Rânduieli bisericești importante: CUM SE FACE UN POMELNIC?

La biserică, mulţi oameni aduc la sfântul altar, ca o obişnuinţă, un pomelnic, unde scriu atât numele lor, cât şi ale celor pe care îi poartă în gând – rude, prieteni, cunoscuţi etc În pomelnicul ce urmează a fi dus la biserică se trec numai numele de botez ale celor pe care dorim să-i pomenim (Ioan, Ana, Elena). Nu se trec numele prescurtate sau poreclele. Se înţelege, numai oamenii pot fi trecuţi în pomelnic. În cazul clericilor, numele este însoţit de denumirea treptei preoţeşti, la fel pentru monahi sau monahii. Cei vii vor fi grupaţi împreună, la fel cei adormiţi, menţionându-se deasupra fiecărui grup: vii sau adormiţi.

Pentru cei vii ce se vor pomeni:

Se scriu:

părinţii trupeşti,

părintele duhovnic,

naşii de botez şi de cununie,

soţia / soţul / copiii,

rude şi prieteni

Condiţii obligatorii pentru a fi pomeniţi la Sfânta Liturghie:

– să fie botezat în Biserica Ortodoxă,

– să fie cununat în Biserica Ortodoxă,

– să nu fie cununat cu rudenii trupeşti (până la gradul …) sau duhovniceşti (naşi cu fini, sau rude ale cumetrilor),

– să aibă naşi botezaţi şi cununaţi ortodox,

– să fie drept-credincioşi (să creadă în Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfinţi; să cinstească Sfânta Cruce, icoanele, sfintele moaşte),

– să ducă o viaţă evlavioasă ortodoxă (rugăciune, post, prezenţă la biserică, spovedanie, milostenie şi alte fapte bune ale credinţei)

’’Viaţă evlavioasă ortodoxă’’ înseamnă:

să nu fie: curvari, hoţi, beţivi, petrecăreţi, fumători, drogaţi, hulitori, atei, apostaţi, batjocoritori de orfane şi văduve, ucigaşi, răpitori, scandalagii, răzbunători etc.

– să nu practice perversiuni împreunări cu animale; homosexualitate şi lesbianism sau pedofilie.

– să nu săvârşească, să nu mijlocească, să nu îndemne sau să încurajeze practicile şi metodele contraceptive: păzire (calendar, prezervativ, sterilet), băi, leacuri, pastile, avort.

– să nu aibă profesii imorale, prin care se aduc prejudicii (directe sau indirecte) Bisericii şi mântuirii altora.

– să nu fie francmasoni: funcţionari în organizaţii, organisme, societăţi, fundaţii, asociaţii, cluburi şi ligi naţionale şi europene.

– să nu emită prin politica lor legi ce încalcă suveranitatea, autoritatea şi autonomia Bisericii şi a ţării.

– să nu creadă în vrăji / superstiţii populare ori ’„ştiinţifice’’ păgâneşti şi să nu ia sfat în necazurile lor de la vrăjitori şi ocultişti (chiar botezaţi ortodox): radiestezie, bioenergie, acupunctură, telepatie, telekinezie, hipnoză, dianetică, meditaţie transcendentală, spiritism, yoga, sau alte forme de vrăjitorie europeană şi orientală.

CE TREBUIE SĂ CEREM ÎNTR-UN POMELNIC

1. Păstrarea credinţei ortodoxe, curaj în apărarea credinţei, neţinând seama de      ameninţări sau avantaje. Puterea de a săvârşi fapte ortodoxe.

2. Venirea la credinţă a neortodocşilor (păgâni, iudei şi eretici creştini: papistaşi,  protestanţi şi neo-protestanţi).

3.      Răbdarea necazurilor şi a celor ce ni le fac.

4.      Răbdare în boală, sărăcie, lipsă.

5.      Mulţumiri lui Hristos în necazuri, căci necazurile ne smeresc.

6.      Sănătate în Hristos.

7.      Cunoaşterea păcatelor proprii.

8.      Izbăvire de patimi.

9.      Milă şi iertare de la Hristos a păcatelor şi greşelilor noastre.

10.  Milă şi iertare de la Hristos pentru duşmanii noştri.

11.  Căsătorie spre vieţuire ortodoxă (între oameni iubitori de Hristos).

12.  Ajutorul lui Dumnezeu într-o muncă plăcută lui Hristos.

13.  Alte cereri de folos spre mântuire.

                                                               NU CEREM:

  1. Moartea duşmanilor, pedepsirea celor ce ne-au supărat, umilit, înşelat etc.
  2. Bucurii trupeşti: satisfacţii, bogăţie, belşug, avansări.
  3. Succese cu orice preţ, neştiind că boala fără răzvrătire poate aduce mântuire.
  4. Puteri supraomeneşti, paranormale: minuni, vedenii (arătări, lumini, mirosuri) ’’spirituale’’ – pentru bucurie trupească.
  5. Ajutor de la Hristos în toate dorinţele.
  6. Alte cereri după mintea lumii, cum ar fi ’’pacea între popoare’’, împăcarea tuturor Bisericilor şi religiilor etc.

Cererile să nu calce poruncile Evangheliei şi ale Bisericii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*