„Nu vă temeți!…”

Da, astfel, ne îndeamnă Mantuitorul nostru, zicand: „Nu vă temeți, Eu am biruit lumea!”… Iar dacă El a biruit-o, noi, fiii, ucenicii și urmașii Săi, avem nădejdea și încredințarea ca o vom învinge și noi, pe ea, pe, lumea bolii, a suferinței, a neputinței, a vulnerabilității, a slăbiciunii, a ispitei, încercării, a păcatului, a patimii și, în cele din urma, a morții!…

Dar, pentru acest lucru trebuie, neapărat, sa ne ținem de El, sa ne raportam Lui, sa ne rugăm Lui, să împlinim voința Lui, să ne asumăm și însușim învățătura Sa căci, numai El, ne poate izbăvi și apăra de toate cursele, ispitele, obstacolele, răutățile și bolile acestui veac!…

Suntem, în aceste momente, foarte tulburați, speriați, înfricoșați, deprimați și disperați, din cauza celor ce se întâmplă sau ar putea sa ni se întâmple în continuare!…

Suntem invadați, asediatț și bulversați de știrile, informațiile și comentariile ce reflectă starea de fapt a pandemiei de corona virus (covid 19), situație care se schimbă de la o oră la alta!… Drept urmare, suntem îndemnați sa fim prudenți, precauți și, profilactici și, pe bună dreptate!…

Da, este foarte bine, așa trebuie să facem!…

Dar, dincolo de toate acestea, de toate aceste ordine, dispoziții, restricții și măsuri, altminteri, justificabile, haideți să ne punem, cu toții, în genunchi, la rugăciune, haideți să abordăm tot acest fenomen ca pe o clipă, providențială, veritabilă și autentică, ce poate produce ori genera trezirea noastra, schimbarea noastră, întoarcerea noastră, pocăință și convertirea noastră, revenirea noastră, din nori, cu picioarele pe pământ!…

Între altele, suntem acum, în ipostaza în care trebuie să realizăm faptul că acest flagel, deja, generează și, va genera, tot mai mari, mai acute și mai nefaste consecințe, sub toate aspectele, în toate planurile, în plan uman, economic și social, de aceea, noi suntem poftiți acum, la multă luciditate, la sincer realism și, la adevărată, resetare, restartare și, recalibrare!…

Conștientizând, faptul că, de aici încolo, ori, după diminuarea sau stoparea acestui virus, lumea, oamenii, societatea, adică noi toți, nu vor mai fi, nu vom mai fi sau arata la fel, prin urmare, haideți să (re)devenim ceea ce trebuia să fim, deja: oameni, sinceri, corecți, onești, milostivi, nefățarnici, neipocriți, chibzuiți, cinstiți, drepți, serioși și adevărați!…

Să fim, noi înșine, ținându-ne de poala Domnului, a Celui Care ne-a liniștit, încurajat și aparat, atunci când ne-a adresat și, ne, adresează, neîncetat și neintrerupt, cuvântul și îndemnul hristic, mântuitor și salvator, de, a nu ne teme, de nimeni și de nimic, căci, „Eu, pururea sunt cu voi, până la sfârșitul veacurilor!” Amin!…

Și, încă ceva: dincolo de toata izolarea impusă și auto impusă, să ne aflam, în solidaritate și frățietate cu, cei care, sunt permanent singuri, nu doar acum, cu bătrânii și bolnavii, care sunt atât de expuși acum, și, sa credem, cu tărie și convingere ca Biserica, Sfânta Liturghie alături de celelalte slujbe, taine și ierurgii bisericesti, dimpreună cu postul și rugăciunea, deci, toate aceste instrumente și mijloace, sfintitoare, vindecătoare, tămăduitoare, și, îndeosebi, mântuitoare, își au (re)sursa și izvorul în Iisus Hristos – Domnul, Creatorul si Stăpânul a toată creația si faptura, Cel ce este, ieri, azi și, în veci, Același, adică, Doctorul trupurilor și sufletelor noastre și care (ne) aduce alinare, noua și tuturor bolilor, suferințelor și neputintele noastre, trupești, sufletești și, duhovnicești!…

Dumnezeu sa ne ajute!… Dumnezeu să ne apere!…  Dumnezeu să ne ocrotească!… Dumnezeu să ne poarte, tuturor, de grijă, acum și, pururea și, în vecii vecilor! Amin!…

Lasă un răspuns