Partidul Naţional Român, înfiinţat în Republica Moldova alături de Partidul Naţionalist din România

Biroul de Presă al Mișcării Național-Creștine Noua Dreaptă anunță că pe 22 octombrie a.c., la Chișinău a avut loc Congresul Partidului Național Român. Astfel, s-a pus baza unei forțe noi, care a propus în scopurile sale Statutale și Programul său ca obiectiv fundamental Reunificarea Patriei Române.

PNR a propus următoarele obiective politice:

1) Să contribuie pe căi constituţionale la apropierea clipei de reîntregire a Patriei prin lichidarea pactului Molotov – Ribentrop.

2) Unificarea după modelul german (din 1989), a celor două state româneşti, România şi Republica Moldova.

3) Lupta pentru românism şi apărarea valorilor naţional-creştine.

4) Funcţionarea Limbii Române ca Limba de stat şi comunicare interetnică pe întreg teritoriu a Republicii Moldova, condamnarea moldovenismului primitiv.

5) Sprijinirea Bisericii Ortodoxe în proiectele sale sociale şi misionare.

6) Combaterea oricărui separatism, neadmiterea federalizării Republicii Moldova.

7) Crearea condiţiilor social-economice, care să încurajeze revenirea cetăţenilor plecaţi din cauza sărăciei, prin recalificare, angajare şi scutirea de taxe şi impozite la deschiderea unei afaceri în ţară.

Interdicţia pentru fosta nomenclatură a regimului comunist de a ocupa funcţii în administraţia publică centrală şi locală. Interzicerea partidului şi ideologiei comuniste şi adoptarea legii lustraţiei.

9) Educarea tineretului în spirit naţional şi creştin, întreţinerea cultului eroilor, al tuturor celor care s-au jertfit pentru Dumnezeu, Neam şi Patrie.

10) Alocarea unor fonduri mai mari din bugetul de stat pentru domeniile vitale ale viitorului Neamului Românesc: Sănătate, Educaţie, Apărare.

11) Favorizarea legislativă a investitorilor autohtoni şi a capitalului naţional şi limitarea monopolului stăin în sfera economică. Interdicţia persoanelor fizice şi juridice străine de a dobândi terenuri agricole şi din fondul silvic.

12) Protejarea familiei tradiţionaliste. Stoparea declinului demografic, care ameninţă viitorul Naţiunii Române şi promovarea unei politici de creştere a natalităţii.

13) Reîncriminarea defăimării ţării şi a naţiunii. Instaurarea unui climat de moralitate în viaţa publică, prin eradicarea politicianismului şi corupţiei.

14) Promovarea Justiţiei Sociale. Confiscarea averilor ilicite. Anularea privatizărilor frauduloase şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi de sărăcirea Republicii Moldova. Garantarea siguranţei cetăţenilor prin radicarea clanurilor interlope care au pus stăpânire pe Republica Moldova.

15) Promovarea unei politici externe bazată pe demnitate şi primatul Interesului Naţional.

Partidul Național Român vine cu o platformă Național-Creștină, având drept scop lupta pentru unirea tuturor românilor si apărarea românismului în Basarabia, unitatea națională și păstrarea valorilor naționale și creștine, distrugerea rămășițelor comunismului și neadmiterea batjocoririi istoriei neamului românesc.

În cadrul Congresului a fost ales Presedintele Partidului Național Român d-nul Valeriu Ciubotaru, vechi luptator pentru unirea Basarabiei cu Patria Mama România, iar în funcția de Prim-vicepreședinte a fost ales Sergiu Lascu, liderul naționaliștilor basarabeni. Totodată, au fost aleși patru vicepreședinți – Boicu Albert, Goian Mihai, Mitache Constantin și Oleg Gherman.

În calitate de oaspete de onoare, la Congres a fost invitat d-nul Tudor Ionescu, liderul Partidului Naționlist din România, care a salutat formarea Partidului Național Român, fiind singurul partid din Basarabia care luptă pentru reunificarea Patriei.


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*