Nicolae Teculescu şi contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

Deoarece în urma redenumirii Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” din Covasna, în „Dr. Teculescu–Benedek” aprobată de Ministerul Sănătăţii la propunerea Asociaţiei Cultural Creştine „Justinian Teculescu” din Covasna, în presa locală de limbă maghiară au apărut confuzii, date inexacte despre pregătirea şi competenţa profesională a dr. Nicolae Teculescu şi despre contribuţia sa la înfiinţarea actualului Spital de Cardiologie, publicăm unul din numeroasele demersuri făcute de dr. Teculescu pentru instituţionalizarea vindecării bolilor cardiovasculare în staţiunea Covasna.

Cât mai sunt de actuale metodele promovate de dr. Teculescu cu o jumătate de secol în urmă, o pot spune specialiştii, dar contribuţia sa hotărâtoare la valorificarea resurselor balneare ale Covasnei şi la înfiinţarea Secţie de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna, nucleul actualului Spital de Recuperare Cardiovasculară Covasna, nu poate fi contestată. Stau mărturie convingătoare în acest sens documentele de arhivă, precum următorul Memoriu:

„Subsemnatul Doctor Teculescu Nicolae, medic consultant principal al Secţiei Balneologie din Spitalul Unificat Covasna, primind din partea direcţiunii Spitalului adresa No.ad.619/57 prin care, printre altele, mi se ordonă încetarea tratamentului cu injecţii de gaze mofetariene bolnavilor nespitalizaţi, vă aduc la cunoştinţă următoarele: Injecţiile cu gaze mofetariene le-am început din anul 1952 pentru un număr redus de bolnavi, până când documentarea, tehnica şi rezultatele obţinute mi-au permis extinderea tratamentului în toate cazurile unde eficacitatea metodei s-a confirmat clinic şi experimental.Rezultatele obţinute le-am comunicat pentru prima dată în primăvara anului 1954 în şedinţele Institutului de Balneologie şi Fizioterapie Bucureşti, în prezenţa tov. Consilier sovietic Kobuzev.

Am predat în acelaşi timp datele experimentale extrase din revista ” La presse thermale et elimatique”, începând cu anul 1930, de când gazele termale au început a fi injectate în staţiunea Royat-Franţa, de către prof. dr. Camille Lian, cu colaboratorul său dr. Barieu.

Sesizat astfel de această metodă nouă de tratament balneară, Institutul de Balneologie şi Fizioterapie a cerut Direcţiunii Generale Balneoclimaterice, care, de comun acord cu Direcţiunea Curativo-Profilactică, au dat dispoziţiuni Secţiei Sănătate a Regiunii Autonome Maghiare, să planifice şi să înfiinţeze Secţia Balneară de 20 de paturi în cadrul Spitalului Unificat Covasna, ceea ce s-a aprobat pentru luna Ianuarie 1955, Secţia Balneară începându-şi efectiv activitatea în Februarie 1955.

Deoarece secţia nu era dotată cu aparatura necesară investigaţiilor ştiinţifice obiective şi pentru ca să nu existe nici un dubiu în interpretarea rezultatelor tratamentelor, ca urmare a unui Memoriu pe care eu l-am adresat Prezidiului Marii Adunări Naţionale, Ministerului Sănătăţii şi Regiunii Autonome Maghiare, în baza instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii, Direcţia Generală Balneoclimaterică, s-au deplasat la Spitalul Unificat Covasna în 28 aprilie şi în 25 mai 1956 (disp. M.S. no. 134001/160 din 3decembrie 1955), tov. Dr. Birek Ladisslau, delegat al Clinicei Medicale a Institutului Medico –Farmaceutic Tg. Mureş şi tov. Dr. Hutttmann Arlond, delegat al Spitalului Unificat no. 1 Oraşul Stalin, medic şef al Secţiei Cardio-Reumatologie, care, împreună cu Dr. Benedek Geza, directorul Spitalului Unificat Covasna şi cu subsemnatul, am întocmit şi semnat împreună un Proces Verbal, menţionând afecţiunile ce se internează în Secţia balneară pentru cura externă sub formă de băi şi mofete, cum şi faptul că (citez textual): Aplicând de cinci ani injectări subcutanate de gaze mofetice (bioxid de carbon) în diferite tulburări circulatorii periferice, pe baza metodelor aplicate şi publicate de către diferiţi doctori din staţiunea Royat (Franţa), vezi :” La presse thermale et elimatique” 1931 etc, tov. Dr. Teculescu Nicolae a introdus această metodă şi în Secţia de Balneologie a Spitalului Unificat Covasna. Pe baza celor văzute de noi, se constată inocuitatea metodei dacă este aplicată arte legis (cu toate cautelele sterilităţii făcându-se separaţia după introducerea subcutanată a acului –injecţiile executându-se numai sub directa supraveghere a medicului), constatându-se după datele clinice din foile de observaţie în acelaşi timp şi eficacitatea metodei în: endarterita obliterantă, în arterita diabetică, în ulcerele cronice ale gambei, în boala lui raynaud, în lumbago şi lombago sciatică, nevragii şi nevrite, deasemenea propunem următoarele: 1. de a se repartiza un număr de câte cinci paturi Clinicei Medicale Tg. Mureş şi Spitalului de Cardio –Reumatologie Or. Stalin, pentru internarea, tratarea şi pentru prelucrarea ştiinţifică a bolnavilor trimişi, de aceste Instituţii, cu indicaţiile susmenţionate”…

Menţionez că Clinica Medicală Tg. Mureş nu a trimis până în prezent nici un bolnav, în timp ce Secţia de Cardio-Reumatologie Or. Stalin a trimis regulat din 21 în 21 de zile serii de câte cinci bolnavi triaţi de ei, trataţi de noi şi reexaminaţi acolo, rezultatele obţinute constituind studiul de doi ani ce va fi înaintat în acest an Academiei R.P.R.

În iulie 1956, Institutul de Balneologie şi Fizioterapie Bucureşti a trimis o echipă de cercetare compusă din cinci persoane (medici şi chimişti) care au urmărit acţiunea tratamentelor de la Covasna pe un lot de 23 de bolnavi, continuând apoi cercetările până în anul 1957. Rezultatele tuturor acestor date au fost predate în cadrul Societăţii de Ştiinţe Medicale la 14 mai 1957, comunicarea constând din prezentarea staţiunii Covasna: 1. din punct de vedere geologic- profesor universitar Miltiade Filipescu, 2. din punct de vedere al chimismului apelor –tov. chimistă Maria Baldovin, 3. din punct de vedere medical, studiul experimental şi clinic dr. Cocianu Eugen, Dr. Stoicescu C, dr. Bejan Z., chimiştii Protopopescu şi Cărbunescu O. şi Dr. Teculescu Nicolae.

Ca rezultat al aceste comunicări, Institutul de Balneologie şi Fizioterapie a cerut prin adresă Spitalului Unificat Covasna ca să i se atribuie cele cinci paturi destinate prin Procesul Verbal suscitat şi pe care Clinica Tg. Mureş nu le-a folosit niciodată.

Pe lângă cele expuse, citez din referatul „Impresii medicale de la cel de-al doilea Congres de Cardiologie din Jugoslavia” (20 -24 aprilie 1957) de Dr. A Huttmann, următoarele pagini: „Unul din punctele culminante ale congresului a fost conferinţa Prof. Camille Lian din Franţa: „Remarci la diagnosticul şi tratamentul arteritelor obliterante”… D-sa s-a bucurat foarte mult, când i-am putut comunica că metoda sa se execută de câţiva ani la Covasna de către Dr. Teculescu şi că în cazurile trimise de noi în anul 1956 la cură la Covasna am obţinut rezultatele favorabile în endarterita obliterantă cu injecţiile subcutanate de bioxid de carbon în 71 la sută”

Aceste fiind faptele, până de curând, cu toată lipsa de asistenţă materială de inventar şi de personal a Secţiei, lucrurile au decurs relativ în linişte, Secţia balneologie îndeplinind şi chiar depăşind norma. În momentul când, în plin sezon balnear, serviciul de Secţie şi de Staţiune balneară a fost suprasolicitat şi, în consecinţă, am cerut dotarea necesară şi repartiţia personalului pe care o atare muncă o cere – am primit ca răspuns hotărârea Direcţiunii Spitalului Unificat Covasna No. Ad. 619/57, prin care, între altele, şi fără nici o justificare ştiinţifică, mi se ordonă (citez): „Sora nu are dreptul să părăsească secţia. Tratamentele ambulatorii se vor face numai la policlinică. Pentru bolnavii care fac injecţii cu gaz mofetarian, în conformitate cu dispoziţiunile în vigoare şi cu cele fixate de comisia însărcinată cu urmărirea rezultatului acestui tratament, numai medicul are dreptul să facă aceste injectări, date fiind pericolul acestui tratament şi caracterul nou al acestui fel de tratament. În consecinţă nu se vor face injectări cu gaze mofetariene decât bolnavilor internaţi în secţie, care au fost examinaţi în prealabil de unităţile fixate de Minister, injectările făcându-se de medic personal, după cum s-a fixat mai sus. Acest timp intră în programul normal de muncă al Dvs. și sora nu poate părăsi secţia şi va fi sancţionată dacă părăseşte secţia în viitor… “

Având în vedere că sezonul balnear este în toi, că marea majoritate a bolnavilor, oameni ai muncii, sunt veniţi la cură pe cont propriu, trimişi de medici specialişti şi calificaţi, pentru tratamentele acestea care numai la Covasna se pot face, -Vă rog să binevoiţi a da de urgenţă dispoziţiunile necesare pentru deplasarea la faţa locului a unei Comisiuni de Anchetă care să restabilească adevărul, remediind cât mai degrabă o situaţiune care, prin interdicţia ei şi prin încercarea de discreditare a unui tratament recunoscut de somităţi medicale, nu este decât în dauna sănătăţii oamenilor muncii. LUPTĂM PENTRU PACE. Onoare muncii. Dr. Teculescu Nicolae, Medic consultant principal, Secţia Balneologie, Spitalul Unificat Covasna”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*