Drepturile românilor: Scrisoare deschisă

Adresată domnilor prof. univ. dr. ing. GHEORGHE VUŞCAN, prefect al judeţului Cluj, conf. univ. dr. EMIL BOC,  primar al Municipiului Cluj-Napoca, şi ing. HOREA UIOREANU, preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Adevărul a ieşit la suprafaţă şi dvs. aveţi şansa şi obligaţia să-l valorificaţi rapid şi cu fermitate în interesul Poporului Român şi al României. Cîţiva patrioţi români, sprijiniţi de mass-media locală şi centrală, au demonstrat următoarele:

1)   După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria şi cei 367 de optanţi unguri au pretins României uriaşe despăgubiri pentru bunurile imobile şi mobile pe care le-au avut în Ardeal, pînă la 1 Decembrie 1918.

În urma „Procesului optanţilor“, desfăşurat în perioada 1923-1930, Tribunalul Arbitral de la Paris a obligat Statul Român să plătească despăgubiri în aur Ungariei şi optanţilor unguri. Poporul Român şi România au plătit, prin Fondul Agrar deschis la o bancă din Elveţia (la Basel), echivalentul a peste 100 tone de aur pur, de 24 carate. Pe cale de consecinţă, toate revendicările şi retrocedările pentru persoanele juridice şi persoanele fizice ungare, care se referă la imobilele pe care le-au avut în proprietate în Ardeal, pînă în anul 1918, sînt ilegale, deoarece foştii proprietari au fost despăgubiţi de Statul Român. Există documente oficiale referitoare la clădirile, terenurile agricole şi pădurile expropriate, după Tratatul de la Trianon.

2) Folosindu-se de omisiunile, dar mai ales de falsurile din cărţile funciare din Ardeal, inclusiv de cele declarate nule de drept prin Legea nr. 260/1945, Ungaria, împreună cu U.D.M.R., cu alte numeroase persoane juridice (mai ales bisericile maghiare) şi persoane fizice ungare (urmaşi ai foştilor grofi, conţi, baroni ş.a.) au pus la cale şi au desfăşurat pe teritoriul României cea mai mare şi mai periculoasă escrocherie imobiliară din Europa, cu scopul dezmembrării teritoriale a ţării noastre şi anexării Ardealului. Cei care au săvîrşit faptele penale au uzat, mai ales, de cărţile funciare, dar acestea nu au valoare de înscrisuri constitutive de drepturi reale, ele fiind, de fapt, o evidenţă a imobilelor. Se ştie că drepturile reale trebuie dovedite cu documentele originale care atestă titlul de proprietate.

3) După ce Statul Român i-a despăgubit pe toţi foştii proprietari unguri din Ardealul revenit la România Mare urmaşii lor au organizat o acţiune foarte bine dirijată de la Budapesta pentru ca pe calea retrocedărilor în natură, să dobîndească ilegal (inclusiv prin instanţele judecătoreşti româneşti), să fie împroprietăriţi cu mii de clădiri şi milioane de hectare de păduri şi terenuri agricole. Făptuitorii şi descrierea faptelor penale se regăsesc în fiecare dosar de „retrocedare“ a imobilelor pentru care Ungaria şi optanţii unguri au fost despăgubiţi cu peste 100 tone de aur de către România, începînd cu anul 1931. De reţinut că solicitanţii unguri şi cei împroprietăriţi ilegal, după anul 1990, cu imobile ale Statului Român ştiau că pentru acele clădiri, terenuri agricole şi păduri s-au plătit despăgubiri de către Poporul Român. Cu toate acestea, ei s-au asociat şi au săvîrşit numeroase infracţiuni, crezînd că se pot ascunde după paravanul retrocedărilor şi că nu vor fi descoperiţi şi traşi la răspundere pînă la Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014, în urma căruia Ardealul să devină autonom şi, ulterior, să fie alipit Ungariei.

Avînd în vedere că în judeţul Cluj au avut loc, sau sînt pe cale de a fi înfăptuite numeroase împroprietăriri ilegale, ascunse sub denumirea de retrocedări, vă solicităm să acţionaţi pentru:

1) Recuperarea tuturor clădirilor, terenurilor agricole şi pădurilor cu care au fost împroprietărite ilegal numeroase persoane juridice maghiare şi persoane fizice ungare.

2) Sistarea plăţii chiriilor pentru toate imobilele retrocedate ilegal şi recuperarea sumelor plătite nelegal din banii contribuabililor români către hoţii de imobile, inclusiv pentru bisericile maghiare care au recurs la „furtul pios“.

3) Sesizarea organelor de urmărire penală pentru identificarea persoanelor care s-au asociat în vederea săvîrşirii de infracţiuni, pentru fiecare caz de împroprietărire ilegală cu clădiri, terenuri agricole şi păduri pentru care foştii proprietari au fost despăgubiţi de Statul Român, în urma „Procesului optanţilor“.

4) Obligarea membrilor Comisiilor de retrocedare la verificarea (pentru fiecare dosar de revendicare) a despăgubirilor de care au beneficiat foştii proprietari, precum şi dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 260/1945, prin care au fost declarate nule de drept înscrierile în cărţile funciare făcute în Ardealul ocupat de Ungaria, după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940.

Vă mulţumesc pentru colaborare şi, împreună cu locuitorii judeţului Cluj, aştept să comunicaţi în mass-media rezultatul acţiunilor întreprinse de dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*