Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada” – singurul muzeu dedicat vânătorii și silviculturii din țară

Țara noastră, situată la interfața a trei mari regiuni geografice ale Europei Centrale, de est și de Vest, deține o bogată biodiversitate floristică și faunistică, recunoscută în timp și spațiu. Pe fondul climei temperate se grefează influența climatului blând dinspre Oceanul Atlantic, excesiv continental, dinspre stepele Asiei și Mediteranean, unde arcul carpatic, cu relief extrem de variat, joacă rolul unui uriaș „dispecer” al maselor de aer. În acest context ecologic se înscrie și vânatul românesc, valoros nu numai din punct de vedere numeric dar și al diversității și vigurozității, pus în evidență de calitatea trofeelor. Astfel, România, a ocupat, constant, primele locuri ca număr de medalii obținute: record mondial la capra neagră în anul 1937 la expoziția Internațională de la Leipzig, record mondial la cerb, în anul 1981 la expoziția de la Plovdiv, recorduri mondiale la craniu și blana de urs, cât și la blana de lup, în anul 1985 la expoziția de la Brano etc.

Existența valoroaselor colecții aflate în depozitele Complexului Posada, precum și celor de la A.G.V.P.S. din România și nu în ultimul rând a colecțiilor particulare premiate la expozițiile naționale și internaționale, a impus înființarea unui muzeu de vânătoare.

Ideea nu este una nouă, în România existând deja o tradiție. Amintim fostul „Muzeu Național de Vânătoare”, înfințat în anul 1931 în București, care din păcate a dispărut în urma unui incendiu în anul 1944, cât și secția de trofee de vânătoare, din cadrul Muzeului de Științele Naturii – Sibiu. Înființarea „Muzeului de vânătoare” de la Posada este un act de datorie culturală și de educație în cunoașterea și ocrotirea faunei țării. În anul 1996, Castelului Posada i s-a dat utilizarea de muzeu al vânătorii, luând denumirea de „Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada”, ca secție al altui mare muzeu istoric românesc: Muzeul Național Peleș. În această postură a fost inaugurat la data de 20 noiembrie 1996. După ample lucrări de renovare și redecorare realizate în anul 2004, cu sprijinul financiar consistent al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA (în patrimoniul căreia a fost trecut prin hotărârea Guvernului României), muzeul și-a redeschis porțile la data de 25 aprilie 2004. Începând cu anul 2004, în baza Hotărârii de Guvern nr. 426/2004 – privind transmiterea unor imobile, Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada” a trecut din administrarea Muzeului Național „Peleș” în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, funcționând ca subunitate în cadrul Direcției Silvice Ploiești. Prin Hotărârea de Guvern nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, Muzeul Cinegetic al Carpațiolor „Posada” devine unitate cu personalitate juridică în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Odată cu trecerea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Muzeul Cinegetic al Carpaților “Posada” a fost supus unui program intens de restaurare și modernizare, fiind deschis în noua sa formă la data de 25 aprilie 2004, odată cu lucrările Adunării Generale a Consiliul Internațional de Cinegetică. Muzeul Cinegetic al Carpaților este singurul muzeu dedicat vânătorii și silviculturii din tară. O bază imobiliară care, cel puțin în ceea ce privește spațiul avut la dispoziție, este una mai mult decât generoasă (pavilionul muzeu având o suprafață desfășurată de peste 3.800 mp, iar terenul aferent întregului complex muzeal se întinde pe o suprafață de circa 6,5 hectare) asigurând astfel premizele necesare unei dezvoltări complexe. Masiva colecție de exponate ce cuprinde de la impresionanta colecție de trofee (2.400 de piese), la opere de artă, obiecte cu specific vânătoresc sau utilitate vânătorească și arme specifice diverselor etape ale evoluției umane, precum și obiecte cu valoare istorică din domeniul silviculturii și exploatării forestiere. Având o astfel de varietate și un astfel de număr de piese face ca organizarea de diverse expoziții temporare sau permanente să fie mult ușurată, mai mult, permite varierea obiectelor expuse.

Este de remarcat faptul că în expozițiile Muzeului Cinegetic al Carpaților „Posada” R.A. pot fi admirate recordurile naționale la cerbul comun (264,51 C.I.C., 2003, Fâncel-Mureș, Ronald Philipp), fostul record mondial și național de la Soveja-Vrancea (262,70 C.IC., 1980 ce a aparținut lui Nicolae Ceaușescu), recordul național la colții de mistreț (144,00 C.I.C., 1978, Ciornuleasa-Ilfov), recordul național la craniu de urs (C.I.C. 69,20, Colibița – Bistrița Năsăud, Xavier de Montbel). Patrimoniul de arme completează ideea tematică. Totodată Muzeul prezintă în cadrul expozițiilor și silvicultura – ramură importantă a economiei forestiere care cuprinde amenajarea și protecția patrimoniului forestier. Vizitatorii sunt invitați să treacă și prin alte expoziții legate de natură dar și povești ale copilăriei , să descopere urmele animalelor sălbatice totul într-un peisaj de vis. Conceptul se bazează pe implementarea unor soluții originale de design, cu dotări tehnologice de ultimă generație, care să funcționeze la cele mai înalte standarde muzeistice și să ofere publicului vizitator o experiență culturală deosebită. Muzeul pune la dispoziția vizitatorului „Simway Hunt”, unul din cele mai complexe simulatoare 3D pentru tragere și vânătoare. Aici vizitatorul se poate recrea și își poate exersa abilitățile vânătorești având posibilitatea de a alege vânătoarea la mai multe specii: urs, mistreț, păsări, dar și tragere la țintă și poligon.

Între Direcția Silvică Prahova, Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada” R.A. și Primăria Comarnic există un acord de parteneriat legat de obiectivul „Aleea Prințesei” prin care se asigură informații interactive pe traseul aleii de promenade pentru vizitatorii Muzeului Cinegetic al Carpaților „Posada”, cu privire la rolul, funcțiile și beneficiile aduse de pădure, asigurarea funcției recreative. Asigurarea accesului la aleea de promenadă realizată într-un cadru organizat, cu respectarea legislației silvice în vigoare și fără un impact negativ asupra mediului. Posada, prin poziția sa geografică, situată în apropierea orașului Sinaia, în plin circuit turistic, cu un spațiu ambiental generos, oferă posibilități optime de a pune în circuit public aceste valori. Cât privește pavilionul central al Complexului, destinat pentru muzeu, acesta a suferit modificări substanțiale: reamenajări, adaptări arhitecturale și extinderi care să permită realizarea celor propuse în tematică. Totodată s-a urmărit integrarea armonioasă a clădirii în peisajul înconjurător, realizarea unor arhitecturi moderne cu specific vânătoresc. Clădirea cuprinde următoarele grupuri de funcțiuni: accesul publicului; recepția publicului (casieria); spații de expunere; sala de conferințe; anexele sălilor de expoziții; depozite pentru patrimoniu muzeal. Prin intermediul exponatelor muzeografii și-au propus să documenteze publicul nu numai despre marea bogăție și diversitate a faunei cinegetice dar și din frumusețea lor spectaculoasă. Suprafața totală de expunere, realizată din pereți de rigips este de 2000 mp (parter), etajul I și etajul II repartizată pe săli și coridorul de evacuare. Sala „Istoricul vânătorii” cuprinde: Trofee de capră neagră; Trofee de cerb comun; Trofee de cerb lopătar,căprior, muflon; Trofee de mistreț; Trofee de mamifere carnivore (urs, lup,pisică sălbatică, râs). Mai avem Salonul destinat marelui scriitor Mihail Sadoveanu, Sala obiecte ce au aparținut lui Nicolae Ceaușescu, obiecte de artizant decorative lucrate în corn de cerb, arme moderne de vânătoare. Mai este colecția de amprente ale urmelor de animale sălbatice: Păsări răpitoare, cocoș de munte, dropia; Dioramă Delta Dunării; Silvicultură; Arme de luptă; Ecosistem de baltă; Faună exotică; Animale naturalizate; Artă decorativă; Auxiliare: panouri cu schițe, hărți, texte și sonorizare la parter pentru fiecare specie în parte; Stații informaționale; Ghiduri audio. Intrarea în expoziție este prefațată de harta cinegetică a României și de textul introductiv privind crearea muzeului. Harta cinegetică a României prezintă aria de repartiție a fiecărei specii. O trecere în revistă a tuturor acestor colecții expuse ne confirmă bogăția și varietatea ecosistemului carpato-danubiano-pontic. Privindu-le, putem să ne dăm seama ce țară bogată avem și ce șansă divină de a ocupa acest teritoriu variat ne-a fost dată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*