Călătorii prin lumile de vis…

Costin Brăteanu ne sugerează prin pictura sa o călătorie într-un spațiu imaginar ce are ca sistem de referință frumusețea naturii , aleasă ca posibil sens al vieții si creației, aceasta constiuind un pretext de inspirație în care se regăsește,un spatiu al exprimării ideilor si sentimentelor. Imaginea plastică e deconstruită și reconstruită prin suprapuneri și transgresii de planuri , dispersia vizuală,  modul inedit în care jonglează cu tehnici și procedee foarte variate,compun imaginea existenței unor lumi paralele, sondând zone spirituale inedite.

Sugestiile imaginii ușor difuze, ce par coborâte din vis sau subconștient,sunt potențate prin jocurile de nuanțe de griuri colorate si culori pastelate. Descifrând propunerile vizuale ale lui Costin Brăteanu descoperim că esența artei sale constă în armonia cu care sunt îmbinate reflexivitatea și senzitivitatea, modul în care  reușește să echilibreze idea si emoția pe care o transmite imaginea. Jocurile cromatice,evidențiind sublimul prin culori diafane exprimă o reflectare a căutarii seninului, unde lumina e redată cu un fin simț artistic si crează inefabile surprize și efecte vizuale .

Artistul caută regăsirea acelei păci interioare pe care integrarea cu universul naturii o poate transmite, de aceea privindu-i lucrările ești învăluit într-o zonă a emoțiilor înălțătoare, sugerate printr-o gamă largă și complexă de tehnici și procedee plastice. Metaforele vizuale sunt nenumarate și  lasă loc imaginației si percepției subiective ce ține de personalitatea celui care privește aceste creații surprinzătoare, incitând la o plurivalență de interpretări care aduce un plus de farmec operei.

Rafinamentul  cu care își construiește poveștile călatoriilor sale spirituale, eleganța cromaticii si expresivitaea execuției ce conferă ritm și muzicalitate sunt atributele artei plasticianului Costin Brăteanu. Concertul vizual la care ne invită să participăm este unul de înaltă ținută, îmbogățindu-ne  sufletul și conturănd portretul unui artist de mare forță și expresie. (Speranța Ștefănescu, critic de artă) 

*

Costin Brăteanu pictează la granița percepției cu imaginarul când anulează cutume, depășește inhibiții și instaurează tiparul estetic al subconștientului armonios, vibrant, tonic – cealaltă fațetă a sa. Lucrări poematice, fiecare reprezintă un spațiu al libertății interioare în care imaginația potențează semnificăția alăturărilor cromatice.

Eliberat de constrângeri formale, Costin Brăteanu privește dincolo de idei și întruchipează adresându-se sensibilității emoționale a spectatorului, cea care provoacă revelație și punct de plecare pentru incursiuni în trăirea indincibilă. Variațiuni pe aceiași temă (lucrările), în fața lor privitorul se abandonează trăiri autentice, evadează în spații largi, incomensurabile, experimentând intensitatea solitudinii.

Tehnica mixtă pe care o folosește închipuie (de cele mai multe ori) forme necuprinse în hotare și care împrumută sens ireal întregului. Fiecare lucrare are aură vag fantastică și rafinament al perspectivei. Imaginile cu deschideri cuprinzătoare – metafore plastice sublime, cu toate au imponderabilitate asemuindu-se cu holograma.

Măiestria dobândită în această tehnică induce detașarea de real și garanția de trăiri inefabile, când se iese din spațiu și timp, iar fiecare lucrare marchează o stare de spirit.

Asumându-și propria diversitate stilistică, travaliul artistului se concretizează în compoziții (”peisaje” sau simple fabulații) în care spațiul este degajat de convenții, capătă concretețe spectrală și inițiază emulție metafizică. În marea lor majoritate lucrările de față au fost realizate cu pigmenti, culori acrilice sau spray  și oferă privitorului șansa unei experiențe mistice: sentimentul că te afli în vecinătatea sacrului contopit cu imposibilitatea de a-l cuprinde în cuvinte. Astfel, putem afirma că formula tehnică aleasă de Costin Brăteanu îl reprezintă și singularizează în peisajul artei plastice de la noi. (Ion Diaconu, critic de artă)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*