Afacerea penală Roşia Montana!

Guvernul Ponta II sfidează prevederile Constituţiei României şi a aşezat carul înaintea boilor în afacerea penală Roşia Montană pusă la cale de asasinii economici şi asasinii politici internaţionali şi autohtoni. Fiind o afacere penală, ministrul Justiţiei a dat aviz negativ proiectului de lege al RMGC.

În loc să afle stadiul cercetărilor penale în afacerea Roşia Montană, fără a provoca dialoguri publice şi a afla opinia specialiştilor în minerit şi geologie, fără a ţine seama de argumentele şi poziţiile ferme împotriva proiectului RMGC prezentate public de Academia Română, Biserica Ortodoxă Română, celelalte biserici şi culte din România, Academia de Studii Economice, de cele peste 70 de ONG-uri care se opun jafului şi dezastrului ecologic pregătit în Munţii Apuseni, sfidând Recomandarea Parlamentului European din 5 mai 2010 privind interzicerea cianurii în minerit în Europa, Guvernul Ponta II a fost umilit şi şi-a însuşit în genunchi proiectul de lege primit de la RMGC. Apoi l-a dus în mare grabă la Parlament şi insistă, pe toate căile, să fie votată legea care să acopere fărădelegile din ultimii 15 ani în legătură cu afacerea penală Roşia Montană. Nimeni, până acum, nu a avut curajul să susţină că afacerea de la Roşia Montană nu-i penală şi că s-a desfăşurat legal ! Nici Comisia parlamentară pentru afacerea penală Roşia Montană nu are curajul să înscrie, în Raportul la care lucrează, lista scurtă cu avizele şi aprobările legale obţinute de RMGC şi lista foarte lungă a ilegalităţilor şi faptele penale despre care a luat cunoştinţă, în ultimele săptămâni. Parlamentarii nu au curajul să-i întrebe sau să-i interpeleze pe miniştrii-avocaţi ai RMGC de ce nu au căutat să afle stadiul cercetărilor penale şi opiniile specialiştilor români în privinţa afacerii Roşia Montană înainte de a negocia cu reprezentanţii RMGC şi a accepta un acord în privinţa unui contract şi a unor acte adiţionale cu clauze secrete.

Conform Constituţiei României, articolul 1, alin. 4 şi 5: „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

În afacerea penală Roşia Montană, timp de peste 15 ani, firma internaţională RMGC nu a reuşit să parcurgă toate etapele legale şi să obţină toate aprobările prevăzute de lege pentru a putea începe exploatarea de suprafaţă, prin folosirea 150 milioane kg dinamită şi 200 milioane kg cianură, a celui mai mare şi valoros zăcământ din lume de aur, argint, wolfram şi multe alte metale rare. Guvernul şi-a permis, împreună cu RMGC, să sfideze Parlamentul României şi să înainteze un proiect de lege privind afacerea penală Roşia Montană, fără ca firma respectivă să fi obţinut Acordul de mediu. Acest Acord urmează să fie dat în mod obligatoriu după votarea proiectului de lege al RMGC în Parlament. Exploatarea zăcământului de la Roşia Montană prin dinamitare şi cianurare, urmată de scotarea din România a întregului concentrat minier, a fost încredinţată direct, în timpul Regimului Constantinescu-Ciorbea, unei firme de apartament, abia înfiinţată, care a intrat în afacerea penală Roşia Montană cu un capital social de 357.500 dolari USA, obţinând pentru această sumă derizorie un zăcământ evaluat cu mult peste 100 miliarde euro.

În baza unui proiect de contract pentru exploatarea haldelor de steril, firma străină a scos de la Roşia Montană, în anii 1996-1997, o cantitate uriaşă, de 80 tone, din galeriile existente şi a trimis-o în Australia pentru a se stabili conţinutul în aur, argint şi metale rare. Nu este exclus să fi fost trimise în Australia multe filoane de aur nativ, din cele descoperite şi sigilate în timpul Regimului Ceauşescu şi care au fost lăsate moştenire generaţiilor viitoare de români. Autorităţile Statului Român nu cunosc nici astăzi în ce au constat cele 80 de tone din bogăţiile Poporului Român duse în Australia şi nici ce a stabilit o renumită firmă din acea ţară pentru a se putea începe o afacere bursieră în Canada. De asemenea, Statul Român nu a participat şi nu a avut acces la rezultatele reale obţinute de firma RMGC în urma celor 1.200 de foraje geologice făcute la Roşia Montană. Se pare că, în perioada 1998-2013, din galeriile de la Roşia Montană au fost scoase ilegal, inclusiv din România, cantităţi foarte mari de metale preţioase fără ca RMGC să înceapă oficial exploatarea. Aceste realităţi incredibile au fost aflate şi de parlamentarii din Comisia specială pentru afacerea penală Roşia Montană, dar nici ei nu au curajul să afle întregul adevăr şi să-l prezinte Parlamentului.

De începutul şi desfăşurarea afacerii penale Roşia Montană s-au ocupat Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), dar mai ales Parchetul Militar, Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetele din judeţul Alba, Parchetul Naţional Anticorupţie (PNA) şi apoi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Dosarele penale există şi multe cercetări penale sunt în curs de desfăşurare. Personal, am depus două denunţuri penale aflate în cercetare la Parchetul General al României şi la DNA. De asemenea, există pronunţate multe hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost anulate documentele şi aprobările ilegale obţinute de RMGC. Toate aceste informaţii trebuie obţinute de la Puterea Judecătorească şi valorificate de către Comisia parlamentară pentru afacerea penală Roşia Montană. Din dosarele penale şi cele soluţionate de instanţele judecătoreşti rezultă că pentru a se putea jefui integral uriaşul zăcământ de la Roşia Montană prin dinamitare şi cianurare au fost săvârşite numeroase infracţiuni de: abuz în serviciu, dare şi luare de mită, furt, fals şi uz de fals, înşelăciune, trafic de influenţă, subminarea economiei naţionale, înaltă trădare, ascoiere în vederea săvârşirii de infracţiuni, tentativă de genocid etc. Prin astfel de fapte, asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni au reuşit să obţină 66, apoi 80 şi în prezent 99,4 la sută din bogăţiile proprietate publică de la Roşia Montană, care sunt inalienabile, conform Constituţiei. Se pare că, prin falsificarea proiectului de contract cu Minvest Deva şi pe baza buletinelor de analiză din Australia, asasinii economici şi asasinii politici internaţionali au pus la cale o mare afacere bursieră. În acest context, Comisia parlamentară ar trebui să propună Parlamentului ca să oblige autorităţile Statului Român:

a) să afle cine, de ce şi pentru cât a redus participaţia Statului Român în Exploatarea minieră Roşia Montană de la 100 la sută (în anul 2005) la 0,6 la sută în anul 2013.

b) să înfiinţeze o Comisie rogatorie care să constate ce cuprinde dosarul aflat la o bursă din Canada în legătură cu zăcământul de la Roşia Montană şi dacă s-a pus la cale o fraudă bursieră.

La propunerea câtorva miniştrii din partea PSD şi PNL, Guvernul Ponta II şi-a însuşit proiectul legislativ al RMGC şi l-a trimis Parlamentului. Prin această stratagemă, RMGC a determinat Guvernul şi Parlamentul României să încalce Constituţia în privinţa separaţiei puterilor în stat. Putearea Executivă a atras Puterea Legislativă într-un demers care să stopeze cercetările penale desfăşurate de Puterea Judecătorească. Asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni acţionează diabolic pentru a se vota în secret în Parlament legea iniţiată de RMGC , care a colaborat cu Guvernul Ponta II. Încălcarea separaţiei puterilor în stat de către Guvernul Ponta II contravine legislaţiei din Uniunea Europeană!

Niciodată în istoria Parlamentului României nu a cerut Guvernul ca senatorii şi deputaţii să voteze o afacere penală a unei firme private care se încăpăţânează şi nesocoteşte voinţa numeroşilor participanţi la manifestările publice care se opun escrocheriei, jafului, cutremurelor şi genocidului de la Roşia Montană. Este evident că acei membri din Guvernul Ponta II care susţin proiectul de lege al RMGC şi cei care au negociat acordul cu asasinii economici şi asasinii politici nu lucrează la Cooperativa „Munca în zadar”.

Conform Constituţiei României, art.109 „numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guverului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestora din funcţie.”

Zilele trecute, preşedintele Băsescu a declarat şi repetat că nu face concesii pe tema independenţei Justiţiei. Fiind încălcată grav independenţa Justiţiei prin toate demersurile făcute de câţiva miniştri pentru promovarea şi votarea în Parlament a proiectului de lege al RMGC privind afacerea Roşia Montană, în timp ce Parchetul şi DNA fac cercetări penale, iar instanţele judecătoreşti au anulat documentele ilegale obţinute de RMGC, are şansa şi obligaţia Preşedintele României să treacă de la vorbe la fapte.

Tot pe tema proiectului de lege al RMGC privind afacerea penală Roşia Montană este necesar să fie abordată, dezbătută şi clarificată problema incompatibilităţilor mai multor miniştrii din Guvernul Ponta II. Este vorba despre miniştrii care au negociat şi acceptat acordul cu RMGC, apoi l-au votat în Guvern, s-au dus la Comisia parlamentară şi l-au susţinut, iar în următoarea lună vor să participe la votul secret din Senat sau Camera Deputaţilor şi ulterior, tot ei, să acţioneze pentru punerea în aplicare a legii, inclusiv a termenelor stabilite de asasinii economici şi asasinii politici pentru eliberarea avizelor si acordurilor cerute de cadrul legal existent. O situaţie mai delicată are premierul Victor Viorel Ponta care a votat şi susţinut în Guvern proiectul de lege al RMGC privind afacerea penală Roşia Montană, iar apoi a declarat că va vota împotriva lui în Camera Deputaţilor. Apoi, întors la Guvern va acţiona pentru aplicarea legii respective. Manipulatorii de opinie, avocaţi ai RMGC, numesc toate acestea ca fiind separaţia Puterilor în stat.

Fără a avea acces la multe documente secrete sau confidenţiale privind afacerea Roşia Montană, membrii Comisiei speciale parlamentare au realizat, mai ales în urma informaţiilor primite de la unii invitaţi, că escrocheria de la graniţa mileniilor doi şi trei din România se bazează pe multe fapte penale săvârşite de numeroşi asasini politici şi asasini economici străini şi autohtoni. Parchetul şi DNA au mult de lucru în dosarele afacerii penale Roşia Montană. Până la terminarea cercetărilor penale şi a proceselor penale şi civile este necesar ca Parlamentul să supende toate demersurile privind afacerea penală Roşia Montană.

După adoptarea Legii privind afacerea penală Roşia Montană toţi cei implicaţi în lanţul de infacţiuni nu vor mai fi cercetaţi de Parchet şi DNA, iar jaful mileniului III şi cel mai mare dezastru ecologic din lume poate începe. În plus, numai după votarea legii pretinse de RMGC această firmă va putea cere şi obţine despăgubiri de două-patru miliarde euro de la Poporul Român.

Uniţi, salvăm Roşia Montană, blocăm explorarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi vânzarea pământului strămoşesc românesc la străini şi apatrizi !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*