Cetăţenia română, un drept al românilor de pretutindeni!

9Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat la Palatul Parlamentului, conferinţa cu tema „Cetăţenia română, un drept al românilor de pretutindeni şi o datorie morală a României” în parteneriat cu Asociaţia Convergenţe Europene.

În deschiderea întâlnirii, vicepreşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Viorel Badea a prezentat iniţiatorii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române, iniţiativă asumată de toate partidele din Parlamentul României. În acest context, domnul senator Badea a afirmat faptul că iniţiativa legislativă porneşte de la art. 7 din Constituţia României, republicată, articol care reglementează regimul juridic al românilor din străinătate, potrivit căruia “statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt”.

Propunerea legislativă modifică Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română în sensul introducerii unui nou alineat la articolul 11 care stipulează că „persoanele de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba română, li se poate acorda, la cerere, cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia din străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e)”. Această modificare va asigura românilor, fie a celor din Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia, precum şi cetăţenilor care trăiesc în zone mai îndepărtate, precum Transnistria şi nu numai, posibilitatea de a obţine, la cerere, cetăţenia română.

Propunerea prevede posibilitatea dobândirii cetăţeniei române de către românii care trăiesc în mai multe state de reşedinţă. Iniţiativa nu face altceva decât să completeze Legea cetăţeniei române care a suferit modificări consecutive în ultimii ani. Pentru noi ca oameni politici, indiferent de partidul din care facem parte, este extrem de important ca românii, indiferent unde s-ar afla ei, să poată beneficia de cetăţenia română, care este văzută ca o legătură politică şi juridică permanentă între o persoană fizică şi statul român. (…) Noi considerăm că statul român este obligat să sprijine întărirea acestor legături, iar modul în care a fost gândită această iniţiativă legislativă, nu afectează cu nimic relaţiile statului român cu celelalte state, în plus, respectă întocmai legislaţia Uniunii Europene (…)„, a afirmat senatorul Badea.

În încheierea conferinţei, domnul senator Marcel Bujor, Preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni a mulţumit participanţilor, asigurând reprezentanţii comunităţilor româneşti prezenţi la această conferinţă, de faptul că această iniţiativă legislativă va fi adoptată de Parlamentul României.

La conferinţă au participat alături de iniţiatorii acestei iniţiative legislative şi membrii Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României, atât senatori cât şi deputaţi din Comisia pentru Politică Externă, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, domnul Silviu Boroi, reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, dar şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Serbia (atât din Voivodina, cât şi din Valea Timocului), Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova şi din Transnistria, directori de licee şi preşedinţi de asociaţii, şi, nu în ultimul rând, reprezentanţi ai studenţilor timoceni din România. Printre participanţii la conferinţă s-au numărat şi părintele vicar Boian Alexandrovici (Serbia), preşedintele Comunităţii Românilor din Serbia – Ştefan Mihailov, preşedintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria AVE – Ivo Gheorghiev, domnul Mircea Druc, fostul Prim Ministru al Republicii Moldova, domnul Ion Iovcev, directorul “Lucian Blaga” din Tiraspol, preşedintele Iniţiativei Românilor din Serbia – Boian Bărbuţă, precum şi doamna Natasha Tosici, preşedintele Mişcării democratice a românilor din Serbia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*