In memoriam – medicul-scriitor Pan Izverna

Pe 30 noiembrie 2013, de Sf. Andrei, la Bucureşti – tot atât de discret precum a trăit –, a plecat dintre noi medicul poet, prozator, traducător Pan Izverna, pe numele său Pantelie Tărăbâc, cel care văzuse lumina zilei la 27 iunie 1937 în Malovăţ, judeţul Mehedinţi, din părinţii Maria (născută Hurduc), moaşă şi Alexandru Tărăbâc. Urmase şcoala primară în comuna natală (1943-1947), Liceul Traian din Turnu-Severin (1947-1954) şi Facultatea de Medicină în Timişoara şi Bucureşti pe care o absolvă în 1961.Cu ceva vreme în urmă s-a stins din viață scriitorul Pan Izverna. Era fiul satului Malovăț, cu numele său adevărat Tărăbâc Pantelie, fiu al regretaților Alexandru și Maria (Moașa Chița) Tărăbâc din Malovăț.Iată ce spune scriitoarea Claudia Voiculescu despre personalitatea medicului-scriitor:

„Pantelie Tărăbâc avea să practice medicina generală şi pediatria în localităţi din judeţele Bacău (Oneşti, Bârsăneşti), Călăraşi, Constanţa, Prahova până la vârsta de 38 de ani (anul 1975) după care se dedică scrisului şi medicinii misionare. Debutul literar este cu o proză, în 1965, în revista ,,Luceafărul” şi cu o poezie, în 1969, în revista ,,România literară”.

Îl cunoscusem prin 1969 în selectul cenaclu al medicilor (numit mai întâi ,,A.P. Cehov” şi apoi „V. Voiculescu”), condus pe atunci de medicul Toma Beuran şi apoi de medicul neurolog Romulus Dinu (scria poezii şi proză ştiinţifico-fantastică). Cenaclul acela era frecventat de medici înzestraţi cu harul scrisului: dr. Dumitru Marian (născut în Craiova. Poet şi traducător din lirica germană şi mai ales din Rainer Maria Rilke. A tradus din Rilke “Cartea imaginilor”. Membru U.S.R.), dr. Mara Ricman (poetă de rară fineţe), dr. Gheorghe Marinescu Dinizvor (savant şi poet. Cânta la vioară. A lăsat în urmă volumul de poezii “Pururea”), dr. Constantin Voiculescu (universitarul de mai târziu, 6 volume de poezii şi piese de teatru. Membru U.S.R.), dr. Călin Butoianu (poezii de esenţă stranie), dr. Elena Codreş-Barnea, dr. Marian Drog, dr. Mihai Eraclide şi alţii. Mai frecventau cenaclul acela: criticul Ion Negoiţescu, actorii poeţi Dinu Ianculescu şi Emil Botta, poetul boem Tudor George (supranumit Ahoe), filologul Ion C. Chiţimia, pictorul-ilustrator Florian Calafeteanu, istoricul literar Marcel Duţă, poetul Ion Horea etc…

Pan Izverna a scris mult. Are 14 volume de versuri scrise în diverse registre lirice şi poetice în diferite forme. Predomină în ele fabulosul şi mitologicul, peisajele de toamnă, registrul fantasticului, izvoarele folclorice îmbinate cu un stil livresc şi intelectualist şi o palidă formă de ermetism. Totul cu sinceritate şi adâncime. Dar în forul său intim era un autentic romantic cu un temperament frământat, introspective, aspirând către imuabil. O etalare degajată a sentimentelor sale intime e cât se poate de discretă, exprimându-le totuşi într-un stil limpede şi expresiv dobândind forma unor meditaţii. Dau exemplu una din cele 5 variante ale rondelului intitulat Rondelul infernal (din volumul Rondelul tainelor): ,,O să plutim pe Acheron / Tu mim bufon şi eu Mimante / Cu nimfele din Helicon / Tivilichii şi aspirante / / Canoanele cu Laocoón / Tantal Sisif Polidamante / Le-om prăvăli în Acheron / În urlalii beligerante / / Iară pe Cerber şi Plutón / I-om înseta sub diamante / Şi furiile-ntr-un furgon / Le-om otânji cu două boante… / / O să plutim pe Acheron…

E bine să enumăr aici titlurile volumelor de poezii, deoarece critica literară nu s-a înghesuit să le ia în seamă la timpul ieşirii lor de sub tipar şi nici poetul nu a făcut zarvă la apariţia lor: Arhipeleag de noapte, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971; Cuaternar, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1972; ediţia II-a revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelul tainelor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1974; ediţia II-a, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelurile, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983; ediţia II-a, revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Anamnesis, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986; ediţia II-a revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Fatum, Ed. Timpul, Iaşi, 2010; Catrenele vieţii şi ale morţii, Ed. Timpul, Iaşi, 2010; Rondelurile singurătăţii, Ed. Timpul, Iaşi, 2011; Rondelurile în amurg, Ed. Timpul, Iaşi, 2011; Catrene şi rondeluri vechi şi nouă, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelurile altei lumi, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Anotimpuri. Lumi îngropate, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Vegheri târzii, Ed. Timpul, Iaşi, 2013; Ultimele, Ed. Timpul, 2013 (apărut chiar în luna în care poetul a trecut la cele veşnice).

Medicul-scriitor a lăsat în urma sa şi volume de proză: Bătrânul anticar şi alte proze, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1990; ediţia II-a adăugită şi revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Vârsta de bronz, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Epifaniile poetului şi ale poeziei (Eseuri), Ed. Vitruviu, Bucureşti, 2000; ediţia II-a, revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; În unele aduce în prim plan eroi şi întâmplări din mitologia greacă şi fantazări de sorginte onirică (ca în volumul Vârsta de bronz). Întotdeauna găsim în substratul lor un îndemn moralizator. Scrisul lui poartă pecetea stilului simplu, fără înzorzonări inutile. În altele (din Bătrânul anticar), îmbină caracterul livresc cu un limbaj simplu, uneori argotic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*