Republica Moldova sau de ce nu susțin PNL…

(Cu ocazia Congresului III al PNL)

Pe site-ul PNL, în preajma Congresului III al Partidului, au fost publicate proiectele de Statut și Program ale acestuia. Le-am studiat foarte atent, în speranța că mă voi regăși în aceste principii și nu va mai fi nevoie de un nou Partid Unionist, Partidul Reîntregirii Naționale (vedeți www.proromania.net).

În timp ce obiectivul principal, stipulat  în Statutul PNL, este Unirea R. Moldova cu România, cităm, ,,Partidul  promovează  imperativul  reîntregirii  neamului românesc,  prin  lichidarea  consecințelor  juridice  ale  Pactului criminal  Molotov-Ribbentrop,  ca să  se restabilească  adevărul istoric pentru partea poporului român ce locuiește în frontierele legale  ale  Republicii  Moldova,  recunoscute  de  ONU,  după proclamarea  Independenței  față de  URSS.  PNL  pledeaza pentru unificarea „pe cale pașnică, democratică” a celor două state  românești,  adică  pentru  Unirea  Republicii  Moldova  cu România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de influență ruseasca și de accedere rapida în NATO și UE (pag.52), totuși, Programul PNL, care ar fi trebuit să traseze planul de acțiuni în vederea implementării acestui obiectiv, este în realitate un program cap-coadă  de consolidare a statului Republica Molotov-Ribbentrop. ,,PNL  consideră  că  Republica  Moldova  are  nevoie  de  un  ritm economic de  creștere  economică  de  minimum  10-15 la sută anual,  pe  o perioadă de timp îndelungată, pentru a se apropia de standardul european de viață (pag.14); PNL  se  pronunță  pentru consolidarea statalității Republicii Moldova în formula celui de-al doilea stat românesc. Partidul acceptă cedarea unei părți din suveranitatea statală  doar  în  cazul  formării  Uniunii  Interstatale  România – Republica  Moldova  și  al  aderării Moldovei la  UE  ca  prima  etapa  spre unificarea celor doua state „România și Republica Moldova (pag.19); PNL  va  solicita  suportul  României  și  al  structurilor  europene pentru a  se acorda cetatenia română tuturor locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, ceea  ce va contribui la integrarea populației aflate sub regim separatist în primul  și  în  al doilea stat romînesc, ca și în spațiul euroatlantic (pag.19);

PNL pledează pentru reîntregirea cât mai rapida a spațiului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, însa consideră că statul actual Republica Moldova trebuie să avanseze spre procesal de reîntregire în  paralel  cu  modernizarea și europenizarea sa, conform  standardelor euratlantice și angajamentelor asumate prin Pactele semnate cu NATO și UE (pag.19); Construcția statală trebuie modernizată în vederea integrării europene (pag.20); Republica  Moldova  este  parte  integrantă a spațiului cultural european și integrarea plenară și fără echivoc a țării în structurile europene constituie efortul principal în asigurarea unui loc firesc în noua arhitectura europeană (pag.24); Partidul  pledează pentru continuarea reformei în domeniul militar, pe baza unei concepții ce prevede transformarea armatei în Republica Moldova în una profesionistă, cu militari angajați pe baza de contract,  care să fie compatibilă ca  spirit,  practici, dotare, cu  standardele NATO (pag.24); PNL se pronunță pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, ca garanție a securității naționale, a suveranității și a independenței statale (pag.24); Partidul acordă prioritate absolută integrării euratlantice/europene a Republicii Moldova, prin aderarea plenară la structurile politice, economice și de securitate ale Europei (pag.25); Această sarcină se poate realiza  cel  mai  lesne  prin  sprijinul  din  partea  României prin Unirea  cu  România  cu  care,  în  prima  etapa, se  vor stabili  relații  speciale  și  privilegiate și  cu care ne  vom regăsi – în  cadrul comunității  europen – în spațiul cultural și de limbă comună (pag.26); PNL se  pronunță pentru constituirea Uniunii Interstatale România Republica Moldova…,  acordarea cetățeniei  române tuturor  locuitorilor  celui  de-al doilea  stat  românesc, indiferent de naționalitate. Transnistria, ca parte inalienabilă a Republicii Moldova, va rămâne în  antecamera Uniunii  Europene și  va  beneficia automat de avantajele aderării din momentul  reglementării definitive a conflictului (pag.27); Republica Moldova va porni în aceste relații de la realizarea sarcinilor fundamentale de consolidare a statului și de regăsire a sa în familia euratlantică/europeană (pag. 27).

Câteva constatări:

1) PNL își zice în continuare acestei anomalii istorice R. Moldova „țară”, în timp ce adevărata noastră țară (Patrie) este România în frontierele ei firești de până la ocupația rusească din 1940;

2) PNL limitează termenul de ,,național” doar la spațiul cuprins de R. Moldova, pentru cei din PNL, ,,național” terminându-se la Prut;

3) PNL vede ca și până acum Unificarea celor două state românești prin acordarea cetățeniei române  tuturor locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului și prin crearea  Uniunii  Interstatale  România-Republica  Moldova. Ambele aceste obiective sunt, pe cât de periculoase, pe atât de păguboase; ele, de fapt, urmăresc consolidarea statului R. Moldova și depopularea acestor teritorii de România;

4) Pentru PNL integrarea plenară și fără echivoc a țării în structurile europene constituie efortul principal în asigurarea unui loc firesc în  noua  arhitectura  europeană;

5) Iar poziția PNL în problema teritoriilor de la est de Nistru aduce a cu totul altceva, numai a patriotism nu; ,,Transnistria, ca parte inalienabilă a Republicii Moldova, va rămâne în  antecamera Uniunii Europene. Cine zicea că planul Belcovschi nu are susținători și în R. Moldova?

6) PNL consideră că ne  vom regăsi (cu România) în  cadrul comunității europene,  în spatiul cultural și de limbă comună, și se pronunță pentru aderarea R. Moldova  la  UE  ca ,,stat independent) la  prima  etapă  spre unificarea celor două state;

7) Proiectul ,,Partidul Reîntregirii Naționale” este mai actual ca oricând! Ar mai fi multe de spus, dar las și pe alții să se pronunțe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*