Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului TNB

Pe 21 septembrie 2022, la Muzeul TNB, echipa de implementare a proiectului „Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național din București” a primit o vizită de evaluare a rezultatelor proiectului, aflat în ultima sa etapă de implementare.

Din delegația care a vizitat Muzeul Teatrului Național din București, au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor care cooperează în cadrul structurii organizatorice a Granturilor SEE 2014-2021: reprezentanți ai Directoratului pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia, Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, Ambasadei Norvegiei în România, Punctului Național de Contact, precum și reprezentanți ai Unității de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii – Operator al Programului RO-CULTURA care asigură finanțarea proiectului Teatrului Național București.

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea antreprenoriatului cultural și a managementului patrimoniului cultural prin expunerea bunurilor culturale într-un mod inovativ. Rezultatele principale ale acestuia sunt: restaurarea unui număr de 38 de bunuri culturale din colecția Muzeului TNB, crearea a două noi locuri de muncă în cadrul Muzeului Teatrului Național și organizarea unei expoziții inovative care să permită publicului accesul la bunurile restaurate pe o perioadă de cinci ani.

Muzeul TNB deține un număr impresionant de bunuri culturale, de la artă plastică (tablouri, sculpturi, lucrări de grafică), la costume și recuzită de scenă, memorialistică și documente, fotografii și manuscrise.

În cadrul proiectului, au fost selectate pentru a fi restaurate, clasate și expuse, 38 de bunuri culturale din categoriile costume de scenă și obiecte pe suport papetar (documente, fotografii, scrisori, afișe, caiete program, lucrări de grafică). Selecția acestora a fost făcută după tematică, dar și în funcție de starea de conservare. Punctul central al colecției restaurate este o rochie de epocă, specifică modei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, realizată din fir de argint, care a aparținut Reginei Maria a României.

Cu sprijinul partenerilor proiectului – instituții muzeale de importanță națională, obiectele au fost restaurate, iar viața lor a fost prelungită prin procedee specifice de conservare. Piesele textile au fost restaurate în laboratoarele specializate ale Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand I”, iar bunurile pe suport papetar, în cadrul laboratorului Bibliotecii Naționale a României.

Toate bunurile culturale restaurate au fost analizate, testate, cercetate. În funcție de aceste analize și teste s-a stabilit metodologia de restaurare. Toate intervențiile au respectat normele privind restaurarea bunurilor culturale.

Piesele de costum prezentau fragilizări ale fibrei textile, eroziuni, sfâșieturi, elemente descusute, oxidate, deshidratate, sau incomplete, suferiseră decolorări sau virări de culoare, aveau pete, lacune sau semne ale unor intervenții anterioare inadecvate, chiar elemente deteriorate complet.

Acestora li s-au aplicat, conform metodologiei stabilite și normelor de restaurare, tratamente de curățare prin desprăfuire cu perii moi sau curățare umedă, în funcție de situație. Au fost îndepărtate

intervențiile anterioare necorespunzătoare, iar suportul textil a fost consolidat, hidratat, au fost prinse elementele descusute și au fost completate lacunele.

Bunurile pe suport papetar propuse spre restaurare prezentau degradări diverse: depuneri ancrasate, rupturi, îndoituri, pete cauzate de acțiuni accidentale sau atacuri biologice, lacune, file deformate sau desprinse, coperți desprinse, migrări ale cernelurilor. Intervențiile au fost numeroase, în funcție de fiecare tip de degradare. S-au realizat, astfel, curățări uscate sau umede, teste pentru stabilirea solubilității cernelurilor folosite și acolo unde a fost necesar s-a făcut o izolare a acestora cu parafină. Unele curățări s-au realizat prin imersie urmată de uscare și presare. Lacunele au fost completate, elementele desprinse reatașate. În cazul materialelor deteriorate total sau în cazul lipsei unor elemente, acestea au fost înlocuite.

Cele 38 de bunuri culturale sunt datate dintr-o perioadă extinsă, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea, de aceea a fost nevoie de cooptarea unui expert specializat atât pe costume și accesorii din secolele XVIII-XX, cât și pe bunuri cu semnificație artistică care să fie specializat în gestionarea patrimoniului muzeal. Au fost evaluate semnificația și importanța culturală a acestor bunuri, pentru ca acestea să poată fi înscrise în inventarul patrimoniului național cultural mobil. Dosarele de clasare au putut fi, astfel, depuse la Ministerul Culturii, în fața Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Organizarea expoziției inovative reprezintă un prim mare pas spre aducerea în atenția publicului a Muzeului TNB și a colecțiilor acestuia. După reconsolidarea și renovarea clădirii sediului TNB, Muzeul Teatrului Național a traversat un amplu process de reorganizare, reinventariere și salvare a colecțiilor sale. Multe dintre bunuri se aflau însă într-o stare precară de conservare. Muzeul se confrunta, dealtfel și cu lipsa mobilierului adecvat expunerii.

Programul RO-CULTURA, prin Apelul „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate” a fost sprijinul mult-așteptat pentru dezvoltarea Muzeului și salvarea unora dintre bunurile culturale cele mai importante.

Proiectul „Expoziție inovativă cu bunuri culturale restaurate din colecția Muzeului TNB” a intrat în ultima etapă de implementare, echipa proiectului urmând să înceapă, în scurt timp, organizarea expoziției. Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 1.024160,01 lei, din care 525.436,01 lei – finanțare nerambursabilă din Granturile SEE, iar 92.724,00 lei – finanțare nerambursabilă din bugetul național.

În cadrul vizitei din luna septembrie, delegația a putut vedea rezultatele de până acum ale proiectului, celor prezenți fiindu-le prezentate în detaliu câteva dintre obiectele și documentele restaurate și activitățile derulate până în acest moment.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*