Un punct de vedere necesar

Este arhicunoscută poziţia liderilor UDMR de promovare, susţinere şi de încercare pe orice căi şi  prin orice mijloace de realizare a autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa zisului „ţinut secuiesc” şi ceva mai nou a „regiunii Parţium”. Pe înţelesul tuturor, ambele zone reprezintă,  laolaltă cu altele, Macroregiunea V din Planul de regionalizare al României iniţiat de UDMR şi aprobat de Senatul României  şi este identic cu fostul teritoriu ocupat de Ungaria horthystă între 1940 – 1944 !!! Autonomia teritorială este principalul obiectiv politic al UDMR-ului în prezent !!! Este vorba deci de iniţierea şi desfăşurarea, de către aceştia, a unor activităţi  ce afectează integritatea teritorială a României şi pe cale de consecinţă, caracterul unitar, naţional şi indivizibil  al statului român!!! Intenţia UDMR-ului de a dezintegra statul naţional român  este evidentă!!! Este binecunoscut faptul că faţă de aceşti indivizi şi acest „partid”, până în prezent, nu au fost luate nici un fel de măsuri de către autorităţile statului, în baza legislaţiei existente în România!!! Mai mult, UDMR-ul se află la guvernarea României poziţie din care orchestrează, fapt evident şi pe care nu-l mai ascunde, aşa cum proceda cu câţiva ani în urmă, cu mult mai multă uşurinţă, chiar cu succes, segregarea teritorială a statului româ,n urmărind ca finalitate federalizarea acestuia !!! În tot acest timp, unele posturi de televiziune din ţară  invită  lideri udemerişti la tot felul de emisiuni, talk-showri etc., în care aceştia afirmă, în mod deschis şi direct, că sunt susţinători şi promotori ai  realizării autonomiei teritoriale, pentru etnicii maghiari şi secui, din aşa- zisul „ţinut secuiesc”. În cadrul acestor emisiuni asistăm la o  propagandă înverşunată, construită pe falsificarea adevărului istoric, pe minciună şi inducerea premeditată în eroare a auditoriului prin prezentarea unor aşa-zise argumente şi dovezi fabricate în prorpiul interes fără nici o legătură cu realităţile din România, făcute de pe poziţia unor grofi unguri ce se cred superiori şi care ne dau lecţii nouă românilor „neştiutori” şi „inferiori” lor, promovată în mod jignitor şi ofensator de aceşti duşmani cunoscuţi ai statului naţional unitar român, pe teme care sunt subordonate în totalitate dezideratului dezmembrării teritoriale a României! Grav este şi faptul că unii dintre moderatorii de televiziune sunt total nepregătiţi pentru emisiuni cu asemenea subiecte. Nu am văzut ca un moderator să întrerupă şi să taie microfonul unui invitat etnic maghiar pe motivul absolut firesc şi normal că acesta prin afirmaţiile pe care le face, vis-a-vis de susţinerea realizării autonomiei teritoriale, încalcă Constituţia şi legile în vigoare ale României. Totodată, trebuie avut în vedere că emisiunile cu un astfel de conţinut, extrem de important şi sensibil pentru români, este necesar să găzduiască şi o serie de invitaţi cu o pregătire pe măsura importanţei tematicii aflate în discuţie ( istorici, scriitori, oameni de presă cu aplicaţie pe aceste teme, etc.) – lucru care se întâmplă foarte rar,  capabili să contracareze în mod argumentat elucrubaţiile extremist-şovine ale acestor neorevizionişti-separatişti! Nu este normal şi nu este în interesul României ca aceşti bezmetici care acţionează în baza unei ideologii naţionalist- extremist-revizioniste şi revanşarde pentru separatism teritorial-etnic să apară pe unele posturi de televiziune!  Este incredibil, dar de multe ori asistăm, în cadrul unor astfel de emisiuni, chiar la situaţii în care unii invitaţi patrioţi români sunt ridiculizaţi, persiflaţi şi „puşi la punct” de aceşti moderatori submediocri!!! Cui foloseşte ca astfel de indivizi să apară, cu regularitate, la diverse televiziuni? Bineînţeles că numai lor, ei profitând astfel de o bună mediatizare şi multiplicare a mesajului lor autonomist-separatist în media românească şi internaţională! Televiziunilor respective nu le foloseşte în nici un caz, din contră, aşa ceva contribuie la scăderea rating-ului. Personal am auzit, în ultima perioadă, destule opinii de acest gen. Chiar şi în cadrul unor televiziuni ar trebui să se cunoască realitatea că, în prezent, datorită recrudescenţei şi multitudinii acţiunilor ce vizează înfăptuirea  autonomiei teritoriale de către extremiştii maghiari, s-au creat în rândul românilor, mai mult decât în anii trecuţi, pe bună dreptate, fiind vorba despre atacarea statului naţional unitar român, opinii şi atitudini de indignare, revoltă şi respingere faţă de indivizii şi partidele minorităţilor maghiare şi secuieşti care atentează la integritatea teritorială a ţării.

Motivaţia că televiziunile trebuie să asigure o anumită reprezentare a tuturor formaţiunilor politice în cadrul emisiunilor pe care le derulează nu mai poate fi valabilă pentru reprezentanţii UDMR-ului întrucât aceştia prin susţinerea şi acţiunile asumate, potrivit propriilor afirmaţii, în scopul realizării autonomiei teritoriale pe criterii etnice maghiare a aşa zisului „ţinut secuiesc” au încălcat legile ţării! Prin urmare, ceea ce ar trebui să vadă românii la televiziune, legat de această situaţie,  este că instituţiile abilitate din această ţară se autosesizează şi aplică legile în vigoare faţă de acţiunile anti statale româneşti ale reprezentanţilor UDMR-işti, P.P.M.T.-işti şi P.C.M-işti care atentează la integritatea teritorială a României !!!

Reamintin instituţiilor abilitate ale statului român că orice planuri şi acţiuni ce pot pune în pericol sub orice formă integritatea teritorială a României, potrivit legilor ţării, constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale!!!

Lasă un răspuns