Scrisoare deschisă adresată Președintelui, Parlamentului și Guvernului României

Având în vedere, pe de o parte, faptul că a fost denunțat Pactul Ribbentrop-Molotov de către Uniunea Europeană, la 19 septembrie 2019, dar multe teritorii românești multimilenare din Grădina Maicii Domnului, răpite în vara anului 1940, se află încă în granițele unor state vecine României, iar pe de altă parte faptul că încă nu au fost retrocedate, integral, cele trei tezaure ale Poporului Român aflate în Federația Rusă,

Având în vedere faptul că la 24 decembrie 1989 Congresul Deputaţilor Poporului din U.R.S.S. a condamnat „semnarea Protocolului adiţional al Tratatului din 1939… şi a altor înţelegeri secrete cu Germania” şi a recunoscut ca acestea „sînt, din punct de vedere juridic, lipsite de temei şi valabilitate, din momentul semnării lor”, venind „în contradictie cu suveranitatea şi independenta unor state terţe…”,

Având în vedere Declaraţia Parlamentului României din 24 iunie 1991 privind Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele acestuia pentru ţara noastră, prin care Parlamentul solicită Preşedintelui țării, Guvernului României, tuturor forţelor politice și instituțiilor din ţara noastră să acţioneze pentru înlăturarea urmărilor Pactului imperialist Ribbentrop-Molotov din anul 1939 și ale Protocolului aditional secret arătând că: „aceste acte constituie o pregnantă manifestare a politicii imperiale de anexiuni, a dictatului şi agresiunii fațise, expresia cea mai gravă a încălcării moralei internaţionale şi a dreptului internaţional, cea mai condamnabila conduita în relaţiile internaţionale. Noile relaţii şi evolutiile pozitive ce au loc în Europa şi în lume creează premise favorabile pentru identificarea modalităţilor vizând înlăturarea pe cale paşnică a consecinţelor nefaste ale actelor nedrepte ce au la baza protocoalele secrete ale Pactului Ribbentrop-Molotov, în consens cu principiile statuate în Actul final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa şi în Carta de la Paris pentru o noua Europa, cu normele moralei şi dreptului internaţional.”,

Partidul România Noastră vă solicită să acționați pentru începerea și finalizarea în acest an a tratativelor cu Președintele Vladimir Putin al Federației Ruse și Președintele Vladimir Zelenskiy al Ucrainei vizând modificarea și completarea Tratatului din 4 iulie 2003 privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, respectiv a Tratatului din 2 februarie 1997 cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina.

Partidul România Noastră vă solicită să propuneți celor două părți contractante, Federația Rusă și Ucraina, următoarele modificări și completări la Tratatele încheiate în anii 2003 și 1997:

1. După ce au luat act de denunțarea Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, părțile contractante se angajează ca în maxim doi ani de la ratificarea în Parlamentele României, Federației Ruse și Ucrainei a celor două Tratate să fie retrocedate teritoriile multimilenare românești aflate în granițele României Mari, după Marea Unire de la Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918, recunoscute internațional prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 și Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920.

2. Cele două părți contractante cu România, respectiv Federația Rusă și Ucraina, se angajează să sprijine reunificarea vechilor teritorii românești (Bucovina de Nord, Ținutul Herța și teritoriul de la Nord de Brațul Chilia, respectiv fostele județe Cahul, Ismail și Bolgrad) cu Țara-Mamă, inclusiv a Republicii Moldova.

3. În termen de trei ani de la reîntregirea teritoriilor românești, recunoscute internațional prin Tratatul de la Trianon din anul 4 iunie 1920 și Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920, România își va proclama neutralitatea și își va redobândi independența și suveranitatea națională. De pe teritoriul României vor fi evacuate bazele militare și trupele străine, în timp de o lună de la declararea neutralității.

4. După ratificarea modificărilor la Tratatul din 4 iulie 2003 privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă va începe recuperarea de către România a celor trei tezaure ale Poporului Român aflate în Federația Rusă din anii 1916 și 1944, respectiv:

a. Tezaurul de 93 tone aur care împreună cu o serie de documente de patrimoniu național, odoarele Bisericii Ortodoxe Române și bijuterii ale Coroanei României care au fost trimise la Moscova, în noiembrie 1916.
b. Tezaurul de 241 tone aur pe care Armata Roșie l-a trimis în U.R.S.S. în septembrie 1944.

c. Tezaurul de la Sinaia, respectiv cele 300 de plăci de aur, trimis în Uniunea Sovietică de regele Mihai I la solicitarea conducătorului I.V.Stalin al U.R.S.S., la 14 septembrie 1944.

Pe plăcile de aur de la Sinaia este scrisă cu Alfabetul Primordial Get, în Limba Primordială Getă, Istoria Poporului Primordial Get, strămoșul real al Poporului Român, din mileniul 2 î.Hr. până în anul 106 d.Hr.
În luna mai a anului 2005, Președintele Vladimir Putin a avut inițiativa și a transmis, pe cale diplomatică, un mesaj către conducătorii României prin care le-a făcut cunoscut acestora că dorește să restituie Poporului Român Tezaurul de la Sinaia. De atunci și până în prezent, Președinții și Premierii României nu au întreprins niciun demers pentru a repatria plăcile de aur descoperite la Sinaia, în anul 1875.

5. Federația Rusă va retrage Armata sa din Transnistria, în termen de zece zile de la ratificarea modificărilor la Tratatul din anul 2003 încheiat între România și Federația Rusă.

6. De la data declarării neutralității României, Federația Rusă va acorda țării noastre garanții de securitate, în sensul că nu va declanșa niciun tip de război împotriva acesteia, atât direct cât și prin intermediari. Conform garanțiilor de securitate acordate României, Federația Rusă nu va recurge la amenințarea cu forța împotriva țării noastre și nu va permite nici aliaților ei să declanșeze război contra României.

A venit vremea ca inițiativa Partidului România Noastră să fie urmată și finalizată, în acest an, prin modificarea și completarea Tratatelor dintre România, Federația Rusă și Ucraina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*