când stătea pe loc. Am asistat la o întâlnire de circa o oră când Leonte Răutu la fixat ca într-un țarc cu privirea lui de vultur bătrân. Ce mizerii…

Oricum, sunt mâhnit că chiar de Ziua muntelui – nu mă dau în vânt după un astfel de „sinaxar” – mi-a sărit în ochi tocmai o asemenea aberație. Chiar așa: cum să fii considerat infirm dacă nu mergi pe munte? Mai ales că sunt destui infirmi care bat poteci alpine, ba există și alpiniști între ei. Știu un tânăr român nevăzător – și nu-i singurul! – care se luptă cu pereții de piatră de îți vine să te freci la ochi, nu altceva. Pe la începutul anilor 80 am cunoscut, la Poiana Brașov, un neamț care schia cu mare ambiție, deși avea un picior de lemn. Cu niște ani în urmă, pe pârtia Clăbucet a Predealului m-am trezit cu o tensiune de toată înălțimea 25/15. Ca să nu mai spun că în Columbia, pe la 3.200 m – sper că nu există vreun dubiu că aș urcat pe jos! – chiar am rămas aproape fără aer, respirând ca un ibric căruia i s-a stins focul. Nu aceeași stare m-a capturat, două zile mai târziu, în apa Caraibilor, la Santa Marta. Asta înseamnă că sunt infirm? Chiar n-am reușit să mă gândesc până acum la o asemenea bazaconie. Foarte bine: unii se simt mai bine cu picioarele pe pământ, iar alții jubilează când ajung cu capul în nori, ca să fim și „metaforici”, o țâră… Problema este alta. Și când avem de-a face cu infirmități native sau dobândite (și nu numai fizice), și când îți vine să sari până la cer de vreo bucurie, măsura nu trebuie abandonată sub nici un chip. Este nevoie, cred, chiar de o anumită discreție, spre a nu răvăși bruma de normalitate de care avem cu toții nevoie.

Cu mulți ani în urmă, când mergeam la diverse competiții montane, făceam echipă pentru reportaj cu un coleg fotograf. Nu de puține ori îmi tot dădea cu cotul, spunându-mi: crezi că tipul ăla e sănătos la cap? Vă închipuiți că admirabilul Nestor Urechia, cu funia făcut colac și purtată pe umăr, plimbându-se prin gara Bușteni în căutarea unui coechipier, era privit altfel de lumea din jur? Dar să nu vorbim de funie în casa spânzuratului și nici să nu măsurăm totul doar cu cotul nostru…

Nu doar că e Ziua muntelui îi admir pe cer care cuceresc muntele (a cuceri nu înseamnă a ucide, a distruge). Îi admir tot atât de mult ca și pe cei care iubesc apele (Dunărea, Delta, Prutul, Nistrul sau Tisa), ba și pe unii care merg la țărm de Mare. De fapt, pe toți cei care, într-un fel sau alta, duc mai departe preceptul eminescian care a tânjit toată viața după vremurile când natura era adevărată ca omul, iar omul – adevărat ca natura…

În rest, urarea lui Nestor Urechia: Trai senin, toate cu plin!


„It’s for the greater good”… (este pentru binele cel mare), „Es ist für ihre Sicherheit”… (este pentru siguranța ta)

De departe, cel mai grav lucru care ni s-a întâmplat în și după plandemie a fost că omul a putut să își fabrice o realitate pe care și-a impus-o celorlalți. Bărbatul biologic care se identifică azi drept femeie, mâine pisică și poimâine cerb lopătar s-a impus, în special, pentru că omul de (pseudo)știință l-a justificat consensual. Presa, filmele, programele „educaționale” etc. au trecut la utilizarea de transcuvinte și de transconcepte (pseudo)științifice. Tehnocratul intrigant și corupt, cu suportul prostocratului sau al impostorului de la putere, și-a impus postulatele ne-științifice prin dogmatizate, prin cenzură, prin sancționarea delictului de opinie și prin minimalizarea cercetărilor „independenților” sau a dubiilor oamenilor de bun simț. Odată ce „știința” capătă ștampila autorității, teoria – vedetă nu mai poate fi contestată. Nu mai este falsificabilă (în sensul pe care Karl Popper îl dă termenului), deci devine dogmă. Or, dogma nu mai poate fi contrazisă. Dacă tehnocratul intrigant și corupt este pe o poziție globală, dogma sa devine o „realitate” care se impune tuturor celorlalți. De ce? Pentru că „este pentru cel mai mare bine”.

Ai stat claustrat în casă luni de zile, ai purtat inutile măști care desfigurează fizic și psihic, te-ai prostit muncind și „învățând” online, ai pierdut prin faliment mica ta afacere care îți permitea să îți achiți ratele și costurile educației copiilor, te-ai înțepat inutil și nociv de patru-cinci ori pentru a te „imuniza”, ai stat în frig și nespălat pentru a-l înfrânge pe rus, ai așteptat cu anii să ajungi la spitalul care era închis pentru că trebuia să se concentreze pe „tratamentul” asimptomaticilor, ai acceptat scrâșnind din dinți să te separi de copii sau bunici ca să îi salvezi pe centenarii de la Davos, ai privit neputincios de după gardul de sârmă de la Kaufland la cei care erau „imunizați” și se ghiftuiau cu hamburger din plastic, ai suferit pentru că nu ai putut sărbători cum se cuvine Crăciunul și Paștele? Liniștește-te – este pentru siguranța ta.

Iar acum, un exemplu concret de minciună – medicament. Doi parlamentari americani cu atribuții în controlul și supravegherea serviciilor secrete au făcut publice declarațiile unui „șoptitor” (whistleblower) din CIA din care rezultă că mai mulți lucrători de rang înalt ai acestui serviciu secret american au fost mituiți cu sume considerabile de bani pentru a-și schimba declarațiile originare din care ar fi rezultat că virusul plandemiei provenea din biolaboratorul (semi)secret din Wuhan, China. Așadar, nu numai că minciuna a fost utilizată ca medicament, fiind considerată „nobilă” și demnă de a fi sanctificată, dar pentru a i se prezerva sacralitatea s-au plătit sume de bani considerabile cu titlu de mită. Cui? Spionilor de rang înalt din cadrul CIA. Venind de la un „șoptitor” anonim (dar despre care cei doi parlamentari americani spun că este foarte credibil, având chiar grade înalte în ierarhia CIA), este posibil ca această dezvăluire să conțină un mare grad de exagerare sau chiar să fie un fals.

Numai că autoritățile americane și, mai ales, serviciile secrete, nu cunosc nici acum originea virusului plandemiei. După aproape doi ani în care varianta „științifică” mainstream care s-a impus a fost originea naturală (virusul ar fi fost contactat de oameni de la animalele sălbatice vândute într-o piață din orașul Wuhan din China, „vinovatul” fiind când un liliac, când un pangolin), autoritățile și serviciile secrete americane au schimbat narativul, susținând că nu este exclusă originea artificială a virsului, mai precis, o scurgere (ne)intenționată din biolaboratorul din Wuhan. Narațiunea a fost imediat însușită de rețelele de socializare și de presa mainstream. Sarcastic – inițial era satanizată și aruncată extra muros orice persoană sau instituție care îndrăznea să exprime dubii cu privire la originea naturală a virusului…

Această variantă alternativă comportă, însă, mari riscuri și imense probleme etice și geopolitice. În primul rând, pentru că validează retroactiv „teoriile conspirației” care susțin că în biolaboratoarele lumii „civilizate” se fabrică agenți patogeni utilizabili ca arme biologice, în ciuda faptului că tratatele internaționale le interzic. În al doilea rînd, pentru că devoalează faptul uluitor că laboratorul din Wuhan era finanțat în secret și contrar interdicției impuse de DARPA de Institutul American de Sănătate Publică, minunat condus de dr. Antony Fauci, (anti)eroul plandemiei, și că funcționa cu oamenii de știință francezi și chinezi. În al treilea rând, dacă virusului a scăpat din laboratorul de la Wuhan, cu sau fără intenție, China ar putea fi considerată vinovată de întregul cortegiu de nenorociri generate de plandemie. Cine ar fi apt, în această lume deja tripolarizată și dependentă economic de China, să sancționeze China din punct de vedere economic, judiciar și militar?

Cum a reacționat lumea „civilizată”, bazată pe reguli și valori, la această minciună planetară? Voila: Virusul plandemic scapă dintr-un laborator chinez, unde era fabricat cu finanțare americană și personal științific francez și chinez. Statul american, atât cel vizibil, cât și cel adânc, determină tehnocrații și agenții secreți să țină secretul și colaborează strâns cu China și cu alte state „civilizate” implicate (inclusiv Rusia) într-o adevărată conspirație a tăcerii, mass media mainstream cenzurează adevărul, iar cei care spun acest adevăr sunt ștampilați drept „teoreticieni ai conspirației”. Cam asta se întâmplă când o minciună „nobilă” este sanctificată. În ciuda (sau de dragul) științei, trebuie să ne re-obișnuim să vedem lucrurile pentru ceea ce sunt, iar nu pentru ce par a fi. Să ne ferim de simulanți și, mai ales, de oamenii „bine intenționați” care fac din minciună un titlu de noblețe.


Vasile Lascăr, ministru fără de corespondent în actualitate

În urmă cu aproape două secole, la începutul lunii noiembrie 1852 (1853) s-a născut Vasile Lazăr. Cercetătorii nefiind în deplin consens în privința datei și a locului de naștere: unii afirmă, că la 3 noiembrie 1852, în Telești, Gorj, alții că la 3 noiembrie 1852, în Șomănești, alții la 3 noiembrie 1853, tot în Șomănești, Gorj, alții la 7 noiembrie 1852, în aceeași localitate, iar după alții chiar în orașul Târgu Jiu). O bulversare de date, care nu impietează hotărâtor asupra scurtei vieți a uneia dintre marile personalități politice ale celei de a doua jumătăți a secolului XIX și începutul secolului XX. in cercetările noastre, viitorul parlamentar și ministru de Interne, Vasile Lascăr, s-a născut la începutul lunii noiembrie pe data de 3 și a fost înscris în acte pe 7 noiembrie 1852 (în privința anului 1853, credem că este o regretabilă eroare). Iar, în privința locului de naștere, la moșia părinților săi din Șomănești, zestre a mamei sale, dinspre renumitul neam Urdăreanu, ale căror moșii, cândva, aveau o întindere considerabilă. Vasile Lascăr a fost mezinul jupânesei Raluca Urdăreanu și al serdarului (boier mijlociu, comandant de oaste călare) Manolache (Emanoil) Lascăr, fiind ultimul dintre cei patru copii ai familiei, după Anica, Constantin și Alexandru. Învățătorul său din clasele primare Constantin Stanciovici-Brănișteanu îl descria ca pe „un băiat cuminte, slăbuț, de statură mijlocie, cu o privire ce trăda inteligență”. Inteligență, care nu se va dezminți nici peste ani.Deși, sursele istorice nu sunt suficient de relevante în privința originii tatălui său, știm că Manolache Lascăr – aflat la a doua căsătorie, după decesul primei soții din neamul boieresc al Bălăcenilor, din același județ Gorj – își avea sorginte în nobilimea franceză a regelui Ludovic al XVI-lea, din care o parte a fost nevoită să ia calea bejeniei, după Revoluția de la 1789.

Manolache Lascăr era un distins poliglot, care vorbea fluent limba franceză – în spiritul căreia și-a instruit întreaga familie – dar și destule graiuri orientale (în considerarea cărora unii experți au afirmat că ar fi avut origini în Levant). Un intelectual erudit, cu studii juridice, în virtutea cărora a devenit un bun avocat și președinte de tribunal în orașul Târgu Jiu. Din nefericire s-a stins din viață timpuriu, pe când Vasile abia împlinise zece ani. Despre mama sa, informațiile sunt îndestulătoare, în sensul că Raluca era fiică slugerului (dregător însărcinat cu aprovizionarea Curții domnești și a armatei) Dumitru Urdăreanu – dintr-un străvechi neam de mari dregători, cu încrengături de rudenie tocmai la marele postelnic (cel mai apropiat mare dregător al domnitorului) și mare vistier (mare dregător care avea sarcina strângerii dărilor din țară, evidența surselor de câștig și de cheltuială etc.) Stoica Rioșeanu și la postelnicul (boier ajutor al marelui postelnic în plan teritorial) Balaci Urdăreanu, fratele acestuia, ca și la urmașii lor, în fruntea cărora s-a situat marele paharnic (mare dregător, care grijea de băuturile domnului, de pivnițele și viile domnești etc.) Barbu Urdăreanu. Nimeni altul decât ginerele domnitorului Șerban Cantacuzino și cumnat al lui Dimitrie Cantemir. Slugerul Dumitru Urdăreanu era fiul postelnicului Barbu II Urdăreanu. Vasile Lascăr a fost verișor primar cu jupânița Maria Urdăreanu, unica fiică a boierului Ghițe Urdăreanu și mama eminentului diplomat Nicolae Titulescu, la rându-i, tot nepot de urdărean. O interesantă încrengătură de rudenie între mari dregători și dregători, slujitori loiali ai domnitorului și ai Țării. În majoritate lor membrii activi ai Sfatului domnesc, din urmaș în urmaș, de câteva secole. Peste ani – odată cu însărcinările sale oficiale – nepotul de urdărean, Vasile Lascăr „se va preocupa de moșiile părintești (între care, categoric, și cea din Urdari – n.a.), casele familiei fiind pe malul Jiului”.

Vasile Lascăr a urmat cursurile școlii elementare la Tg. Jiu, iar pe cele liceale la Craiova. După care, în anul 1872 a plecat în străinătate, la Paris, unde și-a definitivat studiile de drept, de filozofie și de contabilitate. Iar, în anul 1877 a revenit în țară și imediat s-a înscris în poliție, ca voluntar (deja începuse Războiul de Independență). La vârsta de 25 de ani practica avocatura în cadrul baroului Târgu-Jiu. Anul următor a fost ales consilier județean, din partea PNL, iar la următoarele alegeri a candidat și a fost ales primar al orașului Tg. Jiu. Funcție în care s-a distins prin stăruința de a înlătura corupția, însuși refuzând orice plocon din partea micilor proprietari. Lui i se datorează expresia potrivit căreia primarul trebuie „să facă trebile locuitorilor și ale statului, iar nu pe ale cluburilor politice”. Era un edil extrem de corect, distingându-se prin modestie și împotrivire fermă față de fiefurile locale, indiferent de natura politică a cestora. A fost un model de conduită morală și atitudine exemplară împotriva oricărui fenomen antisocial.

În 1896, a candidat și a fost ales în Parlamentul României, demnitate pe care a deținut-o în mai toate legislaturile liberare ale vremii sale. Timp, în care, pentru merite deosebite, a fost și numit ministru de interne în guvernele liberalilor S. Aurelian și Dimitrie A. Sturza, Funcție importantă, pe care a deținut-o în perioadele 21 noiembrie 1896 – 2 martie 1897 și 21 noiembrie 1902 – 13 decembrie 1904. Între 13 martie 1897 – 26 martie 1897 a îndeplinit și funcția de ministru al Finanțelor. Domninante, în tot timp, i-au fost cinstea, onestitatea și conduita ireproșabilă. În funcțiile din subordine a militat pentru încadrarea celor merituoși, pe bază de examen, fiind un adversar redutabil al mediocrității și al favoritismelor de orice fel.

Vasile Lascăr a trăit relativ puțin, decedând în anul 1907, la vârsta de 55 de ani, dar în cei 3o de activitate s-a afirmat ca un profesionist de mare clasă și ca un politician de reală probitate, care a făcut cinste nu numai liberalilor, dar și întreg parlamentului și guvernului României. „Această frumoasă inteligență, pusă în serviciul unor înalte aspirațiuni, s-a stins deodată, tocmai atunci când ajunsese la maturitatea și autoritatea care înlesnește realizarea ideilor coapte prin cugetare și experiență”, avea să evidențieze peste ani Emil Costinescu, la rându-i, ministru al Finanțelor și fost primar al Capitalei (în anul 1901).

„Voiesc să fac din administrație o a doua magistratură” – aceasta a fost deviză sub care Vasile Lascăr a condus Internele din România, recunoscută și confirmată de contemporanii săi. Așa cum, de fapt, este înscris acest deziderat până și pe soclul care-i susține statuia de la capătul mormântului său din Cimitirul Bellu. Pornind de la realitatea că „amestecul administrației în politică este o calamitate”, Vasile Lascăr afirma cu tărie următoarele: „Eu cred că administraţia trebuie să fie a ţării, iar nu a partidelor politice, nu înţeleg, că atunci când se schimbă un guvern, guvernul cel nou să dea afară funcţionarii administrativi şi să-i înlocuiască cu clientela sa politică, cu care a luptat contra guvernului cât timp a stat în opoziţie, iar guvernul care a căzut să treacă în opoziţie cu funcţionarii administrativi şi să lupte cu ei ca nişte soldaţi până va redobândi puterea”. Mai mult decât orice, necruțătorul și incoruptibilul Vasile Lascăr: „Dorea să asimileze funcționarii polițienești cu magistrații”. În data de 17 februarie 1887, vorbind în parlament despre poliția comunală, Vasile Lascăr, arăta că în țară „siguranța publică lasă mult de dorit” și evidenția că în comunele rurale „nu există nici polițai nici comisar de poliție și primarul face și poliția comunei și poliția statului”.

În realitate, potrivit lui Vasile Lascăr: poliția comunală era alcătuită din „cuiburi în care s-au adăpostit toți bătăușii”. Fapt de neacceptat, față de care se angaja cu o extremă duritate: „Reînnoiesc aproape tot personalul polițienesc. Mătur cu mătura cea mare”. Și, în mare parte, a reușit să instaureze ordinea și disciplina, laolaltă cu siguranța publică, la mai toate nivelurile.

„Vasile Lascăr – scria Nicolae Iorga – a fost chemat să conducă departamentul cel mai primejdios și mai gingaș […]. A fost un foarte bun ministru de Interne, aspru cu funcționarii care nu-și făceau datoria. Fără brutalitate și fanfaronadă, a știut cum să fie tare. Fără șiretenie și mici meșteșuguri, s-a priceput să fie amabil cu toți”. După el, aplicate cu strășnicie, legile puteau îndrepta moravurile. Primarilor le impunea „să facă trebile locuitorilor și ale statului, iar nu pe ale cluburilor politice”, pentru că: „În marele și inteligentul lui patriotism simțea cum scăderile de ordin moral sunt o piedică la dezvoltarea normală a statului”. Atâtea și-atâtea similitudini cu ceea ce se întâmplă astăzi în România, sub privirile îngăduitoare ale politicienilor noștri, de parcă n-am fi evoluat cu nimic. În vederea simplificării organizării la nivel local și pentru buna desfășurare a vieții publice, ministrul Vasile Lascăr promovează un proiect de lege vizând organizarea comunală, prin care se preconiza ca o comună să nu aibă mai puţin de 300 de contribuabili şi un venit mai mic de 8.000 de lei. Astfel, numărul comunelor se putea reduce aproape la jumătate, ceea ce ar fi adus economii serioase la bugetul statului. El considera că prin legea comunală din 1864 s-a făcut o mare greşală, când s-a desfiinţat organizarea ce existase, până atunci, în fiecare sat. Din nefericire, un expert în aprofundarea vieții și activității fostului ministru de interne, în persoana cercetătorului scriitor militar Florin Șinca – contemporan nouă – afirmă cu just temei că: „Astăzi, constatăm că dezideratele lui Vasile Lascăr au rămas neîndeplinite. Administrația n-a fost scoasă de sub influență politică, iar reforma Poliției, începută în 1903, nu s-a finalizat nici după o sută de ani”. Rămâne de latitudinea celor în drept să accepte sau să infirme o asemenea apreciere, pe care noi – ca buni cunoscători ai sistemului – o împărtășim pe deplin.

În perioada cât a fost ministru de interne, Vasile Lascăr „Având cunoștințe despre serviciile polițienești franceze, austriece și belgiene, beneficiind și de sprijinul primului-ministru Ion I. C. Brătianu, și remarcând concesiile făcute până atunci ideii de reformă în Poliție, el (Vasile Lascăr – n.a.) a conceput după principii moderne o lege destinată acestui important corp profesional”. Astfel, după ce s-a dumirit asupra neajunsurilor din cadrul ministerului pe care îl conducea, Vasile Lascăr a întocmit proiectul primei legi organice a Poliției Române, pe care, personal, l-a conceput potrivit organizării moderne a polițiilor din Franța, Germania, Belgia și Austria, folosind elementele concrete de drept comparat. Și, tot el l-a susținut în Parlament în 25 ianuarie 1903, ca după parcurgerea procedurilor corespunzătoare, în data de 1 aprilie 1903, proiectul să fi fost adoptat sub denumirea de „Legea pentru organizarea Poliției Generale a Statului”, în care era înscris, pentru întâia oară, „principiul stabilității organelor polițienești și scoaterea lor în afara luptelor politice”. În susținerea proiectului de lege, Vasile Lascăr spunea că este imperios necesar: „Să facem toate sacrificiile pentru a scoate Poliția din luptele politice, oricât de mari ar fi ele; trebuie să facem ca Poliția să fie în adevăr pavăza ordinei și a siguranței statului”.

Tot lui Vasile Lascăr i se datorează și faptul că, începând cu 1 martie 1904, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului pentru funcționarea unei autorități disciplinare și pentru ținerea examenului de aptitudini și capacitate, s-a recunoscut inamovibilitatea polițiștilor atestați că au reușit la examenul de capacitate. Prin aceeași lege se dispunea înființarea unei școli speciale de poliție., chiar dacă realizarea practică avea să tergiverseze încă mulți ani.

Odată cu întărirea autorității polițienești și ocrotirea polițiștilor aflați în exercițiul misiunii, Vasile Lascăr a constatat următoarele: personalul superior polițienesc era exagerat de numeros în comparație cu cel al sergenților din operativ, respectiv a polițiștilor din stradă, care era foarte mic; de-a lungul frontierelor României patrula un număr redus de străjeri; pe ansamblu, personalul polițienesc și cadrele ministerului erau „plătiți mizerabil”, sens în care își propunea să corecteze grabnic asemenea aspecte, hotărâtoare în asigurarea ordinii publice și siguranței naționale. Din nefericire, timpul și oamenii n-au fost prea îngăduitori cu soarta acestuia.

Iată de ce, nu întâmplător, la împlinirea a 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, marele politician Gheorghe Tătărescu – la acea vreme subsecretar de stat la Interne – în prezența lui Octavian Goga, ministru de interne, ținea să precizeze următoarele : „Cu drept cuvânt, Vasile Lascăr este revendicat ca cel dintâi dezrobitor al funcționarilor administrativi și era firesc ca gândul de recunoscătoare amintire să ne adune aici, să fi pornit din inițiativa acelor străjeri ai ordinii publice și siguranței statului, din care Vasile Lascăr voia să facă o a doua magistratură”. În același cadru, dr. Vasile Papp spunea că Vasile Lascăr a transformat Poliția dintr-o „organizație de putere a partidelor politice, într-o corporațiune demnă de încredere, înzestrată cu toate atribuțiunile necesare”. Iar, chestorul de poliție Ion P. Suciu, care i-a fost subordonat pe vremea cât era prefectul Capitalei, îl situa „printre marii bărbați de stat care au condus Ministerul de Interne, un vizionar și deschizător de drum în istoria acestuia și a instituțiilor care-l compun, în mod deosebit Poliția”.

Vasile Lascăr a fost un parlamentar și un ministru responsabil și conștient de nevoile țării, ca și de rolul său în îndeplinirea atribuțiilor care îi reveneau. Tocmai de aceea, programul său viza nu numai aspectele proprii ministerului, ci și sectoarele de bază ale societății, sens în care, într-un răspuns la o interpelarea parlamentară, cu privire la ceea ce avea în intenție, ca ministru a conchis cu demnitate: „Vă voiu spune numai că am scris în capul programului: Domnia legilor!”… Astfel, s-a preocupat de reorganizarea Ministerului de Interne, începând de la eșalonul superior până la nivelul eșaloanelor inferioare. Totodată, a silit prefecții să lase politica deoparte și să se preocupe de administrația din subordine, cu riscul de a intra în conflict cu proprii colegi de partid, nemijlocit dependenți de interesele personale și ale fiefurilor politice locale. Tocmai de aceea, în data de 29 ianuarie 1903 – deranjat peste măsură de atitudinile obstrucționiste ale unora – declara: „Orice alte reforme am face, oricât de bune și folositoare ar fi ele, ar fi de prisos dacă n-am avea garantată mai întâi ordinea publică și siguranța în interiorul statului […], cum voiți domniilor voastre să se dezvolte societatea și să se întărească un stat, dacă nu este mai întâi garantată ordinea publică și siguranța națională […], când este vorba de ordinea publică și siguranța interioară a statului, deosebirile dintre partidele politice ar trebui să dispară”.

„Funcţionarii – dezvăluia ministrul Vasile Lascăr – în loc de a căuta să se distingă prin serviciile ce aduc ca buni administratori, nu caută decât să se distingă ca buni politicieni, cum să ocrotească pe partizani şi să prigonească pe adversari. Preocuparea lor de căpetenie este cum să se alipească mai bine de cutare sau cutare om politic cu influenţă. Aceasta degradează demnitatea oamenilor şi slăbeşte caracterele”. Printre primele măsuri, dintre cele propuse de Vasile Lascăr, în calitatea sa de ministru de interne, a fost desființarea poliției comunale, pe care o considera baza agenturii electorale la dispoziția celor aflați la putere, compusă din „oamenii pe cari partidele politice neputând să-i căpătuiască altfel, îi bagă în serviciul poliției”. Preocuparea principală a comisarilor și a agenților de poliție locală fiind „să rupă afișele adversarilor, să se ducă la alegători și să-i amenințe că dacă nu vor vota cu guvernul, le va încheia procese-verbale de contravenție”, în vreme ce măsurile de poliție propriu-zisă „sunt lăsate în plata Domnului”. Pornind de la asemenea premise, absolut adevărate, „a interzis polițiștilor să facă parte din partidele politice, în condițiile în care mulți dintre ei fuseseră instrumente ale politicienilor vremii, fiind recompensați de ultimii cu diferite favoritisme pentru serviciile aduse”. În plus, în aceeași generoasă idee, chiar intenționa să interzică dreptul la vot al polițiștilor. Dar, după o judicioasă analiză și, desigur, forțat de împrejurări a fost nevoit să renunțe. Ministrului Vasile Lascăr i se datorează modificarea legii electorale, prin introducerea unei caracteristici fundamentale a votului, așa cum se întâmpla și în unele dintre statele occidentale avansate, „stabilind votul secret, care dădea astfel libertatea alegătorului”.

În perioada 1945-1989, inclusiv – în 45 de ani – în România au fost 9 miniștri de interne (dintre care numai unu de două ori), iar în perioada 1990-2023 – în 33 de ani – au fost 30 de miniștri de interne (nu a fost luat în considerarea actualul ministru de interne), situație din care se pot desprinde destule pentru cercetători, experți și istorici, dar mai ales, pentru reprezentanții puterii politice, care trebuie să gestioneze corespunzător „trebile Interne” ale țării. Oricum, la trap, la galop, în fuga partidelor politice, care s-au perindat la guvernare, destui din pleiada celor 30 au trecut extrem de rapid pe la Ministerul Afacerilor (nu vrem să dezvoltăm în semnificație) Interne ori Ministerul de Interne, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Au străbătut în grabă coridoarele înțesate cu tablouri, fără să se întrebe vreodată cine le-au fost precursorii. Și, de urmare, au lăsat în urma lor doar umbra unei personalități șterse, care se va disipa, cu aceeași rapiditate din memoria contemporanilor. Poate, chiar înainte ca altcineva să le agațe și lor poza, în vreun ungher oarecare. Au trecut, fără să lase în urma lor ceva concret și cât de cât avantajos pentru sistemul în fruntea căruia i-au propulsat fiefurile de partid. Fie și așa, în pofida unor grave carențe față de o specialitatea aparte, ce impunea deosebite cunoștințe, un înalt profesionalism, o atitudine morală deosebită și un comportament în concordanță cu marile răspunderi, cărora trebuiau să le facă față cu demnitate.

Mai mult sau mai puțin, au staționat cât li s-a permis în fotoliul ministerial și-au promovat clientela și au destabilizat profesionalismul și întreaga organizare, oferind un rău exemplu specialiștilor. Au intrat într-un minister atât de important cu coada ridicată, tânjind după colacii prosperității personale, s-au înconjurat de cei asemenea lor, au agonist cât s-a putut, după care au ieșit pe aceeași ușă masivă, în majoritate, cu coada între picioare. În ce ne privește, i-am extrage din acea mulțimea anostă doar pe Doru Viorel Ursu, pe Ioan Doru Tărăcilă și pe Gavril Dejeu, pentru care și azi nutrim simțăminte aparte. În rest – vorba proverbului – toți o apă și-un pământ. Nu știu câți dintre aceștia auziseră și știau cine a fost Vasile Lascăr și câți dintre ei au comemorat, într-un fel sau altul, amintirea bravului politician. Doar pe timpul lui George Ioan Dănescu, un polițist sadea, cineva a avut ideea atribuirii numelui lui Vasile Lascăr școlii de subofițeri de la Câmpina. Meritoriu, dar insuficient, după cum se va observa. Păi, cum altfel, din moment ce Părintelui Poliției Române Moderne, dintr-un început i se pun în sarcină principală cei doi ani, cât a fost avocat, în detrimentul caracteristicilor de bază. Adică: un reputat parlamentar, un ministru de excepție și un politician de rară excelență. De urmare, noi considerăm că respectiva inscripție – așa cum este inserată pe site-ul unei instituții cu pretenții în domeniu – are un ușor iz peiorativ, care duce în derizoriu o idee nobilă. O spunem cu tristețe și cu sinceră compasiune, față de viața și activitatea unui om ilustru.

Rămâne la aprecierea fiecărui polițist în parte și a oricărui cadru activ ori în rezervă – care au ori au avut onoarea să-și slujească țara, în compunerea prestigiosului minister – să priceapă justificarea, potrivit căreia: „Numele avocatului dr. Vasile Lascăr, ca patron spiritual al şcolii, a fost ales în semn de recunoaştere a calităţilor sale, a conduitei morale, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului şi în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocupării sale de a moderniza structurile poliţieneşti şi, nu în ultimul rând, ca ministru de interne la începutul sec. XX”. Poate, că o vor face mai bine decât noi, cu argumente pe măsură.

Fără de comentarii îndreptate contra celor care au avut asemenea inițiativă de apreciat. În fond, în simplitatea gândirii, trebuie să recunoaștem că au făcut o faptă bună, una fără de precedent în materie, care oricum ar fi dă un colorit aparte memoriei marelui om politic. Ținem să le reamintim însă tuturor celor care au lucrat sau încă activează în Ministerul de Interne, câteva dintre elementele care dau o dimensiune de proporții acestei personalități de excepție, care a fost Vasile Lascăr: profesionist în domeniul său, reformator al administrației centrale și locale, modernizator al Poliției Române, slujitor impecabil al Legii, al intereselor Ministerului de Interne și ale personalului din subordine, care întotdeauna s-a afirmat printr-o inteligență superioară, prin competență avansată, printr-o conduită ireproșabilă, prin moralitate și un desăvârșit exemplu personal.


Realismul tragic…

Profesorul John J. Mearsheimer este unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale din Statele Unite. El este profesor de științe politice la Universitatea din Chicago și este cunoscut în special pentru contribuțiile sale în domeniul teoriei realismului și al securității internaționale. Mearsheimer este considerat un critic al teoriei liberalismului și susține că preocuparea principală a statelor este de a-și asigura supraviețuirea și securitatea. El argumentează că statele sunt motivate de dorința de a-și maximiza puterea și că competiția dintre ele este inevitabilă. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Mearsheimer este „Tragedia politicii marii puteri”, publicată în 2001. Această carte explorează conceptul de „tragism” în relațiile internaționale și argumentează că statele mari au tendința de a se angaja în comportament agresiv și de a căuta hegemonie regională. Mearsheimer a mai scris și despre conflictul israelo-palestinian, criticând abordarea soluționării conflictului prin procesul de pace și argumentând că pacea durabilă este imposibilă fără schimbări semnificative în comportamentul Israelului și a altor actori implicați.

Lucrările lui Mearsheimer sunt adesea discutate și controversate în lumea academică. El este considerat un gânditor provocator, datorită perspectivelor sale contrariante și neconvenționale despre politică internațională. Mearsheimer este cel mai bine cunoscut pentru dezvoltarea teoriei realismului ofensiv care descrie interacțiunea dintre marile puteri ca fiind condusă în primul rând de dorința rațională de a obține hegemonia regională într-un sistem internațional anarhic . În conformitate cu teoria sa, Mearsheimer consideră că puterea în creștere a Chinei o va aduce probabil în conflict cu Statele Unite. Profesorul John Mearsheimer este unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai realismului ofensiv în domeniul relațiilor internaționale. El a dezvoltat și a susținut în mod constant această teorie, care pune accentul pe importanța puterii și a intereselor naționale în explicarea comportamentului statelor.

Conform realismului ofensiv al lui Mearsheimer, statele sunt considerate ca fiind principalii actori în sistemul internațional și au tendința de a căuta putere și securitate. El argumentează că într-un sistem anarhic, în care nu există o autoritate centrală pentru a menține ordinea, statele au un interes primar de a-și proteja securitatea și de a obține mai multă putere. Deoarece nu se pot baza pe încrederea reciprocă în mediul internațional, ele sunt motivate să-și mărească puterea militară pentru a se asigura că sunt în măsură să-și apere interesele în fața altor state. Mearsheimer subliniază că într-un sistem de acest gen, întreținerea echilibrului de putere este crucială. El consideră că statele mari vor căuta să obțină dominație regională, iar cele mai mici vor căuta să stabilească alianțe pentru a menține un echilibru de putere. Acest lucru duce la o cursă a înarmării și la o competiție constantă între state pentru a-și menține sau a-și extinde puterea. Un alt aspect important al realismului ofensiv, este conceptul de tragedie a politicii. El susține că, în încercarea de a-și atinge obiectivele, statele se pot angaja în acțiuni agresive care pot duce la escaladarea conflictelor și chiar la războaie. El consideră că într-un sistem anarhic, statelor le lipsește încrederea și interesele lor primare le motivează să acționeze în mod agresiv pentru a-și îndeplini obiectivele.

Realismul ofensiv al profesorului Mearsheimer oferă o perspectivă despre modul în care statele acționează în sistemul internațional. Accentul pus pe putere, securitate și interesul național subliniază importanța echilibrului de putere și a competiției între state. În plus, ideea de tragedie a politicii sugerează că, în lipsa încrederii și a unui sistem de control centralizat, conflictele și războaiele pot fi inevitabile. Mearsheimer a dezbătut invazia rusă cu deputatul polonez Radoslaw Sikorskiîn, mai 2022. Sikorski l-a identificat pe Putin ca fiind vinovat în conducerea invaziei Ucrainei, în timp ce Mearsheimer a susținut că Putin urmărește un plan geopolitic realist pentru a asigura interesele naționale rusești în prezența amenințărilor percepute din partea unui NATO în expansiune. Mai sunt și oameni care gândesc, mai sunt și oameni care vor pace, apoi sunt și oameni care consideră că nu prin moarte, prin muncă, redevenim ceea ce nu am știut că suntem.

Dar să fie pace!


Numărul 638

Descarcă PDF