Două zile memorabile la Chișinău, cu opera „poetei dintre milenii”, Renata Verejanu

Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație – cea mai tânără înfrățire a oamenilor de litere și de artă din Basarabia, România și întreaga lume -,  a participat în premieră, sub pavăza și îngrijirea președintelui-fondator al uniunii, poeta basarabeancă de notorietate, Renata Verejanu, la ediția 2018 a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chișinău, din 19-22 aprilie a.c., cu propriile standuri încărcate de opere literare valoroase, cu invitați speciali și cu mii de cititori și vizitatori, în special școlari și tineri în căutarea luminii cunoașterii și înțelepțirii pe care le conferă cartea.

Așa cum a precizat deja la televiziune, în  presă, în reviste, pe site-uri, bloguri și pe diferite pagini digitale însăși „poeta dintre milenii”, lansările de carte ale apartenenților Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie s-au desfășurat „nu doar în lăcaşul de la Moldexpo, ci și în diferite biblioteci din capitala moldavă, şi chiar în afara acesteia”, iar la recenta ediție a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, poeta Renata Verejanu, împreună cu membrii invitați ai Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, au deținut mai multe standuri în care și-au etalat cu eleganță și profesionalism parte dintre operele tipărite.

În ziua deschiderii, bucurându-se de prezența unor invitați, colegi de litere, cititori, prieteni și copii vizitatori de excepție, și-au lansat o parte dintre propriile volume scriitorii Renata Verejanu, Romeo Tarhon, George Alexander și Daniel Verejanu, în cadrul unei adevărate sărbători a fraților și surorilor întru literatură și artă prezenți la eveniment în neîncăpătoarea sală destinată lansărilor, pe parcursul a mai mult de două ore de desfătare cu poezia, proza, arta recitativă, muzica, dansul, voia bună… Emoționanta manifestare a fost onorată de prezența distinsei Doamne Zinaida Ursu, în calitate de moderator din partea organizatorilor Salonului, care i-a conferit în deschidere microfonul, așa cum nu se cuvenea mai bine, poetei Renata Verajanu.

În rezumat, aceasta și-a prezentat invitații cu căldură, emoție și… mândrie – aș îndrăzni eu să evaluez cuvintele și gesturile celebrei poete-, continuând să-și lanseze impresionanta antologie în format mare de album, cuprizând 600 de pagini remarcabile și prin grafică și calitatea tipografică a lucrării, nu doar prin genialitatea versurilor, metaforelor,  împletirilor lingvistice plastice și a mesajelor poetice impresionante și inedite. Referindu-mă la această adevărată „operă a operelor”, la acest volum impresionant pe care iluștrii exegeți o apreciază drept „Biblia liricii contemporane”,  am ținut, la rândul meu, în luarea mea de cuvânt, să îl cataloghez drept „Testamentul de peste milenii al Poetei Dintre Milenii, Renata Verejanu.” Mulți dintre cei prezenți la eveniment – între care  Petre Crăciun, George Alexander, Alexandru Plăcintă, Marcela Mardare, Silvia Ursache, Nina-Slutu Soroceanu, V. Urâtu, P. Rotaru, Angela Braşoveanu, Anatol Gîrbu, Vasile Fotescu, Valeriu Mocanu, Ana Pagur –  ne-am întrecut în elogii sincere și admirație pentru poeta Renata Verejanu și opera ei.

A fost, apoi, rândul meu să îmi  lansez ultimul volum de poezie intitulat „Dorul”, Ed. Națiunea, despre care am primit cu emoție aprecieri și din care mi-au fost recitate unele poezii considerate expresive, urmând, apoi, scriitorul militant pentru apărarea copiilor și a familiei creștine tradiționale, George Alexander, cu volumul jurnalisitc de referință „Copiii noștri în închisorile lor – furați de Barnevernet”, Ed. Națiunea, după care a fost rândul tânărului scriitor și cercetător Daniel Verejanu, cu ineditul volum antologic „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, titlu deosebit de inspirat și sugestiv al cății și al paginilor cu referate personale din impresionanta carte în care cercetătorul, istoricul literar și referentul de autentică valoare Daniel Verejanu ne aduce în lumină exegezele a zeci de somități scriitoricești și culturale despre cel mai renumit eminescolog al Basarabiei Românești, scriitorul academician Mihai Cimpoi. La luarea mea de cuvânt despre această carte și despre eminentul ei autor, nu am rezistat tentației de a-i parafraza expresiva și sugestiva sintagmă care a dat titlul volumului, afirmând: „Așa cum Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi, tot astfel Renata Verejanu ni l-a dat pe Daniel Verejanu, iar opera Maestrei nu ar fi fost completă dacă nu l-ar fi plămădit ca  mamă pe eminentul său fiu”.

A doua zi, 20 aprilie 2018, președintele-fondator al Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, Renata Verejanu, împreună cu  președintele reprezerntanței din România a uniunii, în persoana subsemnatului cronicar, și cu președintele reprezerntanței din Vâlcea al uniunii, George Alexander,  am onorat invitația postului național de televiziune TV Moldova 1, de a participa în direct la vestita emisiune „Buna dimineaţa”, spre a ne exprima ca scriitori și militanți pentru literatură, artă și cultură prezenți la Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Mulțumim cu recunoștință realizatorilor și moderatorului emisiunii.

După evoluția la TV, am revenit la MoldExpo și am participat cu prietenie și colegialitate, la lansarea cărţilor scriitorilor membri ai tinerei noastre uniuni, Petre Crăciun şi Alexandru Plăcintă, care s-au bucurat de prezența a zeci de elevi, profesori și cititori, în cadrul unui program literar-artistic de excepție. După evenimentul livresc de succes al celor doi colegi, Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație a „transportat”, reprezentat și prezentat Salonul Internaţional de Carte pentru Copiii şi Tineret în vestita localitate Cricova din vecinătatea capitalei Basarabiei Românești. Datorită amabilului edil al orașului, la inițiativa și cu găzduirea distinselor doamne bibliotecare de la Biblioteca Publică, echipa noastră, în frunte cu poeta Renata Verejanu, a avut onoarea unei întâlniri colocviale emoționante cu numeroși elevi din localitate, chiar în Biblioteca Publică, bucurându-ne să donăm cărți copiilor și instituției gazdă. Am avut, astfel, prilejul să ne cunoaștem cu primarul urbei, Valentin Guţan, imortalizând această întâlnire de seamă, în peisajul neasemuit și unic în Moldova: celebra Alee a Domnitorilor. Ca recunoaștere de suflet și memorie  închinată Unirii și Centenarului, ne-am fotografiat în fața statuii Părintelui Unirii, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, și a altor figuri monumentale de pe soclul milenar al istoriei României Mari.

Trebuie să precizez că, în prezența noastră, scriitorii invitați din România, pe parcursul celor două zile trăite în Chișinău, în Cricova și în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, amfitrioana noastră, scriitoarea Renata Verejanu, a oferit peste 500 de autografe și a dăruit numeroase exmplare ale diferitelor sale căți și ale celebrei reviste internaționale pe care o editează de mai mulți ani, „Micul Prinț”. Mulțumim Maestrei dragi pentru onoarea de a fi alături emblematicei sale personalități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*