Unde sunt banii noștri…

Prezint mai jos un caz de economie aplicată, respectiv înfiinţarea Societatăţii Comerciale FONDUL PROPRIETATEA Societate pe Acţiuni, constituită cu scopul colectării profiturilor realizate de cele mai atractive active rămase în proprietatea Statului Român, unul dintre multele cazuri de jefuire a României, ce necesită a fi adus în atenţia opiniei publice din România, pentru a fi stopat imediat. România este singura ţară din Estul Europei, care în locul restituirii în natură a proprietaţilor confiscate de comunişti, a găsit soluţia pentru restituirea proprietăţii confiscate de statul comunist, în bani la valoarea de circulaţie de la data emiterii horărârii judecătoreşti.

În calitate de expert tehnic la Ministerul de Justiţie, am fost numit de instanţele de judecată în cauze ce aveau ca obiectiv: stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor confiscate de statul comunist, imobile la care, restituirea în natură, nu a mai fost posibilă şi la care despăgubirea reclamanţilor se face în bani la valoare reală de circulatie a imobilului, prin convertirea valorii titlului de despăgubire, în acţiuni la Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea este o societate comerciala pe acţiuni, care deţine: 20,11 la sută din acţiunile Petrom, 14,99 l sută din acţiunileRomgaz, 14,58 la sută din acţiunile Transgaz, 9,48 la sută din acţiunile Nuclearelectrica, 19,94 la sută din acţiunile Hidroelectrica, 15 procente din acţiunile Transelectrica, 12 la sută din acţiunile E .ON Gaz România, între 23 și 25 la sută din complexurile energetice (CET Turceni, CET Craiova, CET Rovinari), între 12 și 22 la sută din actualele filiale Electricasau companiile desprinse din fostele filiale Electrica. Aceste active, enumerate mai sus, sunt cele mai atractive active din România.

Acţionarul iniţial unic al Fondului Proprietatea a fost Statul Român. Pentru majoritatea companiilor energetice amintite, s-au facut demersuri pentru listarea lor la bursă.

Fondul Proprietatea a încasat, în anul 2006, dividende în valoare de 78,5 milioane de leide la cinci dintre cele 114 societăţi din portofoliul său. Cea mai mare sumă a fost virată de SNP Petrom, care a plătit dividende în valoare de 65,7 milioane lei. Tot în 2006, Fondul Proprietatea avea trei procese pe rol pentru recuperarea dividendelor de la societăţile Oil Terminal, Conpet și Romgaz. Valoarea nominală a unei acţiuni emise de Fondul Proprietatea este de 1 RON. Acţiunile emise de Fondul Proprietatea sunt transferate, de catre Statul Roman cu titlu gratuit, deţinătorilor de titluri de despăgubire. Numărul acţiunilor transferate se stabileste prin raportare la valoarea titlurilor de despăgubire deţinute de fiecare din titulari. Până la desemnarea societătii de administrare selectate, Fondul Proprietatea a fost administrat provizoriu de Ministerul Finanțelor Publice, prin Consiliul de Supraveghere. După selectare, Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, a preluat prerogativele de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea.

Administratorul unic a informt că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor – A.G.O.A. – a Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. a avut loc în data de 27 aprilie 2011. Sedinţa a fost prezidata de către Grzegorz Maciej KONIECZNY, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A şi au fost aprobate mai multe puncte aflate pe ordinea de zi, printre care: repartizare profitului net pentru anul financiar 2010 și a datei de înregistrare dupaă cum urmează: valoarea bruta a dividendului 0,03141 lei/acțiune și data de înregistrare 16 mai 2011. Plata dividendelor era propusă să înceapă cu data de 30 iunie 2011.

În privinţa retribuţiilor personalului societăţii comerciale Fondul Proprietatea S.A, aceste drepturi băneşti urmează regimul societăţilor comerciale, adică fără norme de limitare a cuantumului drepturilor băneşti.

De exemplu, fostul director general al Fondului Proprietatea, Daniela Lulache, a primit 3,56 milioane lei în cursul anului 2009, din care 2,65 milioane lei au reprezentat „alte beneficii”, potrivit prospectului de listare al Fondului. Prospectul de listare al Fondului menționează, printre altele, remunerația și beneficiile primite de membrii organelor corporative ale Fondului în cursul anului financiar 2009 și până la preluarea efectivă a mandatului de către administratorul unic, Franklin Templeton. Sume importante au mai primit în cursul anului 2009 Mihai Darie, membru Directorat, remunerația acestuia fiind de 423.798 lei, la care se adaugă „alte beneficii” în valoare de 1,16 milioane lei, precum și Laura Constantin, membru Directorat, care a primit o remunerație de 317.849 lei, la care se adaugă „alte beneficii” de 882.776 lei.

Membrul Consiliului de Supraveghere, Gheorghe Pogea, a primit o remunerație de 3.214 lei în perioada martie-mai 2010, președintele Directoratului, Ionuț Popescu, a primit o remunerație de 246.232 lei în perioada decembrie 2009 – septembrie 2010, iar Grațiela Iordache a primit suma de 367.216 lei în perioada aprilie 2009 – iulie 2010. Fondul Proprietatea estimează venituri de 299,34 milioane lei în 2011, în crestere cu opt la sută față  de 2010. Ionuț Popescu a fost numit în decembrie director general al Fondului, după revocarea Danielei Lulache. Popescu a cerut să nu primească salarii compensatorii în cazul în care va fi revocat, dupa cum era prevăzut în contractele de mandat ale foștilor directori, care au primit compensații de 464.000 euro, după aplicarea unor clauze contractuale.

În prezent Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala Bucureşti, are calitate de administrator unic şi societate de administrare a Fondului Proprietatea, care informează că Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Fondul Proprietatera S.A. a fost convocată pentru a doua oară pe data de  25 noiembrie 2011. Nu se cunosc sumele de bani pentru retribuţiile noilor administratori ai Fondului Proprietate. Sume mari de bani se cheltuiesc cu prioritate pentru plata retribuţiilor funcţionarilor care administrează Fondul Proprietatea. Sunt mari semne de întrebare dacă sumele de bani din dividendele celor 114 societăţi din portofoliul Fondului Proprietatea vor ajunge la cei ce trebuie despăgubiţi.

România este singura ţară din Estul Europei, care în locul restituirii în natură a proprietaăţilor confiscate de comunişti, a găsit soluţia pentru restituirea proprietăţii confiscate de statul comunist, în bani la valoarea de circulaţie de la data emiterii hotărârii judecătoreşti. Parte din profitul realizat de cele mai bune active ale României, nu vor mai constitui surse de venituri la bugetul consolidat al Statului Român, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu administrația, învăţământul, sănătatea, dezvoltarea, etc.

Generațiile prezente și cele viitoare suportă consecințele acestei acţiuni fiind obligate să plătească greșelile făcute de generațiile trecute care au confiscat abuziv proprietățile imobiliare  și de către generațiile prezente care au făcut greșeli grave în procesul de restituire a proprietăților.

În ce ţară din lume s-a mai întâlnit UN ASEMENEA JAF prin care profitul celor mai atractive active ale ţării sa fie prăduit de o rapace minoritate financiară naţională si internaţională, sub forma unei societăţi comerciale – Fondul Proprietatea,

ESTE NECESARĂ STOPAREA JAFURILOR ȘI A AGRESIUNILOR ASUPRA ROMÂNILOR.

ATENŢIE! Reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A, într-o intervenţie transmisă la radio-tv l-a somat public pe primul ministru de atunci, Emil Boc, să înceteze a mai repartiza bani pentru bugetul consolidat al Statului Român, din profiturile realizate de aceste companii de stat. Pentru majoritatea companiilor energetice amintite, s-au facut demersuri pentru listarea lor la bursă. Aceasta este de fapt dorinţa finală a rechinilor internaţionali care vor; deposedarea şi subjugarea economică a cetăţenilor României, controlul total al economiei ROMÂNIEI, sub umbrela politicilor economice, girate de Fondul Monetar Internaţional.

Vă prezint câteva goluri legislative din domeniul dezvoltării economico-sociale a României, goluri legislative care amplifică dezordinea, sărăcirea şi subdezvoltarea ţării:

– Lipsa unei Legi a Investițiilor, care să aibă la bază prevederile din Constituţia României, articolul 135 aliniatele b), c), d) şi e), precum şi Articolul 136 aliniatele (3) şi (4) din Constituţia României, unde se precizează că statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale in activitatea economică, financiară şi valutară; stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; crearea condiţiilor necesare pentu creşterea calităţii vieţii; bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continntal, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprităţii publice; bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

– Lipsa Legii investiţiilor crează posibilitatea ca orice speculant financiar, orice început de jaf financiar, să fie denumit investitor sau investiţie. Cei de la Roșia Montană Gold Corporation, înaintează pe acest vid legislativ. Se cunoate faptul că în decursul istoriei s-au mai întânit cazuri când, anumiţi investitori – escroci internaţionali, au înfiinţat societăţi pe acţiuni, ca de exemplu cea înfiinţată în capitalele vest europene, între anii 1924-1930, având ca obiect de activitate găsirea comorii piraţilor din Caraibe. În cazul Roşia Montană, comoara există, este a STATULUI ROMÂN. Fondule strânse de la acţionarii chilipirgii dornici de bani fără muncă, sunt folosite acum pentru publiciate şi coruperea celor ce pot aviza mersul acestei excrocherii, mersul acestui jaf asupra Statului Român, asupra cetăţenilor României. Mai curând aflam că cei de la Roșia Montană Gold Corporation nu au aviz de exploatare a zăcamântului de aur.

– La investiţiile din domeniul construcţii-montaj ce se derulează în România cu fonduri publice, nu se mai întocmeşte faza de postcalcul, fază necesară şi existentă in toate procesele de producţie. Nu se măsoară şi nu se evidenţiază cantităţile de lucrări realizate pe teren. Eliminarea fazei de postcalcul din procesele de producţie de construcţii-montaj a fost făcută tacit, deoarece activitatea de construcţii montaj, este un domeniu cu consum mare de fonduri, cu posibilităţi de furt din banul public, iar activitatea de construcţii montaj, este un domeniu cu posibilitaţi de spălare de bani murdari.

– Licitaţiile care se fac azi sunt catastrofale pentru România. Criteriile de selecţie şi de acordare a lucrărilor publice sunt dezastruase pentru România deoarece crează posibilitatea ca un antreprenor general să preia o lucrare publică cu cheltuirea unui volum mare de fonduri, fără ca acest antreprenor general să aibă forţă de muncă proprie, utilaje de realizare a lucrarilor de construcţii montaj, personal tehnic pentru conducerea lucrărilor şi ateliere şi baze de producţie proprii. Cei mai mulţi aşa-zişi antreprenori generali angajează pe bani mult mai puţini, comparativ cu valoarea adjudecată la licitaţie, subantreprize locale care au forţă de muncă, utilaje si personal tehnic.

De asemenea, aşa-zişii antreprenori generali predau lucrările contra unor comisioane mari, altor antreprize de construcţii montaj. Din aceste cauze rezultă: bani fără muncă în conturile aşa zişilor antreprenori generali, muncitori prost plătiţi, execuţie de lucrări de proastă calitate, lipsa măsurilor de protecţie și igienă a muncii. Aceste lipsuri legislative au făcut posibil ca autostrada Transilvania, cu antreprenor general Becthel, să ajungă la valori enorme pentru un kilometru de autostradă.

Este necesară desfiinţarea S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A, precum şi  naţionalizarea activelor din ţară care aparţin companiilor multinaţionale, băncilor şi societăţilor de asigurări, active rezultate din activităţi contrare articolelor 135 şi 136 din Constituţia României, activităţi desfăşurate în dauna interesului naţional, prin jefuirea cetăţenilor şi proprietăţilor statului Român. Parte din aceşti agenţi economici, acţioneză în continuare împotriva intereselor Statului  Român, prin externalizarea mascată a profiturilor, folosind diverse proceduri. Parte din aceşti jefuitori internaţionali, nu mai declară profituri pentru activităţile economice din România.

Nu este posibil ca persoane din conducerea Statului Român, să recomande pe posturi de televiziune, companii străine pentru exploatarea zăcămintelor de aur de la Roşia Montană, în dauna intereselor companiilor naţionale, cu încălcarea articolului 135 aliniatele b), d) şi e) din Constituţia României, articol care prevede obligaţii ale Statului Român de a asigura: protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic.

Un răspuns la “Unde sunt banii noștri…”

 1. dinu ciobotaru spune:

  DOMNULE PREŞEDINTE AL ROMÂNEI,
  Constituţia României la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că;…”Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul eclusiv al PROPRIETĂŢII PUBLICE. În continuare. la aliniatul (4) din articolul 136 se prevede expres faptul că; …”bunurile proprietate publică sunt inalienabile” – ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.
  Totodată Constituţia ROMÂNIEI, la articolul 135 aliniatul 2) precizează faptul că statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale in activitatea economică, fnanciară şi valutară; stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; crearea condiţiilor necesare pentu creşterea calităţii vieţii.
  Până la acestă dată în România nu există o Lege a Investițiilor urmată de planuri de dezvoltare în perspectivă, care să aibă la bază prevederile din Constituţia României, articolele 135 şi 136. Lipsa Legii Investiţiilor crează posibilitatea ca orice speculant financiar, orice început de jaf financiar, să fie denumit investitor sau investiţie.
  La investiţiile din banul public azi nu există; criterii de selectare a ofertanţilor care să protejeze interesul naţional, iar faza de post calcul a lucrărilor de construcţii montaj nu există, respectiv nu se întocmesc caietele de ataşamente care să conţină; cantităţile de lucrări de construcţii montaj real executate, comparate cu cantităţile de lucrări propuse prin poiectul lucrărilor de construcţii montaj. Exemplu cu banii plătiţi pe nemunca americanilor de la BECHTEL, era posibil să se organizeze producţia de utilaje terasiere autohtone, necesare întregului program de autostrăzi din România.
  Se cunosc cazurile de corupţie şi jaful banului public dezvăluite în ultima perioadă, fenomene care au fost posibile datorită legilor antinaţionale; de privatizare şi de restituire a proprietăţii, legi care au distrus industria şi economia ţării prin instituţii precum; Fondul Proprietății de Stat (FPS) ce și-a schimbat denumirea în 2001, în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietățții Statului (APAPS), iar în 2004 redenumită Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi prin Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP), cu subsidiara sa, S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
  S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. a fost constituită cu scopul colectării profiturilor realizate de cele mai atractive active care au mai rămas în proprietatea Statului Român – bunuri proprietate publică. Acesta este unul dintre multele cazuri de jefuire a cetăţenilor României. României este singura ţară din Estul Europei, care a emis asemenea legi antinaţionale pentru: privatizare şi restituirea proprietăţii confiscate de către statul comunist. Mai mult, restituirile s-au extins şi la proprietăţi, care nu au fost confiscate de către comunişti. Despre S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A nu s-a scris în presă, deoarece nu s-a înţeles bine amploarea „ingineriei financiare” de jefuire a cetăţenilor României. SC FONDUL PROPRIETATEA SA deţine: 20,11 la sută din acţiunile Petrom, 14,99 l sută din acţiunile Romgaz, 14,58 la sută din acţiunile Transgaz, 9,48 la sută din acţiunile Nuclearelectrica, 19,94 la sută din acţiunile Hidroelectrica, 15 procente din acţiunile Transelectrica, 12 la sută din acţiunile EON Gaz România, între 23 și 25 la sută din complexurile energetice (CET Turceni, CET Craiova, CET Rovinari), între 12 și 22 la sută din filiale Electricasau companiile desprinse din fostele filiale Electrica, cele mai atractive active din România, bunuri proprietate publică, relizate în timp prin munca tuturor românilor. Retribuţiile personalului societăţii comerciale Fondul Proprietatea S.A, urmează regimul societăţilor comerciale, adică fără norme de limitare a cuantumului drepturilor băneşti, ceia ce a creat posibilitatea câştigurilor fără limite pentu personalul societăţii şi o mare „oportunitate” pentru „rechinii imobiliari de drepturi litigioase”. In acest mod o parte însemnată din profitul realizat de cele mai bune active ale României – bunuri proprietate publică, nu mai constituie acum surse de venituri la bugetul de stat al României, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu; administrația, învăţământul, sănătatea, dezvoltarea, etc.
  Este fapt verificat că, programele de privatizare în masă au condus peste tot unde au fost aplicate, la creșterea corupției. De exemplu, un studiu recent realizat în comun de către cercetătorii de la univerităţile Cambridge și Harvard, concluziona că falimentul Rusiei și al statelor din Europa de est, ca și sărăcia și corupția, au fost provocate de programele de privatizare în masă create de economiștii occidentali și impuse brutal statelor post-comuniste de organisme precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cercetătorii arată că cu cât o țară a adoptat mai fidel politicile de privatizare sugerate de la Vest, cu atât mai mult au suferit de eșec economic și corupție.
  Generațiile prezente și cele viitoare suportă consecințele acestor legi fiind obligate să plătească cu un nivel de trai cel mai scăzut din Europa; erorile generațiilor trecute care au confiscat abuziv proprietățile imobiliare și erorile clasei politice actuale care a făcut greșeli grave prin promovarea şi adoptarea lagilor anticonstituţionale; de privatizare(de înstrăinare) a bunurilor proprietate publică şi de restituire a proprietăților.
  Cu deosebit respect,
  CIOBOTARU DINU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*